szkolenia z dramy

Uczymy dramy

W uczeniu dramy stawiamy na otwartość, stwarzanie przestrzeni do rozwoju i nabywania kompetencji dramowych, trenerskich i interpersonalnych. Szkolenia z dramy prowadzą trenerki i superwizorki dramy z wieloletnim doświadczeniem pracy dramą i pracy trenerskiej.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom stworzyliśmy różne możliwości uczenia się technik dramowo-teatralnych i zasad pracy metodą dramy:

  • Szkoła Dramy Stosowanej – 132 godziny dydaktyczne dramy, 2 stopnie, możliwość udziału w 1 lub 2 stopniach, udział w dramie, podstawy teoretyczne i filozofia pracy dramą oraz metodologia Teatru Uciśnionych, własne scenariusze, superwizje dramowe.
    Drama w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
    – 20 godzin dydaktycznych, edukacja z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Szkolenia z dramy na zamówienie – realizujemy także szkolenia z technik dramowych i pracy dramą na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem ich potrzeb merytorycznych i organizacyjnych. Szkoliliśmy już nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, strażników miejskich, pracowników zakładów poprawczych, organizacji pozarządowych, urzędników, psychologów, trenerów i inne grupy.

Drama w…

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, podczas których doświadczą Państwo działania dramy. Celem poniższych warsztatów nie jest nauka poszczególnych technik dramowych czy tworzenia scenariuszy warsztatów dramowych, lecz poznanie możliwości wykorzystania dramy w danym obszarze tematycznym. Warsztaty te zatem rozwijają różne umiejętności psychospołeczne z wykorzystaniem skutecznej i innowacyjnej metody – dramy. Zajęcia prowadzą trenerki specjalizujące się zarówno w dramie jak i w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Superwizje dramowe

Dla osób, które ukończyły szkolenia dramowe i pracują już z grupami stosując metodę dramy organizujemy dramowe superwizje grupowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych propozycji i wyboru najlepszej dla Państwa możliwości!