szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła ponadpodstawowa

W liceach, technikach i szkołach zawodowych stawiamy na pracę z uczniami w trzech obszarach – integracji, rozwoju zawodowego i technik uczenia się. 

Koszt każdych warsztatów jest wyceniany indywidualnie – na podstawie ustaleń z zamawiającym. Przy wycenie bierzemy pod uwagę liczbę osób biorących udział w warsztacie, liczbę klas/grup z danej placówki, koszt materiałów warsztatowych, ew. koszty dojazdu itp. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a/e naszą ofertą wypełnij formularz – na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji przygotujemy wycenę.

Zamawiając warsztaty tematyczne przyczyniasz się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Cała kwota przychodu ze sprzedaży usług wspiera działania zgodne z misją organizacji oraz realizację projektów społecznych.

→ Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom i uczennicom później rozwijać się w atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Perspektywy, ja na zmieniającym się rynku pracy

To 3-godzinne warsztaty, które wyposażą uczniów w poczucie wpływu na własną sytuację życiową, narzędzia komunikacyjne do rozmowy z pracodawcą i współpracownikami oraz świadomość i umiejętność nazywania swoich kompetencji, potrzeb i wartości.

Szczegółowa oferta: LINK

Ucz się z głową!

To 3-godzinne warsztaty, podczas których uczniowie i uczennice będą szukać własnej motywacji do nauki, poznają różne strategie uczenia się oraz otrzymają dostęp do pakietu materiałów „Sprytne sposoby na uczenie się”.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Dżungla relacji – warsztaty integracyjne w terenie

Warsztaty integracyjne w terenie z elementami surwiwalu i gry terenowej to nietuzinkowy sposób aby spędzić czas w naturze, doświadczyć mocy współpracy, rozwijać kompetencje komunikacyjne oraz radzenia sobie w dzikim terenie. Wszystko w okolicznościach niesamowitej nadwiślańskiej przyrody.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu:
a.busk@stop-klatka.org.pl,
tel.: 506 440 764

Jeśli jesteś zainteresowany/a/e warsztatami tematycznymi dla Twojej placówki wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www:https://stop-klatka.org.pl/co-to-jest-drama/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: https://stop-klatka.org.pl/zespol/.

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90