Archiwum autora: admin

Oferta dla firm

Stowarzyszenie posiada oddzielną ofertę szkoleniowo-doradczą skierowaną do firm i instytucji publicznych. Zyski z prowadzonej działalności przeznaczamy na realizację projektów społecznych.

Kliknij i sprawdź z czego możesz skorzystać.

Warsztaty dla dorosłych

Od 2018 r. wprowadzamy do naszej oferty warsztaty dla osób dorosłych w trzech obszarach tematycznych. Są to jednodniowe szkolenia oparte głównie na ćwiczeniach dramowych, na które prowadzimy otwartą rekrutację. Sprawdź z czego możesz skorzystać i wyślij swoje zgłoszenie.

Nazwa szkolenia i krótki opisSzczegółowe informacjeTerminy i miasta
Warsztaty antymobbingowe

Program umożliwia zdobycie wiedzy o zjawisku mobbingu oraz poznanie praktycznych sposobów przeciwdziałania mu z pozycji osoby mogącej doświadczać mobbingu, świadka lub osoby zarządzającej.

Formularz zgłoszeniowy
6.06.2018, Warszawa
Wyjdź poza stereotypy

Program pozwala bliżej przyjrzeć się stereotypom i uprzedzeniom, które jako powszechne zjawisko społeczne, są obecne także w środowisku pracy i wpływają, najczęściej niekorzystnie, zarówno na relacje między pracownikami, jak i na efektywność biznesową zespołów.

Formularz zgłoszeniowy
22.05.2018, Warszawa

18.06.2018, Gdańsk
Komunikacja międzypokoleniowa

Program pozwala osobom uczestniczącym przyjrzeć się wartościom i potrzebom, jakimi mogą kierować się w pracy przedstawiciele różnych pokoleń oraz wypracować strategie/pomysły na usprawnienie komunikacji i efektywności współpracy w zespole międzypokoleniowym.

Formularz zgłoszeniowy
13.06.2018, Warszawa

15.06.2018, Gdańsk

Przedsmaki Dramy – wstęp do metody

Termin:
Gdańsk: 30 listopada 2019r. (sobota), godz.10-18 
Warszawa: 25 stycznia 2020r. (sobota), godz. 9-17
Wrocław:  29 lutego 2020r. (niedziela), godz. 9-17img_1634

Zapraszamy na jednodniowy warsztat w trakcie którego uczestnicy i uczestniczki doświadczą i poznają dramowe ćwiczenia rozgrzewkowe. Warsztat ten to doskonały początek twórczej drogi z dramą.

Warsztat skierowany jest do:

osób pracujących z grupami (animatorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, instruktorzy teatralni, pracownicy socjalni, studenci nauk pokrewnych i inne osoby związane z edukacją), które są zainteresowane odkryciem podstaw dramy i możliwością wykorzystania rozgrzewek dramowych do wprowadzania poszczególnych tematów na swoich zajęciach.

Co zyskasz biorąc udział w warsztacie?

 • Doświadczysz działania dramy na sobie i będziesz mógł/a zdecydować czy chcesz tą metodą pracować dalej.
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na zaangażowanie uczestników w zajęcia.
 • Poznasz nowe ćwiczenia angażujące uczestników na poziomie fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym.
 • Zobaczysz jak można wykorzystać rozgrzewki  do wprowadzenia tematów takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, współpraca, asertywność.
 • Dowiesz się jak dostosowywać poszczególne ćwiczenia do specyfiki grup (ich wieku, zainteresowań, stopnia integracji, doświadczeń).
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki na bazie doświadczenia trenerów dot. wydobywania wartości edukacyjnych z proponowanych ćwiczeń.

Zakres tematyczny:

 • dramowe ćwiczenia rozgrzewkowe – doświadczenie i poznanie ich różnych funkcji
 • cykl kolba – założenia uczenia się przez doświadczenie, etapy, stosowanie na przykładzie rozgrzewek dramowych
 • struktura warsztatu dramowego, rola rozgrzewek
 • rola prowadzącego warsztat dramowy

Koszt: 190 zł

Zniżki:

 • 10 zł dla osób, które uczestniczyły już w szkoleniach STOP-KLATKI
 • 15 zł przy zgłoszeniu dwóch osób jednocześnie (dla każdej z osób)
 • 25 zł przy zgłoszeniu trzech osób jednocześnie (dla każdej z osób)

Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń

Wysłanie formularza zgłoszeń jest równoznaczne z akceptacją zasad organizacji szkoleń w Stowarzyszeniu STOP-KLATKA.
Prowadząca:
Małgorzata Winiarek-Kołucka (Warszawa, Wrocław)
Agnieszka Buśk (Gdańsk)

Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Winiarek-Kołucka m.winiarek@stop-klatka.org.pl, tel. 691 657 033

Drama w edukacji wczesnoszkolnej

DD zdjęcie

Zapraszamy na 2-dniowy warsztat z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku 6-9 lat.

Termin: 5-6 października 2019 roku (sobota-niedziela),

 • sobota:  9:00-17:00
 • niedziela: 9:00:00-17:00

Łącznie 20 godzin dydaktycznych
Koszt: 360 zł
Zniżki:

 • 60 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do 31 stycznia
 • 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób

Prowadzące: Katarzyna Leoniewska, Karolina Sieńkowska

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku 6-9 lat:DD3

 • nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • pedagożek/pedagogów,
 • psycholożek/psychologów,
 • animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe oparte na pracy z ciałem, improwizacją i przedmiotami wspierające rozwój dzieci
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z tekstami literackimi i jak konstruować zajęcia dla dzieci oparte na metodzie dramy;
 • stworzą własne ćwiczenia z wykorzystaniem dramy;
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze realizowane w ramach projektu „Z książką w walizce” oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

Katarzyna Leoniewska, k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

Szkoła ponadgimnazjalna

W liceach, technikach i szkołach zawodowych stawiamy na pracę z uczniami w dwóch obszarach – profilaktyki i rozwoju zawodowego. W ofercie mamy przede wszystkim spektakle teatru forum i warsztaty z wykorzystaniem

→ Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Perspektywy, ja na zmieniającym się rynku pracy

To 3-godzinne warsztaty, które wyposażą uczniów w poczucie wpływu na własną sytuację życiową, narzędzia komunikacyjne do rozmowy z pracodawcą i współpracownikami oraz świadomość i umiejętność nazywania swoich kompetencji, potrzeb i wartości.

Szczegółowa oferta: LINK

SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.

Szczegółowa oferta: LINK

SUBST. Reorientacja

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczegółowa oferta: LINK

SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Szkoła podstawowa

Realizujemy programy, w ramach których dzieci uczą się o sobie i o innych:

 • poznają emocje – ich nazwy i sposoby wyrażania;
 • dowiadują się, dlaczego współpraca jest ważna i jak zrobić, by była skuteczna;
 • odpowiadają sobie na pytania, jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by koledzy chcieli do nas mówić, jak komunikować o swoich potrzebach;
 • testują zachowania w sytuacji konfliktowej – dowiadują się, co to jest konflikt, co pomaga, co przeszkadza, jak sobie radzić w takich sytuacjach.

Techniki pracy, których korzystamy są różne w zależności od potrzeb i możliwości grupy. Przede wszystkim korzystamy z metody dramy, która daje dzieciom szansę przećwiczenia zachowań w różnych sytuacjach poprzez zabawę. Chętnie odwołujemy się do wyobraźni dzieci i sięgamy po teksty kultury, dzięki czemu dzieci chętniej uwewnętrzniają proponowaną przez nas wiedzę i wprowadzanie zasady.

Mamy wypracowane trzy konkretne programy, które dostosowujemy w kontakcie z kadrą danej szkoły.

Warsztaty integracyjne.

To oferta na początek roku dla dzieci z klas IV, V i VI.

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Więź – profilaktyka przez integrację

To propozycja dla klas IV, V i VI.

Celem tego 12-godzinnego cyklu zajęć jest rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci oraz zwiększenie świadomości wartości, potrzeb, zainteresowań własnych oraz innych osób w klasie.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Dramowe Historie Uchodźców

Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Interaktywny spektakl dla dzieci

To oferta dla dzieci z klas nauczania początkowego.

Spektakl w aktywny sposób rozwija w dzieciach rozumienie emocji swoich i innych.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Z książką w walizce.

To propozycja dla dzieci z klas I, II i III z zakresu edukacji kulturalnej.

To cykl 10 warsztatów dla dzieci, którego celem jest odkrycie na nowo literatury i poznanie bogactwa świata, który ona przedstawia, oraz znalezienie w niej odpowiedzi na przeżywane przez dzieci problemy.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Przedszkole

Bajki dramowe o emocjach – to warsztaty, które mają na celu wesprzeć dzieci i nauczycieli w wyrażaniu emocji w sposób konstruktywny, pozytywnie wpływający na rozwój młodego człowieka, jak i grupę rówieśniczą, której jest częścią. „Dramowe bajki o emocjach” to całościowy program profilaktyczny skierowany do grup przedszkolnych. Realizuje go rekomendowana przez Stowarzyszenie „Gruntownia – Centrum dobrych szkoleń”.

Podczas warsztatów dzieci wcielają się w rolę zbiorowego, pozytywnego bohatera i pod bezpiecznym płaszczem roli oraz ciekawej fabuły, szukają rozwiązań sytuacji, w których emocje są wyrażane w sposób niekonstruktywny. Dzięki dramie, mają szansę doświadczyć pozytywnych wzorców zachowań, ale i zobaczyć jakie mogą być konsekwencje komunikatów, które ranią. Wszystko to pod wrażliwym okiem trenerek dramy z Gruntowi, które są psycholożkami i pedagożkami.
 
W program „Dramowe bajki o emocjach” włączają się wychowawczynie i wychowawcy. Odbywa się to nie tylko poprzez obserwację uczestniczącą, ale również poprzez materiały dotyczące emocji, jakie otrzymują po każdej zrealizowanej bajce. Dzięki temu dzieci pamiętając opowieść, mają szansę na lepsze zintegrowanie wiedzy i umiejętności wspieranych przez dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciele i nauczycielki mogą znaleźć w przekazanych materiałach.

 

Zachęcamy do kontaktu przedszkola z Warszawy i okolic: www.gruntownia.pl 

Gimnazjum

Nasze programy realizowane w gimnazjach odpowiadają przede wszystkim na potrzebę przeciwdziała ryzykownym zachowaniom. Realizujemy w nich tzw. profilaktykę pozytywną, stawiając na integrację uczniów w grupie rówieśniczej, jaką jest klasa. Ale także rozmawiamy z uczniami wprost na temat konfliktu, cyberprzemocy czy używek.

→ Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Dramowe Historie Uchodźców

Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

Szczegółowa oferta: LINK

→ SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.

Szczegółowa oferta: LINK

SUBST. Reorientacja

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczegółowa oferta: LINK

→ SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Wspólne działania młodzieży i dorosłych

W okresie październik 2015 – marzec 2016 młodzież biorąca udział wszkola liderow_20160227_9e wcześniejszych działaniach projektu oraz radni i radne Młodzieżowej Rady Miasta przy wsparciu tutorek ze Stowarzyszenia oraz dorosłych przygotowała i zrealizowała własne inicjatywy tj. : Czytaj dalej

Edukacja rówieśnicza

Czym jest obywatelskość? Jakie tematy są ważne dla naszych rówieśników w zakresie obywatelskości? Z jakich elementów składa się warsztat? Czym jest cykl Kolba i w jakim celu się go wykorzystuje? Jakie sytuację ,,trudne” mogą pojawić się  w trakcie prowadzenia warsztatów i jak reagować?

Czytaj dalej

Edukacja rówieśnicza z perspektywy uczestnika – Kto by pomyślał?

Kiedy opowiadałem swoim znajomym i rodzinie o tym, że prowadzę warsztaty i za każdym razem zadawali mi dwa pytania. Po pierwsze: Co wy tam robicie? Najprościej było chyba powiedzieć „pomagamy innym” dodając kilka informacji na temat metod jakimi prowadzimy zajęcia. Drugie pytanie to: co Ty z tego masz? płacą Ci za to? Tutaj zawsze mówiłem, że poza zdobytym doświadczeniem to nic.  Dopiero po jednych z warsztatów zrozumiałem, że dostajemy dużo więcej. Uczucie które mi towarzyszyło po jednych z zajęć mogę śmiało nazwać niesamowitym. Po tym gdy jedna z gimnazjalistek powiedziała nam, że to co robimy z Piotrkiem ma sens zrozumiałem po co tak na prawdę tu jestem. W środku uczucie, że pozytywnie wpływasz na czyjeś życie pozwalało mi przez kilka dni budzić się z uśmiechem na twarzy.  Uczucie utrzymywało się przez kilka dni, zastanawiałem się jak kilka zdań wypowiedzianych z ust piętnastoletniej gimnazjalistki jest tak bardzo uszczęśliwić mnie samego. Czułem się spełniony, widziałem, że zrobiłem coś dobrego na co ktoś inny nie zaced.row wyjazd 20150904-05_43hował się obojętnie.

JAK TO WYGLĄDAŁO Z MOJEJ STRONY

Jestem Daniel, a moja historia z Obywatelem PRO rozpoczęła się dwa lata temu podczas pierwszej edycji projektu w Grójcu. Samo to, że zgłosiłem się do napisania relacji, czegoś na wzór artykułu jest dla mnie  wielkim zaskoczeniem. Od zawsze byłem osobą chodzącą na skróty, nie kończyłem tego co zaczynałem a moja obecność w projekcie jest całkowitym przypadkiem, przypadkiem który mocno zaingerował w moje życie.

Na początku działałem, żeby zdobyć uznanie w oczach nauczycieli, trochę rozgłosu wśród znajomych i coś co mogę sobie wpisać sobie do CV.  Zaczęło się od społecznych akcji – organizacji kina plenerowego, filmu na temat zaniedbanego lokalnego amfiteatru. Byłem nastawiony na działania lecz  po tygodniu, może dwóch cały zapał uleciał. Dopiero w kolejnej edycji zrozumiałem, że robienie czegoś dla innych może pomóc nam samym.

W projekcie nastawionym na edukacje rówieśniczą  naszym zadaniem było szukanie i próba określenia rozwiązania problemów przeciętnego piętnastolatka . Na jednym z warsztatów razem z Piotrem, kolegą  z którym prowadziłem warsztaty, zaczęliśmy mówić, że warto wybrać własną drogę ,  żyć „po swojemu”  nie zważając na opinie i to jak postrzegają nas inni ludzie. Wróciłem do domu i zacząłem się zastanawiać czy ja właściwie jestem odpowiednią osobą  by propagować takie treści. Chodzi o to czy ja sam „stawiam na swoje” i idę swoją ścieżką. Spróbowałem stanąć z boku i popatrzeć z tej perspektywy na swoje życie. Odkryłem, że nie jestem gimnazjalistą, ale ten sam problem dotyczy także i mnie.
Zdałem sobie sprawę z tego, że od zawsze z trzeciej ręki było mi pokazywane co będzie dla mnie „lepsze”. Nawet nie byłem tego świadomy, ale odkąd  to zrozumiałem – żyje wg własnej ścieżki, mimo tego, że nie wszystkim w moim otoczeniu to pasuje. Czemu miałbym patrzeć na to, że moje marzenia są niewygodne dla innych?

Nie podejrzewam, że ten projekt wpłynie na moje zmiany, ale pokazuje to, że wystarczy zacząć  robić COŚ, gdzie „coś”  dla każdego ma inne znaczenie. Dla jednego jest to pasja której nie potrafi pokazać, dla innego życiowa decyzja a dla jeszcze innej osoby może to być nie zgodzenie się z tym jak inni układają nasze życie. Zdarzyło Ci się kiedyś, że podjąłeś jakąś decyzje wbrew sobie, bo ktoś miał inne zdanie? Skoro to życie jest TWOJE to czemu patrzysz na INNYCH podczas podejmowania decyzji?

Mogę tylko opisać moją historie  Ale skoro doszedłeś do zakończenia to poświęć minutę i zastanów się nad SWOIM ŻYCIEM, czy wygląda ono tak jak chcesz?

Autorem tekstu jest Daniel Zieliński– uczestnik pierwszej edycji projektu pn. Obywatel PRO oraz komponentu o edukacji rówieśniczej w ramach tej edycji projektu

 

 

 

Edukacja rówieśnicza w z perspektywy uczestnika

Siedzę sobie przy moim stoliku do nauki i obserwując piękną, słoneczną i zachęcającą do wyjścia na dwór pogodę, zastanawiam się, co umieścić w tym artykule, aby w pełni oddał to, czym dla mnie jest edukacja rówieśnicza. Żartowałem. Na zewnątrz jest mglisto, zimno,mokro i ponuro. Patrzę w okno i uśmiecham się delikatnie, bo wiem, że jeszcze rok temu miałbym obniżone samopoczucie przez taką pogodę. Dzisiaj dla mnie to tylko pogoda. Tak – o tym będzie mój artykuł, o zmianach jakie się we mnie dokonały, podczas projektu „Obywatel Pro” w tym w trakcie edukacji rówieśniczej.

Na początku powiem, że napiszę tak jak było, nic nie dodam, nic nie ujmę. Zacznę w standardowy dla siebie sposób i opowiem wam historię, będzie o spontaniczności. Jeszcze kilka miesięcy temu chciałem mieć wszystko zaplanowane, dopięte na ostatni guzik oraz kontrolę nad wszystkim co będę robić i co będę mówić. Projekt to zmienił. Teraz rozumiem, że o ile plan na życie jest ogromnie ważny, to samego sposobu jak to zrobimy – nie jesteśmy w stanie zaplanować. Wybierzmy sobie ścieżkę – to ważne, ale nie planujmy czym będziemy jechać. Kiedy nie próbujemy na siłę planować sobie życia to nabiera ono niesamowitych barw, zaskakuje i stajemy się ciekawi tego co będzie jutro. Dosłownie szkoda nam czasu na sen.

Historia o tym jak odkryłem w sobie swobodę.

Prowadziłem z Danielem trzy warsztaty i są one piękną metaforą ewolucji jaką przeszedłem w zrozumieniu tego co napisałem, a to dopiero początek. Mieliśmy przygotowany plan warsztatów. Ogólny zarys, bo wraz z Danielem postawiliśmy na swobodę i elastyczność, więc na dobrą sprawę plan tworzyliśmy na bieżąco- w trakcie prowadzenia warsztatów dla rówieśników.

Zanim przejdziecie dalej- przeczytajcie pierwsze zdanie drugiego akapitu. Na pierwszych warsztatach wyglądało to w ten sposób, że kiedy wprowadziliśmy jakiś temat do dyskusji albo zainicjowaliśmy grę, to w trakcie całej akcji słyszałem cichy szept do ucha: „Piotrek- czy wiesz co robimy potem?”. Oczywiście nie miałem pojęcia i zadawałem do samo pytanie Danielowi. W pewnym stopniu wiedziałem, że jestem poza grą, poza tym co robimy. W głowie miałem huragan myśli, które podrzucały mi pomysły co robić dalej, aby warsztaty przebiegały w dobrej atmosferze. Oczywiście finalnie tak było – świetnie się spisaliśmy, aczkolwiek gdzieś z tyłu głowy miałem to odczucie, że nie angażowałem się w pełni. Mimo wszystko wyciągnęliśmy wnioski z pierwszych warsztatów i byliśmy gotowi na kolejne.

Pierwsze warsztaty w gimnazjum, czyli ogólnie drugie, które prowadziłem były najbardziej niesamowite. Po pierwszych warsztatach mieliśmy trochę doświadczenia i pełno pomysłów, które umieściliśmy w kolejnych. Cofnijmy się teraz w czasie. To był rześki poranek. Czułem spokój, dziwny spokój. To było nie znane mi uczucie, bo wiedziałem, że za chwile za 90 minut będę wraz z Danielem prowadził warsztaty, nie odczuwałem stresu. Zaintrygowany tym stanem wszedłem na salę i zaczęło się coś wspaniałego.

Nawiązaliśmy dobry kontakt z grupą od której w pewnym stopniu zależało jak będzie przebiegać spotkanie.. Grupa była bardzo otwarta oraz angażowała się w szkolenie. Natomiast wracając do tematu spontaniczności – najzabawniejszym dla mnie momentem był ten, w którym w połowie warsztatów spotkałem się wzrokiem z Danielem i wymieniliśmy się delikatnymi uśmiechami mówiącymi : „Nie wiem co dalej, ale co z tego – bawimy się”. Wtedy poczułem, że jestem w pełni zaangażowany w to co robię. Miałem świetne pomysły, ale jednocześnie nie rozmyślałem zbytnio co będziemy robić dalej. Wówczas poczułem prawdziwą energię zabawy z prowadzenia warsztatów. Kulminacyjnym momentem było chwila, kiedy odpaliłem klimatyczną muzykę i poprosiłem wszystkich o wyjęcie kartek. Mina Daniela była bezcenna, bo oczywiście nie powiedziałem mu, co mam zamiar zrobić. To ćwiczenie polegało na wypisaniu swoich marzeń. Zacząłem zadawać pytania, które zachęcały do tego, aby się otworzyć i napisać swoje najskrytsze marzenia, po to, by potem zacząć je realizować. Nagle Daniel zaskakuje i zaczynamy zadawać inspirujące pytania na zmianę. Potrafiliśmy zrozumieć się bez słów.  Moment w którym oddałem się zabawie, zamiast nadmiernie rozmyślać był kluczowy.

Dopiero wtedy, kiedy kończą się wyobrażenia i oczekiwania w stosunku do tego jak rzeczy mają wyglądać, jak ludzie mają się zachowywać, jaki rezultat mamy osiągnąć, stajemy się wyluzowani i pełni spokoju, a to otwiera nam drogę do kreatywności i spontaniczności. Oczywiście te dwa słowa nic nie znaczą na kartce papieru. To trzeba poczuć we własnym ciele. Dopiero wtedy można to w pełni pojąć.

Projekt wiele mnie nauczył. Wrzucił mnie w sytuacje, w które nie do końca chciałem być wrzucony, bo wykraczały one poza moją strefę komfortu. Zdobyłem piękne doświadczenia z których mogę wyciągnąć cenne wnioski. Nie piszę tylko o „edukacji rówieśniczej” , ale o całym projekcie „Obywatel Pro”. Chociaż to sprowadzenia warsztatów dla rówieśników wyciągnąłem najwięcej, to jestem ogromnie wdzięczny za cały projekt. Patrząc chłodnym okiem przez pryzmat doświadczeń, które zdobyłem poczułem smutek, kiedy wyobraziłem sobie, że mógłbym nie zgłosić się do projektu. Gdybym nie zgłosił się do „Obywatela Pro”- to byłbym kompletnie innym człowiekiem. Czuję, że moja decyzja była dobrą decyzją.

Funkcjonowanie w życiu w oparciu o własne doświadczenia.

Życie ma to do siebie, że możemy coś przeczytać albo usłyszeć i powiemy: „Ooo, to mądre.”. Oczywiście na tym kończy się całe zrozumienie. Dzięki projektowi naprawdę uświadomiłem sobie pewien truizm, ponieważ doświadczyłem tego na własnej skórze. To niewątpliwa zaleta projektu – stawianie na działanie. Do rzeczy. Daniel przed warsztatami za pomocą pięknej metafory przekazał nam, że bardzo ważne jest to, aby mówić w co wierzymy, aby opowiadać to co jest z nami spójne. Pomyślałem, że to mądre i postanowiłem tak robić. Z rzeczywistością zderzyłem się bardzo szybko, bo już na naszych trzecich-ostatnich warsztatach. Był to dzień pełen niespodzianek…

Pozostało dziesięć minut do rozpoczęcia warsztatów. Nie mogłem skontaktować się z Danielem od ponad 24 godzin. Zajęło mi to chwile, zanim dotarło do mnie, że będę musiał poprowadzić zajęcia sam. Jestem gotowy podjąć wyzwanie. Widzę przed sobą Huberta i Roberta, którzy klepią mnie po plecach i krzyczą, że dam radę. Wchodzę do klasy i czuje delikatne wibracje- odbieram telefon od Daniela, który mówi, że za chwilę będzie. Miał bardzo szalony dzień, co mnie cieszy, bo dzięki temu zrozumiałem coś bardzo ważnego. Wszedłem do sali. Sam. Nie licząc oczywiście klasy oczekujących i rządnych dynamizmu gimnazjalistów. Przyznam szczerze- delikatny szok. Wiadro zimnej wody na głowę. Zacząłem prowadzić warsztat. Połowa tego, o czym mówiłem, była po to, aby zagospodarować czyjś czas- nie czułem się z tym dobrze, a grupa reagowała średnio.

Tak wyglądała jedna strona medalu. Po trzydziestu minutach wszedł Daniel, a ja powróciłem do stanu spokoju, bo wiedziałem, że nie spoczywa na mnie sto procent odpowiedzialności. Stało się coś nieoczekiwanego- kiedy spłynęła ze mnie cała presja zacząłem prowadzić te warsztaty w typowy dla siebie – dynamiczny sposób. Zacząłem mówić o moich doświadczeniach. Uzyskałem dostęp do nieograniczonych pokładów tematów, a grupa zmieniła swoje nastawienie do mnie. Zaczęła dopytywać i aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach.

Mogę powiedzieć, że zrozumiałem naprawdę, jak ważne jest niepowtarzanie nawet najmądrzejszych, ale nie swoich przemyśleń. Zrozumiałem to, ponieważ tego doświadczyłem.

Podsumowanie

Projekt wzbogacił mnie o wiele różnorodnych doświadczeń, które pomogły mi w lepszym stopniu zrozumieć świat. Nie mógłbym nie wspomnieć o ludziach z którymi przechodziłem przez te wszystkie opisane i te nie opisane doświadczenia. „Obywatel Pro” był świetnym zapalnikiem do nawiązywania nowych lub szlifowania istniejących już znajomości. Poznałem osoby takiego kalibru, że kiedy spoglądam im w oczy mogę dostrzec coś więcej niż przeciętność. Znajomość z takimi ludźmi, to zupełnie inna znajomość niż ta z kolegą z klasy. Dawno temu podczas warsztatu Justyna powiedziała, że jesteśmy jak rodzina. Podpisuje się pod tym. Dodatkowo przez te dwa lata kontaktu z „Obywatelem Pro” poznałem od środka jak wygląda praca z grupą i w grupie. Osobiście fascynuje mnie jak działają ludzie, a projekt dał mi jeszcze więcej okazji do lepszego zrozumienia integracji społecznych.

Dlaczego warto brać udział w takich projektach? Ponieważ to co opisałem w tym artykule to zaledwie skrawek tego co działo się po drodze. To czubek góry lodowej moich doświadczeń związanych z projektem „Obywatel Pro”. Mam nieodparte wrażenie, że słowa osłabiają prawdziwy przekaz. Zostaje on zniekształcony, więc idźcie po swoje własne doświadczenie.

Autorem tekstu jest Piotr Galej – uczestnik pierwszej edycji projektu pn. Obywatel PRO oraz komponentu o edukacji rówieśniczej w ramach tej edycji projektu ,

Coaching i Tutoring w pracy z młodzieżą

W dniach 2-3.10.2015  zostało zrealizowane beObywatel PRO_doroslizpłatne szkolenie podczas którego uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się jak rozwijać motywację i sprawczość wśród młodych ludzi. Poznali przykłady zastosowania metody coachingu i tutoringu w pracy z młodzieżą

Czytaj dalej

I Stopień Szkoły Dramy Stosowanej – techniki dramowe

Zapraszamy na XXI edycję I Stopnia Szkoły Dramy Stosowanej.
Zajęcia odbywają się w  Warszawie.

W procesie edukacyjnym stawiamy na: praktyczny aspekt wykorzystania dramy, poznanie unikalnych technik dramowych, naukę ich wykorzystania w pracy trenerskiej,  rozwój osobisty uczestników i uczestniczek Szkoły.
Zajęcia w szkole prowadzą superwizorki i trenerki dramy II stopnia – osoby, które od wielu lat zawodowo pracują wykorzystując dramę jako metodę edukacyjną w różnych obszarach tematycznych, jak i z różnorodnymi grupami: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi – w biznesie, w edukacji, w urzędach. 

Poniżej przedstawiamy terminy zjazdów. Zapraszamy także do przeczytania opinii uczestników poprzednich edycji I Stopnia Szkoły. Ukończenie I Stopnia Szkoły zaliczane jest w procesie certyfikacji na trenera / trenerkę dramy.

(więcej…)

Grójecka Festynada – inicjatywa ambasadorów działań lokalnych w Grójcu

Grupa Licealistów z LO im. P. Skargi w Grójcu zorganizowała Grójecką Festynadę – wydarzenie dla społeczności lokalnej. W ramach festynu odbyły się zawody sportowe z nagrodami dla aktywnych, pokaz zumby, malowanie twarzy, zabawa – pinata a na zakończenie odbył się koncert – wystąpił zespół The Blue Rockers i Olga.

Jak stworzyła się grupa aktywnych osób? Jak powstał pomysł na Festynadę? Jak wyglądały przygotowania?

Czytaj dalej

Seminaria regionalne

logo DAANauczycieli/ki i osoby pracujące z młodzieżą  uczestniczyły w seminariach regionalnych podsumowujące projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna realizowany w czterech miastach Polski.

Czytaj dalej

Kurs Dramy Stosowanej

Kurs organizowany i prowadzony niezależnie przez Aleksandrę Chodasz, trenerkę i superwizorkę dramy, współzałożycielkę, członkinię honorową i ekspertkę Stowarzyszenia STOP-KLATKA.

Prosimy o kontakt: Aleksandra Chodasz: 609-081-313, ola@chodasz.pl

Przeczytaj opinie uczestników poprzednich Kursów Dramy prowadzonych przez Olę Chodasz w STOP-KLATKCE w latach: 2008-2015.

Relacja z finału w Długosiodle

Młodzież z Długosiodła zorganizowała w majówkę trzy inicjatywy obywatelskie. 2 maja odbył się “Sportowy Dzień Flagi”, podczas którego mieszkańcy Długosiodła i okolic wzięli udział w turnieju piłki nożnej oraz w maratonie zumby. W turnieju zagrało aż 7 drużyn, które z zaangażowaniem walczyły o zwycięstwo. Podczas maratonu zumby fani tego tańca z uśmiechami na twarzach długie godziny poruszali się w rytm muzyki.

Czytaj dalej

Czas na finał!

Dramowi Obywatele_logo_colorPlany zostały wprowadzone w życie! Młodzież z Długosiodła stanęła na wysokości zadania i zdecydowała się zorganizować w swojej miejscowości aż trzy wydarzenia. Czytaj dalej

Rozpoczęła się rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

logo SDiMCzy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.     Czytaj dalej

Formularz zgłoszeniowy na warsztat – coaching i tutoring w pracy z młodzieżą

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką w poniższym formularzu.

  Imię i nazwisko: *

  Proszę podać imię i nazwisko.

  Numer telefonu: *

  E-mail: *

  Proszę podać adres e-mail

  Miejscowość *

  Praca (jeśli studiujesz - Twój kierunek studiów): *

  Do jakich działań chcesz wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia coachingowe i tutoringowe? *

  Na czym najbardziej zależy Ci podczas szkolenia? *

  Specjalne wymaganie żywieniowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Obywatel PRO"

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  Teoretyczne podstawy Teatru Forum

  Teatr Forum został stworzony przez Augusto Boala w 1973 roku w Limie, dzięki czarnoskórej kobiecie, która uczestniczyła w jednej z jego sesji teatralnych. Następnie zaś z jego inicjatywy został wprowadzony i rozpowszechniony na całym świecie.

  Czytaj dalej

  Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek

  Zakończyła się projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna skierowany do nauczycielek, nauczycieli, psychologów, psycholożek z Gdańska, Rzeszowa, Lublina, Poznania i okolic tych miast. Cykl bezpłatnych warsztatów z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej, odbywał się od października 2014r. do marca 2016r. Czytaj dalej