Archiwum autora: Dominika Lalak

O dramie

Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjno-profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.

Drama stosowana (ang. applied drama), jaką pracuje Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ukierunkowuje się na wykorzystywanie potencjału ćwiczeń i technik dramowych do realizacji zamierzonych zmian edukacyjnych i społecznych. Tutaj znajdziesz więcej informacji o dramie.

Wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą, prowadzone w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) na grupie ponad 4500 osób z 12 krajów wskazują, że zajęcia dramowe przyczyniają się m.in. do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności, pewności siebie, przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Tutaj możesz przeczytać raport z badań.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA

0001   Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swoimi działaniami obejmuje:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Download  

Oferta przygotowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Publikacje z projektu do pobrania

0001

Publikacja „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna – kontynuacja”. 

Składa się z dwóch części:
 • I – „Uchodźcy”, skupia  się na ludzkim aspekcie kryzysu migracyjnego.
 • II – „Edukacja międzykulturowa i uchodźcza”

W drugiej części znajduje się dziewięć propozycji ćwiczeń ułożonych w schemat 90-minut lekcji  do prowadzenia zajęć w szkole z wykorzystaniem dramy w edukacji międzykulturowej i uchodźczej. Każdy z nich dostosowany jest do różnych grup wiekowych:  w edukacji wczesnoszkolnej, gimnazjum oraz edukacji ponadgimnazjalnej.

Download

publikacja_okladka


Publikacja „Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”, „Dramowa Akademia Wolontariacka” i „Dramowi Obywatele”.

Zawiera trzy części: obywatelską, antydyskryminacyjną i dotyczącą dramy. Została napisana  z myślą o środowisku nauczycielskim, trenerskim, działającym lokalnie i obywatelsko.

Wśród artykułów znajdują się m.in.  przykładowe propozycje ćwiczeń ułożone w schemat lekcji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, które zawierają również opisy technik dramowych.
II wydanie poszerzone zostało o 4 scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych.

Download

Działanie realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Finansowanego
z Funduszy EOG.

baner

Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi metody dramy i jej zastosowania w różnych obszarach. Książki powstały w wyniku prac ekspertów i ekspertek, praktyków i praktyczek dramy. Opisują często nasze doświadczenia w pracy metodą dramy w danym obszarze oraz prezentują różnorodne ćwiczenia i zadania dramowe, które wykorzystywaliśmy podczas naszych działań społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dialogowanie o dramie podczas tworzenia publikacji: autorkom i autorom koncepcji publikacji oraz artykułów, redaktorkom językowym, grafikom za serce i wkład pracy włożony w poniższe książki.

Publikacje w formie e-booka do pobrania:

 • „Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”, Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Winiarek-Kołuckiej, II wydanie poszerzone, Warszawa 2016r. Download
 • „Drama w edukacji o uchodźczyniach i uchodźcach” pod redakcją Mai Brańki i Dominiki Cieślikowskiej, Warszawa 2016 Download
 • Raport z badań skuteczności dramy w obszarze edukacji obywatelskiej młodzieży, powstały w ramach realizacji projektu Dramowi Obywatele. Download

Publikacje w formie papierowej:

 • Praca zbiorowa, A. Chodasz (red.), 2012, „Drama łączy” Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
 • Praca zbiorowa, Rusiłowski- Jagiełło A (red). 2010. Drama w STOP–KLATCE, w kierunku pozytywnej zmiany społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
 • Praca zbiorowa, M. Hamerszmit, M. Winiarek-Kołucka (red.). 2013, „Drama łączy pokolenia. Na przykładzie programu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Edukacja obywatelska metodą dramy? Zapoznaj się z raportem badawczym.

pierwszaCzy metoda dramy stosowanej jest skutecznym
narzędziem edukacji obywatelskiej?

„Skuteczne narzędzie to takie,  które prowadzi do wzrostu kapitału społecznego, poczucia własnej wartości beneficjentów (tzn. młodzieży ponadgimnazjalnej) oraz ich aktywności obywatelskiej” – czytamy w raporcie z badania realizowanego przez Fundacje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
Badanie realizowane było od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 i obejmowało mieszkańców dwóch gmin województwa
mazowieckiego (Długosiodło i Sadowne), gdzie realizowaliśmy działania od   września 2014 roku do grudnia 2015 roku.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o skuteczności dramy w działaniach obywatelskich: Download Czytaj dalej

Nowe publikacje do pobrania!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi metody dramy i jej zastosowania w różnych obszarach. Książki powstały w wyniku prac ekspertów i ekspertek, praktyków i praktyczek dramy. Opisują  nasze doświadczenia w pracy metodą dramy w danym obszarze oraz prezentują różnorodne ćwiczenia i zadania dramowe, które wykorzystywaliśmy podczas naszych działań społecznych.
Nasze najnowsze publikacje w formie e-booka:

 • „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach” pod redakcją Mai Brańki i Dominiki Cieślikowskiej, Warszawa 2016
 • „Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”, Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Winiarek-Kołuckiej, II wydanie poszerzone, Warszawa 2016r.
 • Raport z badań skuteczności dramy w obszarze edukacji obywatelskiej młodzieży, powstały w ramach realizacji projektu Dramowi Obywatele.

Kliknij więcej i pobierz publikacje!

Czytaj dalej

28.04 webinarium: Jak zachęcać do zajęć dramowych w szkole?

aktualności28 kwietnia br. o godzinie 18.30  zapraszamy na webinarium pt. „Jak zachęcać do zajęć dramowych w szkole?”, podczas którego:

 • przyjrzymy się argumentom wspierającym rozmowę o zajęciach dramowych w szkole z różnymi grupami odbiorców: decydenci (dyrektorzy, organy prowadzące szkoły), rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie i uczennice;
 • podzielimy się swoim doświadczeniem w rozmowie z poszczególnymi grupami;
 • stworzymy bazę miejsc, skąd można czerpać wiedzę i inspirację do dialogu o dramie w szkole.

kliknij w link http://spdstopklatka.clickwebinar.com/626617944 i weź udział w webinarium!

Czytaj dalej

Debata „Dorośli hamują oddolną aktywność uczniów” – relacja

Stopklatka_25_04_2016_004425 kwietnia 2016r. w klubokawiarni PaństwoMiasto odbyła się debata okfordzka: „Dorośli hamują oddolną aktywność uczniów” zorganizowana przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Czy dorośli są katalizatorem aktywności uczniów czy może blokadą ich kreatywności i spontaniczności? Czy nauczyciele i rodzice potrafią wyjść z utartych schematów, pochylić się nad warsztatowym stołem i po partnersku współpracować z uczniami? Inspiracją do tezy postawionej w debacie były wyniki badań prowadzonych podczas realizacji projektu Dramowi Obywatele przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Badania zostały opublikowane jako raport z badania nad skutecznością dramy w działaniach obywatelskich.

Czytaj dalej

Lekcje dot. uchodźców prowadzone metodą dramy

DAAu LOGOW dniach 13-14 kwietnia zapraszamy na dwudniowe dramowe warsztaty dające przestrzeń do doświadczenia dramy i tematyki uchodźczej na sobie, poprzez udział w dramowych scenariuszach lekcji, stworzonych w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna przez zespoły złożone z trenerki dramy, trenerki antydyskryminacyjnej i grupy nauczycieli/lek.

Czytaj dalej

Seminarium: Drama w edukacji antydyskryminacyjnej – 5.03.2016r. Gdańsk

logo DAA5 marca 2016r. w godzinach 11:00-15:30 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza nauczycieli/ki i osoby pracujące z młodzieżą na seminarium prezentujące różne metody pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

 

Podczas seminarium:

 • poznasz różne metodach pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej
 • zobaczysz wykorzystanie dramy w tym obszarze
 • będziesz miał/a możliwość poznania lokalnych instytucji i organizacji pracujących w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej
 • poznasz ludzi, którzy chcą działać i działają w tym obszarze
 • poznasz absolwentów/ki  projektu “Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”
 • weźmiesz udział w spektaklu Teatru Forum dotyczącym cyberprzemocy

Czytaj dalej

17.02.2016 Webinarium: Mowa nienawiści w naszych szkołach

IMG_652117 lutego br. o godzinie 17.00  zapraszamy na webinarium pt. „Mowa nienawiści w naszych szkołach”, podczas którego:

 • poznamy pojęcia związane z tym tematem
 • przyjrzymy się miejscom, w których nasi uczniowie spotykają się z mową nienawiści i tym, gdzie mogą zgłaszać sytuacje z nią związane
 • porozmawiamy o skutkach i przeciwdziałaniu mowie nienawiści
 • poznamy przykłady dobrych praktyk zwalczania mowy nienawiści.

Aby wziąć udział w webinarium, kliknij w link https://spdstopklatka.clickwebinar.com/mowa-nienawisci-w-naszych-szkolach

Czytaj dalej

Festiwal Działań Obywatelskich

Dramowi Obywatele_logo_colorFestiwal Działań Obywatelskich był spotkaniem  młodzieży i dorosłych z całej Polski – osób, które aktywnie działają na rzecz swojej społeczności lokalnej. Podczas Festiwalu grupy młodzieży prezentowały swoim rówieśnikom i dorosłym przeprowadzone działania obywatelskie, dzieliły się swoimi refleksjami i mówiły o rezultatach działań. Dorośli wzięli udział w cyklu szkoleniowo-tutoringowym prowadzonym przez specjalistów z Polski i z Islandii.

Festiwal odbył się w dniach 10-11 lutego 2016r. w Warszawie w CKA Mrówka.

W ramach  Festiwalu odbyła się:

 • prezentacja wyników badań na temat wpływu dramy i metod aktywnych na zwiększenie działań obywatelskich w społecznościach lokalnych
 • Przegląd Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
 • cykl szkoleniowo-tutoringowy dla dorosłych

Czytaj dalej

Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych

12645217_1210524412298511_5336997538766216875_nFestiwal Działań Obywatelskich to spotkanie młodzieży i dorosłych aktywnie działających na rzecz swojej społeczności lokalnej. Młodzież wzięła udział w I dniu Festiwalu – 10 lutego podczas Przeglądu Inicjatyw Młodzieżowych, w którym zaprezentowała swoje działania.

Każdy mógł wziąć udział! 🙂

 • Organizowałeś/aś lub współprowadziłeś/aś kiedyś inicjatywę – przyjedź i pozwól, aby inni mogli skorzystać z Twojego doświadczenia!
 • Chciałbyś/abyś zacząć działać, ale nie wiesz od czego zacząć – przyjedź żeby dowiedzieć się jak postawić swoje pierwsze kroki

Czytaj dalej

Festiwal Działań Obywatelskich – cykl szkoleniowo-tutoringowy

Festiwal Działań Obywatelskich to spotkanie młodzieży i dorosłych aktywnie działających na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dorośli wezmą udział w Przeglądzie Inicjatyw Młodzieżowych i cyklu szkoleniowo-tutoringowym.

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • weźmiesz udział w konferencji prasowej, podczas której dowiesz się jak drama i aktywne metody wpływają na podejmowanie aktywności na rzecz społeczności lokalnej
 • jaki wpływ mają działania obywatelskie na kształt społeczności lokalnych
 • poznasz środowisko pracujące z młodzieżą
 • dowiesz się jakie inicjatywy młodzieżowe realizowane są w całym kraju
 • poznasz technikę experiental learning z powodzeniem realizowaną w do pracy z młodzieżą w Islandi
 • poznasz wykorzystanie dramy w pracy z młodzieżą
 • dowiesz się, jak wykorzystać tutoring w pracy z młodzieżą

Czytaj dalej

15.01.2016 Webinarium: Jak zacząć? – edukacja antydyskryminacyjna z elementami dramy krok po kroku

IMG_546815 stycznia br. o godzinie 16.00  zapraszamy na webinarium pt. „Jak zacząć? – edukacja antydyskryminacyjna z elementami dramy krok po kroku”, podczas którego:

 • przedstawimy propozycję realizacji zajęć z edukacji antydyskryminacyjne krok po kroku,
 • omówimy i przeanalizujemy ważność poszczególnych etapów wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej w klasie,
 •  zapoznamy się ze źródłami narzędzi edukacji antydyskryminacyjnej do wykorzystania w rzeczywistości szkolnej,
 • zrealizujemy kilka ćwiczeń ważnych dla edukatora/edukatorki antydyskryminacyjnej.

Czytaj dalej

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna kontynuacja

DAAu LOGOModuł ten powstał w odpowiedzi na potrzebę przygotowania i przetestowania scenariuszy zajęć dramowych dot. tematyki uchodźczej w klasie. W jego realizację zostali zaangażowani partnerzy projektu Centrum Imigrantów i Imigrantek z Gdyni oraz Fundacja Klamra oraz doświadczony zespół merytoryczny, co gwarantuje jakość i rzetelność przebiegu procesu szkoleniowego oraz powstałych podczas niego materiałów.

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć – dramowe historie uchodźców

rekwizytyStopklataka03Raport z badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej –pt. „Dyskryminacja – obecność nieusprawiedliwiona” pokazuje, że nauczyciele i nauczycielki potrzebują wsparcia w obszarze pracy z różnorodnością i rozwoju tolerancji w klasach. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Dramowe historie uchodźcze, w ramach którego powstały scenariusze zajęć dramowych dotyczących tematyki uchodźctwa.

Pilotaż scenariuszy miał miejsce w warszawskich szkołach:

 • Gimnazjum nr 34
 • Społecznej Szkole Podstawowej STO nr 30
 • Szkole Podstawowej nr 85
 • Szkole Podstawowej nr 330

Pobierz materiały do zajęć!

Czytaj dalej

17.12.2015 Webinarium: „Uchodźca w klasie – wprowadzenie do tematu za pomocą metody dramy”

cover FBJuż za chwilę – o 17:00 – zaczynamy webinarium pt. Uchodźca w klasie – wprowadzenie do tematu za pomocą metody dramy”,

Wejdź w link i dołącz do spotkania! 🙂
https://spdstopklatka.clickwebinar.com/uchodzca-w-klasie-wprowadzenie-do-tematu-za-pomoca-metody-dramy
ID pokoju do korzystania na urządzeniach mobilnych to: 988-384-123

Co zyskasz?:

 • poznasz scenariusz zajęć prowadzonych w szkole podstawowej (klasy IV-VI) oraz w gimnazjum  metodą dramy dot. tematyki uchodźczej
 • dowiesz się o refleksjach i wnioskach po przetestowaniu tego scenariusza w szkole
 • poznasz jakie kwestie uwzględnić projektując i prowadząc zajęcia dotyczące uchodźców w szkole

Czytaj dalej

23.11.2015 Webinarium: Drama w edukacji antydyskryminacyjnej

23 listopada br. o godzinie 18.30 zapraszamy na webinarium pt. „Drama w edukacji antydyskryminacyjnej”, podczas którego:

 • weźmiemy pod lupę wybraną technikę dramową i jej zastosowanie w tematyce antydyskryminacji ,
 • omówimy metodę dramy od strony technicznej – dowiesz się  w jaki sposób konstruować zajęcia i o czym warto pamiętać,
 • wspólnie przeanalizujemy przesłanki skuteczności dramy.

Czytaj dalej