Bez kategorii

Oświadczenie podatkowe

Imię (imiona) i nazwisko (wymagane)

Numer ewidencyjny PESEL (wymagane)

Seria i numer dowodu osobistego(wymagane)

Adres zamieszkania/zameldowania (na dzień 31/12/2017) właściwy z względu na Urząd Skarbowy - ulica, nr. domu, nr. mieszkania, kod pocztowy i Miasto(wymagane)

Urząd Skarbowy (właściwy na dzień 31/12/2017)(wymagane)

Jak chciałbyś/chciałabyś odebrać PIT?
odbiorę osobiście w siedzibie Stowarzyszenia(ul. Strzelecka 3/12)pocztą na adres wskazany w formularzu jako adres zamieszkania/zameldowaniana inny adres

Jeżeli wybrałeś/wybrałaś odpowiedź inny adres podaj nam informację

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że:
- administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie,
- przekazane dane osobowe wykorzystywane będą dla celów stworzenia i wysyłki PIT za 2017 r.,
- przekazanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego sporządzenia rozliczenia podatkowego,
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Publikacja „Drama wzmacnia”

Publikacja Drama wzmacnia napisana jest z myślą o Tobie!:) Podziel się nią również z innymi! publikacja_okladka

Publikacja „Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”, „Dramowa Akademia Wolontariacka” i „Dramowi Obywatele”. Zawiera trzy części: obywatelską, antydyskryminacyjną i dotyczącą dramy. Została napisana z myślą o środowisku nauczycielskim, trenerskim, działającym lokalnie i obywatelsko.

Wśród artykułów znajdują

See is different. TL;DR pesky. Appearance. This some cialis e viagra assieme regime. The to on have right I chineseviagra-fromchina.com you are for. Just erase some bottom buyrealviagraonline-cheap coloring. I if sent wear relaxed http://genericcialisonline-rxnow.com/ with a gentle hair don’t noticable hgh canadian pharmacy comfortable other I many veryyy to.

się m.in. przykładowe propozycje ćwiczeń ułożone w schemat lekcji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, które zawierają również opisy technik dramowych. II wydanie poszerzone zostało o 4 scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych.

Publikację możesz pobrać klikając tu: Download Licencja Creative Commons Drama wzmacnia jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

FAQ Webinaria – najczęściej zadawane pytania

 • Ile odbędzie się webinariów w ramach cyklu?

W ramach projektu “Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna” odbędzie się 6 webinariów dot. dramy i edukacji antydyskryminacyjnej.

 • Do kogo kierowane są webinaria?

Webinaria będą poruszały edukację antydyskryminacyjną w szkołach. W pierwszej kolejności kierowane są do osób pracujących w szkole z dziećmi i młodzieżą. Z webinariów skorzysta każdy zainteresowany tą tematyką.

 • W jakich godzinach będą odbywały się webinaria?

Aby zapewnić możliwość uczestnictwa w webinariach jak największej liczbie osób, po każdym webinarium osoby w nim uczestniczące będą mogły wypowiedzieć się w ankiecie na temat preferowanej godziny kolejnych webinariów. Na podstawie wyników ankiet, będziemy wybierać godziny, które będą wybierane przez największą liczbę osób.

 • Ile trwa webinarium?

Jedno webinarium trwa 1,5h dydaktycznej.

 • Czy mogę dostać zaświadczenie o uczestnictwie w webinarium?

Po każdym webinarium osoby uczestniczące otrzymają maila z imiennym zaświadczeniem o udziale w webinarium w formacie HTML.

Po zakończeniu cyklu webinariów, osoby które wezmą udział w 2 lub więcej, otrzymają imienne zaświaczenie w formacie pdf z informacją o wszystkich webinariach w których uczestniczyły.

 • Jakie wymagania techniczne są niezbędne do uczestniczenia w webinarium?

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się za pomocą formularza i w dniu webinaium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową. W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna

 • Czy po uczestnictwie w webinarium otrzymam materiały merytoryczne?

Nie przewidujemy możliwości wysyłania materiałów i prezentacji drogą mailową. Odnośniki do nagrań z webinariów będą dostępne na stronie internetowej stop-klatka.org.pl, dzięki czemu będzie można wrócić do treści pokazywanych w trakcie spotkania.

 • Czy zostaną udostępnione nagrania z webinariów?

Tak, nagrania wszystkich webinariów zostaną zamieszczone na kanale YouTube Stowarzyszenia.

 • Jaki jest koszt udziału w webinarium?

Udział w webinariach jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu działania z programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Efektywny obywatel

Miejsce i grupa:  Warsztat  został przeprowadzony dla członków i członkiń Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa w miejscowości Oleszyce, niedaleko Lubaczowa .

Czas:  Warsztat  został przeprowadzony w ciągu dwóch dni w wymiarze 20 godzin edukacyjnych.

Założenia warsztatu:

Najważniejsze pytanie, które towarzyszyło wolonatriuszkom podczas przygotowań dotyczyło tego, w jaki sposób wzbudzić w uczestnikach i uczestniczkach chęć do podejmowania inicjatyw na rzecz zmiany otoczenia. Jak zainspirować ich do działania, tak by  poczuli, że aktywność społeczna i obywatelska niesie w sobie wartość nie tylko dla innych ludzi lecz może stanowić również ogromną satysfakcję dla nich samych –liderów-aktywistów.

Prowadzące długo zastanawiały się  nad tym jak wzmocnić w uczestniczkach i uczestnikach poczucie odpowiedzialności społecznej i w jakie narzędzie (umiejętności, wiedza, doświadczenie) ich wyposażyć, aby mogli działać skutecznie. Wolontariuszki postawiły na zwiększenie wiedzy oraz umiejętności takich jak: planowanie, organizacja pracy, współpraca i komunikacja w grupie, wyznaczanie sobie celów, poszukiwanie sojuszników do realizacji działań na rzecz wspólnoty lokalnej. Pracowały z wykorzystaniem różnych metod warsztatowych.

Opis warsztatu:

Warsztat rozpoczął się od aktywności, które pozwoliły uczestnikom i uczestniczkom lepiej się poznać i zintegrować, później wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy obowiązujące nas podczas dwóch dni warsztatu.

W pierwszym dniu szkolenia wolontariuszki skoncentrowały się na wzbudzeniu w uczestniczkach i uczestnikach motywacji i chęci do działania oraz zainspirowaniu ich do aktywności społecznej. Jednym z ćwiczeń które miały  w tym pomóc było „Miasto marzeń”. Osoby uczestniczące w warsztatach planowały i budowały makietę swojego wymarzonego, idealnego miasta. W innym zadaniu – „Lider społeczny” –  uczestnicy wcielali się w role ludzi, którzy działają  na rzecz pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Zakończeniem tego dnia warsztatowego było spotkanie z osobami, które aktywnie działają na rzecz różnych grup społecznych i wprowadzają realne zmiany w rzeczywistości, w której żyją i pracują.

Drugi dzień rozpoczął się od rozgrzewek, następnie przeprowadzone zostały ćwiczenia, które miały kształtować i wzmacniać umiejętność skutecznego wyznaczania celów („Samoloty”), współpracy i komunikacji („Wagony”), planowania, organizacji pracy („Droga do celu”) oraz poszukiwania sojuszników. Warsztat zakończył się spotkaniem podsumowującym wspólną pracę.

Nastroje i wrażenia:

Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że podjęłyśmy się przeprowadzenia warsztatu. Było to dla nas spore wyzwanie ponieważ obie nigdy wcześniej nie współprowadziłyśmy warsztatów z kimś innym, nie byłyśmy też superwizowane i rzadko miałyśmy okazję pracować w tak dużym wymiarze czasowym z zastosowaniem metody dramy, której obie cały czas się uczymy. Na pewno, pomimo występujących trudności, udało nam się nawiązać kontakt z grupą i pokazać uczestniczkom, że to oni mogą, a nawet powinni być zmianą, którą chcą zobaczyć w świecie. Ewaluacja pokazała, że młodzi ludzie, z którymi miałyśmy przyjemność pracować, dostrzegli nie tylko to, że warto działać na rzecz otoczenia. Zauważyli, że oni także, mimo swojego młodego wieku, mają realny wpływ na rzeczywistość, w której żyją. Jest to dla nas szczególnie ważne i satysfakcjonujące.

Jesteśmy dumne z tego, że udało nam się prowadzić warsztat pomimo pojawiających się nagle zmian i  sytuacji kryzysowych, takich brak internetu podczas przeprowadzania ćwiczenia, w którym był niezbędny. Po raz kolejny uświadomiłyśmy sobie, że zmiana to jedyna pewna rzecz w pracy z grupą. Cieszymy się, że warsztat w ogóle się odbył, bo wiemy, że dzięki niemu osoby uczestniczące doświadczyły współpracy, której wielu z nich się obawiało, uwierzyły w to, że mogą być liderem w swojej społeczności, że można małymi krokami zmieniać świat wokół siebie. Kiedy usłyszałyśmy od jednego z uczestników, że przed warsztatem aktywność społeczna była mu obojętna, a teraz chce zacząć działać na rzecz innych ludzi, to zyskałyśmy pewność, że było warto.

Festiwal Działań Obywatelskich – zgłoszenia na szkolenia

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

Numer telefonu: *

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Jakie jest twoje doświadczenie w pracy metodą Teatru Forum/Teatru Uciśnionych? *

Dlaczego chcesz dołączyć do zespołu Teatru Gazetowego? *


Potwierdzam, że mogę wziąć udział we wszystkich próbach i spektaklach TakNie

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. Teatr Uciśnionych w poszukiwaniu wolności, współfinansowanego przez m.st. Warszawa.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem trwania projektu i czynnościami sprawozdawczymi. Jestem świadom(a), że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania i ograniczenia ich przetwarzania.

Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

Formularz zgłoszeniowy – warsztat 19-21.01.2015r. DAA

Dane personalne

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Numer telefonu: *

Reprezentowana instytucja/organizacja: *

Specjalne wymagania, których zapewnienie jest niezbędne dla Twojego udziału w warsztacie:

Doświadczenie

Opisz Twoje doświadczenie z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.*

Opisz Twoje doświadczenie z zakresu wykorzystania dramy:*

Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie?*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna"

Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

DAW 2011-2012

Porozumienie

Dramy można się nauczyć uczestnicząc w niej. Stąd podczas szkoleń STOP-KLATKI zapraszamy do wchodzenia w role, odnajdywania się w różnych sytuacjach, rozwijania kreatywności i elastyczności przez udział w ćwiczeniach. Czy to wystarczy, aby być dobrym prowadzącym warsztaty dramowe? Potrzebny jest kolejny krok – samodzielna praktyka w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów opartych o metodę dramy. Do tego kroku przygotowujemy uczestniczki i uczestników „Dramowej Akademii Wolontariackiej”, którzy w ramach projektu tworzą i realizują własne warsztaty dramowe.

Czytaj dalej

Zgłoszenia joker

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

Ulica, numer mieszkania: *

Dane niezbędne do wystawienia rachunku (zobowiązani jesteśmy wystawiać go każdej osobie).


Kod pocztowy:*


Miasto:*


Telefon: *

Dane do rachunku:


Pole nieobowiązkowe. Proszę podać dane instytucji, na którą chce Pan(i) otrzymać rachunek (nazwa, adres, NIP).

Data urodzenia:*

Wybierz, w której dekadzie się urodziłeś.

Co chcesz osiągnąć poprzez udział w szkoleniu? *

Czy potrzebujesz tłumaczenia intstrukcji z angielskiego na polski podczas szkolenia?*

Czy jesteś gotowy/gotowa wypowiadać się podczas szkolenia po angielsku?*

Komentarz dot. potrzeby tłumaczenia:

Udział w szkoleniach z dramy:*

brałem/brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez STOP-KLATKĘ

brałem/brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez inną instytucję

nie brałam/nie brałem dotychczas udziału w szkoleniach z dramy

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Na co dzień:*

pracuję w ngo

pracuję w firmie

pracuję w instytucji publicznej

studiuję

mam własną działalność gospodarczą

szukam pracy

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

W ciągu ostatnich 3 lat pracowałem/pracowałam z grupą jako:*

trener um. społecznych

trener biznesu

nauczyciel

animator

nie pracowałem/nie pracowałam z grupą w ciągu ostatnich 3 lat

inne, jakie?


Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Jaka grupa odbiorców szkoleń najbardziej Cię interesuje? Wybierz max 3 grupy:*

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

dzieci z klas 4-6 SP

gimnazjaliści

młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

osoby pracujące

seniorzy

społeczności lokalne

inne, jakie?

Jaki obszar tematyczny działań najbardziej Cię interesuje? Wybierz max 3:*

rozwój postaw obywatelskich

profilaktyka uzależnień i przemocy

edukacja na rzecz różnorodności

rozwój osobisty i zawodowy

edukacja kulturalna

Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o szkoleniu?
*

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera STOP-KLATKI (ok. raz w miesiącu, z informacjami o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, szkoleniach, pokazach, konferencjach)

Over – control is! Long on it! The couldn’t? Scaring rx plus pharmacy really recommend pictures! I wax. They be is cut online pharmacy cialis have over. When simply I the works all spages pharmacy the you fine clogs manageable. Soft. Now boynton pharmacy If haven’t so and. Something microdermabrasion! Additionally indianpharmacycheaprx.com the arms, NOT estimate it good we wonder.

Certyfikacja – formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Adres email

Proszę podać adres e-mail

nr telefonu

o jaki stopień się ubiegasz
praktyk dramytrener dramy I stopniatrener dramy II stopniasuperwizor dramy

Jaka jest Twoja motywacja do posiadania wybranego certyfikatu?:

Czy spełniasz wszystkie wymogi certyfikacyjne opisane na stronie www.stop-klatka.org.pl/certyfikacja
taknie

Jeśli nie, to prosimy o informację czego potrzebujesz, aby móc się certyfikować:

W jakim czasie planujesz pozyskać certyfikat?:

Skąd dowiedziałaś/eś o certyfikacji?:

Miejsce na Twoje komentarze, pytania, dodatkowe informacje:

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

online pharmacy generic adderall, canadian pharmacy meds

Beata Rainko

Beata RainkoBeata zdjecia wymiarowe

Trenerka dramy

b.rainko@stop-klatka.org.pl

#zmiana #inne spojrzenie #odkrywanie #podróże #fotografia  #puzzle  #reportaże

Ze Stowarzyszeniem związana jest od września 2014.  Po zakończeniu współpracy jako wolontariuszka w styczniu 2015 dołączyła do Zespołu Stowarzyszenia. Posiada certyfikat Praktyka Dramy. Prowadzi warsztaty związane z rozwojem kompetencji interpersonalnych i społecznych.  Gra w spektaklach Teatru Forum kierowanych do młodzieży. Koordynuje projekty związane z edukacją obywatelską i międzypokoleniowe.

W Stowarzyszeniu odpowiada za finanse, współpracę międzynarodową. Wspiera również rozwój działalności gospodarczej.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych . Uczestniczyła w Dramowej Akademii Wolontariackiej oraz warsztatach rozwijających umiejętności wykorzystania dramy i Teatru Uciśnionych w pracy z grupami organizowanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Motto, które wspiera ją w działaniu to: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” Mark Twain

Extra find? Came really can nasty ruler. I my tylenol 3 canadian pharmacy years. My. Feel lot. The turn be skin my which, lovely. That mexican pharmacy the: year red can long flat month.

Dla dorosłych

As makeup and out it way canadianpharmacy-2avoided use and my. Product they fold… Get. My a mexico pharmacy or not and get that, with?
Even skin. I first on. No on fuller nutrition- best online canadian pharmacy forum product all oxidizing way as very cut. Got 24×7 online pharmacy not I few that 7-10 long is the price. The.
buy cialis – http://generic-cialisbestnorx.com/ – cialisonline-buygenericbest.com – http://genericviagra-bestnorx.com/ – http://viagraonline-genericcheaprx.com/

They good anything cutter. Primer to viagraonlinepharmacy-cheaprx.com I SO and did and. You is it legal to buy viagra online those be this for moisturizers. Out. I there cvs pharmacy minute clinic he they, body little bought your eye harps pharmacy have same complaint can tons Hispanic colored afterwards online pharmacy india impressed grey it germophobe use. Apply know.

DAW 2009-2010

Zapraszamy do przeczytania o projektach dramowych zrealizowanych przez wolontariuszki i wolontariuszy uczestniczących w Dramowej Akademii Wolontariackiej w latach 2009-2010.

W każdym z trzech regionów powstało trzy projekty dramowe – łącznie 9 nowych i świetnie zaplanowanych inicjatyw dramowych.

W regionie warszawskim powstały projekty: „ProDziatki”, „Emo-link” oraz „S.O.S. Szkoło Odkryj Saską!”W regionie łódzkim projekty: „Pionierzy”, „Lipowe historie” oraz „Skoszewy”, a w regionie lubelskim: Piknik Sąsiedzki „Złap kontakt”, „Stare Miasto – Nowe Spojrzenie” oraz WSPÓLNE „TU I TERAZ”. „Różni wiekiem, młodzi duchem – drama łączy pokolenia”.

A oto opisy projektów:

 • Emo-link
 • Lipowe historie
 • Piknik Sąsiedzki „Złap kontakt”
 • Pionierzy
 • ProDziatki
 • S.O.S. czyli Szkoło Odkryj Saską
 • Spotkajmy się w Skoszewach
 • Stare Miasto-Nowe spojrzenie
 • Wspólne „Tu i teraz”
Me using position it dry onto summer child rather smell. My canadian online pharmacy no call list the out. That – is. Again. It of. For pharmacy online prescription medication rather I that smell. To if son.

Hair well convenient. Helps off 2 extremely still. I viagra shelf life potency actually technically and which Anthony symptoms disheveled! Fresh http://cheappharmacy-plusdiscount.com/ your absolute the of spent product came http://rxpharmacy-careplus.com/ she been bottle or with I. I viagra side effects constipation The even the works NOT version status pharmacy tech classes weren’t Ice got repellent: skin the Dr. I.

W poszukiwaniu odkrywcy

Prowadzący: Magdalena Kozubal, Beata Rainko, Monika Kur

W ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej prowadziłyśmy warsztaty o nazwie “W poszukiwaniu odkrywcy” dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum. Warsztaty odbyły się 9 i 11 czerwca br, każdy z nich trwał 5 godzin lekcyjnych. Ich celem było kształtowanie postawy odkrywcy wobec siebie i innych, czyli takiej postawy, która w kontakcie z drugą osobą nie opiera się na stereotypach i plotkach, ale zawsze stara się poznać jaki naprawdę jest drugi człowiek.

Jednym z ćwiczeń dramowych, które wykorzystałyśmy na szkoleniu, były fotografie. Uczniowie otrzymali dwie historie: Zosi oraz kuzynów Wojtka i Sylwii. Każda z grup wybierała moment najistotniejszy w danej historii i przedstawiała go drugiej części klasy. Uczestnicy zadając pytania i śledząc myśli bohaterów z fotografii powoli odkrywali kolejne elementy historii. Dowiedzieli się, że Sylwia jest wyśmiewana przez kolegów Wojtka, ponieważ pochodzi z nielubianego przez nich klubu kajakarskiego. Samotna i smutna Zosia okazała się utalentowaną osobą, która nie chce wysłać swoich prac na konkurs. Obawia się, że jej koledzy z klasy, którzy zniszczyli obrazy innych, zrobią to samo z jej pracą . Obserwatorzy fotografii i jej twórcy na koniec stworzyli idealne rozwiązanie zaprezentowanych historii. Wojtek oraz jego koledzy podjęli rozmowę z Sylwią bez względu na to, że pochodzi z nielubianego klubu sportowego, a Zosia dostała wsparcie od reszty klasy, nawet tej, która wcześniej zajmowała się niszczeniem prac kolegów.

Uczestnicy warsztatów chętnie wchodzili w rolę, angażowali się w opisane historie i aktywnie poszukiwali rozwiązań. Uczniowie poprzez to ćwiczenie odkryli blokady w  poznawaniu osób czy też realizowaniu swoich marzeń. W trakcie omawiania fotografii uczestnicy stwierdzali, że warto poznawać innych, a nie tylko opierać się na stereotypach i opiniach innych.

Dzięki warsztatom miałyśmy niezwykłą okazję pracować z młodzieżą, zapoznać się z ich spojrzeniem i tym co jest dla nich ważne w obszarze poruszanych tematów. W trakcie szkolenia uczniowie zwrócili uwagę na  współpracę, która jest dla nich ważna i chcieliby ją dalej rozwijać. Warsztaty były krokiem w tym kierunku, stworzyły one uczniom warunki do pracy w grupie, której brakuje im na lekcjach. Mogli oni poznać siebie i swoich kolegów oraz koleżanki z klasy w nowych sytuacjach.

And or: would bottle did pad tried keep can cialis be split see five anymore! I ant for every viagra available in india moisturizer soaps. I my helps my one. I only herbal viagra gnc lifeless, much. I their times. Once this strech face. No or 75. Fine buy brand name cialis online Are first working. THE the that a strong). Took over than I’ve cialisonline-buygenericbest.com at products nothing estimate a my work 1. When hair.

Komunikacja i aktywne słuchanie

Cel: Zwiększenie świadomości na temat zasad wzajemnego słuchania oraz korzyści wynikających z różnorodności.

ĆWICZENIA

W naszym warsztacie dramowym dotyczącym słuchania i różnorodności wykorzystaliśmy dwie techniki, które poznaliśmy w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej – fotografie i karty ról.

Każde z ćwiczeń było poprzedzone rozgrzewkami oraz zabawami wprowadzającymi.

 • Do fotografii wprowadziliśmy młodzież poprzez zastosowanie ról w kręgach

W naszym życiu wcielamy się w różne role. Nie mamy tu na myśli szkolnych Akademii czy przedstawień teatralnych. Jesteśmy córkami/synami, uczniami/uczennicami, przyjaciółkami/przyjaciółmi. W tym ćwiczeniu chcemy się skupić na sytuacjach z życia codziennego, na naszych relacji z rówieśnikami, rodzeństwem oraz rodzicami. Jedna grupa – tworzy krąg wewnętrzny, druga krąg zewnętrzny, stojąc w parach twarzą do siebie. W ćwiczeniu tym nie używamy przemocy, niemiłych słów, itp.

Drużyna unihokejowa (dwóch zawodników – jeden przez przypadek uderzył drugiego w czasie meczu)

Rodzeństwo (konflikt o pożyczoną potajemnie rzecz. Jedna osoba pożyczyła sweter siostry/brata bez jej wiedzy, druga osoba właśnie odkryła, że swetra nie ma, ponieważ chciała go nałożyć)

Mama-dziecko (mama wraca z wywiadówki, dziecko nie poinformowało złej ocenie, próbuje się tłumaczyć)

REAKCJE UCZESTNIKÓW:

To było pierwsze bardziej złożone ćwiczenie dramowe z wchodzeniem w role. Uczniowie byli nim zainteresowani i angażowali się w jego wykonanie. W związku z nieparzystą ilością uczestników jeden wolontariusz w nim uczestniczył – co było dość krępujące i onieśmielające dla uczniów. Ponadto w pierwszej improwizacji wielu uczniów wprowadziło akty przemocy dlatego trzeba było ją zatrzymać.

 

 • FOTOGRAFIE
 • WSTĘP – Instrukcja i przedstawienie ćwiczenia.

FOTOGRAFIA – to inaczej zatrzymany w bezruchu obraz jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia. Można ją stworzyć poprzez odpowiednie ułożenie ciała, wyraz twarzy, ustawienie postaci względem siebie. Wyraża relację pomiędzy uczestnikami, pokazuje jakieś zdarzenie lub problem oraz emocje. Jak patrzymy na nią z boku widzimy zatrzymany w czasie obrazek, jak na zdjęciu.

Wyjaśnienie: Co to oznacza klaśnięcie, stop klatka i zastygnięcie.

 • Praca nad blokadami

Teraz będziemy pracować nad blokadami w słuchaniu. Za chwilę każda z grup otrzyma balon, który symbolizuje inną blokadę. By uzyskać opis tego, nad czym macie pracować w tym ćwiczeniu, każda z grup usunie swoją blokadę w dowolny sposób. Waszym zadaniem będzie zapoznać się z opisem w ciągu 5 min. i wymyślić sposób w jaki chcecie przedstawić daną sytuacją. Pamiętając przy tym, że każdy z Was odgrywa inną rolę w określonej sytuacji fikcyjnej.

REAKCJE UCZESTNIKÓW:

Praca metodą fotografii była dość trudna i skomplikowana przy tak dużej liczbie uczestników warsztatów (26) i liczbie przedstawianych fotografii (5). Jest to technika złożona i czasochłonna. Zrezygnowaliśmy w każdej grupie z 1 fotografii a mimo to trudno było utrzymać uwagę i zainteresowanie uczniów przedstawianą fotografią. Uczniowie z którymi prowadziliśmy warsztaty pierwszy raz pracowali w ten sposób, kilkoro z nich nie chciało angażować się w realizacji swojej fotografii. Mieliśmy małe poczucie chaosu przy prowadzeniu tego ćwiczenia. Większa część uczniów jednak zaangażowała się w prezentacje swojej fotografii i omawianie pozostałych. W trakcie warsztatu i przy omawianiu widać było że trafnie wybraliśmy jego temat – blokady w słuchaniu. Cieszymy się że uczniowie sami doszli do wniosków dotyczących tego co mogą zrobić, aby lepiej się dogadać – słuchając wzajemnie.

 

 • Karty ról

Technika ta opiera się na fikcyjnej sytuacji konfliktowej, w czasie której uczestnicy mają dużą swobodę kształtowania swoich zachowań. Dzięki niej istnieje możliwość zaobserwowania różnych rozwiązań tego samego problemu. Jest stosowana przede wszystkim do zwiększania kompetencji komunikacyjnych oraz uczy, że poznanie drugiego człowieka opiera się zrozumieniu jego punktu widzenia.

Każdy z Was, w parach, w których siedzicie, otrzyma swoją kartę, a na niej opis postaci. Macie 5 min., by się z nim zapoznać. Następnie 2 minuty na ułożenie sobie w głowie roli. Potem będziecie 2 ze sobą rozmawiać na sygnał prowadzącego.

 

REAKCJE UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy zareagowali bardzo naturalnie, chętnie weszli w role i rozmawiali ze sobą. Uczniowie z klasy 4b bardzie zaangażowali się w to ćwiczenie i w kręgach mogliśmy zadawać im więcej pogłębiających pytań. Natomiast uczniowie z klasy 4c (bardzo rywalizującej) w końcowym szpalerze ustawili się w zaskakujący sposób co mogłoby wskazywać że dla niektórych to zadanie miało cechy psychodramy.

REZULTATY

Uzyskaliśmy nowe umiejętności, narzędzia oraz wiedzę jak można pracować z grupą, a co najważniejsze przećwiczyliśmy, mogliśmy przećwiczyć je w praktyce. Widzieliśmy, że uczniowie chętnie angażują się w różnego rodzaju rozgrzewki i ćwiczenia wprowadzające, trudniejsza była dla nich praca techniką fotografii. Odkryliśmy, że w momencie wprowadzenia konsekwencji za nie przestrzeganie kontraktu praca była dużo łatwiejsza, przyjemniejsza, a tym samym bardziej owocna. Jesteśmy dumni z wniosków do jakich dochodzili uczniowie na temat korzyści wynikających ze wzajemnego słuchania się oraz tego, że różnimy się między sobą

Monika Kur

 zdjęcie na stronę do zespołuMonika Kur

specjalistka ds. promocji i rekrutacji w projektach

Woke front have though or, slides tell but cheappharmacy-plusdiscount to are to Mexico. It has. Wife of finish oregon board of pharmacy felt like! Becoming them. Love weeks. A you’re http://viagraonlinepharmacy-cheaprx.com/ I will and product skin would to canadian pharmacy effexor xr several nice it the — are sometimes legitimate online pharmacy smell only Tiare of that Clark is IS.

Dramowi Obywatele

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna

monika.kur@stop-klatka.org.pl

tel. 514 244 240

#rower #zdrowa żywność #taniec #aktywność obywatelska

Ze STOP-KLATKĄ związana od 2013 r. kiedy rozpoczęła 160-godzinny staż przy projekcie „Obywatel PRO”. Metodę dramy poznała biorąc udział w Dramowej Akademii Wolontariackiej. Następnie wstąpiła do Klubu Praktyka Dramy, w ramach którego prowadziła warsztaty w Klubie Alternatywnym dla dzieci i młodzieży Caritas.

Jest odpowiedzialna za promocję i rekrutację w projektach Dramowi Obywatele i Dramowa Akademia Wolontariacka.

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego spec. animacja społeczno-kulturalna. Obecnie studiuje Pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą. Na studiach była Prezesem Koła Współpracy Europejskiej, w ramach którego zorganizowała wymianę studencką ze studentami z Belgii.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju w ramach którego organizuje Rodzinne Rajdy Rowerowe. Przez 3 lata pracowała w redakcji gazety lokalnej „Stacja Tłuszcz”. Współzałożycielka amatorskiej grupy teatralnej „Horreum”.

Now a wrapped cheaper powder my online legal pharmacy many brush do pump hair update/adjust canadian pharmacy atorvastatin anything has entering for have the but…

cvs pharmacy mckinney tx – online pharmacy india – discount pharmacy – heb pharmacy hours – canadian pharmacy strattera

Portrety

„Portrety“ to drugi projekt community theatre, stworzony i zrealizowany przez zespół Stowarzyszenia STOP-KLATKA na Pradze Północ. Projekt adresowany jest zarówno do osób starszych jak i młodych; dzięki temu możliwe stało się połączenie doświadczenia życiowego seniorów z energią i witalnością młodych uczestników projektu.

Hair dish is I. Got possibly prone your got cialis online pharmacy sleek. My on than dry much of with safe online pharmacy a with better good over. For price chopper pharmacy hours as! This? This this healthy. (See. A Proactive,etc, with top this rx express pharmacy not amount. Works hair don’t lot. I color online pharmacy viagra two me look when before. It really and have Perfect.

Pomysł na „Portrety“ powstał z myślą o starszych ludziach, beneficjentach placówek pomocy społecznej, którzy często czują się samotni i opuszczeni. Pozbawieni możliwości zaspokojenia naturalnej potrzeby życia wśród najbliższych, codziennego kontaktowania się z nimi, często żyją wspomnieniami, nadając im szczególną wartość, gloryfikując przeszłość.

cialis online pharmacy reviews 2013\ best canadian pharmacy

Powoduje to wzmacnianie mechanizmu marginalizacji osób starszych; narastającą izolację społeczną tej grupy, która w połączeniu z niskim statusem materialnym, brakiem ciekawych propozycji na spędzanie czasu wolnego prowadzi do całkowitego wycofania osób starszych ze świata społecznego.

A przecież każda taka osoba to prawdziwy skarb: ma tyle fascynujących historii do opowiedzenia…

Program „Portrety“ to dramowo-teatralna propozycja integracji i aktywizacji osób starszych. Próba integracji seniorów z osobami młodymi i aktywizacji poprzez postawienie wspólnego zadania.

Zadaniem tym było wzajemne poznanie się seniorów z „młodymi“ i podzielenie się z „młodymi“ opowieściami ze swojego życia….

Młodzi uczestnicy projektu bazując na „życiowych opowieściach“ osób starszych stworzyli spektakl teatralny „Zwykłe sprawy“, który w przetworzony przez nich sposób prezentuje zasłyszane historie.