Bez kategorii

Formularz Rozgrzewki Dramowe

Zgłoszenia Rozgrzewki Dramowe

Płatność za udziału w udział w szkoleniu Rozgrzewki Dramowe

Nr konta: 16 1140 1010 0000 5903 7400 1005

Tytuł przelewu: Rozgrzewki Dramowe – Twoje imię i nazwisko + data szkolenia

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. Bieżuńska 1/36, 03-578 Warszawa

Pamiętaj, że dokonanie płatności jest gwarancją rezerwacji Twojego udziału szkoleniu.

Biorąc udział w naszych szkoleniach przyczyniasz się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Cała kwota przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych wspiera działania zgodne z misją organizacji oraz realizację projektów społecznych.

Wycena warsztatów tematycznych

  Jeśli jesteś zainteresowany/a/e warsztatami tematycznymi dla Twojej placówki wypełnij formularz - odezwiemy się do Ciebie.

  Wybierz interesujący Cię warsztat:

  Dot. opcji "inny temat":

  Liczba klas/grup:

  Liczba osób w każdej ze zgłoszonych powyżej klas/grup:

  Opis klas/grup:

  Miejsce realizacji warsztatów:

  Preferowane terminy:

  Inne ważne informacje mogące mieć znaczenie przy wycenie warsztatów: (opcjonalne)

  Twoje imię i nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon

  Preferowana forma kontaktu:

  Państwa dane osobowe wpisane w formularzu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Bieżuńskiej 1/36 w Warszawie, w celu przygotowania wyceny.
  Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem przygotowania i realizacji szkolenia. Przysługuje państwu prawo dostępu do Waszych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania i ograniczenia ich przetwarzania.

  Opinie – II Stopień

  Bardzo doceniam profesjonalizm szkoleń Stop -Klatki – m.in. pełne zaangażowanie prowadzących i uważność na potrzeby uczestników. II stopień Szkoły Dramy Stosowanej to kolejny etap technik darmowych – niezwykle cenny, jeśli chce się aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianej edukacji. Sam Teatr Uciśnionych pozwala uczestnikom warsztatów przeżyć cały proces twórczy na sobie – znaleźć jego zalety i ograniczenia. Zdobyte na warsztatach doświadczenie można wykorzystywać naprawdę w wielu okolicznościach.

  Agnieszka Frankiewicz

  Szkoła Dramy dała mi to, co dla mnie w pracy z grupą najważniejsze – praktyczne doświadczenie zarówno bycia uczestnikiem procesu tworzenia spektaklu jak i osoby moderującej spektakl. Teatr Uciśnionych daje mi moc sprawczą. Mogę uświadomić sobie swoje przekonania, mogę nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość i dać impuls do zmiany. Polecam każdemu, komu bliskie jest patrzenie na świat z wielu perspektyw z empatią i osób wspierające grupy doświadczające nierówności, dyskryminacji i opresji.

  Joanna

  Zgłoszenia Szkoła Dramy Stosowanej II stopnia

   Zgłaszam chęć uczestnictwa w: *


   Wybierz stopień i miasto

   Zniżka za udział w Szkole:


   Wybierz, jeśli przysługuje Ci zniżka

   Dotyczy zgłoszeń wieloosobowych:


   Podaj nazwiska osób, z którymi się zgłaszasz

   Sposób płatności za zjazdy dramowe:

   E-mail: *


   Proszę podać adres e-mail

   Imię i nazwisko: *


   Proszę podać imię i nazwisko.

   Miejsce zamieszkania *


   Proszę podać miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości, województwo)

   Kontakt: *


   Proszę podać tel. komórkowy lub komunikator oraz dogodne godziny kontaktu.

   Praca/studia: *

   Dane do faktury: *


   Podaj dane, na którą chcesz otrzymać fakturę (nazwa, adres, NIP instytucji lub Twoje dane: imię, nazwisko i adres).

   Kursy/szkolenia: *


   Proszę wymienić odbyte szkolenia z metody dramy, ich program, liczbę godzin, instytucję organizującą i osoby prowadzące.

   Praca z grupą i metoda dramy: *


   Proszę opisać, jeśli posiadasz, dotychczasowe doświadczenie w pracy z grupą i wykorzystania technik dramowo-teatralnych.

   Źródło:


   Proszę podać źródło informacji o SDS II.

   Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

   Państwa dane osobowe wpisane w formularzu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Bieżuńskiej 1/36 w Warszawie, w celu realizacji szkolenia.
   Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem przygotowania i realizacji szkolenia. Przysługuje państwu prawo dostępu do Waszych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania i ograniczenia ich przetwarzania.

   CHALLENGE ODS 2023/2024

   Razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Odnaleźć się w Siecie zadbaj o swoje potrzeby offline przez 7 dni!

   Materiał stworzony na podstawie propozycji proponowanych przez osoby uczniowskie na zaspokajanie potrzeb offline podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu Odnaleźć się w sieci jesienią 2023 r.

   Download

   Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

   CENV – For a non-violent communication. All on stage! – in polish

   CENV to projekt mający na celu wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza na rynku pracy. Każda organizacja opracowała i przeprowadziła oryginalny program rozwojowy, łącząc narzędzia: NVC (komunikacja bez przemocy) i techniki Teatru Uciśnionych, aby wzmocnić głos osób uczestniczących oraz ich wewnętrzne poczucie siły i sprawstwa.

   Nasz zespół przeprowadził pierwsze testy stworzonego programu między 11 października a 15 listopada 2022 roku. Podzieliliśmy nasz proces na 6 sesji:

   1. Integracja i budowanie grupy
   2. Ja i moje moce
   3. Emocje i potrzeby
   4. Rozwiązywanie konfliktów
   5. Narzędzia asertywnej komunikacji (np. 4 kroki z NVC)
   6. Praca nad historiami naszych uczestniczek przy wykorzystaniu Teatru Forum

   W trakcie naszych spotkań używałyśmy kreatywnych metod i form pracy (ruch, dramę, opowieści, pracę z obrazami, improwizację, elementy Teatru Uciśnionych), aby umożliwić uczestniczkom lepsze poznanie samych siebie – swoich potencjałów, potrzeb, wartości, emocji.

   Drugi proces zorganizowałyśmy w maju 2023 roku, we współpracy z MAL Włochy, instytucją zajmującą się lokalnymi działaniami w dzielnicy Włochy. Tym razem również pracowałyśmy z grupą kobiet.

   Łącznie w obu procesach wzięło udział 21 uczestniczek.

   Zachęcamy do polubienia fanpage’a projektu!

   Co o udziale w projekcie mówią nasze uczestniczki? Posłuchaj!

   Organizacje biorące udział w projekcie:

   The Comptoir des Colibris, Francja

   Giolli Cooperative, Włochy

   Futura Gestiona, Hiszpania

   La Xixa Teatre, Hiszpania

   Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Polska

   CENV – publikacje

   W ramach projektu „For a non-violent european communication: all on stage!” powstały 4 publikacje, które mogą pomóc wdrożyć wypracowany przez nas program rozwojowy w swoich grupach.

   Z publikacji dowiesz się:

   • czym jest kolektywny dziennik oraz jaki jest jego cel;
   • w jaki sposób korzystaliśmy z metody kolektywnego dziennika podczas prowadzonych przez nas procesów;
   • dlaczego jest on wartościowym narzędziem w procesie edukacji dorosłych;

   Ponadto znajdziesz w nim konkretne narzędzia do zbierania refleksji od osób uczestniczących a także wskazówki w jaki sposób korzystać z dziennika aby miał on dla uczestników i uczestniczek wartość rozwojową i edukacyjną.

   Z publikacji dowiesz się:

   • czym są emocje i dlaczego ich potrzebujemy;
   • o co właściwie chodzi z tą słynną asertywnością i czym różni się np. od agresji;

   Ponadto znajdziesz w niej przegląd różnych teorii psychologiczno-społecznych mówiących o porozumieniu bez przemocy oraz asertywnej komunikacji. Dowiesz się również czym jest Teatr Forum i dlaczego zdecydowaliśmy się wykorzystać to narzędzie w projekcie, którego celem jest wzmacnianie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku racy.

   W publikacji znajdziesz:

   • informacje dotyczące tego, jak wyglądała struktura prowadzonych przez nas procesów;
   • wskazówki dla osób trenerskich o co warto zadbać przez rozpoczęciem i w trakcie takiego procesu aby rzeczywiście był on dla uczestników rozwojowy;
   • scenariusze warsztatów;
   • materiały dla osób uczestniczących;
   • opis naszych doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem trudności jakie się pojawiły oraz naszymi rekomendacjami jak radzić sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas procesu.

   Z publikacji dowiesz się:

   • czym jest Teatr Forum i czym różni się od klasycznego teatru;
   • jak wygląda proces tworzenia spektaklu z grupą;
   • jak przebiegają spektakle Teatru Forum;
   • kim jest joker i jaka jest jego rola podczas pracy z grupą oraz podczas spektakli;
   • w jaki sposób korzystaliśmy z metody Teatru Forum w projekcie oraz jak zareagowali na nią uczestnicy.

   Obejrzyj nasz filmowy przewodnik po publikacjach by dowiedzieć się więcej:

   Wszystkie publikacje są dostępne w języku angielskim i francuskim na stronie projektu.

   POBIERZ PUBLIKACJE

   Z książką w walizce – edycja 2022/2023

   Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz promowanie książek odpowiadających na zainteresowania, potrzeby i możliwości percepcyjne dzieci. Jednocześnie chcemy rozwijać postawy twórcze wśród uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych objętych programem, poprzez pracę z wartościowymi tekstami literatury dziecięcej oraz podejmowanie własnych prób literackich.

   W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowaliśmy następujące działania, służące realizacji wspomnianego wyżej celu programu:

   – cykl warsztatów dramowo-literackich dla klas I-III (pięć dwugodzinnych spotkań na klasę)

   – warsztaty rodzinne “Książkowy pomost międzypokoleniowy” (dwa półtora godzinne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów)

   Szczególnie teraz młodzi ludzie potrzebują wartościowego kontaktu z rówieśnikami, ruchu, oderwania się od nowych mediów, twórczego, ale pozbawionego nadmiernej ilości bodźców, środowiska, które pomoże im zrelaksować się i uspokoić emocje, przestrzeni do szczerej rozmowy. Takie właśnie warunki chcemy tworzyć odbiorcom naszych działań na prowadzonych przez nas zajęciach.

   Ponadto czytanie (szczególnie wspólne) oraz tworzenie redukują poziom stresu w naszym organizmie, doskonalą pamięć i koncentrację, pomagają rozumieć emocje i potrzeby: zarówno swoje jak i cudze. Nawet jeśli w nowym roku szkolnym uczniowie będą zmuszeni ponownie zostać w domu, czytanie oraz tworzenie może pomóc im w rozładowywaniu napięcia. A do tego właśnie chcemy zachęcać w naszym projekcie.

   Mamy nadzieję również, że zajęcia staną się okazją do integracja dzieci polskich i ukraińskich dzięki:
   – włączeniu w program warsztatów min. jednego utworu literatury ukraińskiej (przybliżającego dzieciom z Polski kulturę Ukrainy, ale też pokazującego, że pomimo różnic wiele nas łączy)
   – wykorzystaniu metody dramy umożliwiającej ekspresję werbalną i pozawerbalną – praca przy wykorzystaniu ruchu, gestów, dźwięku, obrazów sprzyja budowaniu więzi pomiędzy osobami, którym trudno porozumieć się za pomocą słów

   To co wyróżnia nasz projekt na tle innych inicjatyw związanych z czytaniem to budowanie wspólnoty młodych osób skupionych wokół wspólnego czytania i działania inspirowanego książką. Angażowanie uczestników na poziomie fizycznym, emocjonalnym i społecznym (dzięki wykorzystaniu dramy stosowanej). Czytanie kojarzy się z czynnością, którą wykonujemy indywidualnie, a takich aktywności w życiu uczniów, w związku z nauczaniem zdalnym, było ostatnio więcej niż zwykle. Stąd uczucie osamotnienia i spadek energii. W naszym projekcie, oprócz tego, że jesteśmy razem podczas wspólnego czytania, jesteśmy razem w działaniu: dramowym, plastycznym, ruchowym, intelektualnym itd. Czytanie jest dla nas zatem spotkaniem nie tylko z literaturą, ale również, a może przede wszystkim, z samym sobą i z drugim człowiekiem.

   Joanna Sierocka

   trenerka, koordynanatorka projektów

   j.sierocka1@gmail.com

   Tel.: 537-592-766

   #entuzjazm #uważność #kreatywność #warsztaty #pracazdziećmi #śpiew #gryRPG

   Wykształcenie: psycholożka

   Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:

   W STOP-KLATCE jestem trenerką, prowadzę w szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży. Współtworzę i realizuję nowe projekty psychoedukacyjne poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych i narzędzi dramowych, a także przeprowadzanie zajęć i ich ewaluację. Wspieram Stowarzyszenie przy promocji i rekrutacji. Uczę się prowadzenia procesu Teatru Uciśnionych.

   Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne:

   Praca z dziećmi i młodzieżą oraz obserwowanie procesu grupowego daje mi dużo satysfakcji. Szczególnie bliskie są mi tematy związane z wyrażaniem emocji i komunikacją interpersonalną. Ważne jest dla mnie wspieranie zasobów i podążanie za dzieckiem w jego rozwoju. Interesuję się edukacją alternatywną. Prywatnie nic tak nie poprawia mi humoru, jak wspólne śpiewanie i rozgrywki w gry RPG.