Tag Archives: Boal

Teoretyczne podstawy Teatru Forum

Teatr Forum został stworzony przez Augusto Boala w 1973 roku w Limie, dzięki czarnoskórej kobiecie, która uczestniczyła w jednej z jego sesji teatralnych. Następnie zaś z jego inicjatywy został wprowadzony i rozpowszechniony na całym świecie.
(więcej…)

Teatr Uciśnionych

Teatr Uciśnionych (Theatre of the Oppressed) – to koncepcja Augusto Boala, reżysera, aktywisty brazylijskiego, stworzona w latach 70′ w czasach dyktatury w Brazylii. Początkowo był to teatr politycznie zaangażowany; z czasem znalazł zastosowanie jako narzędzie zmiany społecznej w przeciwstawianiu się wszelkim formom dyskryminacji na tle kulturowym, płciowym, etnicznym, rasowym, seksualnym, politycznym religijnym, ekonomicznym, historycznym. Adaptacja technik znalazła też swoje zastosowanie w edukacji, pokazując siłę teatru na rzecz emancypacji w edukacji. Od lat 90 Theatre of the Oppressed zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie.

Continue reading