Tag Archives: warsztaty

CHALLENGE ODS 2023/2024

Razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Odnaleźć się w Siecie zadbaj o swoje potrzeby offline przez 7 dni!

Materiał stworzony na podstawie propozycji proponowanych przez osoby uczniowskie na zaspokajanie potrzeb offline podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu Odnaleźć się w sieci jesienią 2023 r.

Download

Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Nauczyć latać

Jak dodawać innym skrzydeł, by pomóc w przełamywaniu barier podczas poszukiwania pracy? W jaki sposób pracować nad określaniem swojego celu zawodowego? I czy można do tego celu wykorzystać dramę? Continue reading

Zgłoszenia do projektu Dramowi Obywatele – dorośli

Zapraszamy dorosłych z gmin Sadowne i Długosiodło do udziału w Projekcie!

Włączcie się w realizację naszego celu, którym jest poszerzenie oferty działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w Waszej społeczności.

Continue reading

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek

Zakończyła się projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna skierowany do nauczycielek, nauczycieli, psychologów, psycholożek z Gdańska, Rzeszowa, Lublina, Poznania i okolic tych miast. Cykl bezpłatnych warsztatów z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej, odbywał się od października 2014r. do marca 2016r. Continue reading

Link

IMG_8204

Głównym celem drugiej edycji projektu „Z książką w walizce” było zachęcenie dzieci do poznawania świata poprzez czytanie książek. W jesiennym cyklu warsztatów wraz z uczniami klas 1. i 2. przyglądaliśmy się przygodom Pana Kuleczki i jego przyjaciół (Wojciech Widłak, „Pan Kuleczka”) Podczas warsztatów dzieci miały szansę odkryć, że literaturą można się bawić, a problemy bohaterów literackich często są bliskie realnemu życiu.

Projekt adresowany był do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 141 i Szkoły Podstawowej nr 255 w Warszawie.

Continue reading

Skrzydła motywacji

Grupa docelowa: młodzież z Domu Dziecka nr 3

Czas: 3 godziny

Założenie warsztatu:

Jak dodawać innym skrzydeł, by pomóc im przełamywać bariery przy poszukiwaniu pracy? W jaki sposób pracować nad określaniem swojego celu zawodowego? I czy można do tego wykorzystać dramę?

Przebieg warsztatu:

Podczas wspólnej pracy uczestnicy poznawali historię Roberta – obcokrajowca, Włocha, który przyjechał do Polski szukać pracy, jednak ma sporo problemów z jej odnalezieniem: wysyła mało CV, nie stawia się na rozmowach rekrutacyjnych. Za pomocą przedmiotów należących do Roberta młodzież poznała dokładnie jego historię i motywy działania. Następnie wspólnie tworzyli skrzydła motywacji dla Roberta, wypisując wszystkie czynniki i jego talenty, które mogłyby mu pomóc w znalezieniu pracy.

Stymulatory były wstępem do refleksji nad własnym zawodem w przyszłości i nad tym, co zrobić aby ten zawód zdobyć. W następnej części każdy z uczestników tworzył swoje własne skrzydła motywacji .

Zajęcia dały grupie dużo motywacji i wzmocniły ich potencjał. Po zajęciach, każdy z nich miał skontaktować się z miejscem pracy swoich marzeń i zapytać się, co zrobić żeby tam pracować.

Autorka i prowadząca: Karolina Kochowska

Foto-relacja z warsztatów MAKS!

W ramach projektu w 6 klasach, w dwóch warszawskich gimnazjach, przeprowadzone zostały 10 – godzinne warsztaty dramowe. W sumie wzięło w nich udział ponad 120 uczniów. Dla każdej klasy został przygotowany indywidualny scenariusz, a uczniowie mieli wpływ na jego kształt. Najczęściej wybieranymi tematami były: tolerancja, współpraca, integracja i poznaj siebie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt współfinansowany jest ze środków Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

um

IV Międzynarodowa Konferencja dot. Dramy Stosowanej

 

logo2-01(1)
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji dot. Dramy Stosowanej pt. „Drama w edukacji formalnej i pozaformalnej”. Konferencja odbędzie się
20 listopada 2014 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest promowanie dramy jako skutecznej metody pracy z grupami w różnych obszarach edukacji. Udział w konferencji polskich i zagranicznych ekspertów pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem dramy w edukacji.

Continue reading

lubelskie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie lubelskim.

Działanie

Więcej informacji

Terminy

Spotkanie rekrutacyjneSpotkanie rekrutacyjne  odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny 15 minut. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji.10 października 2014r.
14:00-16:15 lub17:30-19:45
11 października 2014r.
9:00-11:15 lub12:30-14:45
4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowychIntegracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m. in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań.6-9 listopada 2014r.
6 listopada godz. 11:00-19:00
7 listopada godz. 9:00-17:00
8 listopada godz. 9:00-17:00
9 listopada godz. 9:00-15:30
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoringBadanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych).terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy  uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyceWybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów, w 4-osobowych zespołach.13-14 grudnia 2014r.
13 grudnia godz. 11:00-19:00
14 grudnia godz. 9:00-17:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami.Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka.terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania.terminy ustalają zespoły wolontariackie
styczeń – luty 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjnePodczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek.
17-18 stycznia 2015r
.
17 stycznia, godz. 11:00-19:00
18 stycznia, godz. 9:00-17:00
Spotkanie kończące AkademieOmówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych.18 marca 2015r.
godz.16:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych jest projektem, który ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów warszawskich gimnazjów. Jest to kompleksowy program, dostosowany do indywidualnych potrzeb klasy. W każdej z nich zostaną przeprowadzone 10-godzinne warsztaty dramowe przygotowane specjalnie pod kątem specyficznych wymogów grupy.

Continue reading

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli/ek

Zachęcamy do zgłoszeń zbiorowych. Z jednej szkoły można zgłosić do 4 osób. Zgłoszenia pojedyncze oczywiście nie dyskwalifikują.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe.

  Dane personalne

  Imię i nazwisko: *


  Proszę podać imię i nazwisko.

  Numer telefonu: *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  E-mail: *


  Proszę podać adres e-mail

  Edycja: *

  Szkoła/y w której/ych Pani/Pan pracuje:*

  Jakiego/jakich przedmiotu/ów naucza Pani/Pan w swojej szkole?*

  Czy oprócz nauczania przedmiotowego pełni Pani/Pan funkcję wychowawcy klasy i/lub posiada inne obowiązki w szkole np. opiekun samorządu?*

  Specjalne wymagania, których zapewnienie jest niezbędne dla Pani/Pana udziału w warsztacie (np. zwrot kosztów dojazdu, opieka nad dzieckiem*):

  Dlaczego Pani/Pan chce wziąć udział w projekcie?*

  Czy ma Pani/Pan doświadczenie z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej? Jeśli tak, proszę je opisać.*

  Czy ma Pani/Pan doświadczenie z zakresu wykorzystania dramy? Jeśli tak, proszę je opisać. *

  Czy zauważa Pani/Pan przejawy dyskryminacji pewnych grup w swojej szkole? Jeśli tak, proszę podać ich przykłady.*

  W jaki sposób zamierza Pani/Pan wykorzystać doświadczenie i nabytą wiedzę w pracy z uczniami?*

  W jaki sposób chce Pani/Pan podzielić się zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami/kami w swojej szkole?*

  Skąd dowiedziała/dowiedział się Pani/Pan o możliwości wzięcia udziału w projekcie? *

  Specjalne wymaganie żywieniowe:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna"

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  *zwrot rozliczany będzie maksymalnie do kwoty wysokości kosztów dojazdu transportem publicznym w klasie 2/ekonomicznej.

   

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

  logo DAAbaner

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”

  §1

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i kryteria naboru oraz uczestnictwa w projekcie „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna” zwanym dalej Projektem;
  2. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA;
  3. Adres biura: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA znajduje się przy ul. Strzeleckiej 3 m. 12, 03 – 433 Warszawa;
  4. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG;
  5. Zasięg terytorialny Projektu – Lublin, Poznań, Gdańsk, Rzeszów i okolice tych miast;
  6. Informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronie https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/, w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, znajdujących się na w/w terenie objętym wsparciem;
  7. Okres realizacji Projektu: od 01 października 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

  §2

  Definicje

  Używane w niniejszym Regulaminie określenia każdorazowo oznaczają:

  1. „Projekt” – projekt „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”;
  2. „Realizatorzy projektu” – Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA;
  3. „Uczestnik Projektu”/„Beneficjent Ostateczny” – kandydat/kandydatka, który/a zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w niniejszym regulaminie;
  4. „Dokumenty rekrutacyjne” – dokumenty wymienione w § 4;
  5. „Komisja rekrutacyjna” – należy przez to rozumieć komisję dokonującą kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym: oceniającą formularze rekrutacyjne;
  6. “pierwsza część Projektu” – okres w realizacji Projektu, rozpoczynający się w lutym a kończący się w czerwcu 2015 r.
  7. “druga część Projektu” – okres w realizacji Projektu, rozpoczynający się w październiku 2015 r. a kończący w styczniu 2016 r.

  §3

  Uczestnicy Projektu

  1. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu będą nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Lublinie, Poznaniu i okolicach tych miast w pierwszej części projektu oraz nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Gdańsku, Rzeszowie i okolicach tych miast w drugiej części projektu;
  2. W wyniku procesu rekrutacji wyłonionych zostanie min. 56 Uczestników/Uczestniczek projektu, po 14 w każdym z regionów: Lublin, Poznań, Gdańsk i Rzeszów;

  §4

  Dokumenty rekrutacyjne

  1. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • Formularz rekrutacyjny;
  1. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie https://stop-klatka.org.pl/rekrutacja/;

  §5

  Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu

  1. Proces rekrutacji drugiej części Projektu trwa do 18.09.2015 r. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest spełnienie kryteriów naboru oraz prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego wysłanego za pośrednictwem: strony internetowej https://stop-klatka.org.pl/daa-2-formularz/, albo drogą e-mailową na adres rekrutacja.daa@stop-klatka.org.pl lub pocztą na adres SPD STOP-KLATKA ul.Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa (decyduje data wpływu listu do siedziby organizacji);
  2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą trenerki projektu;
  3. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych min. 56 osób. W przypadku, gdy na szkolenia zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji zgłoszenia się zbyt małej liczby osób zorganizowany zostanie nabór dodatkowy;
  4. O uczestnictwie w Projekcie decyduje łącznie spełnienie następujących kryteriów:
   a) Zatrudnienie w Lublinie, Poznaniu lub okolicach tych miast – zgłoszenie do pierwszej części projektu;
   b) Zatrudnienie w Gdańsku, Rzeszowie lub okolicach tych miast – zgłoszenie do drugiej części projektu;
   c) Możliwości czasowe;
   d) Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
   e) Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, podpisanie i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia niniejszego regulaminu;
  5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś z Beneficjentów, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej;
  6. Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza, iż Uczestnik/czka zapoznał/a się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  7. Rekrutacja Uczestników/czek do projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom bez względu na płeć czy stopień niepełnosprawności;
  8. Wszystkie osoby, które prześlą dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o swoim statusie w Projekcie:
   a) o zakwalifikowaniu do projektu;
   b) o wpisaniu na listę rezerwową;
   c) o nie zakwalifikowaniu się;
  9. O wynikach rekrutacji Beneficjenci/tki ostatecznie zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną lub telefonicznie;

  §6

  Zasady organizacji oraz uczestnictwa w warsztatach

  1. Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli/ek w pierwszej części projektu – od lutego do czerwca 2015 r. – w Lublinie, Poznaniu i okolicach tych miast;
  2. W drugiej części projektu cykl warsztatów dla nauczycieli zostanie przeprowadzony od października 2015 r. do stycznia 2016 r.- w Gdańsku, Rzeszowie i okolicach tych miast;
  3. Każdy cykl będzie składał się z 60 godzin szkoleniowych:

  a. 16 godzin: treści wprowadzające głębsze rozumienie pojęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej takich jak elementy tożsamości pierwotnej i wtórnej, cechy stereotypów i uprzedzeń, grupy większościowe i mniejszościowe, pojęcie dyskryminacji;

  ćwiczenia i techniki dramowe: budujące bezpieczeństwo, zaufanie i współpracę w grupie, stymulatory jako technika wprowadzająca do improwizacji;

  b. 16 godzin: ciąg dalszy ćwiczeń i technik dramowych przydatnych nauczycielom w ich pracy antydyskryminacyjnej: rzeźba, pomnik, teatr obrazu, gorące krzesło, śledzenie myśli, teatr forum, improwizacja;

  poszerzenie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej: mechanizm dyskryminacji, struktury władzy a dyskryminacja, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na jej przejawy;

  zasady pracy dramą – wchodzenie i wychodzenie z ról, praca w świecie fikcji z odniesieniami do rzeczywistości, rola osoby prowadzącej;

  c. 18 godzin: miejsce dramy i edukacji antydyskryminacyjnej w podstawie programowej

  jak tworzyć scenariusze warsztatów dramowych

  tworzenie i prowadzenie scenariuszy warsztatów dramowych o tematyce antydyskryminacyjnej wraz z informacjami zwrotnymi od pozostałych Uczestniczek i Uczestników oraz trenerek;

  d. 10 godzin: wymiana informacji o przeprowadzonych przez siebie warsztatach, w tym reakcjach młodzieży, możliwościach zmian itp.

  planowanie dalszych działań

  możliwość uczestnictwa w seminarium z udziałem ekspertów/ek;

  4. Każdy z warsztatów prowadzi dwie wykwalifikowane trenerki:

  a) Trenerka dramy

  b) Trenerka antydyskryminacyjna

  5. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają na zakończenie Projektu certyfikaty zaświadczające o odbytym cyklu warsztatów;

  6. Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty;

  7. Wypłata zwrotu kosztów będzie następowała maksymalnie do kwoty za dojazd publicznym środkiem transportu po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń i przedstawieniu biletu uprawniającego do przejazdu. W przypadku podróży samochodem prywatnym, Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie zwrócona kwota w wysokości nie przekraczającej średniej ceny biletu publicznego środka transportu na tej trasie. Cena biletu powinna być poświadczona wydrukiem ze strony www przewoźnika mówiąca o cenie biletów na tej trasie

  lub skanem biletu z tejże trasy;

  1. Oświadczenie wraz z załącznikami będą zbierane na ostatnich zajęciach;
  2. Zwrot kosztów za dojazdy zostanie wypłacony po zakończeniu warsztatów;
  3. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zwracania jedynie części kosztów dojazdów w zależności od liczby osób, które zgłoszą taką potrzebę.
  4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka warsztatów zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;
  5. Obecność Uczestnika/Uczestniczki w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w programie szkoleń, jest warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończeniu szkolenia;
  6. Przekroczenie przez Uczestnika/Uczestniczkę limitu 20% nieobecności, zostanie potraktowane jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w szkoleniu i spowoduje skreślenie z listy uczestników;
  7. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe) koordynator projektu może wyrazić zgodę na kontynuowanie szkolenia pomimo przekroczenia przez Uczestnika/czkę limitu nieobecności;
  8. Każda nieobecność na zajęciach wymaga wcześniejszego poinformowania trenerki drogą telefoniczną lub mailową;
  9. Listy rezerwowe będą tworzone według spełnienia kryteriów dostępu wymienionych w §5 w punkcie 4;
  10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów oraz jeśli któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje w trakcie trwania warsztatów. Na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej z limitem 85% nieobecności liczonej od ilości godzin, która pozostała do wykonania;

  §7

  Obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu

  Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek:

  1. Aktywnie uczestniczyć w warsztatach;
  2. Punktualnie przybywać na zajęcia;
  3. Informować trenera wiodącego o nieobecności na zajęciach;
  4. Wypełniać ankiety opracowane przez zespół Projektu dla celów kontroli i podnoszenia jakości szkoleń;
  5. Stworzyć na podstawie zajęć scenariusz lekcji i przekazać go do wglądu trenerowi wiodącemu oraz wyrazić zgodę na umieszczenie scenariusza lekcji w publikacji oraz na stronie https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/;
  6. Wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku (dokumentacja fotograficzna oraz filmowa), które obejmują: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji działań Projektu.

  §8

  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu;
  2. W sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu na Uczestnika/Uczestniczkę zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości połowy kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu tj. 845,50 zł.
  3. Jeżeli rezygnacja z udziału w projekcie nastąpi później niż na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu tj. 1 691 zł.
  4. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe) koordynator projektu może wyrazić zgodę na rezygnację Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji materialnych.

  §9

  Monitoring i kontrola

  1. W celu prawidłowej realizacji Projektu i rzetelnego wydatkowania przyznanych środków w ramach wsparcia, Realizator Projektu ma obowiązek monitorowania przebiegu Projektu, w tym zwłaszcza w aspekcie osiągnięcia założonych rezultatów Projektu;
  2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest udzielić informacji zwrotnych niezbędnych dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych działań;

  §10

  Informacje końcowe

  1. Aktualna treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest na stronie internetowej https://stop-klatka.org.pl/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/;
  2. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie;
  3. Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami dostępne są na stronie Projektu https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/.

   

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

  Regulamin dostępny jest również w formacie pdf po kliknięciu tutaj.

   

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

   

  logo DAAbaner

  Rekrutacja

  Rekrutacja do projektu trwała od września 2014r. do września 2016r.

  O uczestnictwie w Projekcie decydowało łącznie spełnienie następujących kryteriów:

  • Zatrudnienie jako nauczyciel/ka w Gdańsku, Rzeszowie lub okolicach tych miast;
  • Możliwości czasowe;
  • Możliwości i chęci wykorzystania wiedzy zdobytej w projekcie we własnej pracy z młodzieżą;
  • Przesłanie za pośrednictwem strony internetowej poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

  Priorytetowo traktowano zgłoszenia zbiorowe z jednej szkoły (od 2 do 4 osób). U

  Rekrutacja przebiegała poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i akceptacje regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

   

  logo DAAbaner

  Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Poznaniu

    

  I zjazd
  Dramowy trening antydyskryminacyjny

  06.03 (pt.) 15:00-19:00
  07.03 (sob.) 9:00-17:00
  II zjazd
  Metoda dramy - ciąg dalszy
  27.03 (pt.) 15:00-19:00
  28.03 (sob.) 9:00-17:00
  III zjazd
  Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
  24.04 (pt.) 14:00-19:00
  25.04 (sob.) 9:00-17:30
  IV zjazd
  Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
  13.06 (sob.) 9:00-17:00

  Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

  Warsztaty odbędą się w Centrum Kultury Zamek

  Poznań ul. Św. Marcina 80/82

  Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Lublinie

   

  I warsztat
  Warsztat integracyjno-relacyjny
  20.03 (sob.) 9:00-13:30
  II warsztat
  STATUS
  24.03 (środa) 17:00-19:15
  III warsztat
  PEWNOŚĆ
  31.03 (środa) 17:00-19:15
  IV warsztat
  AUTONOMIA
  7.04 (środa) 17:00-19:15
  V warsztat
  PRZYNALEŻNOŚĆ
  14.04 (środa) 17:00-19:15
  VI warsztat
  SPRAWIEDLIWOŚĆ
  21.04 (środa) 17:00-19:15
  VII warsztat
  Podsumowanie
  28.04 (środa) 17:00-19:15

  Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową. 

  Pierwszy, trzeci i czwarty zjazd warsztatów odbędzie się w Chatce Żaka, Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 16.

  Drugi zjazd odbędzie się w Domu Kultury NARNIA, Lublin ul. Lwowska 12

  Program Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej

  I zjazd: Dramowy trening antydyskryminacyjny

  • treści wprowadzające głębsze rozumienie pojęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej takich jak elementy tożsamości pierwotnej i wtórnej, cechy stereotypów i uprzedzeń, grupy większościowe i mniejszościowe, pojęcie dyskryminacji;
  • ćwiczenia i techniki dramowe: budujące bezpieczeństwo, zaufanie i współpracę w grupie, stymulatory jako technika wprowadzająca do improwizacji.

  II zjazd: Metoda dramy – ciąg dalszy

  • ciąg dalszy ćwiczeń i technik dramowych przydatnych nauczycielom w ich pracy antydyskryminacyjnej: rzeźba, pomnik, teatr obrazu, gorące krzesło, śledzenie myśli, teatr forum, improwizacja;
  • poszerzenie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej: mechanizm dyskryminacji, struktury władzy a dyskryminacja, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na jej przejawy;
  • zasady pracy dramą – wchodzenie i wychodzenie z ról, praca w świecie fikcji z odniesieniami do rzeczywistości, rola osoby prowadzącej;

  III zjazd: Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych

  • miejsce dramy i edukacji antydyskryminacyjnej w podstawie programowej
  • jak tworzyć scenariusze warsztatów dramowych
  • tworzenie i prowadzenie scenariuszy warsztatów dramowych o tematyce antydyskryminacyjnej wraz z informacjami zwrotnymi od pozostałych uczestniczek i uczestników oraz trenerek

  IV zjazd: Podsumowanie DAA

  • wymiana informacji o przeprowadzonych przez siebie warsztatach, w tym reakcjach młodzieży, możliwościach zmian itp.
  • planowanie dalszych działań
  • możliwość uczestnictwa w seminarium z udziałem ekspertów/ek

  logo DAAbaner