Kontakt

Dział e-mail
osoba kontaktowa
telefon
Biuro Stowarzyszenia adres: Ładna 23, 03-629 Warszawa stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl 739-014-400
Zarząd Stowarzyszenia
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Agnieszka Buśk
Dominika Lalak
zarzad@stop-klatka.org.pl 739-014-400
Finanse
pytania dotyczące wpłat i rachunków za udział w warsztatach i szkoleniach, zapytania dot. PIT
finanse@stop-klatka.org.pl 739-014-400

Nasze projekty
współpraca w zakresie realizacji naszych programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach, instytucjach oraz wykorzystania metody dramy w działaniach i projektach innych organizacji
stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl 739-014-400
Szkolenia
informacje na temat Szkoły Dramy oraz warsztatów z oferty, zamówienia szkoleń dla instytucji, organizacji, rad pedagogicznych
szkolenia@stop-klatka.org.pl 506-440-764

Nasze dane

Adres Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa
NIP 521-32-21-928
REGON 015297043
KRS 0000141083
Konto
Wpłata darowizny lub
składki członkowskiej
27 1140 1010 0000 5903 7400 1001
Wpłata za uczestnictwo
w warsztacie
16 1140 1010 0000 5903 7400 1005
z dopiskiem: imię i nazwisko + data i tytuł warsztatu