Składka członkowska

Składka dla członków zwyczajnych i wspierających wynosi 90 zł za rok kalendarzowy. Nowi członkowie wpłacają składkę w momencie przystąpienia. W kolejnych latach składki płacimy w pierwszym kwartale roku.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BRE BANK
27 1140 1010 0000 5903 7400 1001
z dopiskiem
„składka członkowska imię i nazwisko za rok …..”

Przypominamy, że zgodnie ze statutem, dwukrotne nieopłacanie składki członkowskiej oznacza automatyczne skreślenie z listy członków.