oferta zajęć

Zgłoszenie na otwarte warsztaty dla dorosłych

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych jako wymagane. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Stanowisko

  Zgłaszam się na: (wymagane, zaznacz min. 1)
  Wyjdź poza stereotypy w Warszawie, 22.05.2018Wyjdź poza stereotypy w Gdańsku, 18.06.2018Warsztaty antymobbingowe w Warszawie, 6.06.2018Komunikacja międzypokoleniowa w Warszawie, 13.06.2018Komunikacja międzypokoleniowa w Gdańsku, 15.06.2018

  Dane do faktury (wymagane)

  Na czym Ci zależy podczas szkolenia

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, na potrzeby organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

  otrzymywanie informacji o szkoleniu na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  otrzymywanie informacji o szkoleniu na mój nr telefonu oraz przetwarzanie tego numeru w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI


  Oferta dla firm

  Stowarzyszenie posiada oddzielną ofertę szkoleniowo-doradczą skierowaną do firm i instytucji publicznych. Zyski z prowadzonej działalności przeznaczamy na realizację projektów społecznych.

  Kliknij i sprawdź z czego możesz skorzystać.

  Oferta dla biznesu/instytucji/NGO

  Oferta szyta na miarę potrzeb

  Chętnie zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenie dla Twojego zespołu. Program szkolenia dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszego klienta. Mogą być to krótkie np. 3 godzinne warsztaty lub nawet kilkudniowe szkolenia (również wyjazdowe). 

  Proponowane obszary tematyczne:

  • antydyskryminacja i równe traktowanie
  • komunikacja interpersonalna
  • komunikacja międzypokoleniowa
  • rozwiązywanie konfliktów
  • inteligencja emocjonalna
  • integracja i budowanie zespołu
  • asertywność
  • warsztaty antystresowe
  • warsztaty z metody dramy, Teatru Uciśnionych
    

  Członkowie grupy mogą różnić się pod względem preferencji i potrzeb związanych z działaniem w zespole. Jesteśmy różni i to jest ok. Dlatego też staramy się, podczas prowadzonych przez nas warsztatów. łączyć ze sobą różne metody i formy pracy po to aby efektywniej integrować i uczyć ludzi. Tak aby każdy czuł się swobodnie i mógł korzystać ze swojego potencjału.

  Szkolimy zarówno stacjonarnie jak i online. W Warszawie i w innych polskich miastach, miasteczkach, wsiach.

  Przykładowe oferty szkoleń:

  Nazwa szkolenia i krótki opisSzczegółowe informacje
  Warsztaty antymobbingowe

  Program umożliwia zdobycie wiedzy o zjawisku mobbingu oraz poznanie praktycznych sposobów przeciwdziałania mu z pozycji osoby mogącej doświadczać mobbingu, świadka lub osoby zarządzającej.
  Wyjdź poza stereotypy

  Program pozwala bliżej przyjrzeć się stereotypom i uprzedzeniom, które jako powszechne zjawisko społeczne, są obecne także w środowisku pracy i wpływają, najczęściej niekorzystnie, zarówno na relacje między pracownikami, jak i na efektywność biznesową zespołów.

  Komunikacja międzypokoleniowa

  Program pozwala osobom uczestniczącym przyjrzeć się wartościom i potrzebom, jakimi mogą kierować się w pracy przedstawiciele różnych pokoleń oraz wypracować strategie/pomysły na usprawnienie komunikacji i efektywności współpracy w zespole międzypokoleniowym.

  Chcesz abyśmy przygotowali spersonalizowaną ofertę dla Twojego zespołu?
  Napisz do nas! 

  a.busk@stop-klatka.org.pl lub zadzwoń 506 440 764

  Zamawiając warsztaty tematyczne przyczyniasz się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Cała kwota przychodu ze sprzedaży usług wspiera działania zgodne z misją organizacji oraz realizację projektów społecznych.

  Szkoła ponadpodstawowa

  W liceach, technikach i szkołach zawodowych stawiamy na pracę z uczniami w trzech obszarach – integracji, rozwoju zawodowego i technik uczenia się. 

  Koszt każdych warsztatów jest wyceniany indywidualnie – na podstawie ustaleń z zamawiającym. Przy wycenie bierzemy pod uwagę liczbę osób biorących udział w warsztacie, liczbę klas/grup z danej placówki, koszt materiałów warsztatowych, ew. koszty dojazdu itp. 

  Jeśli jesteś zainteresowany/a/e naszą ofertą wypełnij formularz – na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji przygotujemy wycenę.

  Zamawiając warsztaty tematyczne przyczyniasz się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Cała kwota przychodu ze sprzedaży usług wspiera działania zgodne z misją organizacji oraz realizację projektów społecznych.

  → Warsztaty integracyjne

  Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom i uczennicom później rozwijać się w atmosferze zaufania.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Perspektywy, ja na zmieniającym się rynku pracy

  To 3-godzinne warsztaty, które wyposażą uczniów w poczucie wpływu na własną sytuację życiową, narzędzia komunikacyjne do rozmowy z pracodawcą i współpracownikami oraz świadomość i umiejętność nazywania swoich kompetencji, potrzeb i wartości.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Ucz się z głową!

  To 3-godzinne warsztaty, podczas których uczniowie i uczennice będą szukać własnej motywacji do nauki, poznają różne strategie uczenia się oraz otrzymają dostęp do pakietu materiałów „Sprytne sposoby na uczenie się”.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Dżungla relacji – warsztaty integracyjne w terenie

  Warsztaty integracyjne w terenie z elementami surwiwalu i gry terenowej to nietuzinkowy sposób aby spędzić czas w naturze, doświadczyć mocy współpracy, rozwijać kompetencje komunikacyjne oraz radzenia sobie w dzikim terenie. Wszystko w okolicznościach niesamowitej nadwiślańskiej przyrody.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Zachęcamy do kontaktu:
  a.busk@stop-klatka.org.pl,
  tel.: 506 440 764

  Jeśli jesteś zainteresowany/a/e warsztatami tematycznymi dla Twojej placówki wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie.

  O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www:https://stop-klatka.org.pl/co-to-jest-drama/.

  Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: https://stop-klatka.org.pl/zespol/.

  Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner-300x90

  Szkoła podstawowa

  Realizujemy programy, w ramach których dzieci uczą się o sobie i o innych:

  • poznają emocje – ich nazwy i sposoby wyrażania;
  • dowiadują się, dlaczego współpraca jest ważna i jak zrobić, by była skuteczna;
  • odpowiadają sobie na pytania, jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by koledzy chcieli do nas mówić, jak komunikować o swoich potrzebach;
  • testują zachowania w sytuacji konfliktowej – dowiadują się, co to jest konflikt, co pomaga, co przeszkadza, jak sobie radzić w takich sytuacjach.

  Techniki pracy, których korzystamy są różne w zależności od potrzeb i możliwości grupy. Przede wszystkim korzystamy z metody dramy, która daje dzieciom szansę przećwiczenia zachowań w różnych sytuacjach poprzez zabawę. Chętnie odwołujemy się do wyobraźni dzieci i sięgamy po teksty kultury, dzięki czemu dzieci chętniej uwewnętrzniają proponowaną przez nas wiedzę i wprowadzanie zasady.

  Mamy wypracowane cztery konkretne programy, które dostosowujemy w kontakcie z kadrą danej szkoły.

  Jeśli jesteś zainteresowany/a/e naszą ofertą wypełnij formularz – na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji przygotujemy wycenę.

  Warsztaty integracyjne.

  To oferta na początek roku dla dzieci z klas IV, V i VI, VII i VIII oraz dla klas szkół ponadpodstawowych

  Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Więź – profilaktyka przez integrację

  To propozycja dla klas IV, V i VI.

  Celem tego 12-godzinnego cyklu zajęć jest rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci oraz zwiększenie świadomości wartości, potrzeb, zainteresowań własnych oraz innych osób w klasie.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Dramowe Historie Uchodźców

  Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Interaktywny spektakl dla dzieci „W świecie emocji”

  To oferta dla dzieci z klas nauczania początkowego.

  Spektakl w aktywny sposób rozwija w dzieciach rozumienie emocji swoich i innych.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Z książką w walizce

  To propozycja dla dzieci z klas I, II i III z zakresu edukacji kulturalnej.

  To cykl 10 warsztatów (lub mniej) dla dzieci, którego celem jest odkrycie na nowo literatury i poznanie bogactwa świata, który ona przedstawia, oraz znalezienie w niej odpowiedzi na przeżywane przez dzieci problemy.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Dżungla relacji – warsztaty integracyjne w terenie

  Warsztaty integracyjne w terenie z elementami surwiwalu i gry terenowej to nietuzinkowy sposób aby spędzić czas w naturze, doświadczyć mocy współpracy, rozwijać kompetencje komunikacyjne oraz radzenia sobie w dzikim terenie. Wszystko w okolicznościach niesamowitej nadwiślańskiej przyrody.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Zachęcamy do kontaktu:
  a.busk@stop-klatka.org.pl
  tel.: 506 440 764

  Jeśli jesteś zainteresowany/a/e warsztatami tematycznymi dla Twojej placówki wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie.

  O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: https://stop-klatka.org.pl/co-to-jest-drama/.

  Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: https://stop-klatka.org.pl/zespol/.

  Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner-300x90

  Klasy 7- 8 szkoły podstawowej

  Nasze programy realizowane w klasach 7-8 odpowiadają przede wszystkim na potrzebę przeciwdziała ryzykownym zachowaniom. Realizujemy w nich tzw. profilaktykę pozytywną, stawiając na integrację uczniów w grupie rówieśniczej, jaką jest klasa. Ale także rozmawiamy z uczniami wprost na temat konfliktu, cyberprzemocy czy używek.

  → Warsztaty integracyjne

  Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → Dramowe Historie Uchodźców

  Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

  Szczegółowa oferta: LINK

  → SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

  To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

  Szczegółowa oferta: LINK

  Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

  O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: https://stop-klatka.org.pl/co-to-jest-drama/.

  Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: https://stop-klatka.org.pl/zespol/.

   

  Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner-300x90