Tag Archives: młodzież

CHALLENGE ODS 2023/2024

Razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Odnaleźć się w Siecie zadbaj o swoje potrzeby offline przez 7 dni!

Materiał stworzony na podstawie propozycji proponowanych przez osoby uczniowskie na zaspokajanie potrzeb offline podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu Odnaleźć się w sieci jesienią 2023 r.

Download

Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi metody dramy i jej zastosowania w różnych obszarach. Książki powstały w wyniku prac ekspertów i ekspertek, praktyków i praktyczek dramy. Opisują często nasze doświadczenia w pracy metodą dramy w danym obszarze oraz prezentują różnorodne ćwiczenia i zadania dramowe, które wykorzystywaliśmy podczas naszych działań społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dialogowanie o dramie podczas tworzenia publikacji: autorkom i autorom koncepcji publikacji oraz artykułów, redaktorkom językowym, grafikom za serce i wkład pracy włożony w poniższe książki.

Publikacje Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATLA

 

Publikacje dostępne na licencji Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)  CC BY-NC-SA 4.0

 • „Teatr Legislacyjny jako forma aktywności obywatelskiej. Raport badawczy z projektu”,
    B. Bodziński-Guzik, R. Stożek, Kraków, 2023  Download
 •  
 • „Teatr Legislacyjny jako proces pracy z grupą różnorodną – refleksje po realizacji projektu”, K. Gryszel, M. Winiarek-Kołucka, Warszawa, 2023 Download

 • „Jak wspierać młodzież w świadomym myśleniu o swojej przyszłości”, Praca zbiorowa, A. Buśk (red), Warszawa 2022 Pobierz

 • „Edukacja ekologiczna – jak to robić twórczo i rzetelnie? Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek”, Julia Jarodzka-Krupska, Warszawa, 2021 Download

 • „Seniorzy w twórczym działaniu online”, Praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Warszawa 2020 Download

 • „Po pierwsze relacje. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”, Praca zbiorowa, K. Sieńkowska (red.), Warszawa, 2020 Download

 • „W moim tempie. Scenariusz warsztatu dramowego dla dzieci z klas I-IV na podstawie utworu Zgubiona dusza Olgi Tokarczuk” , Karolina Sieńkowska, Kamilla Gryszel, Katarzyna Leoniewska, Warszawa 2019.  Pobierz

 • „Zainspirowani antykiem. Scenariusze warsztatów dramowo-teatralnych dla szkół ponadpodstawowych” praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Gdańsk 2019 Pobierz

 • „Spokój Żyrafy. Scenariusze warsztatów dla uczniów klas I-III łączące metody: mindfulness, dramę stosowaną w duchu porozumienia bez przemocy”, Karolina Sieńkowska, Małgorzata Winiarek Kołucka, Warszawa 2019.  Pobierz

 • „Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół ponadpodstawowych opartych o techniki dramy i facylitacji” praca zbiorowa, A. Buśk (red.), Warszawa 2018 Pobierz

 • „Działania w społeczności lokalnej  – współpraca z grupami międzypokoleniowymi” praca zbiorowa, A. Buśk, K. Dzięciołowska (red.), Warszawa 2017 Pobierz

 • „Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”, Praca zbiorowa, M. Winiarek-Kołucka (red.), II wydanie poszerzone, Warszawa 2016 Download
 • „Drama w edukacji o uchodźczyniach i uchodźcach”, praca zbiorowa, M. Brańka, D. Cieślikowska (red.), Warszawa 2016 Download
 • Raport z badań skuteczności dramy w obszarze edukacji obywatelskiej młodzieży, powstały w ramach realizacji projektu Dramowi Obywatele. 2015 Download

 • „Drama łączy pokolenia. Na przykładzie programu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”, praca zbiorowa, M. Hamerszmit, M. Winiarek-Kołucka (red.), Warszawa 2013  Pobierz

WEBINARY do obejrzenia:

Publikacje w formie papierowej:

 • Praca zbiorowa, A. Chodasz (red.), 2012, „Drama łączy” Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
 • Praca zbiorowa, Rusiłowski- Jagiełło A (red). 2010. Drama w STOP–KLATCE, w kierunku pozytywnej zmiany społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

 

Niepodległościowy Konkurs Talentów w Długosiodle

ZGŁOŚ SIĘ NA KONKURS!!! Jesteś zainteresowany konkursem talentów i pochodzisz z gminy Długosiodło? Zgłoś się do 6.11.2015 wypełniając poniższy formularz!! Konkurs jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży z Gminy Długosiodło realizującą projekt „Dramowi Obywatele” Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Honorowy patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski. Odbywają się dwa etapy konkursu: ETAP I – ELIMINACJE – 8.11.2015r. ETAP II – WIELKI FINAŁ – 11.11.2015r. Regulamin konkursu znajduje się tutaj. Continue reading

Czas na finał!

Dramowi Obywatele_logo_colorPlany zostały wprowadzone w życie! Młodzież z Długosiodła stanęła na wysokości zadania i zdecydowała się zorganizować w swojej miejscowości aż trzy wydarzenia. Continue reading

Obywatelski Trening Zimowy

Uczestnicy projektu Dramowi Obywatele w ferie zimowe zakończyli pierwszą fazę udziału w Projekcie! Wkraczamy w kolejny etap, w którym grupy młodzieży z gmin Długosiodło i Sadowne będą przygotowywać i realizować działania swojego pomysłu.

Continue reading

Warsztaty pozalekcyjne

Budowanie szałasu, pieczenie pierniczków, tańce w kręgu to tylko niektóre działania podejmowane podczas warsztatów przez młodzież z Długosiodła i Sadownego.

W ciągu 6 spotkań od października 2014 r. do stycznia 2015 r. młodzież integrowała się, odkrywała swoje zasoby oraz zdobywała umiejętności potrzebne do współpracy w grupie. Warsztaty były prowadzone metodą dramy, dzięki której uczestnicy zajęć mogli w świecie fikcji ćwiczyć zachowywanie się w różnych sytuacjach.

Warsztat-2-w-gminie-Sadowne-18.10.2014-r.-1010428095_1504500859811433_8307195688983251135_n

Na kolejnych warsztatach młodzież spotykała się z różnymi trenerami – inspirując się tym, co oni robią i zdobywając kolejne obywatelskie kompetencje.

Od pracy zespołowej podczas budowy szałasów w lesie (sic!), przez rozmowę o działaniach lokalnych z młodymi aktywistkami do konkretnych działań na rzecz społeczności lokalnej – jak pieczenie pierniczków dla mieszkańców i przygotowywanie kabaretowego przedstawienia albo tańce w kręgu.

W grudniu 2014 roku młodzież w obydwu miejscowościach realizowała swoje mini-projekty. O Mikołajkach w Długosiodle ukazał się artykuł w Nowym Wyszkowiaku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów w naszej galerii.

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowocześni dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

baner

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

herb powiatu

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatu Węgrowskiego

Dramowi Obywatele

Dramowi Obywatele_logo_colorDramowi Obywatele to edukacyjny projekt dramowy, z komponentem badawczym. Był odpowiedzią na narastający problem poczucia bezsilności i braku wpływu na otoczenie lokalne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Mazowsza (poza Warszawą). Poszerzył ofertę działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i umożliwił zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w danej społeczności, a wyniki przeprowadzonych podczas projektu badań wskazują na skuteczność dramy w działaniach obywatelskich.

Continue reading

Projekty obywatelskie

W ramach dramowych działań obywatelskich prowadzimy warsztaty dla młodzieży oraz wspieramy tworzenie warsztatów dramowych przez trenerki i trenerów zainteresowanych tematem obywatelskości.

Prowadząc projekty obywatelskie chcemy zwiększać chęć działania ludzi na rzecz innych. Promujemy wyjście poza swoje prywatne cele i najbliższe środowisko, którym jest rodzina czy klasa szkolna. Zachęcamy do spojrzenia szerzej na społeczność i społeczeństwo oraz wspieramy działania na rzecz dobra wspólnego w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności i innych wartości demokratycznych.

“jakość demokratycznego rządzenia jest pochodną wartości wyznawanych przez obywateli oraz ich zaangażowania”
raport  “Obywatelstwo uczestniczące w Unii Europejskiej”

“(…) dobre państwo, jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci. Zaangażowani, czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.“
Civis Polonus, „Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki

Projekty obywatelskie, które realizuje nasze Stowarzyszenie:

Zgłoś się na wyjazd!

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem razem z nami w ramach projektu, wypełnij poniższy formularz.

Wyjeżdżamy w dwóch terminach:

 • 3-5.07.2015, Młyn Gąsiorowo
 • 22-23.08.2015, Rusiec k. Nadarzyna

  Imię i nazwisko: *

  PESEL: *

  Numer telefonu: *

  Adres zamieszkania: *

  Szkoła i klasa: *
  Podaj nazwę szkoły, miejscowość i oznaczenie klasy

  Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na mój udział wyjazd. *

  Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji rekrutacji do projektu „Dramowi Obywatele”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).*

  Telefon do rodzica opiekuna: *

  W którym z poniższych terminów jedziesz z nami? Zależy nam byś był/a na obydwu wyjazdach;): *

  3-5.07.201522-23.08.2015

  Dlaczego chcesz jechać na wyjazdy w ramach Projektu?
  Napisz, co Cię przekonało do zgłoszenia się.

  Jeśli chcesz coś dodać to tutaj jest miejsce na to (może np. masz jakieś potrzeby, które umożliwią Ci wyjazd?):

   

  Wyjazd realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner

  MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

  Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych jest projektem, który ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów warszawskich gimnazjów. Jest to kompleksowy program, dostosowany do indywidualnych potrzeb klasy. W każdej z nich zostaną przeprowadzone 10-godzinne warsztaty dramowe przygotowane specjalnie pod kątem specyficznych wymogów grupy.

  Continue reading

  Chcemy działać! Tylko jak?

  Ponad trzydziestoosobowa grupa aktywnej młodzieży z kilku miejscowości spotkała się na szkoleniu we wspólnym celu – by stworzyć młodzieżowe rady gminy.

  młodzież z Małkini GórnejSkąd taki pomysł? To młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Długosiodła, Grójca i Małkini Górnej zainspirowana działaniami młodzieżowych rad gmin z sąsiednich miejscowości chciała dowiedzieć się więcej na temat tego organu po to, by założyć go we własnych miejscowościach.

  W odpowiedzi na tę potrzebę trenerzy ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA 20.10.2014 r. zorganizowali szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznali się z podstawą prawną młodzieżowej rady gminy, jej powołaniem, ordynacją wyborczą oraz możliwymi działaniami, jakie może podejmować taki organ.

  W drugiej części szkolenia młodzież wraz ze swoimi opiekunami ze szkoły rozpoczęła prace związane z założeniem młodzieżowych rad gmin. Napisali wniosek o jej powołanie do rady gminy, opracowywali statut i zastanawiali młodzież z Grójcasię, jakie działania chcą podjąć w swoich miejscowościach. Padło wiele pomysłów, a wśród nich: warsztaty fotograficzne, gminna olimpiada sportowa czy zmiana formuły obchodów świąt patriotycznych poprzez dodanie elementów atrakcyjnych dla młodzieży np. bitwy paintballowej.

  Młodzież ze szkół w Grójcu i z Małkini Górnej ma już doświadczenie w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku zorganizowali takie wydarzenia jak „Małkinia Party”, „Grójeckie Kino Plenerowe” oraz nakręcili film o potencjale nieużytkowanego stadionu miejskiego.

   

  Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Obywatel PRO”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

   

  logo_swiss contribution_ecorys

   

   

  logo STOP-KLATKAlogo_obywatel_prologo_fundacja_dobre_życie