Author Archives: Dominika Lalak

Życzenia świąteczne

🎄Niech te Święta będą takie, jakich potrzebujecie!

Dobrego czasu!

Zespół Stowarzyszenia Praktyków Dramy
STOP-KLATKA


Conference

Working in education is undeniably full of challenges, as we have seen and experienced during the last school year. There are many social expectations associated with the teaching profession, and among them one of the most important: TAKING CARE OF THE PUPIL/STUDENT. For his/her intellectual, social, physical, emotional development… In the international project „ToBe or not to be well – Drama and theatre in education” (more below) we wanted to concentrate on those people who take care of others in education on a daily basis. Because we believe that it is difficult to care about others if we do not care about ourselves.How can drama and theatre help those working in education to build their own well-being?

We would like to invite you to a conference and workshops summarising a two-year international project „ToBe or not be well – Drama and theatre in education” carried out in cooperation with organisations from Hungary, England and the Czech Republic. The project aimed to increase the level of teachers’ well-being and improve the school climate by organising drama and TIE (Theatre in Education) activities. During the two days we will share our (international) experience of supporting teachers in building well-being and a good school climate using the method of drama and interactive theatre.

The conference will be held in an online and offline (stationary, in Warsaw) format.

23 SEPTEMBER 2021 /Thursday/
/ON-LINE, ZOOM/

14:45-15:00Opening of the conference and presentation of the aims and activities of the project "To Be or not to be well"Małgorzata Winiarek-Kołucka, President of the Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA in Polish
15:00-15:45 How did the crisis remote education affect teachers?
During the lecture we will recall the most important research findings on mental health and teachers' actions during forced remote education. We will talk about this problem both in terms of crisis, but also in positive terms, pointing out potential benefits and positive solutions taken by male and female teachers. in Polish
Professor Jacek Pyżalski
15:45-16:00 break
16:00-17:00 To be or not to be well?
Panel discussion of experts researching the well-being of male and female teachers in the framework of an international project in the Czech Republic, Poland, Hungary and the UK. Simultaneous translation from English into Polish
Małgorzata Winiarek-Kołucka i Nikolett Gabrini from Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA
Eksperts: Richard Holmes: Big Brum Theatre, United Kingdom,
Eva Dittingerová, Luzanky, Czech Republic, Zsófia Jozifek, Nyitott Kör, Hungary; Kamilla Gryszel, Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA, Poland.
17:00-17:10 break
17:10-19:10 Workshops led simultaneously by experts from organizations, who lead the project: Big Brum Theatre in Education Company (UK), Luzansky- Stredisko Volneho Casu (Czech Republic), Nyitott Kör Egyesület (Hungary), Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA (Poland). The experts will present working methods (drama and theatre) on the topic of building teacher well-being and good school climate.
Living the school life online

We initiated the first online meeting with the teachers participating in our seminars in order to keep in touch with them during quarantine, find out how they're doing and offer them time and safe space for self reflection, to realize the impact of the actual situation and their needs. We intended to keep on working cŕeatively and collaboratively even on online platforms and offer simple tasks that teachers can easily do with their pupils during their classes.
Living the school life online workshop will offer some of these exercises. We will work both individually and in the groups, using drama and other creative techniques in order to learn more about our well-being.

Workshop will be interactive, the working language will be English and Polish.
Participants will need a functioning camera and microphone, 5 sheets of A4 paper, pen and colour pencils and/or markers.
Eva Dittingerova /Luzanky, Czech Republic/
I am working as an educator and drama teacher, interested in education through art and nature, teaching teachers to be.
Leaving or surviving?

Big Brum TIE will be using moments from the filmed Monodrama 'Socially Distant' to explore isolation, repression and disconnection in our lives. The workshop will include activities, a presentation and an interview / Q&A with the company's Artistic Director, Richard Holmes.
Richard Holmes /Big Brum Theatre, United Kingdom/
Living question - the wellnes of teachers

The name of the Hungarian organisation Nyitott Kör can be translated as “Open Circle”. Our main field of work is Theatre in Education (TiE), which we consider to be a participatory theatre approach. Our motto, guiding our strategy, is Play. Act. Explore. Through the To Be project we explored the great potential of working together with a group of teachers from the same school, and also with their students, on a set of events.
The most burning issues affecting the well-being of our participants were: burnout, lack of trust in the teachers community, feeling of loneliness, inconsistent communication from and with the school management, and lack of education and mental hygiene helpers (eg. school psychologist, special education specialist, etc.).
During the online workshop we share 'living questions', stimuli and tasks based on what we tried out during the Pilot phase of the Well-being Curriculum in Hungary. We invite teachers to explore the topic of well-being, and its’ contextual elements online.
Zsófia Jozifek, /Nyitott Kör, Hungary/

Zsófia is a Drama and Theatre in Education practitioner. She works at Nyitott Kör since 2015 as a facilitator, Actor-Teacher, and coordinator. She is interested in dramaturgy and arts for social change. She is an MA of Intercultural Psychology and Education, and has been recently training in Art Therapy. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zsofiajozifek/
Closer to history. Forum Theater on-line in search of well-being.

Workshop in Polish
Kamilla Gryszel, Nikolett Gabri / Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA, Poland/
19:10-19:30 Collection of reflections from the participants in the first day of the conference.

There is a limit of places for workshops – max. 20 participants.Registration for the events (for the whole or for individual parts): from 30 August to 16 September. Order of the applications decide about the qualification to a particular workshop.

Registration

  Ekspertki_ci -Konferencja

  prof. Jacek Pyżalski

  Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik
  i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener
  w obszarze komunikowania
  i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Eva Dittingerova

  Pracuje w czeskiej organizacji Luzanky. Jest edukatorką i trenerką dramy, interesuje się edukacją poprzez sztukę oraz naturę. Uczy nauczycieli bycia w zgodzie ze sobą.

  Zsófia Jozifek

  Jest praktykiem dramy i teatru w edukacji. Pracuję w Nyitott Kör od 2015 roku jako facylitatorka, aktorka, trenerka i koordynatorka projektów. Interesuję się dramaturgią i sztuką dla zmiany społecznej. Jestem absolwentką psychologii międzykulturowej
  i edukacji, a ostatnio szkoliłam się w zakresie arteterapii. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zsofiajozifek/

  Kamilla
  Gryszel

  Od 2014 r. zauroczona Teatrem Forum – aktorka i jockerka tej metody, trenerka dramy. Współtworzyła spektakl “Wirusowy zawrót głowy”, jest w zespole projektu ToBe or not ToBe well
  w ramach którego współprowadziła warsztaty dla nauczycielek
  oraz uczniów i uczennic.

  Małgorzata
  Winiarek-Kołucka

  Psycholożka, superwizorka dramy, fascynatka edukacji przed działanie. Prezeska Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

  Nikolett
  Gabri

  Trenerka dramy, aktorka w spektaklach Teatru Forum w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Pracuje w zespole projektowym Tobe or not to be well, prowadząc warsztaty tak i dla nauczycieli jak i dla uczniów. Fascynuje ją praca z historiami.

  Małgorzata Bojanko

  Psycholożka szkolna, absolwentka
  I stopnia Szkoły Dramy Stosownej. Koordynatorka programu „ToBe or not be well” w szkole.

  Richard Holmes

  Jest reżyserem i edukatorem, współzałożycielem Big Brum Theatre – w Wielkiej Brytanii.

  Iwona Krakowiak

  Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 350. Brała udział wraz z innymi nauczycielkami w warsztatach w ramach projektu „ToBe
  or not to be well.”

  Jolanta Marcinkiewicz

  Nauczycielka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
  nr 350 w Warszawie.

  Konferencja „Bliżej Siebie-o dobrostanie nauczycielek i nauczycieli” – formularz

  Imię: *

  Nazwisko: *

  Adres zamieszkania: *

  Adres e-mail: *

  Telefon kontaktowy: *

  Coś o sobie /czym się zajmujesz, z jakimi grupami pracujesz/: *

  Organizacja/instytucja/placówka edukacyjna w której pracujesz lub współpracujesz: *

  W których częściach Konferencji chcesz wziąć udział?

  I część /online/ - 23 września
  II część /stacjonarna/ - 25 września
  I i II część

  W którym warsztatacie podczas I części Konferencji (23.09 godz. 17:10-19:10) chcesz wziąć udział?

  Życie w szkole on-linowej, prowadzenie: Eva Dittingerova, Luzanky, Czechy
  Leaving or surviving drama oraz teatr interaktywny w eksplorowania dobrostanu nauczycieli/lek, prowadzenie: Richard Holmes, Big Brum Theatre, Wielka Brytania
  Żywe pytania - wellnes nauczycieli, prowadzenie: Zsófia Jozifek, Nyitott Kör, Węgry
  Bliżej siebie dzięki wykorzystaniu historii. Teatr Forum on-line w poszukiwaniu dobrostanu, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Nikolett Gabri, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Polska

  W których warsztatach podczas II części Konferencji (25.09) chcesz wziąć udział?

  I sesja warsztatów (10:00-12:00)

  Dramowe SPA – dramowe sposoby na relaks, prowadzenie: Małgorzata Bojanko
  Bliżej do innych - akceptacja różnorodności. Dramowe sposoby na dobry klimat w klasie, prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak
  Pacynki na ratunek sytuacjom konfliktowym, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Jolanta Marcinkiewicz prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak

  II sesja warsztatów (12:30-14:30)

  Dramowe SPA – dramowe sposoby na relaks, prowadzenie: Małgorzata Bojanko
  Bliżej do innych - akceptacja różnorodności. Dramowe sposoby na dobry klimat w klasie, prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak
  Pacynki na ratunek sytuacjom konfliktowym, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Jolanta Marcinkiewicz prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak

  Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. To be or not be well – Drama and theatre in education’, współfinansowanego przez finansowany przez program Erasmus Plus, Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem trwania projektu i czynnościami sprawozdawczymi. Jestem świadom(a), że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania  i ograniczenia ich przetwarzania.

  Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

  * pola wymagane

  Konferencja „Bliżej Siebie – o dobrostanie nauczycielek i nauczycieli”

  W jaki sposób drama i teatr mogą pomóc osobom pracującym w edukacji budować ich dobrostan?

  23 września /on-line/ i 25 września /stacjonarnie, w Warszawie/ zapraszamy na Konferencję „Bliżej Siebie – o dobrostanie nauczycielek i nauczycieli” połączonej warsztatami podsumowującymi dwuletni międzynarodowy projekt „ToBe or not be well – Drama and theatre in education” realizowany we współpracy z organizacjami z Węgier, Anglii oraz Czech. Projekt zakładał podniesienie poziomu dobrego samopoczucia nauczycieli i poprawę klimatu w szkole poprzez organizację zajęć dramowyh i TIE (Teatru w edukacji). W trakcie dwóch dni podzielimy się naszym (międzynarodowym) doświadczeniem wspierania nauczycieli i nauczycielek w budowaniu dobrostanu oraz dobrego klimatu w szkole przy wykorzystaniu metody dramy i teatru interaktywnego.

  Continue reading

  Katarzyna Rzeszutko

  specjalistka ds. rozliczeń

  finanse@stop-klatka.org.pl
  tel.

  Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE :
  Zajmuje się rozliczaniem projektów oraz działalności gospodarczej Stowarzyszenia. Wspólnie z biurem księgowym prowadzi obsługę kadrową i przygotowuje sprawozdania finansowe. Dba o płynność środków w organizacji oraz terminowość w rozrachunkach. Jej trzy cechy, które widać na pierwszy rzut oka to dokładność, cierpliwość i uporządkowanie 🙂

  Zainteresowania związane ze stanowiskiem, rozwojem i inne :
  Chętnie podejmuje się kolejnych wyzwań w procedurach rozliczeniowych i poznaje potrzeby grantodawców. Z ciekawością przygląda się efektom projektów dramowych. Prywatnie lubi eksperymentować w kuchni, podróżować.

  Marian Pułtuski

  wiceprezes zarządu, 
  koordynator projektów na terenie
  województwa pomorskiego,
  trener w projektach,
  zajmuje się certyfikacja trenerów dramy

  m.pultuski@stop-klatka.org.pl
  tel.

  Wykształcenie: absolwent filozofii, teologii i socjoterapii, doktor teologii, certyfikowany praktyk dramy

  Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:
  W STOP-KLATCE zajmuje się promocją i wdrażaniem metody dramy w edukacji formalnej i nieformalnej; tworzeniem, koordynacją i realizacją projektów edukacyjnych i dramowo-teatralnych na terenie Gdańska i województwa pomorskiego (dla różnych grup społecznych: młodzieży, seniorów i grup międzypokoleniowych). Od niedawna pracuje metodą dramy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

  Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne:
  Interesuje się zmianą społeczną w obszarze wykluczenia ze względu na status materialny. Umiarkowany pasjonat gier planszowych i konsolowych, czytelnik literatury rozmaitej z wyboru i obowiązku, do niedawna maratończyk i ultramaratończyk – obecnie biega, jeździ na rowerze i pływa dla przyjemności.

  Nikolett Gábri

  koordynatorka projektów międzynarodowych,
  trenerka w projektach

  n.gabri@stop-klatka.org.pl
  tel.

  Wykształcenie: absolwentka studiów aktorskich oraz studiów podyplomowych pedagogiki teatru, ukończyła 120-godzinny kurs pedagogiki dramy na Węgrzech

  Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:
  W Stowarzyszeniu obecnie zajmuje się koordynacją projektów międzynarodowych, również  współtworzy, realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne dla różnych grupy wiekowych, między innymi: edukacyjny pokój zagadek, warsztaty, spektakle interaktywne. Gra w spektaklach interaktywnych Stowarzyszenia.

  Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne :
  Fascynuje ją proces powstawania spektaklu. Porusza i inspiruje praca z grupą, w szczególności możliwość włączenia oraz połączenia różnych dziedzin artystycznych. Pasjonuje się sztuką awangardową, kinem europejskim, kontakt improwizacją a także jogą.

  Spokój Żyrafy – scenariusze zajęć

  Szanowni Państwo,

  Oddajemy w Państwa ręce scenariusz zajęć pt. “Spokój Żyrafy” dedykowany uczniom i uczennicom klas I-III szkoły podstawowej. Celem tych 7-godzinnych, cyklicznych warsztatów jest umożliwienie dzieciom lepszego poznania siebie – swoich reakcji na otaczający ich świat- oraz wypracowanie z dziećmi konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z bodźcami, które utrudniają im funkcjonowanie.

  Continue reading

  Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

  Zapraszamy wszystkich praktyków i praktyczki dramy do naszej nowej grupy na facebooku! Czym są Dramowe inspiracje? To przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów, zadawania pytań, wspierania siebie nawzajem jak również szukania sojuszników do dramowych działań 🙂

  (więcej…)

  Spokój Żyrafy

  „Spokój Żyrafy” to nasz nowy pomysł na połączenie sił trzech metod: porozumienia bez przemocy, mindfulness i dramy stosowanej. Założeniem projektu było stworzenie programu warsztatów dla klas I-III, który pozwoli uczniom ćwiczyć samoregulację (rozpoznawanie własnych emocji i potrzeb w związku z różnymi bodźcami) oraz szukać konstruktywnych sposobów na wyrażanie swoich uczuć i realizacje potrzeb. Naszym celem było również wsparcie osób pracujących z dziećmi.  Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

  Continue reading

  Ma(g)dalenki – projekt pełen wyzwań i zmian

  W czerwcu 2019r. zakończyła się realizacja projektu „Ma(g)dalenki, w którym po raz pierwszy wykorzystano metodę Laboratorium Ma(g)daleny do pracy z nastoletnimi kobietami.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu zawierającego podsumowanie projektu, z którego dowiesz się:

  • czym jest Laboratorium Ma(g)dalen,
  • o genezie projektu,
  • o wyzwaniach w realizacji projektu,
  • o procesie tworzenia spektakli i efektach pracy.

  Artykuł został stworzony przez trenerki i koordynatorki projektu – Kamillę Gryszel i Małgorzatę Winiarek-Kołucką.

  Wnioski z pracy z nastolatkami metodą Laboratorium Magdaleny

  Podsumowując nasze działania, widzimy, że kluczowe w pracy z młodymi dziewczynami są:
  – osobiste rozmowy i spotkania podczas rekrutacji i promocji – umożliwiają one budowanie relacji i kontaktu między dziewczynami a prowadzącymi;
  – ustalenie dobrego przepływu informacji między młodymi i prowadzącymi (co nam umożliwił Messenger);
  – włączenie w proces pracy z grupą dyspozycyjnej pary trenerskiej lub większej liczby osób prowadzących, które będą mogły w różnych terminach prowadzić zajęcia;
  – przestrzeń na rozmowy z aktorkami o ich przeżyciach i refleksjach po spektaklu i pracy z publicznością. 

  Ma(g)dalenki – rekrutacja

  Projekt „Ma(g)dalenki” to działanie, w którym dajemy przestrzeń do porozmawiania o wyzwaniach stojących przed współczesnymi dziewczynami, o wizerunku kobiet (m.in. w mediach), ograniczających stereotypach oraz o ich prawach. Udział w projekcie jest bezpłatny.  Rusza rekrutacja do grup na Mokotowie i Targówku!

  Zapraszamy dziewczyny w wieku 15-18 lat, które mieszają bądź uczą się w Warszawie do stworzenia spektaklu w ramach projektu „Ma(g)dalenki”. Tematyka spektaklu będzie wybrana przez uczestniczki projektu, poruszy ważne dla nich kwestie w kontekście praw i wyzwań stojących przed współczesnymi kobietami. Rusza rekrutacja do grup na Mokotowie i Targówku!

  To nie tylko rozmowa, ale też szansa na wyrażenie siebie poprzez teatr!

  Jak to działa?

  W 12-osobowej grupie będziemy rozmawiać o tym, co dla uczestniczek jest ważne i tworzyć spektakl na wybrany przez grupę temat. W tym procesie uczestniczkom będą towarzyszyć dwie trenerki ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. To grupa zdecyduje jak będzie wyglądał spektakl, jaki temat poruszy.  

  Co dalej?
  Spektakl będzie tworzony metodą Teatru Forum, a więc w rozwiązania przedstawionego na scenie problemu, włączamy publiczność. Widz będzie mieć szansę wejść na scenę 
  i zaproponować rozwiązania sytuacji, z którą się nie zgadza.

  Spektakl wystawimy trzykrotnie (miejsca wybierzemy wspólnie z uczestniczkami).

  Terminy spotkań:

  MOKOTÓW

  • 16 marca (sobota), godz. 9:00-17:00
  • 17 marca (niedziela), godz. 9:00-17:00

  Miejsce: Dom Kultury KADR, ul. Gintrowskiego 32. 

  TARGÓWEK

  • 28 marca (piątek), godz. 16:00-18:00
  • 29 marca (sobota), godz. 10:00-17:00
  • 30 marca (niedziela), godz. 10:00- 14:00
  • 13 kwietnia (sobota), godz. 10:00-17:00
  • 14 kwietnia (niedziela), godz.  10:00-14:00

  Zgłoszenia:

  Zgłoszenia przyjmujemy do

  MOKOTÓW: 10.03.2019 r.

  TARGÓWEK:  20.03.2019 r.

   poprzez wypełnienie formularza na stronie (dostępny tutaj).

  Kontakt

  W sprawie rekrutacji do projektu na wszystkie pytania odpowie Dominika Lalak (e.mail: d.lalak@stop-klatka.org.pl, tel. 788 027 350 )

  Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

  „Applied drama for cyberbullying prevention”

  „Applied drama for cyberbullying prevention” is an international project contanining organizations from Poland, Hungary and Slovakia. All the organizations work with applied drama or/and applied theatre. The organizations all see cyberbullying as an important issue to work with. In this project we would like to develop training for teachers. Our specific goals due to teachers are: improving teaching competences (at least 3 new techniques), expand knowledge about cyberbullying (also by reading our workbook), giving motivation for taking part in other trainings in connection with non-formal education. These goals we should achieve by the test training organized by every organization in their own country and the training led by the three organizations as a part of the international meeting. The meeting will give us the opportunity to learn and exchange with partner organizations dealing with same problem and define their mission’s close to ours. Besides teachers we would like to achieve other citizens, who wants to get to know more about this issue, that’s why we plan an online video-after the three countries meet and exchange knowledge- in Slovakian, Polish, Hungarian and English languages

  The coordinating organization: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA (Poland)

  website: https://stop-klatka.org.pl/

  The partners:

  • Nyitott Kör Egyesület (Hungary)

   Open Circle Association’s mission is to improve communities and competencies open new aspects particularly for young people to become dynamically balanced persons with themselves, their environment and the society. They work with theater in Education (TiE) drama in Education (DiE), lead trainings/workshops for teachers, youth workers, facilitators, organize thematic events and camps with youth groups.They have a lot of experience in international project(as a partner and as a leader as well). 

  website: https://nyitottkor.hu/

  • EduDrama (Slovakia)

  EduDrama’ s aim is to promote Drama in Education in all types and levels of schools and educational establishments beside application of the principle of competence and proficiency of work with children. They took part in international projects with: Association of Czech Drama Centres, DAMU Prague, JAMU Brno, OU Ostrava, International drama education association, Kava Budapest, Fidea Finland and others. 

  website: http://edudrama.sk/

  The project is funded by Visegrad Fund.

  Ma(g)dalenki- dziewczyny tworzą teatr

  Projekt „Ma(g)dalenki” to działanie realizowane od września 2018r. do czerwca 2019r. Wzięły w nim udział dziewczyny w wieku 15-18 lat – uczennice warszawskich szkół.  Pod okiem trenerek ze Stowarzyszenia przygotowały spektakl Teatru Forum i scenariusz spektaklu mówiący, o wyzwaniach stojących przed współczesnymi dziewczynami, o wizerunku kobiet (m.in.w mediach), ograniczających stereotypach oraz o ich prawach.

  Continue reading

  Ma(g)dalenki

  Projekt „Ma(g)dalenki” jest skierowany do dziewczyn w wieku 15-18 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie m.st. Warszawy. Jego celem jest wzmacnianie poczucia podmiotowości i sprawczości uczestniczek oraz edukacja o prawach kobiet. W ramach projektu powstaną spektakle realizowane metodą Teatru Uciśnionych (o metodzie czytaj tutaj). Dzięki wykorzystaniu tej metody widownia oglądając spektakl będzie mieć szansę wejść na scenę i proponować rozwiązania sytuacji opresji społecznej kobiet pokazanego na scenie.

  Praca nad spektaklami będzie realizowana w dwóch 12-osobowych grupach, prowadzonych przez dwie trenerki. Przygotowane spektakle będą trzykrotnie przedstawiane publiczności. Spotkania odbywać się będą w 2018 i 2019 roku.

  Terminy spotkań I grupy:

  • 16.11.2018 r. (piątek) w godz.16:00 – 20:00
  • 17.11.2018 r. (sobota) w godz. 10:00 – 18:00
  • 26.11.2018 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00
  • 10.12.2018 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 20:00
  • 4.01.2019 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00
  • 19.01.2019 r. (sobota) w godz. 10:00 – 16:00
  • 20.01.2019 r. (niedziela) w godz. 10:00 – 16:00
  • 8.02.2019 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00

  oraz wizyta na jednym spektaklu w ramach Festiwalu Theatre of The Oppressed w dniu 1.12.2018r.

  Terminy spotkań II grupy:

  • zapraszamy Dziewczyny między świętami a sylwestrem

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmujemy do 20 grudnia 2018r.  poprzez wypełnienie formularza na stronie (dostępny tutaj).

  Kontakt

  W sprawie rekrutacji do projektu na wszystkie pytania odpowie koordynatorka Kamilla Gryszel (e.mail: k.gryszel@stop-klatka.org.pl, tel. 507-953-092)

  W ramach projektu powstanie również broszura edukacyjna dot. praw kobiet, która zostanie rozdania osobom uczestniczącym w spektaklu, aby mogły po zajęciach powtórzyć sobie treści przedstawione w spektaklu.

  Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

  Ma(g)dalenki – formularz zgłoszeniowy

  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza mieszkanki i uczennice m.st. Warszawy (w wieku 15-18 lat) do tworzenia spektaklu dotyczącego wizerunku współczesnych kobiet, wyzwań przed nimi stojących oraz ich praw.

   Dane personalne

   Imię i nazwisko

   E-mail

   Numer telefonu

   Szkoła w której się uczysz:

   Dlaczego chcesz wziąc udział w projekcie?

   Czy masz doświadczenie w pracy teatralnej i/lub dramowej?

   Zapoznałam się z terminami spotkań w ramach projektu i mogę uczestniczyć we wszystkich.

   Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

   Państwa dane osobowe wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” w celu realizacji projektu.
   Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem przygotowania i realizacji projektu. Przysługuje państwu prawo dostępu do Waszych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania i ograniczenia ich przetwarzania.

   Spektakle z projektu

   Spektakl Teatru Forum „CHOROBY SERCA, czyli perypetie Babci Emilki” powstał z udziałem seniorek z gminy Ostrołęka oraz seniorów i seniorek z Mazowieckich Rad Seniorów.

   Opowiada historię babci Emilki – seniorki, która spotyka miłość swojego życia, co wpływa na jej relacje rodzinne. Zadaje pytania: Czy seniorzy i seniorki mają prawo do dysponowania własnym czasem? Odpowiedniej opieki medycznej? Czym jest godne życie dla seniorów i seniorek?

   Spektakl grany był dwukrotnie:

   • 18 października w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
   • 8 listopada w Hotelu u Pietrzaków w Zielonce

   Spektakl Teatru Legislacyjnego „Idź na całość” powstał z udziałem seniorek z gminy Ostrołęka oraz seniorów i seniorek z Mazowieckich Rad Seniorów.

   Głównym tematem są trudności z jakimi mierzą się aktywni seniorzy działający w Radach Seniorów. Główna bohaterka – radna Kwiatek chce działać, pomagać innym w realizacji ich potrzeb, ale natrafia na trudności wynikające z sytuacji, relacji, które zastaje w Radzie Seniorów.

   Spektakl grany był dwukrotnie:

   • 6 października w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury
   • 9 listopada w Hotelu u Pietrzaków w Zielonce