Budowanie projektów

Spotkanie 21 maja

Hej,

W imieniu Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA i własnym serdecznie zapraszam na spotkanie z osobą, która opowie o swoim doświadczeniu życia z HIV i realiach, w jakich żyją osoby zakażone w Polsce oraz odpowie na nurtujące Was pytania.

Spotkanie odbędzie się 21 maja o godz. 17.00 na Akademii Medycznej w Budynku Zakładu Zdrowia Publicznego (Blok F) przy ul. Banacha 1, w sali 38.

Continue reading

Opinie

Refleksje studentów

Studenci zwracali uwagę, że w trakcie studiów dominują zajęcia teoretyczne. Ich zdaniem za mało jest praktycznych zajęć, pozwalających przećwiczyć kontakt z pacjentem. Podczas odgrywania scenek trudno im było odnaleźć się w relacji lekarz/pielęgniarka — osoba zakażona. Jak powiedziała jedna z uczestniczek „Było mi bardzo trudno, nie wiedziałam, jakich użyć słów, co powiedzieć, jak dodać wsparcia“.

Continue reading

Relacja

W dniach 19 i 24 kwietnia2007 r. odbyły się interaktywne warsztaty dla studentów różnych specjalności z Akademii Medycznej w Warszawie. W obu edycjach uczestniczyło łącznie 38 osób.

Podczas warsztatów studenci:

Continue reading

Autorki

Karolina Dessoulavy:

To niczego nie zmienia

Drama jest metodą, która zakłada naukę poprzez doświadczenie, a ta forma jest mi bardzo bliska, cały czas wykorzystuje ją w swojej pracy z uczniami, studentami i osobami dorosłymi. Kurs pt. „Budowanie projektów” to kolejna okazja do zdobycia kompetencji, które wykorzystuję w swoim codziennym życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym. Co więcej, jest to okazja do stworzenia projektu dramowego, który zwiększy komfort życia odbiorców, skłoni ich do refleksji, a może nawet pomoże w rozwiązaniu konkretnych problemów społecznych. Mam nadzieję, że stworzymy ciekawe i wartościowe projekty zmian społecznych, które pozwolą autorkom zrealizować się, a odbiorcom przyniosą pożądane i skuteczne zmiany.Continue reading

Projekt: Za szybą

Lekarze się boją

Raport Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS potwierdza, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i położne obawiają się kontaktu z osobami zakażonymi wirusem HIV. Niejednokrotnie wpływa to na obniżenie jakości usług medycznych lub jest przyczyną odmowy wykonania zabiegu. Czy wiedza, jaką zdobywają obecnie studenci Akademii Medycznej załatwia sprawę? Okazuje się, że studenci też się boją.

Continue reading

Tworzenie projektów

Zbieranie informacji

Przez kolejne trzy miesiące każda z pięciu grup spotykała się we własnym gronie, by samodzielnie dopracowywać własny projekt. Był to czas kiedy uczestnicy zgłębiali wiedzę na tematy, które zdecydowali sie poruszyć w swoich projektach, spotykali się z przedstawicielami instytucji, gdzie miały być realizowane projekty lub z samymi odbiorcami by jak najlepiej poznać ich potrzeby i możliwości. Wszystko po to, by projekty były realistyczne i zeby faktycznie wnosiły nową jakość w życie ludzi, dla których były tworzone.

Continue reading

Warsztat 2


Na styczniowych warsztatach uczestnicy „Budowania projektów” mieli okazję pracować z technikami teatralnymi wykorzystywanymi w edukacyjnych i profilaktycznych projektach dramowych. Szkolenie obejmowało m.in. pracę z przedmiotami. Uczestnicy poznali magię „walizki z przedmiotami”, jak również siłę oddziaływania i zasady tworzenia „stymulatorów” (ang. compound stimulus), czyli specjalnie przygotowanego zestawu przedmiotów, z którego wypływa historia dająca początek improwizacji i innym technikom pozwalającym na zgłębienie motywacji i emocji bohaterów.

Continue reading

Warsztat 1

Warsztat 1 - zdjęcie grupowe

W grudniu rozpoczęliśmy etap szkoleń dla uczestników „Budowania projektów dramowych”. Odbyły się dwa warsztaty z wykorzystania podstawowych technik dramowych w pracy z grupą. Uczestniczyło w nich w sumie 34 osoby w wieku od 19 do 31 lat, a wśród nich studenci i absolwenci animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki, psychologii, zdrowia publicznego, marketingu kultury i polonistyki.

Warsztat 1 - zdjęcie grupowe

Wielu z nich ma za sobą doświadczenie praktyk, pracy zawodowej lub wolontarystycznej w świetlicach środowiskowych, Ośrodkach Pomocy Społecznej, szkołach, organizacjach pozarządowych takich jak Amnesty International, Centrum Wolontariatu, Monar, Fundacja Synergia i in.

Program warsztatów obejmował podstawowe techniki dramowe (m.in. improwizacja, karty ról, antycypacja, pomnik, galeria, rzeźba), gry i zabawy integracyjne i budujące zespół, pracę z bajką oraz wybrane elementy pracy z grupą (budowanie kontraktu grupowego, angażowanie uczestników, tworzenie klimatu sprzyjającego przyswajaniu treści edukacyjnych).

Uczestnicy mieli okazję sami doświadczyć działania dramy, biorąc udział w grach, tworzeniu historii, improwizacjach i innych aktywnych formach pracy grupowej.


Po każdym bloku tematycznym następowało podsumowanie i wspólne odnajdywanie zasad rządzących dramą i pozwalających tworzyć własne scenariusze zajęć.

Był też czas na samodzielne tworzenie kart ról, ich testowanie i otrzymanie informacji zwrotnej, czyli wskazówek od grupy i prowadzących co do tego jak ulepszyć karty ról, aby spełniały one swoje funkcje.

Warsztaty odbyły się w gościnnych progach Zespółu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, przy ul. Starej 4 w Warszawie – dziękujemy.

Dziękujemy uczestnikom i prowadzącym warsztaty za otwartość na nowe doświadczenia i za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, sprzyjającej nie tylko uczeniu się metody dramy, ale i zawieraniu przyjaźni oraz osobistej refleksji.

Realizacja

Realizacja „Budowania projektów dramowych” przebiega zgodnie z harmonogramem. Na stronie będziemy zamieszczać krótkie (foto)relacje z każdego etapu projektu. Zapraszamy do zamieszczania komentarzy, pytań i sugestii na naszym forum dyskusyjnym, zwłaszcza w dziale przeznaczonym tylko dla uczestników projektu – na forum budowania projektów.

Continue reading

Zasady uczestnictwa

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy ludzi:

  • w wieku 18—35 lat
  • chcących poznać metodę dramy i nauczyć się budowania projektów w praktyce
  • otwartych na współpracę i rozwój
  • gotowych podarować swój czas, pomysły i umiejętności innym
  • dyspozycyjnych w wyznaczonych terminach szkoleń

Continue reading

Opis projektu

Głównym zamierzeniem Budowania projektów dramowych jest integracja młodych ludzi wokół realizacji projektów dramowych.

Planowane szkolenia oraz merytoryczna i organizacyjna opieka nad każdym zespołem projektowym zapewnią uczestnikom nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale również wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych w grupach, w których zostaną przeprowadzone projekty.

Continue reading