Bez kategorii

Zgłoszenia Szkoła Dramy Stosowanej II stopnia

  Zgłaszam chęć uczestnictwa w: *


  Wybierz stopień i miasto

  Zniżka za udział w Szkole:


  Wybierz, jeśli przysługuje Ci zniżka

  Dotyczy zgłoszeń wieloosobowych:


  Podaj nazwiska osób, z którymi się zgłaszasz

  Sposób płatności za zjazdy dramowe:

  E-mail: *


  Proszę podać adres e-mail

  Imię i nazwisko: *


  Proszę podać imię i nazwisko.

  Miejsce zamieszkania *


  Proszę podać miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości, województwo)

  Kontakt: *


  Proszę podać tel. komórkowy lub komunikator oraz dogodne godziny kontaktu.

  Praca/studia: *

  Dane do faktury: *


  Podaj dane, na którą chcesz otrzymać fakturę (nazwa, adres, NIP instytucji lub Twoje dane: imię, nazwisko i adres).

  Kursy/szkolenia: *


  Proszę wymienić odbyte szkolenia z metody dramy, ich program, liczbę godzin, instytucję organizującą i osoby prowadzące.

  Praca z grupą i metoda dramy: *


  Proszę opisać, jeśli posiadasz, dotychczasowe doświadczenie w pracy z grupą i wykorzystania technik dramowo-teatralnych.

  Źródło:


  Proszę podać źródło informacji o SDS II.

  Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

  Bez kategorii

  CHALLENGE ODS 2023/2024

  Razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Odnaleźć się w Siecie zadbaj o swoje potrzeby offline przez 7 dni!

  Materiał stworzony na podstawie propozycji proponowanych przez osoby uczniowskie na zaspokajanie potrzeb offline podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu Odnaleźć się w sieci jesienią 2023 r.

  Download

  Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

  projekty, projekty międzypokoleniowe

  Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

  Ideą projektu (trwającego od 2012 roku)  jest tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,  dzięki wspólnej, twórczej aktywności młodych i seniorów na rzecz innych grup międzypokoleniowych. Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 600 osób. Uczestnicy i uczestniczki naszych międzypokoleniowych grup m.in. tworzyli spektakle Teatru Forum, filmy, prowadzili sondę uliczną i otwarte spotkania międzypokoleniowe.  Spoiwem łączącym wszystkie dotychczasowe edycje jest DRAMA- metoda, którą pracujemy podczas warsztatów.   Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi edycjami projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”

  Continue reading
  Bez kategorii

  CENV – For a non-violent communication. All on stage! – in polish

  CENV to projekt mający na celu wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza na rynku pracy. Każda organizacja opracowała i przeprowadziła oryginalny program rozwojowy, łącząc narzędzia: NVC (komunikacja bez przemocy) i techniki Teatru Uciśnionych, aby wzmocnić głos osób uczestniczących oraz ich wewnętrzne poczucie siły i sprawstwa.

  Nasz zespół przeprowadził pierwsze testy stworzonego programu między 11 października a 15 listopada 2022 roku. Podzieliliśmy nasz proces na 6 sesji:

  1. Integracja i budowanie grupy
  2. Ja i moje moce
  3. Emocje i potrzeby
  4. Rozwiązywanie konfliktów
  5. Narzędzia asertywnej komunikacji (np. 4 kroki z NVC)
  6. Praca nad historiami naszych uczestniczek przy wykorzystaniu Teatru Forum

  W trakcie naszych spotkań używałyśmy kreatywnych metod i form pracy (ruch, dramę, opowieści, pracę z obrazami, improwizację, elementy Teatru Uciśnionych), aby umożliwić uczestniczkom lepsze poznanie samych siebie – swoich potencjałów, potrzeb, wartości, emocji.

  Drugi proces zorganizowałyśmy w maju 2023 roku, we współpracy z MAL Włochy, instytucją zajmującą się lokalnymi działaniami w dzielnicy Włochy. Tym razem również pracowałyśmy z grupą kobiet.

  Łącznie w obu procesach wzięło udział 21 uczestniczek.

  Zachęcamy do polubienia fanpage’a projektu!

  Co o udziale w projekcie mówią nasze uczestniczki? Posłuchaj!

  Organizacje biorące udział w projekcie:

  The Comptoir des Colibris, Francja

  Giolli Cooperative, Włochy

  Futura Gestiona, Hiszpania

  La Xixa Teatre, Hiszpania

  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Polska

  Bez kategorii

  CENV – publikacje

  W ramach projektu „For a non-violent european communication: all on stage!” powstały 4 publikacje, które mogą pomóc wdrożyć wypracowany przez nas program rozwojowy w swoich grupach.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym jest kolektywny dziennik oraz jaki jest jego cel;
  • w jaki sposób korzystaliśmy z metody kolektywnego dziennika podczas prowadzonych przez nas procesów;
  • dlaczego jest on wartościowym narzędziem w procesie edukacji dorosłych;

  Ponadto znajdziesz w nim konkretne narzędzia do zbierania refleksji od osób uczestniczących a także wskazówki w jaki sposób korzystać z dziennika aby miał on dla uczestników i uczestniczek wartość rozwojową i edukacyjną.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym są emocje i dlaczego ich potrzebujemy;
  • o co właściwie chodzi z tą słynną asertywnością i czym różni się np. od agresji;

  Ponadto znajdziesz w niej przegląd różnych teorii psychologiczno-społecznych mówiących o porozumieniu bez przemocy oraz asertywnej komunikacji. Dowiesz się również czym jest Teatr Forum i dlaczego zdecydowaliśmy się wykorzystać to narzędzie w projekcie, którego celem jest wzmacnianie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku racy.

  W publikacji znajdziesz:

  • informacje dotyczące tego, jak wyglądała struktura prowadzonych przez nas procesów;
  • wskazówki dla osób trenerskich o co warto zadbać przez rozpoczęciem i w trakcie takiego procesu aby rzeczywiście był on dla uczestników rozwojowy;
  • scenariusze warsztatów;
  • materiały dla osób uczestniczących;
  • opis naszych doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem trudności jakie się pojawiły oraz naszymi rekomendacjami jak radzić sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas procesu.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym jest Teatr Forum i czym różni się od klasycznego teatru;
  • jak wygląda proces tworzenia spektaklu z grupą;
  • jak przebiegają spektakle Teatru Forum;
  • kim jest joker i jaka jest jego rola podczas pracy z grupą oraz podczas spektakli;
  • w jaki sposób korzystaliśmy z metody Teatru Forum w projekcie oraz jak zareagowali na nią uczestnicy.

  Obejrzyj nasz filmowy przewodnik po publikacjach by dowiedzieć się więcej:

  Wszystkie publikacje są dostępne w języku angielskim i francuskim na stronie projektu.

  POBIERZ PUBLIKACJE

  projekty, projekty profilaktyczne

  Odnaleźć się w sieci

  Projekt realizowany od 2018 roku a jego celem jest rozwijanie umiejętności empatycznej komunikacji rówieśniczej w internecie (profilaktyka cyberprzemocy), a zarazem wzmacnianie równowagi między aktywnościami online i offline wśród uczniów klas 3-5 oraz 6-8 wybranych szkół podstawowych na terenie Warszawy. Cel ten realizowany jest poprzez organizację warsztatów, edukacyjnych escape roomów oraz szkoleń dla naczycieli/lek oraz opiekunów dzieci.

  Continue reading
  Bez kategorii

  Z książką w walizce – edycja 2022/2023

  Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz promowanie książek odpowiadających na zainteresowania, potrzeby i możliwości percepcyjne dzieci. Jednocześnie chcemy rozwijać postawy twórcze wśród uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych objętych programem, poprzez pracę z wartościowymi tekstami literatury dziecięcej oraz podejmowanie własnych prób literackich.

  W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowaliśmy następujące działania, służące realizacji wspomnianego wyżej celu programu:

  – cykl warsztatów dramowo-literackich dla klas I-III (pięć dwugodzinnych spotkań na klasę)

  – warsztaty rodzinne “Książkowy pomost międzypokoleniowy” (dwa półtora godzinne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów)

  Szczególnie teraz młodzi ludzie potrzebują wartościowego kontaktu z rówieśnikami, ruchu, oderwania się od nowych mediów, twórczego, ale pozbawionego nadmiernej ilości bodźców, środowiska, które pomoże im zrelaksować się i uspokoić emocje, przestrzeni do szczerej rozmowy. Takie właśnie warunki chcemy tworzyć odbiorcom naszych działań na prowadzonych przez nas zajęciach.

  Ponadto czytanie (szczególnie wspólne) oraz tworzenie redukują poziom stresu w naszym organizmie, doskonalą pamięć i koncentrację, pomagają rozumieć emocje i potrzeby: zarówno swoje jak i cudze. Nawet jeśli w nowym roku szkolnym uczniowie będą zmuszeni ponownie zostać w domu, czytanie oraz tworzenie może pomóc im w rozładowywaniu napięcia. A do tego właśnie chcemy zachęcać w naszym projekcie.

  Mamy nadzieję również, że zajęcia staną się okazją do integracja dzieci polskich i ukraińskich dzięki:
  – włączeniu w program warsztatów min. jednego utworu literatury ukraińskiej (przybliżającego dzieciom z Polski kulturę Ukrainy, ale też pokazującego, że pomimo różnic wiele nas łączy)
  – wykorzystaniu metody dramy umożliwiającej ekspresję werbalną i pozawerbalną – praca przy wykorzystaniu ruchu, gestów, dźwięku, obrazów sprzyja budowaniu więzi pomiędzy osobami, którym trudno porozumieć się za pomocą słów

  To co wyróżnia nasz projekt na tle innych inicjatyw związanych z czytaniem to budowanie wspólnoty młodych osób skupionych wokół wspólnego czytania i działania inspirowanego książką. Angażowanie uczestników na poziomie fizycznym, emocjonalnym i społecznym (dzięki wykorzystaniu dramy stosowanej). Czytanie kojarzy się z czynnością, którą wykonujemy indywidualnie, a takich aktywności w życiu uczniów, w związku z nauczaniem zdalnym, było ostatnio więcej niż zwykle. Stąd uczucie osamotnienia i spadek energii. W naszym projekcie, oprócz tego, że jesteśmy razem podczas wspólnego czytania, jesteśmy razem w działaniu: dramowym, plastycznym, ruchowym, intelektualnym itd. Czytanie jest dla nas zatem spotkaniem nie tylko z literaturą, ale również, a może przede wszystkim, z samym sobą i z drugim człowiekiem.

  edukacja kulturalna, projekty

  Z książką w walizce

  Projekt realizowany jest od 2013 roku w szkołach podstawowych na terenie Warszawy. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie książek odpowiadających na zainteresowania, potrzeby i możliwości percepcyjne a także rozwijanie postaw twórczych wśród uczniów. Cele te realizujemy poprzez organizację twórczych warsztatów, których „sercem” jest wybrany przez nas utwór literatury dziecięcej, a czytaniu towarzyszy wspólna zabawa, rozmowy oraz tworzenie.

  Continue reading
  Bez kategorii

  Joanna Sierocka

  trenerka, koordynanatorka projektów

  j.sierocka1@gmail.com

  Tel.: 537-592-766

  #entuzjazm #uważność #kreatywność #warsztaty #pracazdziećmi #śpiew #gryRPG

  Wykształcenie: psycholożka

  Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:

  W STOP-KLATCE jestem trenerką, prowadzę w szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży. Współtworzę i realizuję nowe projekty psychoedukacyjne poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych i narzędzi dramowych, a także przeprowadzanie zajęć i ich ewaluację. Wspieram Stowarzyszenie przy promocji i rekrutacji. Uczę się prowadzenia procesu Teatru Uciśnionych.

  Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne:

  Praca z dziećmi i młodzieżą oraz obserwowanie procesu grupowego daje mi dużo satysfakcji. Szczególnie bliskie są mi tematy związane z wyrażaniem emocji i komunikacją interpersonalną. Ważne jest dla mnie wspieranie zasobów i podążanie za dzieckiem w jego rozwoju. Interesuję się edukacją alternatywną. Prywatnie nic tak nie poprawia mi humoru, jak wspólne śpiewanie i rozgrywki w gry RPG.

  Bez kategorii

  Czym jest Teatr Legislacyjny? – o narzędziu zmiany społecznej

  Teatr Legislacyjny, narzędzie, które wykorzystywaliśmy w projekcie „Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”, to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

  Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

  Posłuchaj co o Teatrze Legislacyjnym mówią osoby uczestniczące i pracujące w projekcie:

  Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? Zachęcamy do lektury naszych publikacji!

  RAPORT BADAWCZY „TEATR LEGISLACYJNY JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ”

  PUBLIKACJA „POCZĄTKI TEATRU LEGISLACYJNEGO W POLSCE”

  Projekt „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  Bez kategorii

  TIDES – Theatre Interventions Develop Entrepreneur Skills

   

  INTRODUCTION

   

  The main objective of the TIDES project is to improve the employability of young artists and theatre professionals, and the quality of youth work through a sequence of three (3) TRAININGs. The TRAININGs provide applicable skills and theatre tools for working together with young people, including those who are disadvantaged or marginalized.

   

   

   

  THE STRUCTURE OF THE PROJECT:

   

  1) PREPARATORY WORK in their home country

   

  2) Training 1 in Budapest (Hungary) – 25th-30th of May 2023

   

  3) PRACTICAL WORK AT HOME

   

  4) Training 2 in Warsaw (Poland) – 14th – 19th of June 2023

   

  5) PRACTICAL WORK AT HOME

   

  6) Training 3 in Sardegna – 14th-19th of July 2023

   

  Trainers:

   

  Emanuele NARGI (ITALY)

   

  Over more than two decades, Emanuele has led teams of experts and coordinated training programmes for sharing artistic skills and ideas with participants from all over Europe. He collaborates with organisations for community development, promotion of diversity, and inclusion of principles of equality for the benefit of all.

   

  Zsófia JOZIFEK (HUNGARY)

   

  During the last ten years Zsófia has been preparing and facilitating training and learning programmes based on Theatre and Drama for children and young people, and people with different disadvantages. Her skills include Evaluation of Learning and projects, Positive Psychology Practices and Socio- and Art therapy.

   

  Nikolett GÁBRI (POLAND)

   

  Nikolett has graduated as actress, theatre pedagogist and drama trainer. She worked in Hungary in several theatre projects and TIE(Theatre in Education) programmes. In the last five years she was based and worked in Poland as drama trainer as a member of Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA and led theatre workshops for homeless people and students.

   

   

   

  Partner organizations:

   

  ANGA (Hungary)

   

   

  APS Pro Positivo (Italy)

   

   

  The project is co-founded by the European Commission.

   

  We are happy to share the results of the project!

  If you are a young artist we hope you can inspiration in the Curricula document of the project:

  Download

  Below you can see a video about the third training course:

  https://www.youtube.com/watch?v=dLBMcs5JbmY&t=29s

  Below you can see two videos, which show moments from the Polish participants’ local activities:

  Download Download
  aktualności, projekty

  Teatr, który wpływa na prawo! – konferencja podsumowujące projekt „Prawo na scenę!”


  Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”, która odbędzie się 23 maja 2023 roku w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak i grupy (klasy, koła studenckie/uczelniane itp.).
  Continue reading
  Bez kategorii, doradztwo zawodowe i rynek pracy, projekty

  CENV – For a non-violent communication. All on stage!

  „For a non-violent European communication: all on stage!” is a project that aims to support people from groups at risk of social exclusion, particularly in the employment market. Each organization will develop and carry out an original programme combining tools: NVC (non-violent communication) and Theatre of the Oppressed techniques to strengthen the voice of our audiences and their own inner sense of power and agency.

  Continue reading

  Bez kategorii

  Spektakl „(Brak) uczucia”

  Prawo DO […*] 

  Wolność OD […*]

  Gdzie powinna być granica? Kto może o tym decydować?

  [*] – religii, (nie)wiary, sumienia, fanatyzmu, oddawania czci, miejsca kultu, dogmatówCzy Twoje poglądy na ten temat są zgodne z aktualnym stanem prawnym?

  W jakim kierunku, Twoim zdaniem, konieczne jest wprowadzenie zmian?

  W spektaklu, na który Cię zapraszamy, będziemy chcieli poruszyć temat związany szeroko z art. 196 KK o ochronie uczuć religijnych i zwrócić uwagę za zróżnicowanie opinii i poglądów z jakimi ostatnio często spotykamy się w przekazach medialnych.

  Jeżeli interesuje cię ten temat, doświadczyłaś/eś lub znasz kogoś kto doświadczył trudności w tym obszarze – zapraszamy do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń po spektaklu.

  „Każda opinia jest dla nas cenna! Nie ma dla nas złych lub niewłaściwych poglądów. Twoje zdanie bardzo nas interesuje!” – podkreślają aktorzy i aktorki, którzy i które 12 marca wystąpią Krakowskim Teatrze VARIETE

  Zapoznaj się z wydarzeniem na Facebooku

  WSTĘP WOLNY

  Spektakl powstał w ramach projektu „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

  projekty, projekty profilaktyczne

  FUKO – zaginiona formuła

  Za nami pierwsza pilotażowa edycja projektu ,,FUKO – zaginiona Formuła” skierowanego do uczniów klas 1 – 4 szkół podstawowych. Celem projektu jest ćwiczenie umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Tematem przewodnim jest formuła FUKO zwana również ,,Komunikatem Ja”. Za pomocą FUKO uczniowie mogą wyrazić swoje emocje, potrzeby i oczekiwania w asertywny sposób. 

  Continue reading
  Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, projekty

  Szansa rozwoju dla Stowarzyszenia

  Dzięki otrzymanej dotacji możemy również rozwijać nasze Stowarzyszenie oraz kompetencje zespołu!

  • uczestnicząc w kursie języka angielskiego (grupa 9 członków i członkiń STOP-KLATKI przez 60h rozwijała swoje umiejętności językowe by móc jeszcze lepiej i częściej współpracować z zagranicznymi organizacjami, wymieniać się doświadczeniem i narzędziami)
  • tworząc bazę CRM (tak by skuteczniej i bardziej adekwatnie docierać do naszych odbiorców_czyń z ofertą działań!)
  • szkoląc wolontariuszy_ki z metody dramy i pracy projektowej

   W dniach 6-8 kwietnia 2022 r. 9 zrekrutowanych przez nas osób wzięło udział w szkoleniu, którego celem było poznanie dramy stosowanej oraz poszerzenie wiedzy na temat tego jak pracujemy dramą w projektach edukacyjnych i profilaktycznych w warszawskich szkołach. Następnie chętne osoby mogły towarzyszyć nam w trakcie warsztatów prowadzonych w klasach – przyglądając się temu jak pracujemy, ale także zdobywając pierwsze doświadczenia w prowadzeniu poszczególnych części warsztatu dramowego.
  • dając wsparcie wolontriuszom_kom w realizacji ich własnych mini projektów dramowych

   Chętne osoby miały okazję skorzystać z możliwości stworzenia, w grupie lub indywidulanie, swojego autorskiego mini-projektu z wykorzystaniem metody dramy. Dwie wolontariuszki, przy wsparciu trenerki ze Stowarzyszenia, opracowały scenariusz edukacyjnego escape roomu o komunikacji dla dzieci z klas I-IV a także scenariusz warsztatu, którego celem był trening komunikatu FUKO (wspierającego w bezprzemocowym rozwiązywaniu konfliktów). Autorki miały możliwość przetestować swój pomysł „na żywym organizmie” w jednej z klas w warszawskiej podstawówce.

  Działania realizowane w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna online” .  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

  Bez kategorii

  Kurs na relacje – pobierz darmowe scenariusze zajęć!

  Pobierz Download

  Autorką publikacji jest Agnieszka Buśk –  pedagożka, coach oraz trenerka. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty edukacyjne i psychoedukacyjne.

  Redakcja tekstu: Dominika Cieślikowska
  Korekta językowa: Paulina Cylka
  Oprawa graficzna i skład: Emilia Walędzik

  Publikacja dostępna jest na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach.

  Zbiór scenariuszy powstał w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna online”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.