Tag Archives: Dramowi Obywatele

Agnieszka Buśk

Wiceprezeska zarządu,
realizuje projekty społeczne
i uczy dramy

a.busk@stop-klatka.org.pl
tel. 506-440-764

#działania obywatelskie #taniec #innowacje #motocykle #działania ekstremalne

Wykształcenie: absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, dyplomowana coach

Więcej o tym czym zajmuję się w STOP-KLATCE:
Tworzy i realizuje projekty skierowane do seniorów, młodzieży i grup międzypokoleniowych. Z pasją korzysta z gamy technik Teatru Uciśnionych, aby wspierać zmniejszanie nierówności i mikro-nierówności społecznych. W swojej pracy warsztatowej korzysta z dramy od 2006 r. Chętnie łączy dramę z innymi metodami i czerpie inspirację od innych osób.

Zainteresowania związane z edukacją i rozwojem i inne :
Fascynatka partycypacyjnych metod pracy z grupami. Interesuje się psychologią pozytywną i rozwijaniem osobistego potencjału. “Po godzinach” zaczytuje się w książkach dotyczących rozwoju duchowego oraz zdrowego stylu życia. Lubi improwizowane spektakle i muzykę na żywo.

Katarzyna Dzięciołowska

 

Katarzyna Dzięciołowska

k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl

#harcerstwo #młodzież #społeczeństwo obywatelskie
#historia #Europa Środkowa #podróże

 

W zespole STOP-KLATKI od września 2013 roku. Dotychczas koordynowała projekt Dramowi Obywatele, Mazowiecka Akademia Pozarządowa nastawione na aktywizację małych społeczności na Mazowszu. Współkoordynuje projekty nastawiona na budowanie i rozwój kapitału społecznego: Kapitał Kultury oraz Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu oraz prowadzi obywatelskie działania realizowane w ramach projektu Obywatel PRO – inicjatywy młodzieżowe na Ochocie.

Była członkinią zespołów projektów: FOTEL Obywatel PRO. Zaangażowana w projekty obywatelskie i edukacyjne z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych. Odpowiedzialna za ofertę dla szkół w ramach działalności gospodarczej.

Continue reading

Projekty obywatelskie

W ramach dramowych działań obywatelskich prowadzimy warsztaty dla młodzieży oraz wspieramy tworzenie warsztatów dramowych przez trenerki i trenerów zainteresowanych tematem obywatelskości.

Prowadząc projekty obywatelskie chcemy zwiększać chęć działania ludzi na rzecz innych. Promujemy wyjście poza swoje prywatne cele i najbliższe środowisko, którym jest rodzina czy klasa szkolna. Zachęcamy do spojrzenia szerzej na społeczność i społeczeństwo oraz wspieramy działania na rzecz dobra wspólnego w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności i innych wartości demokratycznych.

“jakość demokratycznego rządzenia jest pochodną wartości wyznawanych przez obywateli oraz ich zaangażowania”
raport  “Obywatelstwo uczestniczące w Unii Europejskiej”

“(…) dobre państwo, jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci. Zaangażowani, czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.“
Civis Polonus, „Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki

Projekty obywatelskie, które realizuje nasze Stowarzyszenie:

Zgłoś się na wyjazd!

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem razem z nami w ramach projektu, wypełnij poniższy formularz.

Wyjeżdżamy w dwóch terminach:

 • 3-5.07.2015, Młyn Gąsiorowo
 • 22-23.08.2015, Rusiec k. Nadarzyna

  Imię i nazwisko: *

  PESEL: *

  Numer telefonu: *

  Adres zamieszkania: *

  Szkoła i klasa: *
  Podaj nazwę szkoły, miejscowość i oznaczenie klasy

  Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na mój udział wyjazd. *

  Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji rekrutacji do projektu „Dramowi Obywatele”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).*

  Telefon do rodzica opiekuna: *

  W którym z poniższych terminów jedziesz z nami? Zależy nam byś był/a na obydwu wyjazdach;): *

  3-5.07.201522-23.08.2015

  Dlaczego chcesz jechać na wyjazdy w ramach Projektu?
  Napisz, co Cię przekonało do zgłoszenia się.

  Jeśli chcesz coś dodać to tutaj jest miejsce na to (może np. masz jakieś potrzeby, które umożliwią Ci wyjazd?):

   

  Wyjazd realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner