Bez kategorii

Zgłoszenia Szkoła Dramy Stosowanej II stopnia

  Zgłaszam chęć uczestnictwa w: *


  Wybierz stopień i miasto

  Zniżka za udział w Szkole:


  Wybierz, jeśli przysługuje Ci zniżka

  Dotyczy zgłoszeń wieloosobowych:


  Podaj nazwiska osób, z którymi się zgłaszasz

  Sposób płatności za zjazdy dramowe:

  E-mail: *


  Proszę podać adres e-mail

  Imię i nazwisko: *


  Proszę podać imię i nazwisko.

  Miejsce zamieszkania *


  Proszę podać miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości, województwo)

  Kontakt: *


  Proszę podać tel. komórkowy lub komunikator oraz dogodne godziny kontaktu.

  Praca/studia: *

  Dane do faktury: *


  Podaj dane, na którą chcesz otrzymać fakturę (nazwa, adres, NIP instytucji lub Twoje dane: imię, nazwisko i adres).

  Kursy/szkolenia: *


  Proszę wymienić odbyte szkolenia z metody dramy, ich program, liczbę godzin, instytucję organizującą i osoby prowadzące.

  Praca z grupą i metoda dramy: *


  Proszę opisać, jeśli posiadasz, dotychczasowe doświadczenie w pracy z grupą i wykorzystania technik dramowo-teatralnych.

  Źródło:


  Proszę podać źródło informacji o SDS II.

  Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

  CHALLENGE ODS 2023/2024

  Razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Odnaleźć się w Siecie zadbaj o swoje potrzeby offline przez 7 dni!

  Materiał stworzony na podstawie propozycji proponowanych przez osoby uczniowskie na zaspokajanie potrzeb offline podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu Odnaleźć się w sieci jesienią 2023 r.

  Download

  Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

  CENV – For a non-violent communication. All on stage! – in polish

  CENV to projekt mający na celu wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza na rynku pracy. Każda organizacja opracowała i przeprowadziła oryginalny program rozwojowy, łącząc narzędzia: NVC (komunikacja bez przemocy) i techniki Teatru Uciśnionych, aby wzmocnić głos osób uczestniczących oraz ich wewnętrzne poczucie siły i sprawstwa.

  Nasz zespół przeprowadził pierwsze testy stworzonego programu między 11 października a 15 listopada 2022 roku. Podzieliliśmy nasz proces na 6 sesji:

  1. Integracja i budowanie grupy
  2. Ja i moje moce
  3. Emocje i potrzeby
  4. Rozwiązywanie konfliktów
  5. Narzędzia asertywnej komunikacji (np. 4 kroki z NVC)
  6. Praca nad historiami naszych uczestniczek przy wykorzystaniu Teatru Forum

  W trakcie naszych spotkań używałyśmy kreatywnych metod i form pracy (ruch, dramę, opowieści, pracę z obrazami, improwizację, elementy Teatru Uciśnionych), aby umożliwić uczestniczkom lepsze poznanie samych siebie – swoich potencjałów, potrzeb, wartości, emocji.

  Drugi proces zorganizowałyśmy w maju 2023 roku, we współpracy z MAL Włochy, instytucją zajmującą się lokalnymi działaniami w dzielnicy Włochy. Tym razem również pracowałyśmy z grupą kobiet.

  Łącznie w obu procesach wzięło udział 21 uczestniczek.

  Zachęcamy do polubienia fanpage’a projektu!

  Co o udziale w projekcie mówią nasze uczestniczki? Posłuchaj!

  Organizacje biorące udział w projekcie:

  The Comptoir des Colibris, Francja

  Giolli Cooperative, Włochy

  Futura Gestiona, Hiszpania

  La Xixa Teatre, Hiszpania

  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Polska

  CENV – publikacje

  W ramach projektu „For a non-violent european communication: all on stage!” powstały 4 publikacje, które mogą pomóc wdrożyć wypracowany przez nas program rozwojowy w swoich grupach.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym jest kolektywny dziennik oraz jaki jest jego cel;
  • w jaki sposób korzystaliśmy z metody kolektywnego dziennika podczas prowadzonych przez nas procesów;
  • dlaczego jest on wartościowym narzędziem w procesie edukacji dorosłych;

  Ponadto znajdziesz w nim konkretne narzędzia do zbierania refleksji od osób uczestniczących a także wskazówki w jaki sposób korzystać z dziennika aby miał on dla uczestników i uczestniczek wartość rozwojową i edukacyjną.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym są emocje i dlaczego ich potrzebujemy;
  • o co właściwie chodzi z tą słynną asertywnością i czym różni się np. od agresji;

  Ponadto znajdziesz w niej przegląd różnych teorii psychologiczno-społecznych mówiących o porozumieniu bez przemocy oraz asertywnej komunikacji. Dowiesz się również czym jest Teatr Forum i dlaczego zdecydowaliśmy się wykorzystać to narzędzie w projekcie, którego celem jest wzmacnianie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku racy.

  W publikacji znajdziesz:

  • informacje dotyczące tego, jak wyglądała struktura prowadzonych przez nas procesów;
  • wskazówki dla osób trenerskich o co warto zadbać przez rozpoczęciem i w trakcie takiego procesu aby rzeczywiście był on dla uczestników rozwojowy;
  • scenariusze warsztatów;
  • materiały dla osób uczestniczących;
  • opis naszych doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem trudności jakie się pojawiły oraz naszymi rekomendacjami jak radzić sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas procesu.

  Z publikacji dowiesz się:

  • czym jest Teatr Forum i czym różni się od klasycznego teatru;
  • jak wygląda proces tworzenia spektaklu z grupą;
  • jak przebiegają spektakle Teatru Forum;
  • kim jest joker i jaka jest jego rola podczas pracy z grupą oraz podczas spektakli;
  • w jaki sposób korzystaliśmy z metody Teatru Forum w projekcie oraz jak zareagowali na nią uczestnicy.

  Obejrzyj nasz filmowy przewodnik po publikacjach by dowiedzieć się więcej:

  Wszystkie publikacje są dostępne w języku angielskim i francuskim na stronie projektu.

  POBIERZ PUBLIKACJE

  Z książką w walizce – edycja 2022/2023

  Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz promowanie książek odpowiadających na zainteresowania, potrzeby i możliwości percepcyjne dzieci. Jednocześnie chcemy rozwijać postawy twórcze wśród uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych objętych programem, poprzez pracę z wartościowymi tekstami literatury dziecięcej oraz podejmowanie własnych prób literackich.

  W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowaliśmy następujące działania, służące realizacji wspomnianego wyżej celu programu:

  – cykl warsztatów dramowo-literackich dla klas I-III (pięć dwugodzinnych spotkań na klasę)

  – warsztaty rodzinne “Książkowy pomost międzypokoleniowy” (dwa półtora godzinne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów)

  Szczególnie teraz młodzi ludzie potrzebują wartościowego kontaktu z rówieśnikami, ruchu, oderwania się od nowych mediów, twórczego, ale pozbawionego nadmiernej ilości bodźców, środowiska, które pomoże im zrelaksować się i uspokoić emocje, przestrzeni do szczerej rozmowy. Takie właśnie warunki chcemy tworzyć odbiorcom naszych działań na prowadzonych przez nas zajęciach.

  Ponadto czytanie (szczególnie wspólne) oraz tworzenie redukują poziom stresu w naszym organizmie, doskonalą pamięć i koncentrację, pomagają rozumieć emocje i potrzeby: zarówno swoje jak i cudze. Nawet jeśli w nowym roku szkolnym uczniowie będą zmuszeni ponownie zostać w domu, czytanie oraz tworzenie może pomóc im w rozładowywaniu napięcia. A do tego właśnie chcemy zachęcać w naszym projekcie.

  Mamy nadzieję również, że zajęcia staną się okazją do integracja dzieci polskich i ukraińskich dzięki:
  – włączeniu w program warsztatów min. jednego utworu literatury ukraińskiej (przybliżającego dzieciom z Polski kulturę Ukrainy, ale też pokazującego, że pomimo różnic wiele nas łączy)
  – wykorzystaniu metody dramy umożliwiającej ekspresję werbalną i pozawerbalną – praca przy wykorzystaniu ruchu, gestów, dźwięku, obrazów sprzyja budowaniu więzi pomiędzy osobami, którym trudno porozumieć się za pomocą słów

  To co wyróżnia nasz projekt na tle innych inicjatyw związanych z czytaniem to budowanie wspólnoty młodych osób skupionych wokół wspólnego czytania i działania inspirowanego książką. Angażowanie uczestników na poziomie fizycznym, emocjonalnym i społecznym (dzięki wykorzystaniu dramy stosowanej). Czytanie kojarzy się z czynnością, którą wykonujemy indywidualnie, a takich aktywności w życiu uczniów, w związku z nauczaniem zdalnym, było ostatnio więcej niż zwykle. Stąd uczucie osamotnienia i spadek energii. W naszym projekcie, oprócz tego, że jesteśmy razem podczas wspólnego czytania, jesteśmy razem w działaniu: dramowym, plastycznym, ruchowym, intelektualnym itd. Czytanie jest dla nas zatem spotkaniem nie tylko z literaturą, ale również, a może przede wszystkim, z samym sobą i z drugim człowiekiem.

  Joanna Sierocka

  trenerka, koordynanatorka projektów

  j.sierocka1@gmail.com

  Tel.: 537-592-766

  #entuzjazm #uważność #kreatywność #warsztaty #pracazdziećmi #śpiew #gryRPG

  Wykształcenie: psycholożka

  Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:

  W STOP-KLATCE jestem trenerką, prowadzę w szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży. Współtworzę i realizuję nowe projekty psychoedukacyjne poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych i narzędzi dramowych, a także przeprowadzanie zajęć i ich ewaluację. Wspieram Stowarzyszenie przy promocji i rekrutacji. Uczę się prowadzenia procesu Teatru Uciśnionych.

  Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne:

  Praca z dziećmi i młodzieżą oraz obserwowanie procesu grupowego daje mi dużo satysfakcji. Szczególnie bliskie są mi tematy związane z wyrażaniem emocji i komunikacją interpersonalną. Ważne jest dla mnie wspieranie zasobów i podążanie za dzieckiem w jego rozwoju. Interesuję się edukacją alternatywną. Prywatnie nic tak nie poprawia mi humoru, jak wspólne śpiewanie i rozgrywki w gry RPG.

  Czym jest Teatr Legislacyjny? – o narzędziu zmiany społecznej

  Teatr Legislacyjny, narzędzie, które wykorzystywaliśmy w projekcie „Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”, to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

  Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

  Posłuchaj co o Teatrze Legislacyjnym mówią osoby uczestniczące i pracujące w projekcie:

  Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? Zachęcamy do lektury naszych publikacji!

  RAPORT BADAWCZY „TEATR LEGISLACYJNY JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ”

  PUBLIKACJA „POCZĄTKI TEATRU LEGISLACYJNEGO W POLSCE”

  Projekt „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  TIDES – Theatre Interventions Develop Entrepreneur Skills

   

  INTRODUCTION

   

  The main objective of the TIDES project is to improve the employability of young artists and theatre professionals, and the quality of youth work through a sequence of three (3) TRAININGs. The TRAININGs provide applicable skills and theatre tools for working together with young people, including those who are disadvantaged or marginalized.

   

   

   

  THE STRUCTURE OF THE PROJECT:

   

  1) PREPARATORY WORK in their home country

   

  2) Training 1 in Budapest (Hungary) – 25th-30th of May 2023

   

  3) PRACTICAL WORK AT HOME

   

  4) Training 2 in Warsaw (Poland) – 14th – 19th of June 2023

   

  5) PRACTICAL WORK AT HOME

   

  6) Training 3 in Sardegna – 14th-19th of July 2023

   

  Trainers:

   

  Emanuele NARGI (ITALY)

   

  Over more than two decades, Emanuele has led teams of experts and coordinated training programmes for sharing artistic skills and ideas with participants from all over Europe. He collaborates with organisations for community development, promotion of diversity, and inclusion of principles of equality for the benefit of all.

   

  Zsófia JOZIFEK (HUNGARY)

   

  During the last ten years Zsófia has been preparing and facilitating training and learning programmes based on Theatre and Drama for children and young people, and people with different disadvantages. Her skills include Evaluation of Learning and projects, Positive Psychology Practices and Socio- and Art therapy.

   

  Nikolett GÁBRI (POLAND)

   

  Nikolett has graduated as actress, theatre pedagogist and drama trainer. She worked in Hungary in several theatre projects and TIE(Theatre in Education) programmes. In the last five years she was based and worked in Poland as drama trainer as a member of Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA and led theatre workshops for homeless people and students.

   

   

   

  Partner organizations:

   

  ANGA (Hungary)

   

   

  APS Pro Positivo (Italy)

   

   

  The project is co-founded by the European Commission.

   

  We are happy to share the results of the project!

  If you are a young artist we hope you can inspiration in the Curricula document of the project:

  Download

  Below you can see a video about the third training course:

  https://www.youtube.com/watch?v=dLBMcs5JbmY&t=29s

  Below you can see two videos, which show moments from the Polish participants’ local activities:

  Download Download

  CENV – For a non-violent communication. All on stage!

  „For a non-violent European communication: all on stage!” is a project that aims to support people from groups at risk of social exclusion, particularly in the employment market. Each organization will develop and carry out an original programme combining tools: NVC (non-violent communication) and Theatre of the Oppressed techniques to strengthen the voice of our audiences and their own inner sense of power and agency.

  Continue reading

  Spektakl „(Brak) uczucia”

  Prawo DO […*] 

  Wolność OD […*]

  Gdzie powinna być granica? Kto może o tym decydować?

  [*] – religii, (nie)wiary, sumienia, fanatyzmu, oddawania czci, miejsca kultu, dogmatówCzy Twoje poglądy na ten temat są zgodne z aktualnym stanem prawnym?

  W jakim kierunku, Twoim zdaniem, konieczne jest wprowadzenie zmian?

  W spektaklu, na który Cię zapraszamy, będziemy chcieli poruszyć temat związany szeroko z art. 196 KK o ochronie uczuć religijnych i zwrócić uwagę za zróżnicowanie opinii i poglądów z jakimi ostatnio często spotykamy się w przekazach medialnych.

  Jeżeli interesuje cię ten temat, doświadczyłaś/eś lub znasz kogoś kto doświadczył trudności w tym obszarze – zapraszamy do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń po spektaklu.

  „Każda opinia jest dla nas cenna! Nie ma dla nas złych lub niewłaściwych poglądów. Twoje zdanie bardzo nas interesuje!” – podkreślają aktorzy i aktorki, którzy i które 12 marca wystąpią Krakowskim Teatrze VARIETE

  Zapoznaj się z wydarzeniem na Facebooku

  WSTĘP WOLNY

  Spektakl powstał w ramach projektu „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

  Kurs na relacje – pobierz darmowe scenariusze zajęć!

  Pobierz Download

  Autorką publikacji jest Agnieszka Buśk –  pedagożka, coach oraz trenerka. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty edukacyjne i psychoedukacyjne.

  Redakcja tekstu: Dominika Cieślikowska
  Korekta językowa: Paulina Cylka
  Oprawa graficzna i skład: Emilia Walędzik

  Publikacja dostępna jest na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach.

  Zbiór scenariuszy powstał w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna online”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

  Otulić potrzeby – pobierz darmowy workbook!

  Pobierz Download

  Autorką worbooka jest Dominika Cieślikowska –  psycholożka, edukatorka oraz trenerka. Sama o sobie mowi, że „w sferze zawodowej i prywatnej priorytetem są dla mnie dobre relacje. W teście na role grupowe od lat wychodzi mi, że jestem człowiekiem kontaktów”.

   

  Publikacja dostępna jest na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach.

   

  Workbook powstał w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna online”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

  Spektakl „Szklana granica”

  6 czerwca na deskach Krakowskiego Teatru VARIETE odbyła się premiera spektaklu Teatru Legislacyjnego pt. „Szklana granica”, który przygotowała grupa młodzieżowa działająca w ramach projektu „Prawo na scenę – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”. Co o spektaklu mówią jego twórcy i twórczynie?

  „Spektakl porusza temat bardzo trudnej do zdefiniowania granicy pomiędzy wolnością artystycznej ekspresji a obrazą uczuć religijnych. Ukazuje dwie strony konfliktu: „artystów”, którzy według konstytucji mają wolność do twórczej ekspresji siebie oraz osoby wierzące, które są chronione przez artykuł 196. o obrazie uczuć religijnych. Jak egzekwowane są te prawa? Jak oceniać coś tak subiektywnego jak uczucia? W spektaklu postaramy się ukazać dwie strony konfliktu, bez wydawania werdyktu kto ma rację. ” – Natalia

   „Spektakl porusza dla mnie przede wszystkim temat niesprawiedliwości, uprzywilejowania prawnego pewnej grupy, ale również prowokacji. To historia o tym gdzie znajduje się granica wolności ludzkiej.”- Łucja

   „Spektakl jest dla mnie pierwszą formą wyrażenia się artystycznie na tak ważny temat jakim są uczucia religijne oraz ich łamanie. Przedstawia on wiele naszych punktów widzenia na cały temat. Jest on wyjątkowy ponieważ widz może wcielić się w rolę osoby, w której zachowaniu chcę coś zmienić. ” – Patrycja

  TEATR LEGISLACYJNY? A CO TO?

  Teatr Legislacyjny to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

  Spektakl odbył się w ramach projektu „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

   

  Spektakl „Pozycja 196”

  Czym są uczucia religijne? Co według prawa może je obrazić?

  Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć 16 października 2022 w Krakowskiem Teatrze VARIETE razem z grupą młodzieżową działającą w ramach projektu „Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”. W trakcie spektaklu i podczas dyskusji po, wspólnie przyglądaliśmy artykułowi 196 z Kodeksu Karnego. Zadaliśmy pytania o jego zasadność, o konsekwencje jakie może mieć zaostrzenie tego przepisu oraz czy i w jaki sposób może zagrażać wolności słowa?

  Teatr Legislacyjny to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

  Spektakl został zrealizowany w ramach projektu „Prawo na scenę! – Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o spektakl na Małopolskim Portalu Młodzieżowym,

  Zgłoszenie na spotkanie „Otulić potrzeby”

   Dane personalne

   Imię

   Nazwisko

   E-mail

   Numer telefonu

   Jaki jest Twój zawód? Gdzie aktualnie pracujesz?

   Czy uczestniczyłaś/eś w Kursie na relacje?

   Skąd dowiedziałeś/aś się o spotkaniu?

   ZGODY

   Chcę otrzymywać newsletter STOP-KLATKI

   Formularz zgłoszeniowy „Warsztaty bibliodramy”

    Dane personalne

    Imię

    Nazwisko

    E-mail

    Numer telefonu

    Jakie jest twoje doświadczenie z bibliodramą?

    W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o tych warsztatach

    ZGODY

    Chcę otrzymywać newsletter STOP-KLATKI

    Zgłoszenie WAVE 24.05.2022 r.


     Konferencja podsumowująca projekt WAVE

     24 maja 2022 r. w godz. 11:00-17:00 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. „Drama jako narzędzie wspierania młodych ludzi w świadomym myśleniu o swojej przyszłości”.

     Jeżeli pracujesz z młodymi ludźmi ze szkół ponadpodstawowych, interesuje Cię temat wspierania ich w świadomym dokonywaniu wyborów i jednocześnie chcesz poznać różne narzędzia dramowe, które tworzą ku temu przestrzeń – to wydarzenie jest dla Ciebie.

     W ramach wydarzenia będziemy dyskutować o sytuacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy oraz doświadczać różnych ćwiczeń / narzędzi dramowych, które zostały wypracowane przez organizacje z Włoch, Szwecji i Polski oraz kilkunastokrotnie przetestowane w pracy z młodzieżą z tych krajów. Sesje warsztatowe prowadzone przez osoby z zagranicznych organizacji będą tłumaczone na język polski.

     Zobacz program wydarzenia.

     Udział w konferencji jest nieodpłatny dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+. Równowartość uczestnictwa jednej osoby to 790 zł (udział w wykładzie, panelu dyskusyjnym, warsztatach, materiały konferencyjne, poczęstunek).

      

     REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

     Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 16.05.2022.

     Wydarzenie pod patronatem:

     Formularz Prawo na scene

      Twoje imię i nazwisko

      Twój adres e-mail

      Twój numer telefonu

      Miejsce zamieszkania

      Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? Co Cię w nim szczególnie zainteresowało?

      Ile masz lat?

      Imię i nazwisko osoby sprawującej nad Tobą opiekę prawną (jeśli nie masz skończonych 18 lat)

      Adres e-mail Twojego opiekuna prawnego/opiekunki prawnej (jeśli nie masz skończonych 18 lat)

      Twoja płeć

      ZGODY

      Zgłoszenie na staż

       Dane personalne

       Imię

       Nazwisko

       E-mail

       Numer telefonu

       Uczelnia, kierunek i rok studiów:

       Dlaczego chcesz wziąć udział w stażu? Na czym Ci zależy?

       ZGODY

       Chcę otrzymywać newsletter STOP-KLATKI