Tag Archives: seniorzy

Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi metody dramy i jej zastosowania w różnych obszarach. Książki powstały w wyniku prac ekspertów i ekspertek, praktyków i praktyczek dramy. Opisują często nasze doświadczenia w pracy metodą dramy w danym obszarze oraz prezentują różnorodne ćwiczenia i zadania dramowe, które wykorzystywaliśmy podczas naszych działań społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dialogowanie o dramie podczas tworzenia publikacji: autorkom i autorom koncepcji publikacji oraz artykułów, redaktorkom językowym, grafikom za serce i wkład pracy włożony w poniższe książki.

Publikacje Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATLA

 

Publikacje dostępne na licencji Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)  CC BY-NC-SA 4.0

 • „Teatr Legislacyjny jako forma aktywności obywatelskiej. Raport badawczy z projektu”,
    B. Bodziński-Guzik, R. Stożek, Kraków, 2023  Download
 •  
 • „Teatr Legislacyjny jako proces pracy z grupą różnorodną – refleksje po realizacji projektu”, K. Gryszel, M. Winiarek-Kołucka, Warszawa, 2023 Download

 • „Jak wspierać młodzież w świadomym myśleniu o swojej przyszłości”, Praca zbiorowa, A. Buśk (red), Warszawa 2022 Pobierz

 • „Edukacja ekologiczna – jak to robić twórczo i rzetelnie? Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek”, Julia Jarodzka-Krupska, Warszawa, 2021 Download

 • „Seniorzy w twórczym działaniu online”, Praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Warszawa 2020 Download

 • „Po pierwsze relacje. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”, Praca zbiorowa, K. Sieńkowska (red.), Warszawa, 2020 Download

 • „W moim tempie. Scenariusz warsztatu dramowego dla dzieci z klas I-IV na podstawie utworu Zgubiona dusza Olgi Tokarczuk” , Karolina Sieńkowska, Kamilla Gryszel, Katarzyna Leoniewska, Warszawa 2019.  Pobierz

 • „Zainspirowani antykiem. Scenariusze warsztatów dramowo-teatralnych dla szkół ponadpodstawowych” praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Gdańsk 2019 Pobierz

 • „Spokój Żyrafy. Scenariusze warsztatów dla uczniów klas I-III łączące metody: mindfulness, dramę stosowaną w duchu porozumienia bez przemocy”, Karolina Sieńkowska, Małgorzata Winiarek Kołucka, Warszawa 2019.  Pobierz

 • „Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół ponadpodstawowych opartych o techniki dramy i facylitacji” praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Warszawa 2018 Pobierz

 • „Działania w społeczności lokalnej  – współpraca z grupami międzypokoleniowymi” praca zbiorowa, A. Buśk, K. Dzięciołowska (red.), Warszawa 2017 Pobierz

 • „Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”, Praca zbiorowa, M. Winiarek-Kołucka (red.), II wydanie poszerzone, Warszawa 2016 Download
 • „Drama w edukacji o uchodźczyniach i uchodźcach”, praca zbiorowa, M. Brańka, D. Cieślikowska (red.), Warszawa 2016 Download
 • Raport z badań skuteczności dramy w obszarze edukacji obywatelskiej młodzieży, powstały w ramach realizacji projektu Dramowi Obywatele. 2015 Download

 • „Drama łączy pokolenia. Na przykładzie programu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”, praca zbiorowa, M. Hamerszmit, M. Winiarek-Kołucka (red.), Warszawa 2013  Pobierz

WEBINARY do obejrzenia:

Publikacje w formie papierowej:

 • Praca zbiorowa, A. Chodasz (red.), 2012, „Drama łączy” Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
 • Praca zbiorowa, Rusiłowski- Jagiełło A (red). 2010. Drama w STOP–KLATCE, w kierunku pozytywnej zmiany społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

 

Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu – edycja 2014

 seniorzyIdeą projektu jest tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,  dzięki wspólnej, twórczej aktywności młodych i seniorów na rzecz innych grup międzypokoleniowych. Obecna, czwarta edycja projektu jest kontynuacją trwających od dwóch lat działań, w ramach których już ponad 450 osób wzięło udział w zajęciach międzypokoleniowych i interaktywnych spektaklach. Spoiwem łączącym wszystkie dotychczasowe edycje jest DRAMA- metoda, którą pracujemy podczas warsztatów. Continue reading

Marta Hamerszmit

Marta Hamerszmit MH SK

m.hamerszmit@stop-klatka.org.pl

 #wolontariat #wspieranie #planowanie i organizacja  #Teatr Forum #badania  #góry

Innowatorka społeczna, koordynatorka programów, trenerka dramy, socjolog. Tworzyła i prowadziła liczne programy dotyczące współpracy międzypokoleniowej („Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” oraz „międzypokoleniowe sito”) oraz rozwoju osobistego i zawodowego („PERSPEKTYWY – Ja na zmieniającym się rynku pracy”, „Jak rozkwitać w Warszawie?”), w których wykorzystywała metodę dramy.

 

Swoim doświadczeniem wspiera pasjonatów w rozwoju i strukturalizowaniu inicjatyw łączących ludzi o różnych potencjałach (przyczyniła się do powstania m. in. Departamentu Teatru Forum przy Stowarzyszeniu, chóru dziecięcego „Mille Voci”, ludoteki Roszada, gałęzi międzynarodowego ruchu Tapori w Polsce, ). Obecnie pomaga wolontariuszom Stowarzyszenia znaleźć swoje miejsce w organizacji, budować własne działania oraz partnerstwa z innymi instytucjami. Wierzy, że nie trzeba mieć dużo, by dokonywać wielkich rzeczy. Swoje pierwsze doświadczenia pracy z grupą zdobywała w harcerstwie.

W Stowarzyszeniu działa od 2010 roku. Dramy uczyła się zarówno w Polsce jak i za granicą (ukończyła szkolenia m. in. u Johna Sommersa, Roberta Mazziniego, Laury de White, La Xixa Theatre, Barbary Santos). Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu (Intra) oraz szkolenia dotyczące rozwoju twórczości, ekonomii społecznej, ewaluacji. W Zarządzie Stowarzyszenia od 2014 -2016 roku.

“Gdy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie. Gdy wiele osób marzy razem, jest to początek nowej rzeczywistości.”

F. Hundertwasser

 

Trening motywacyjny: siła tradycji

Czym jest tradycja? Jak można ją skutecznie przekazywać? Jakimi zasobami seniorzy oraz młode osoby mogą się wzajemnie wymieniać? Na jakiej zasadzie może zachodzić ta wymiana? Jak seniorzy i seniorki powinni mówić, żeby młodzi chcieli słuchać? Na te i inne pytania próbowali sobie opowiedzieć uczestnicy dramowych warsztatów poprowadzonych przez: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska.

Miejsce i grupa: Warsztaty adresowane były do seniorów i seniorek, podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Zajęcia odbyły się w siedzibie organizacji, przy ul. Akademickiej 4 w Lublinie.

Czas: Trening odbył się 16 i 17 maja 2015 r.  Oba warsztaty trwały 5 godzin zegarowych.

Założenia warsztatu: Celem warsztatu było zmotywowanie seniorów i seniorek do podtrzymywania tradycji i do włączenia się w życie społeczne.  Metodą wykorzystywaną podczas zajęć była drama stosowana, technikami zaś karty ról i fotografie. Prowadzące chciały w ten sposób rozbudzić olbrzymi potencjał seniorów i zasoby wiedzy z zakresu polskiej tradycji i historii. Warsztaty służyć miały wzrostowi integracji seniorów i seniorek oraz uzmysłowieniu im tego, by przekazywali swoją wiedzę innym pokoleniom i dzielili się doświadczeniami. Prowadzące chciały także zaakcentować, jak ważna jest wymiana międzypokoleniowa.

siła motywacji 3

Opis warsztatu: Warsztat rozpoczęty został od rozgrzewek dramowych, dzięki którym trenerki wprowadziły atmosferę  dobrej zabawy oraz poczucie, że grupa dąży do wspólnego celu. Seniorzy
i seniorki przedstawili się i mówili o swoich pasjach. W parach rozmawiali na temat ulubionego filmu, wymarzonej podróży i tego, co chcą ocalić dla przyszłych pokoleń. W części merytorycznej treningu, za pomocą kart ról, uczestnikom i uczestniczkom została przybliżona historia Ewy i Kasi, pracownic dużej firmy budowlanej, które łączy wspólny projekt, dzielą zaś wiek, wiedza, wykształcenie oraz doświadczenie. Po wykonanym ćwiczeniu seniorzy i seniorki wyszli z ról
i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat postaci, których historię poznali. Próbowali znaleźć idealne rozwiązanie sytuacji z wykorzystaniem metod efektywnej współpracy. Historia stała się pretekstem do rozmowy na temat relacji międzypokoleniowych oraz sposobów skutecznej wymiany swoich najcenniejszych zasobów. Kolejne ćwiczenie polegało na wypisaniu zalet młodego
i starszego pokolenia oraz płaszczyzn, na których mogą wspólnie pracować. Podczas warsztatów przedstawione zostały również przykłady projektów realizowanych w Lublinie, które u swych podstaw zakładają współpracę międzypokoleniową.

Siła motywacji 2

Nastroje i wrażenia: Uświadomiłyśmy sobie, jak wielki potencjał drzemie w seniorach

i seniorkach. W trakcie licznych rozmów uczestnicy zwierzali nam się z problemów, z jakimi mierzą się na co dzień. Dzielili się z nami również historiami z młodości, swoim podejściem do polskości, tradycji. Dzięki temu zyskałyśmy większością świadomość dotyczącą tego, jak można by poprowadzić warsztaty z młodzieżą, żeby ta chciała słuchać, co seniorzy mają do przekazania.

Autorzy: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska

Podróż na Wyspę Nieodkrytych Dróg

Nigdy nie jest za późno na uczenie się siebie oraz dzielenie się swoim potencjałem z innymi! „Nieodkryte drogi” to nieuświadomione umiejętności, talenty oraz możliwości działania, które seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odkrywali na dramowych warsztatach wraz z wolontariuszkami: Martyną Dudko, Dorotą Kowalik, Karoliną Reszko, Agnieszką Skawińską.

Miejsce i grupa: seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Cel warsztatu: Głównym założeniem warsztatu było podniesienie świadomości w zakresie bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i pokazanie możliwości szerszego działania z wykorzystaniem swojego potencjału wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykorzystane ćwiczenia dramowe miały na celu wyeksponowanie własnych zasobów i znalezienie sposobów ich wykorzystania w różnych działaniach społecznych.

Opis warsztatu: Wykorzystując narzędzia dramowe – karty ról i fotografie – prowadzące wraz z uczestnikami warsztatów uświadamiali sobie swoje talenty i umiejętności, poszerzając ich definicję nie tylko o umiejętności praktyczne, takie jak śpiew czy rysowanie, lecz także o kompetencje społeczne – zdolność kierowania grupą, komunikatywność czy talent do prowadzenia dyskusji. Uczestnicy chętnie posługiwali się technikami zaproponowanymi przez prowadzące, odnosząc sytuacje z kart ról i fotografii do własnych doświadczeń życiowych. Ćwiczenie z kartami ról pomogło odkryć drzemiący w nich potencjał do działania, fotografie natomiast pokazały, że warto przełamać swoje obawy, aby to działanie rozpocząć.

Nastroje i wrażenia: Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ich chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami sprawiła, że warsztaty przebiegły we wspaniałej atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia, co ułatwiło realizację założonych celów. Dowodem na to były wypowiedzi uczestników w ankietach ewaluacyjnych, w których wymieniali swoje wcześniej nieuświadomione talenty i umiejętności, deklarowali chęć ich rozwoju, a także pisali, w jaki sposób planują je rozwijać. Taka postawa i widoczne efekty warsztatu, a także fakt, że seniorom UTW bardzo podobał się sposób prowadzenia zajęć, jest dla nas potężnym zastrzykiem pozytywnej energii i motywacją do kontynuowania przygody z dramą.

Autorzy: Martyna Dudko, Dorota Kowalik, Karolina Reszko, Agnieszka Skawińska