Tag Archives: certyfikacja

I Stopień Szkoły Dramy Stosowanej – techniki dramowe

Zapraszamy na XXIV edycję I Stopnia Szkoły Dramy Stosowanej.
Zajęcia odbywają się w  Warszawie.

W procesie edukacyjnym stawiamy na: praktyczny aspekt wykorzystania dramy, poznanie unikalnych technik dramowych, naukę ich wykorzystania w pracy trenerskiej,  rozwój osobisty uczestników i uczestniczek Szkoły.
Zajęcia w szkole prowadzą superwizorki i trenerki dramy II stopnia – osoby, które od wielu lat zawodowo pracują wykorzystując dramę jako metodę edukacyjną w różnych obszarach tematycznych, jak i z różnorodnymi grupami: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi – w biznesie, w edukacji, w urzędach. 

Poniżej przedstawiamy terminy zjazdów. Zapraszamy także do przeczytania opinii uczestników poprzednich edycji I Stopnia Szkoły. Ukończenie I Stopnia Szkoły zaliczane jest w procesie certyfikacji na trenera / trenerkę dramy.

(więcej…)

Osoby prowadzące superwizję

Lista superwizorów

Certyfikat Trenera II Stopnia:

Certyfikat Superwizora:

Superwizje

Superwizja to efektywny sposób rozwoju kompetencji praktyka, trenera i superwizora dramy, w ramach którego jest:

  • konsultowany jest scenariusz warsztatu przed realizacją
  • superwizja uczestnicząca przynajmniej 8 godzin w ramach każdego 2 dniowego warsztatu
  • informacja zwrotna od superwizora po realizacji warsztatu

Superwizja to okazja do doskonalenia swoich umiejętności, ale także zapoznania się ze środowiskiem Stowarzyszenia, nawiązania nowych kontaktów oraz uczestniczenia w superwizjach grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Continue reading

Marta Jankowska

Marta Jankowska Marta_Jankowska

koordynatorka procesu

certyfikacji

Praktyka, Trenera i Superwizora Dramy w Stowarzyszeniu

m.jankowska@stop-klatka.org.pl

#ciekawość ludzi #przyjaźń #podróże #kontakt z naturą #Puszkin  #chęć zmiany #aktywność fizyczna  #kuchnia indyjska

 

Ze STOP-KLATKĄ związana od 4 lat. Trenerka dramy, aktorka i jokerka  m.in. w projektach dotyczących rozwoju kompetencji obywatelskich “Obywatel PRO”, profilaktyce uzależnień “SUBST”, przeciwdziałania przemocy “SPOKO”, rozwoju kompetencji nauczycielskich “Nauczyciel w Nowej Roli”, rozwoju kompetencji społecznych “MAKS”, łamaniu praw obywatelskich Teatru Forum “Wieczór z Rzecznikiem”, rozwijaniu inteligencji emocjonalnej “Mądrzy w Emocjach”. Trenerka metody dramy w Stosowanej Szkole Dramy oraz w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Continue reading

Superwizor dramy

Aby otrzymać certyfikat superwizora dramy należy spełniać poniższe wymagania:

  • 1000 godzin pracy dramą na podstawie autorskich scenariuszy z rożnymi grupami, w rożnych tematach (co najmniej 3 różne tematy, co najmniej 4 szkolenia 3-dniowe lub dłuższe);
  • poddawanie superwizji własnej pracy z grupą, w tym pracy metodą dramy – odbycie co najmniej 3 warsztatów pod superwizją co najmniej dwóch różnych superwizorów z Listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych lub Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Jeden z superwizorów może być kotrenerem.

Continue reading