Projekty

Od 2002 roku przeprowadziliśmy w sumie 75 projektów bazujących na metodzie dramy stosowanej. Adresatami naszych działań są ludzie w różnym wieku, z odmiennych środowisk, grup zawodowych, osoby o różnorodnych poglądach i zainteresowaniach. W projekcie „Seniorzy i Młodzi w twórczym działaniu” pracujemy na rzecz dialogu międzypokoleniowego i jednocześnie dzielimy się tym z lokalną społecznością. Przyczyniamy się także do budowania społeczeństwa obywatelskiego prowadząc projekty obywatelskie. Począwszy od młodzieży – przez projekt „Obywatel PRO” i “Dramowych Obywateli” po „Warszawski Wieczór z Rzecznikiem”, w którym pogłębiamy świadomość Polaków o posiadanych prawach pacjenta czy konsumenta. Staramy się odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia. Program „FOTEL” przeciwdziała wczesnemu opuszczaniu szkoły przez uczniów, w „Perspektywach” natomiast wychodzimy naprzeciw wyzwaniom zawodowym w XXI wieku. Naszym młodszym odbiorcom staramy się pokazać, jak „Interaktywny Teatr angażuje i edukuje”. Zdecydowanie warto iść do maluchów „Z książką w walizce, bo lubią posłuchać ciekawych opowieści, nie tylko Tuwima. W projekcie BAZA integrujemy różne organizacje pozarządowe działające na rzecz Pragi Północ, dzielnicy szczególnie nam bliskiej.

W „Dramowej Akademii Wolontariackiej” (DAW) umożliwiamy wolontariuszom nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym tworzą później własne warsztaty i projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej. Swoistą kontynuacją DAW jest „Klub Praktyka Dramy” – miejsce dla miłośników dramy, którzy chcą realizować własne działania społeczne i dramowe przy wsparciu Stowarzyszenia. We współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi, środowiskowymi i szkołami, realizujemy bezpłatnie bloki zajęć rozwijających kompetencje społeczne adresowane do podopiecznych świetlic, uczniów i uczennic warszawskich szkół.

Projekty STOP-KLATKI doceniają zarówno grantodawcy, jak też instytucje państwowe. Rekomendują nas między innymi:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Urząd Dzielnicy Praga Północ)
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie
• Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie
• Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie