Tag Archives: Drama

Warsztat dla trenerów/ek antydyskryminacyjnych

Warsztat dla  trenerek/ów antydyskryminacyjne/ych działających w edukacji formalnej i pozaformalnej odbył się 19-21 stycznia 2015r. w Warszawie w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna.

Celami warsztatu było:

  • zwiększenie umiejętności wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej
  • poznanie ćwiczeń i technik dramowych m.in. Teatru Obrazu, Teatru Forum, stymulatorów, technik improwizacji
  • poznanie założeń pracy dramą stosowaną i wspólne przedyskutowanie ich przełożenia na edukację antydyskryminacyjną
  • stworzenie pola wymiany doświadczeń osób wykorzystujących dramę lub nią zainteresowanych i zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną

Continue reading

Link

IMG_8204

Głównym celem drugiej edycji projektu „Z książką w walizce” było zachęcenie dzieci do poznawania świata poprzez czytanie książek. W jesiennym cyklu warsztatów wraz z uczniami klas 1. i 2. przyglądaliśmy się przygodom Pana Kuleczki i jego przyjaciół (Wojciech Widłak, „Pan Kuleczka”) Podczas warsztatów dzieci miały szansę odkryć, że literaturą można się bawić, a problemy bohaterów literackich często są bliskie realnemu życiu.

Projekt adresowany był do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 141 i Szkoły Podstawowej nr 255 w Warszawie.

Continue reading

Rusz paszczą!

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny)

Grupa docelowa: 7 mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Czas: 14h (3 dni)

Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy przy wspólnym gotowaniu? Czy w atmosferze zabawy można pobudzić innych do refleksji na temat własnych emocji, sposobów komunikowania się z innymi oraz  poczucia sprawczości we własnym życiu?

Przebieg warsztatów

Osią 3 dniowych warsztatów było wspólne gotowanie: pierwszego dnia- lepienie pierogów, ostatniego dnia – robienie pizzy. Skąd pomysł na kulinarny motyw przewodni projektu? „Wspólne gotowanie było naszym sposobem wejścia w trudną i nową grupę. Sposób udany, bo atrakcyjny dla uczestniczek. Nie weszłyśmy do świata tych kobiet od razu z czymś nowym i prawdopodobnie dla nich trudnym (drama, ćwiczenie asertywnych stylów komunikacji), wspólną przygodę zaczęłyśmy od wejścia w ich świat. Przed rozpoczęciem pracy nad właściwym tematem, chciałyśmy zdobyć ich zaufanie”- mówią prowadzące.

Gabriela i Agata same nie czują się kulinarnymi mistrzyniami. Nie zniechęciło ich to jednak do wyjścia z propozycją wspólnego gotowania podczas prowadzonych przez nie zajęć. Brak kulinarnego doświadczenia prowadzących wzmacniało poczucie kompetencji mieszkanek ośrodka oraz sprzyjało atmosferze wymiany doświadczeń. Kobiety cieszyły się tym, że mogą pokazać innym, co już potrafią, wymieniać się swoimi doświadczeniami. Nieco więcej kłopotu uczestniczkom sprawiło dzielenie się zadaniami i branie odpowiedzialności za posuwanie procesu kulinarnego do przodu. Tymczasem, dla porównania, trzeciego, ostatniego dnia, podczas wspólnego robienia pizzy proces przebiegał zdecydowanie sprawniej i bezkonfliktowo dzięki efektywnej współpracy wszystkich pań.

W części merytorycznej warsztatów wolontariuszki postawiły na stopniowe wprowadzenie uczestniczek w temat i metody pracy. Zaczęły od integracji grupy i ćwiczeń podnoszących poziom energii i samopoczucie. Kobiety bardzo zaangażowały się w swoje role podczas śmiesznej improwizacji. Chętnie też wchodziły w ćwiczenia bazujące na ruchu i pracy z ciałem. Rozgrzewki i wytworzona dzięki nim atmosfera zabawy, współpracy i dobrego samopoczucia uczestniczek ułatwiła im późniejsze wchodzenie w role w fotografiach. Bohaterką wszystkich fotografii była Pani Halinka. W każdej opisanej sytuacji doświadczała problemów podczas procesu przygotowywania przyjęcia komunijnego dla swojej córki. Problemy te miały głównie wymiar interpersonalny (nieporozumienia z innymi rodzicami dzieci, z panią sklepikarką, z pracodawcą). Uczestniczki wcielając się w role Haliny i osób z jej środowiska przyglądały się emocjom głównej bohaterki oraz ćwiczyły różne możliwe sposoby zachowań mogących przybliżyć je (w roli Haliny) do realizacji celu. Omówienie doświadczenia zakończyło się wybraniem jednej techniki komunikacyjnej, która mogłaby przydać się uczestniczkom w ich codziennym życiu. Każda z kobiet opowiedziała o sytuacjach, w których będzie to dla niej pomocne.

Nastroje i wrażenia

Dzięki realizacji warsztatów miałyśmy okazję po raz pierwszy zmierzyć się z tak trudną grupą, inną niż te, z którymi pracowałyśmy dotychczas.

Cieszymy się z tego, że pomimo trudnych sytuacji zrealizowałyśmy cele zadania, jednocześnie dając uczestniczkom z jednej strony dużo zabawy, z drugiej okazję do podzielania się swoimi doświadczeniami i pomysłami na rozwiązania trudnych sytuacji. Ich zapał dał nam energię i pomysły na kolejne inicjatywy.

Gabriela i Agata, prowadzące

Autorki: Gabriela Bielecka, Agata Fiedotow

Na ścieżkach kariery. Jak szukać by znaleźć?

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny)

Grupa docelowa: studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (projekt współrealizowany z Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego przy UKSW)

Czas: trzy warsztaty po 3h (łącznie 9h)

Założenia warsztatu:

Czy możliwe jest realizowanie marzeń na rynku pracy? Co mogę zrobić już teraz by zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonego zawodu ?  W jaki sposób mogę wykorzystać swoje potencjały  (dotychczasowe doświadczenia, zainteresowania, cechy charakteru) podczas poszukiwania  pracy?  Jak mówić o swoich mocnych stronach, by potencjalny pracodawca widział korzyści z zatrudnienia nas w swojej firmie?

Celem 9 godzinnego warsztatu było wzmocnienie kompetencji na rynku pracy studentów UKSW.

Przebieg warsztatów:

Uczestnicy podczas cyklu szkoleń mogli przejść drogę od poszukiwania odpowiedzi na pytania: „gdzie jestem teraz? co potrafię?” do pytań: „czego pragnę? jak dojść do upragnionego celu? jaki podjąć pierwszy krok?”. Kolejni bohaterowie zadań dramowych byli na różnych etapach poszukiwania pracy. Uczestnicy wcielając się w ich role mieli okazję doświadczyć  potencjalnych problemów, które mogą pojawić się podczas szukania pracy, ale jednocześnie opracować strategie radzenia sobie z nimi.

Dużą wartością warsztatów była przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tak naprawdę zawsze brakuje nam pewnych informacji do podejmowania trafnych decyzji, jednak jest wiele sposobów by te informacje zdobyć – pytanie innych to jedna z nich. Prezent w postaci kalendarza dla każdego z uczestników umożliwił zaplanowanie sobie swojego celu i działań od razu po zakończeniu warsztatów.

Autorki: Wioleta Genow, Magdalena Kozubal

Znajdę sposób

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny).

Grupa docelowa: wolontariusze, którzy pracują z dziećmi z rodzin wykluczonych społecznie i mieszkających w ośrodku dla uchodźców

Czas: 10 h

Co jest powodem agresji? Jak skutecznie interweniować w sytuacjach konfliktowych? Jak zachęcić dzieci do komunikowania się bez przemocy? 

Celem warsztatów było zainspirowanie wolontariuszy do odkrywania nowych sposobów reakcji na doświadczane sytuacje agresywne i konfliktowe oraz zapoznanie się z metodą komunikacji bez przemocy.

Warsztat był podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień warsztatów związany był z tematyką agresji. Wolontariusze w fotografiach mieli okazję wcielić się w rolę ofiary, agresora oraz osoby, która stoi pomiędzy nimi. Na jednej z fotografii została przedstawiona sytuacja w której siostrzenica jest świadkiem jak jej jedna 9-letnia podopieczna niszczy pracę 7-letniej siostry. Doświadczenie te dało im możliwość spojrzenia na agresję z różnych stron. Podczas omówienia ćwiczenia uczestnicy bliżej przyjrzeli się  przyczynom agresji.  Zastanawiali się też, jak skutecznie interweniować w momentach, kiedy są świadkami sytuacji przemocowych.

Drugi dzień warsztatów rozwijał temat komunikacji bez przemocy. Uczestnicy w świecie fikcji szukali sposobów na wyjaśnienie nieporozumień – jak najlepiej zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania? Jak to powiedzieć, aby zostać zrozumianym i jednocześnie nie urazić drugiej strony? Zastosowane w tym celu karty ról wzbudziły wiele emocji wśród uczestników. Rozmowa przyjaciół o wydarzeniach z przeszłości okazała się wymagająca. Dalsza część warsztatów pokazywała, że w tej sytuacjach może być pomocne zastosowanie metody komunikacja bez przemocy.

W trakcie warsztatu wolontariusze mogli poznać się w nowych sytuacjach, współpracować ze sobą i rozmawiać na ważne tematy. Uczestnicy mieli przestrzeń do przyjrzenia się trudnym sytuacjom, których doświadczają w projekcie. Warsztat dał też inspirację do dalszego rozwoju pracy z dziećmi.

Autorka i prowadząca: Beata Rainko

 

Nie pasuje? Zmień to!

Grupa docelowa: Tymczasowy Uniwersytet Powszechny działający przy Teatrze Powszechnym , uczniowie szkół licealnych

Czas: warsztat jednodniowy, czterogodzinny

Założenia warsztatu:

Akcja zainicjowana przez Teatr Powszechny „O co się zabijać? Wojna. Pokój. Ukraina”?” była artystyczną i intelektualną odpowiedzią na wydarzenia ostatnich miesięcy na Ukrainie. Kijowska rewolucja, jako szkoła brania odpowiedzialności za kształt kraju we własne ręce, stała się wyzwaniem dla reszty Europy. Celem warsztatu poprowadzonego przez wolontariuszki naszego Stowarzyszenia w ramach akcji było zmotywowanie młodzieży do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej. Prowadzące chciały pokazać młodym, że to właśnie od nich zależy zmiana i zachęcić do podjęcia konkretnego działania na rzecz innych.

Opis warsztatu:

Warsztat rozpoczął się od przedstawienia się prowadzących i podania tematu oraz nawiązania kontraktu. Ćwiczenia rozgrzewkowe miały na celu zintegrowanie grupy i wprowadzenie tematyki obywatelskiej. Ćwiczenia dramowe – fotografie- przedstawiały sytuacje, w których główny bohater zastanawiał się czy podjąć aktywne działanie na rzecz innych, by zmienić coś w swoim otoczeniu (pomóc leżącej na ulicy kobiecie, startować w wyborach do samorządu szkoły, odwołać się od niesprawiedliwej decyzji Komendanta Hufca). Licealiści stopniowo przechodzili od wyimaginowanych sytuacji do własnych refleksji nad zaletami aktywnej postawy obywatelskiej. Kolejne ćwiczenie –odpowiadanie na listy czytelników do redakcji dotyczących aktualnych problemów społecznych, pokazały im gdzie i w jaki sposób obywatel może działać prospołecznie. Ostatnim zadaniem podczas warsztatu było stworzenie wizytówek z hasłami przypominającymi o sytuacji na Ukrainie, które młodzi ludzie zaprojektowali, a następnie rozdali przechodniom przy Teatrze Powszechnym.

Nastroje i wrażenia:

Młodzież zaangażowała się w proponowane im ćwiczenia, chętnie również wyszła rozdawać przechodniom przygotowane przez siebie wizytówki. Na zakończenie zapytałyśmy uczestników  o to, z czym wychodzą. Mówili o tym, że widzą, że mogą coś zmienić w swoim otoczeniu, dowiedzieli się wiele o sytuacji na Ukrainie. Podobało im się, że mogli współpracować ze sobą przy wykonywaniu różnych zadań i pojawiła się także u nich chęć pomocy innym.

Magdalena, Beata, Monika- prowadzące

 Autorzy:

Magdalena Kozubal, Beata Rainko, Monika Kur

Chcemy być grupą na własnych zasadach!

Grupa docelowa: dwie klasy technikum z Zespołu Szkół nr 11 Czas: 7h z jedną klasą (łącznie 14h) Założenia warsztatu: Jak rozmawiać z grupą o trudnych, konfliktowych sytuacjach? W

jaki sposób zapobiegać ponownym, ewentualnym konfliktom opartych na rozwiązaniach przemocowych i pomóc uczniom klasy poczuć się ze sobą nawzajem lepiej i bezpieczniej? Celem siedmiogodzinnego warsztatu było przeprowadzenie klasy przez proces grupowy (z uwzględnieniem specyficznych problemów danej klasy i ich omówieniem) oraz nauka efektywnej komunikacji bez przemocy. Przebieg warsztatów: Jednym z wykorzystanych ćwiczeń dramowych były: karty ról w pierwszej klasie i śmieszna improwizacja w drugiej, podczas których uczestnicy zapoznali się ze schematem komunikatu FUO (fakty, uczucia, oczekiwania) i doświadczyli go w praktyce. Jednak największe realne efekty dla klasy przyniosło tworzenie kontraktu grupowego, z uwzględnieniem podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej. Klasy zastanawiały się jakie mają potrzeby i jakimi działaniami mogą je zrealizować. Przyglądali się także sytuacjom trudnym w ich grupie, by wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ćwiczenie było dla nich wnoszące dzięki przejściu od fikcji do świata realnego z całą gamą problemów, które są ich codziennością. Poważne potraktowanie ich potrzeb obudziło w nich żywe emocje, co przełożyło się na zaangażowanie w pracę. Obie klasy chciały kontynuować rozmowy na temat zasad na godzinie wychowawczej. Nastroje, wrażenia: Dzięki realizacji warsztatów miałyśmy okazję skonfrontować nasze plany, zakładające profilaktykę przemocy i promocję dobrych praktyk komunikacyjnych w grupie z potrzebą realnej interwencji w konflikcie. Był to duży sprawdzian dla naszych kompetencji i elastyczności, ale dzięki podejściu ukierunkowanemu na grupę sądzimy, że zakończył się on sukcesem. Agnieszka i Karolina, prowadzące Autorki: Agnieszka Rucińska, Karolina Gromke

Skrzydła motywacji

Grupa docelowa: młodzież z Domu Dziecka nr 3

Czas: 3 godziny

Założenie warsztatu:

Jak dodawać innym skrzydeł, by pomóc im przełamywać bariery przy poszukiwaniu pracy? W jaki sposób pracować nad określaniem swojego celu zawodowego? I czy można do tego wykorzystać dramę?

Przebieg warsztatu:

Podczas wspólnej pracy uczestnicy poznawali historię Roberta – obcokrajowca, Włocha, który przyjechał do Polski szukać pracy, jednak ma sporo problemów z jej odnalezieniem: wysyła mało CV, nie stawia się na rozmowach rekrutacyjnych. Za pomocą przedmiotów należących do Roberta młodzież poznała dokładnie jego historię i motywy działania. Następnie wspólnie tworzyli skrzydła motywacji dla Roberta, wypisując wszystkie czynniki i jego talenty, które mogłyby mu pomóc w znalezieniu pracy.

Stymulatory były wstępem do refleksji nad własnym zawodem w przyszłości i nad tym, co zrobić aby ten zawód zdobyć. W następnej części każdy z uczestników tworzył swoje własne skrzydła motywacji .

Zajęcia dały grupie dużo motywacji i wzmocniły ich potencjał. Po zajęciach, każdy z nich miał skontaktować się z miejscem pracy swoich marzeń i zapytać się, co zrobić żeby tam pracować.

Autorka i prowadząca: Karolina Kochowska

Czy ja mam mocne strony?

Czy ja posiadam mocne strony? – warsztat z podnoszenia poczucia własnej wartości

Grupa docelowa : członkowie Klubu Alternatywnego Caritas

Czas: warsztat przeprowadzony po 2 godziny w ciągu dwóch dni [25 i 30 lipiec 2014].

Założenia warsztatu

Jak odkrywać własne mocne strony? W jaki sposób podnieść poczucie własnej wartości? Jak pomóc innym w odkryciu ich potencjału?

Celem warsztatu było podniesienie poczucia wartości uczestników poprzez ćwiczenia i rozmowy mające na celu  pomóc im w  uświadamianiu sobie swoich mocnych stron. Dzieci uczyły się również jak w asertywny sposób można wyrażać własne potrzeby i dowiadywać się o potrzebach innych.

Przebieg warsztatu

W warsztacie wykorzystane zostały dwa narzędzia dramowe: fotografie i karty ról.

W fotografiach przedstawiono dwie sytuacje, w których jedna postać wyśmiewana była ze względu na swój wygląd, a inna z powodu niewystarczających umiejętności. Uczestnicy w umówieniu ćwiczenia podkreślali, że dzięki temu doświadczeniu zrozumieli, że każdy jest inny i może mieć inny gust, marzenia, potrzeby, umiejętności, cechy charakteru a każda inność jest normalna i potrzebna.  Ponadto zauważyli, że nie warto rezygnować z siebie i ze swoich marzeń, nawet gdy są osoby, które nie wierzą, że możne je zrealizować.

W kartach ról wykorzystano historię koleżanek Kasi i Uli, które zaplanowały wspólny udział w kołach pozalekcyjnych, odbywających się w tym samym czasie. Siłą charakteru Kasia przekonywała Ulę, by chodziła z nią na koło teatralne, chodź Ula wolała chodzić na zajęcia plastyczne. Problem w tym zadaniu polegał na tym, że Ula nie powiedziała Kasi o tym, na czym jej bardziej zależy (chce uczyć się malować, a teatr jej nie interesuje).

Uczestnicy warsztatu podczas rozmów w parach po przeczytaniu kart próbowali znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Jedno z zaproponowanych  polegało na tym, że dziewczynki będą chodziły na zajęcia razem (raz na teatralne, raz na plastyczne). Inne rozwiązanie tej sytuacji pokazywało, że najważniejsze jest, by rozwijać swoje pasje, a koleżanki mogą chodzić osobno na preferowane koła pozalekcyjne. Ważnym elementem tego ćwiczenia było podkreślenie, że istnieją różne sposoby rozwiązywania konfliktu, a kluczem do porozumienia jest komunikowanie o swoich potrzebach.

Nastroje i wrażenia

Zaletą warsztatu prowadzonego metodą dramy jest to, że każdy jest w stanie wyciągnąć z niego coś dla siebie, bez względu na wiek i doświadczenia życiowe. (…) udało mi się zasiać u uczestników warsztatu ziarenko, które podlewane przez kolejne zajęcia tego typu, może w przyszłości zaowocować pozytywną zmianą.

Monika, prowadząca warsztat

Słowa kluczowe: emocje, drama, potencjał

Autorka: Monika Kur

Nie parzę kawy, czyli wolontariat w STOP-KLATCE

5 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji publikujemy wywiad z Agnieszką- jedną z naszych wolontariuszek, obecnie już członkinią  stałego zespołu. O tym jak wyglądała jej wolontariacka droga w stowarzyszeniu oraz jak ją wspomina i komu poleca wolontariat w STOP-KLATCE  opowiada w rozmowie z Łukaszem Wiśniewskim.

Continue reading

Dobrze być sobą

Grupa docelowa: Podopieczni ogniska wychowawczego na Grochowie w wieku 8-12 lat

Czas: trzy dwugodzinne warsztaty

Cele nadrzędne warsztatów:

„Okrywaj siebie, bo wszystko co jest ci potrzebne do wyboru twojej drogi, już jest w tobie“. Jak dramowo zachęcić dzieci do odkrywania siebie i swoich potencjałów? W jaki sposób pokazać im, że wspólne dzielenie się talentami oraz współpraca to klucz do satysfakcjonującego życia w społeczeństwie?

Przebieg warsztatów:

Warsztaty były prowadzone z wykorzystaniem rozgrzewek dramowych, technik dramowych, takich jak fotografie czy improwizacje, a także działań plastycznych zachęcających do ekspresji i rozbudzenia wyobraźni.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy z zaangażowaniem wykonali pomysłowe wizytówki pokazujące: jaki jestem i co lubię oraz wymieniali się informacjami na temat ich właścicieli. Zadania związane z wcielaniem się w konkretne zwierzęta posłużyły z kolei do ukazania konkretnych cech i umiejętności takich jak: opiekuńczość, ciekawość czy współpraca. Ćwiczenie stało się również okazją do refleksji o tym, że każdy z nas posiada wartościowe i potrzebne cechy i umiejętności, którymi może dzielić się z innymi.

Dobrej zabawy dostarczyły dramowe improwizacje, do których można się było przebrać, użyć oryginalnych rekwizytów. Uczestnicy mieli okazję doswiadczyć sytuacji, w których m.in. pytali osobę potrzebującą, jak można jej pomóc, a także w których sami prosili kogoś o pomoc.

W fikcyjnej sytuacji uczestnicy zmierzyli się z wyzwaniem, jakim była realizacja wspólnego celu- zorganizowanie sąsiedzkiej pomocy potrzebnej do naprawy mostu i zniszczonego przez tornado dachu. Jako mieszkańcy fantastycznej krainy dzieci wykonały również dla siebie specjalne dary – Łapacze Pomocy i Dobrej Współpracy.

Wrażenia i nastroje:

W trakcie zajęć dobra zabawa przenikała się z trudnościami w angażowaniu wszystkich uczestników i słuchaniem siebie nawzajem w grupie. Ważne okazało się m.in. uzmysłowienie uczestnikom, jak wyrażać własne potrzeby, a także uszanować potrzeby innych.

Zakończyłyśmy pracę z poczuciem, że postawiłyśmy sobie trudne zadanie. Nie wszystko podczas warsztatów toczyło się tak, jak zaplanowałyśmy, a umiejętne reagowanie na to, co dzieje się w grupie, a także zgranie nas jako prowadzących, było największym wyzwaniem. Wyzwaniem, które warto było podjąć! Praca z dziećmi była bowiem silnym i wzbogacającym doświadczeniem.

Monika i Agata, prowadzące warsztaty

Autorki: Monika Gębicka i Agata Fiedotow

Foto-relacja z warsztatów MAKS!

W ramach projektu w 6 klasach, w dwóch warszawskich gimnazjach, przeprowadzone zostały 10 – godzinne warsztaty dramowe. W sumie wzięło w nich udział ponad 120 uczniów. Dla każdej klasy został przygotowany indywidualny scenariusz, a uczniowie mieli wpływ na jego kształt. Najczęściej wybieranymi tematami były: tolerancja, współpraca, integracja i poznaj siebie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt współfinansowany jest ze środków Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

um

Obrazkowe karty ról, czyli komunikacja bez przemocy dla najmłodszych

Grupa docelowa: 2 klasa Szkoły Podstawowej
Czas: 4h dydaktyczne – 2 spotkania

Założenia warsztatu:

Uczniowie i uczennice klasy, w której został przeprowadzony warsztat, to zbiór 24 wulkanów energetycznych. Jak w atrakcyjny sposób przeprowadzić zajęcia dla tak żywiołowych dzieci, by skupić ich uwagę, a tym samym nauczyć ich nowych wzorów komunikacji bez przemocy, zachęcając do rozwiązywania konfliktów poprzez rozmowę? Warsztatowi przyświecała myśl Davida Kolba- najwięcej uczymy się doświadczając. Z pomocą przyszła drama angażująca uczestników aż na trzech poziomach.

Przebieg warsztatów:

Warsztat został poprowadzony dla 24 uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej. Dzieci miały bardzo dużo energii, w związku z tym dużym wyzwaniem, przed którym stanęły prowadzące, było skupienie ich uwagi. Wśród ćwiczeń, które zaproponowały uczestnikom na warsztatach dzieci najchętniej i z największym zaangażowaniem weszły z zabawy oparte na współpracy (burza, klucze babuni, lustra). W pracy nad tematem przewodnim zostały użyte karty ról. Aby ułatwić ich odbiór i zrozumienie prowadzące przygotowały je w formie książeczki, w której tekst był połączony z obrazkami. Najpierw w grupach uczestnicy z prowadzącymi czytali i rozmawiali o tym, co się wydarzyło. Wspólne przeanalizowanie treści kart ról-książeczek z obrazkami, pomogło dzieciom zrozumieć sytuację konfliktową i wejść w role. Uczniowie rozmawiając w parach dochodzili do porozumienia, wykazali się dużą kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań. Dzieci przy omówieniu zauważyły zmiany, które zaszły dzięki rozmowie podczas której opowiedziały swojemu partnerowi o tym, co czują. Mówiły, że przed rozmową były w nich: zazdrość, smutek, złość, a po rozmowie: radość, przyjaźń.

Nastroje i wrażenia:

Dzięki realizacji warsztatów miałam szansę przygotowania warsztatu od a do z wg własnego pomysłu.

Odkryłam też, że praca z dziećmi może być fajną zabawą i pomimo wielu wyzwań – skupienie uwagi, przekazywanie informacji w sposób odpowiedni dla tej grupy– dzieci były bardzo kreatywne i chętnie wchodziły w role.

Beata i Kamilla, prowadzące warsztaty

Autorki: Beata Rainko, Kamilla Gryszel

Noclegi w pobliżu miejsca Konferencji

Konferencja odbędzie na Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul.Szczęśliwickiej 40. Przedstawiamy bazę noclegów znajdujących się w pobliżu miejsca Konferencji:

IV Międzynarodowa Konferencja dot. Dramy Stosowanej

 

logo2-01(1)
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji dot. Dramy Stosowanej pt. „Drama w edukacji formalnej i pozaformalnej”. Konferencja odbędzie się
20 listopada 2014 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest promowanie dramy jako skutecznej metody pracy z grupami w różnych obszarach edukacji. Udział w konferencji polskich i zagranicznych ekspertów pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem dramy w edukacji.

Continue reading

Teatr Forum. W poszukiwaniu równowagi.

Teatr Forum - Projekt ŻycieProjekt, urodziny taty, prowadzenie warsztatów, spotkanie z przyjaciółką, sprawozdanie, basen i jeszcze….. Oj, gdzie to wszystko zmieścić? Ciągle w pośpiechu, z kalendarzem w roku próbujemy ułożyć dzień, tydzień, miesiąc. A gdybyśmy mogli się na chwilę zatrzymać i popatrzeć na nasze życie z boku? Zastanowić się nad tym co jest najważniejsze, na co chcielibyśmy mieć więcej czasu. A gdybyśmy mogli jeszcze w kontrolowany sposób wypróbować nowych rozwiązań albo takich na które brakowało nam odwagi w sytuacjach dla nas trudnych? Może warto przyjrzeć się komuś kto ma podobne życie do nas?

Może warto wybrać się na spektakl Teatru Forum?

Continue reading

Mission impossible? Drama i kontrowersyjne tematy społeczne

 

Czy da się używać metody dramy do refleksji na temat ryzykownych zachowań seksualnych, cyberprzemocy, jazdy po alkoholu, samobójstw? Tak, da się! Ása Helga Ragnarsdóttir – nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim, aktorka, jedna z osób wprowadzających dramę do islandzkich szkół oraz Alicja Gałązka – trener, coach, psycholog, pedagog przeprowadzą uczestników przez sekwencję ćwiczeń dramowych wykorzystywanych przez nie w pracy z młodzieżą w temacie cyberprzemocy. Doświadczenia twórczej pracy w fikcyjnym świecie będą na bieżąco omawiane z uczestnikami z metapoziomu. Prowadzące podzielą się również swoimi doświadczeniami z prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup i wesprą uczestników w tworzeniu pomysłów na ich własne scenariusze. Continue reading

Akredytacja dziennikarska

Zasady

  1. Ze względu na duże zainteresowanie konferencją Organizator wprowadził AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ. W ramach konferencji dostępne będzie 20 miejsc akredytacyjnych, które rozdysponuje pomiędzy wszystkich zgłoszonych dziennikarzy i fotoreporterów.

Continue reading

Techniki dramowe

Techniki dramowe  to klucz do wykorzystania dramy w praktyce. Każdą z nich można wykorzystać w różnych kontekstach, dostosowując do potrzeb konkretnej grupy. Uczestnicy wchodząc w role, mogą być na chwilę kimś innym. Zadaniem osoby prowadzącej jest stworzenie atmosfery, w której bezpiecznie będą mogli wejść w role i zmierzyć sie z konfliktami w zaproponowanym świecie fikcji.

STOP-KLATKA od lat pracuje metodą dramy  w różnych obszarach, m. in. kształtowaniu  postaw  antydyskryminacyjnych,  profilaktyce uzależnień, tworzeniu więzi międzypokoleniowych.

Wprowadzenie technik dramowych poprzedza zazwyczaj rozgrzewka, więc skoro tę mamy już za sobą… zapraszamy do lektury!

Inicjatywy młodzieżowe

W ramach projektu Dramowi Obywatele młodzież z Sadownego i Długosiodła realizowała inicjatywy obywatelskie w swoich społecznościach lokalnych.

10568942_1512845122310340_4808836000937332159_n

W Mikołajki – 6 grudnia 2014 roku zaprezentowali mieszkańcom swoich miejscowości stworzony przez siebie kabaret i podzielili się z nimi pierniczkami własnej roboty. O Mikołajkach w Długosiodle ukazał się artykuł w Nowym Wyszkowiaku.

 

 

 

IMG_6326W dniach 2-3 maja 2015r. zorganizowali Sportowy Dzień Flagi i inscenizację obrad Sejmu Wielkiego. Podczas pierwszego dnia odbył się  turniej piłki nożnej oraz pokaz zumby. Pomysłodawcami jak i organizatorami wydarzeń była młodzież wspierana przez tutorki ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
Zaproszenie na wydarzenie przygotowane przez młodzież można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz zdjęciami i filmem ze „Sportowego Dnia Flagi” oraz inscenizacji obrad Sejmu Wielkiego.

 

IMG_65211 czerwca 2015r. z okazji  gminnych obchodów Dnia Dziecka  młodzież z Sadownego zorganizowała wspólne malowanie graffiti oraz grę terenową. Podczas wydarzenia nie brakowało młodzieży i dorosłych, którzy z zaangażowaniem tworzyli ozdobne napisy na dużych płytach wiórowych. Chętni mogli wyciąć dowolny szablon i odcisnąć swoją dłoń pod napisem “Razem możemy więcej”. Pełna relacja z wydarzenia tutaj.

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

zestaw logotypów

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

 

Młodzież

W projekcie Dramowi Obywatele wzięła udział 18- osobowa grupa młodzieży z Sadownego oraz 24 – osobowa grupa młodzieży z Długosiodła. Zgłoszenia do projektu były przesyłane za pomocą formularza. Młodzież uczestniczyła w:

  • cyklu warsztatów pozalekcyjnych podczas których dowiedzieli się jak być aktywnym obywatelem i działać na rzecz społeczności lokalnej. W ciągu 6 spotkań od października 2014 r. do stycznia 2015 r. młodzież integrowała się, odkrywała swoje zasoby oraz zdobywała umiejętności potrzebne do współpracy w grupie. Warsztaty były prowadzone metodą dramy, dzięki której uczestnicy zajęć mogli w świecie fikcji ćwiczyć zachowywanie się w różnych sytuacjach.
  • Obywatelskim Treningu Zimowym,  podczas którego nauczyli się jak organizować gry terenowe, robić nadruki na torby płócienne, tworzyć rap oraz poznali na czym polega sztuka improwizacji.

Po przyjeździe z Obywatelskiego Treningu Zimowego z głową pełną pomysłów wrócili do swoich miejscowości, by przy wsparciu trenerów tworzyć własne inicjatywy obywatelskie.

1743492_1485928941668625_3540123471788937029_n

 

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

zestaw logotypów

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

herb powiatu

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatu Węgrowskiego

 

Jesteśmy na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich!

„Drama_łączy” nas na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich

Ideą projektu “Drama_łączy” jest włączenie uczestników i uczestniczek Pikniku w dramowe, twórcze działania, dzięki którym współpracując poznają metodę dramy stosowanej oraz specyfikę działania III sektora.

Continue reading

Słowa nie są potrzebne – Teatr Forum

W ramach dwudniowych warsztatów zapraszamy do uprawiania teatru z wykorzystaniem bogactwa najprostszych środków ekspresji pozawerbalnej: dźwięku, ruchu i obrazu, ograniczając słowa do minimum. Doświadczenia uczestniczenia w ćwiczeniach będą na bieżąco omawiane z prowadzącą – Jokerem Laurą de Witte. Na koniec warsztatów uczestnicy stworzą przedstawienie Teatru Forum bez słów i będą mieli okazję zaprezentować wypracowany roboczy spektakl małej publiczności złożonej z osób związanych ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Termin: 21-22.11.2014, godzina: 10:00 – 18:00
Zgłoszenia: wypełnij formularz
Continue reading

Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą

Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą to 2-dniowy warsztat, podczas którego doświadczysz na sobie działania oraz skuteczności technik dramowych i teatralnych, weźmiesz udział w przedstawieniu, w którym widz wkracza na scenę i zmienia bieg wydarzeń.

Continue reading

Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

 seniorzyIdeą projektu jest tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,  dzięki wspólnej, twórczej aktywności młodych i seniorów na rzecz innych grup międzypokoleniowych. Obecna, czwarta edycja projektu jest kontynuacją trwających od dwóch lat działań, w ramach których już ponad 450 osób wzięło udział w zajęciach międzypokoleniowych i interaktywnych spektaklach. Spoiwem łączącym wszystkie dotychczasowe edycje jest DRAMA- metoda, którą pracujemy podczas warsztatów. Continue reading