Archiwa tagu: szkolenie

Drama w przedszkolu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z zakresu technik dramowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat), przede wszystkim w obszarze wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

 
 
Termin: 17-18 października 2020

Sobota: 9-16, Niedziela: 9-16 
Miejsce: Warszawa

Koszt: 360 zł

Miejsce: Warszawa, ul. Wojnicka 4

 

Zniżki:

– 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób
– 70 zł w przypadku zgłoszenia trzech osób

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym:

– nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego
– pedagożek/pedagogów,
– psycholożek/psychologów,
– animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (stymulatory, gorące krzesło, pacynkowy teatr interaktywny, zbiorowa improwizacja)
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z innymi metodami wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci
 • stworzą i przetestują własne narzędzia dramowe do wykorzystania w pracy z grupą
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze zajęć oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Poza poznaniem technik dramowych ułatwiających pracę z dziećmi skoncentrujemy się również na rozwoju własnych kompetencji emocjonalnych.

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz.

Prowadzące:

Maria Maruszczyk – ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W czasie studiów pracowała dla Instytutu Psychologii PAN w międzynarodowym projekcie „Rola świadomości w procesach nabywania i zmiany preferencji na drodze warunkowania ewaluatywnego”.
Jest absolwentką Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rocznego Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania, Szkoły Dramy Stosowanej i wielu innych szkoleń z zakresu dramy i Teatru Forum.Od 2015 roku w Gruntowni Centrum Dobrych Szkoleń współtworzy i rozwija program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym podwyższający inteligencję emocjonalną “Dramowe bajki o emocjach”.

Katarzyna Leoniewska – absolwentka psychologii i animacji kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu dramy stosowanej i Teatru Forum organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz zagranicznych ekspertów. W Stowarzyszeniu prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, psychoedukacji oraz profilaktyki. Prowadzi również szkolenia z wykorzystania technik dramowych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej informacji:
Katarzyna Leoniewska: 
k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Drama w edukacji wczesnoszkolnej

DD zdjęcie

Zapraszamy na 2-dniowy warsztat z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku 6-9 lat.

Termin: 5-6 października 2019 roku (sobota-niedziela),

 • sobota:  9:00-17:00
 • niedziela: 9:00:00-17:00

Łącznie 20 godzin dydaktycznych
Koszt: 360 zł
Zniżki:

 • 60 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do 31 stycznia
 • 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób

Prowadzące: Katarzyna Leoniewska, Karolina Sieńkowska

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku 6-9 lat:DD3

 • nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • pedagożek/pedagogów,
 • psycholożek/psychologów,
 • animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe oparte na pracy z ciałem, improwizacją i przedmiotami wspierające rozwój dzieci
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z tekstami literackimi i jak konstruować zajęcia dla dzieci oparte na metodzie dramy;
 • stworzą własne ćwiczenia z wykorzystaniem dramy;
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze realizowane w ramach projektu „Z książką w walizce” oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

Katarzyna Leoniewska, k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

Zgłoszenia na szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych

 

  Nazwa organizacji: *

  Obszar działania organizacji i specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą: *  Dane pierwszej osoby (osoba do kontaktu)

  Imię i nazwisko: *

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Numer telefonu: *

  E-mail: *


  Dane drugiej osoby

  Imię i nazwisko: *

  Numer telefonu:

  E-mail:

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Do jakich działań chcecie wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia? *

  Na czym najbardziej zależy Wam podczas szkolenia? *

  Potwierdzam, że zapoznaliśmy/łyśmy się z terminami działań i możemy wziąć udział w całym procesie

  szkolenie oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych 10.03.2016-30.04.2016

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji Festiwalu Działań Obywatelskich.
  Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że:
  - administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie,
  - przekazane dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby Festiwalu Działań Obywatelskich
  - przysługuje mi prawo do dostępu do tresci moich danych oraz ich poprawiania.

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  Na ewentualne pytania związane ze szkoleniem odpowiada Katarzyna Dzięciołowska pod numerem telefonu 506 096 956 lub adresem e-mail: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl.

  Działanie realizowane w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner

  Mądrzy w emocjach

  Adresaci: Warsztat kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych zagadnieniem inteligencji emocjonalnej oraz rozwijaniem własnych kompetencji emocjonalnych.
  P. Salovey i J. Mayer zwrócili uwagę na czynniki emocjonalne wpływające na rozwijanie samoświadomości oraz wykorzystywania tej wiedzy w relacjach z innymi ludźmi. Na zajęciach przyjrzymy się, doświadczymy i poznamy istotę wybranych czynników IE.
  Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poprzez udział w aktywnych ćwiczeniach nawiązać bliskość ze swoimi emocjami oraz emocjami innych ludzi, poznać ich źródło oraz spróbować na nie wpływać.

  Czytaj dalej

  Zgłoszenie KDS

  Dziękujemy za zainteresowanie Kursem Dramy Stosowanej. Staranne wypełnienie formularza da nam możliwość kontaktu z Tobą oraz pomoże w przygotowaniu szczegółowego planu Kursu tak, by odpowiadał poziomowi zaawansowania i zainteresowaniom uczestników. Dzięki temu wspólnie spędzony czas będzie atrakcyjny i efektywny.

  Czytaj dalej

  Zgłoszenie SDS

  Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe. 

  Czytaj dalej

  II Stopień Szkoły Dramy Stosowanej – metodyka Teatru Uciśnionych

  Zapraszamy do udziału w nowej formule Szkoły Dramy Stosowanej II stopnia. Odświeżony 80-godzinny program szkolenia zawiera przede wszystkim procesowe techniki pracy z grupą oparte na działaniach w rolach, w świecie fikcji. Osoby uczestniczące poznają metodykę Teatru Uciśnionych Augusto Boala.

  Grupa docelowa: osoby, które ukończyły łącznie min. 60 godzin warsztatów i/lub superwizji z technik dramowych i pracy metodą dramy stosowanej. Osoby, które poznały dramę podczas studiów (również podyplomowych).

  Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

  Czytaj dalej