Tag Archives: karty ról

Znajdę sposób

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny).

Grupa docelowa: wolontariusze, którzy pracują z dziećmi z rodzin wykluczonych społecznie i mieszkających w ośrodku dla uchodźców

Czas: 10 h

Co jest powodem agresji? Jak skutecznie interweniować w sytuacjach konfliktowych? Jak zachęcić dzieci do komunikowania się bez przemocy? 

Celem warsztatów było zainspirowanie wolontariuszy do odkrywania nowych sposobów reakcji na doświadczane sytuacje agresywne i konfliktowe oraz zapoznanie się z metodą komunikacji bez przemocy.

Warsztat był podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień warsztatów związany był z tematyką agresji. Wolontariusze w fotografiach mieli okazję wcielić się w rolę ofiary, agresora oraz osoby, która stoi pomiędzy nimi. Na jednej z fotografii została przedstawiona sytuacja w której siostrzenica jest świadkiem jak jej jedna 9-letnia podopieczna niszczy pracę 7-letniej siostry. Doświadczenie te dało im możliwość spojrzenia na agresję z różnych stron. Podczas omówienia ćwiczenia uczestnicy bliżej przyjrzeli się  przyczynom agresji.  Zastanawiali się też, jak skutecznie interweniować w momentach, kiedy są świadkami sytuacji przemocowych.

Drugi dzień warsztatów rozwijał temat komunikacji bez przemocy. Uczestnicy w świecie fikcji szukali sposobów na wyjaśnienie nieporozumień – jak najlepiej zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania? Jak to powiedzieć, aby zostać zrozumianym i jednocześnie nie urazić drugiej strony? Zastosowane w tym celu karty ról wzbudziły wiele emocji wśród uczestników. Rozmowa przyjaciół o wydarzeniach z przeszłości okazała się wymagająca. Dalsza część warsztatów pokazywała, że w tej sytuacjach może być pomocne zastosowanie metody komunikacja bez przemocy.

W trakcie warsztatu wolontariusze mogli poznać się w nowych sytuacjach, współpracować ze sobą i rozmawiać na ważne tematy. Uczestnicy mieli przestrzeń do przyjrzenia się trudnym sytuacjom, których doświadczają w projekcie. Warsztat dał też inspirację do dalszego rozwoju pracy z dziećmi.

Autorka i prowadząca: Beata Rainko

 

Obrazkowe karty ról, czyli komunikacja bez przemocy dla najmłodszych

Grupa docelowa: 2 klasa Szkoły Podstawowej
Czas: 4h dydaktyczne – 2 spotkania

Założenia warsztatu:

Uczniowie i uczennice klasy, w której został przeprowadzony warsztat, to zbiór 24 wulkanów energetycznych. Jak w atrakcyjny sposób przeprowadzić zajęcia dla tak żywiołowych dzieci, by skupić ich uwagę, a tym samym nauczyć ich nowych wzorów komunikacji bez przemocy, zachęcając do rozwiązywania konfliktów poprzez rozmowę? Warsztatowi przyświecała myśl Davida Kolba- najwięcej uczymy się doświadczając. Z pomocą przyszła drama angażująca uczestników aż na trzech poziomach.

Przebieg warsztatów:

Warsztat został poprowadzony dla 24 uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej. Dzieci miały bardzo dużo energii, w związku z tym dużym wyzwaniem, przed którym stanęły prowadzące, było skupienie ich uwagi. Wśród ćwiczeń, które zaproponowały uczestnikom na warsztatach dzieci najchętniej i z największym zaangażowaniem weszły z zabawy oparte na współpracy (burza, klucze babuni, lustra). W pracy nad tematem przewodnim zostały użyte karty ról. Aby ułatwić ich odbiór i zrozumienie prowadzące przygotowały je w formie książeczki, w której tekst był połączony z obrazkami. Najpierw w grupach uczestnicy z prowadzącymi czytali i rozmawiali o tym, co się wydarzyło. Wspólne przeanalizowanie treści kart ról-książeczek z obrazkami, pomogło dzieciom zrozumieć sytuację konfliktową i wejść w role. Uczniowie rozmawiając w parach dochodzili do porozumienia, wykazali się dużą kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań. Dzieci przy omówieniu zauważyły zmiany, które zaszły dzięki rozmowie podczas której opowiedziały swojemu partnerowi o tym, co czują. Mówiły, że przed rozmową były w nich: zazdrość, smutek, złość, a po rozmowie: radość, przyjaźń.

Nastroje i wrażenia:

Dzięki realizacji warsztatów miałam szansę przygotowania warsztatu od a do z wg własnego pomysłu.

Odkryłam też, że praca z dziećmi może być fajną zabawą i pomimo wielu wyzwań – skupienie uwagi, przekazywanie informacji w sposób odpowiedni dla tej grupy– dzieci były bardzo kreatywne i chętnie wchodziły w role.

Beata i Kamilla, prowadzące warsztaty

Autorki: Beata Rainko, Kamilla Gryszel

Karty ról

W trakcie pracy z grupą prowadzący rozdaje podzielonym zazwyczaj na dwójki uczestnikom karty ról. Z kart dowiadują się oni szczegółów na temat granych przez siebie postaci. Poznają m.in. ich imiona, wiek, zajęcierelacje z drugą postacią oraz sytuację, w której aktualnie się znaleźli. W kartach ról przedstawiony jest konflikt, który stanie się za chwilę tematem improwizacji. Dwie osoby, które razem rozpoczynają rozmowę, nie wiedzą, jakie spojrzenie na  sytuację ma druga strona. Na sygnał prowadzącego wszystkie dwójki improwizują w tym samym momencie. Następnie dzielą się z innymi swoimi refleksjami.

Jeżeli chcesz nauczyć się stosować karty ról w pracy z grupą, kliknij TUTAJ