IV Międzynarodowa Konferencja

Noclegi w pobliżu miejsca Konferencji

Konferencja odbędzie na Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul.Szczęśliwickiej 40. Przedstawiamy bazę noclegów znajdujących się w pobliżu miejsca Konferencji:

IV Międzynarodowa Konferencja dot. Dramy Stosowanej

 

logo2-01(1)
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji dot. Dramy Stosowanej pt. „Drama w edukacji formalnej i pozaformalnej”. Konferencja odbędzie się
20 listopada 2014 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest promowanie dramy jako skutecznej metody pracy z grupami w różnych obszarach edukacji. Udział w konferencji polskich i zagranicznych ekspertów pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem dramy w edukacji.

Continue reading

Akredytacja dziennikarska

Zasady

 1. Ze względu na duże zainteresowanie konferencją Organizator wprowadził AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ. W ramach konferencji dostępne będzie 20 miejsc akredytacyjnych, które rozdysponuje pomiędzy wszystkich zgłoszonych dziennikarzy i fotoreporterów.

Continue reading

Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z opisami warsztatów, które zostaną poprowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów od dramy stosowanej w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej.

11:00-13:30 I sesja warsztatowa
Drama w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych
Dominika Cieślikowska
Moc dramy w profilaktyce – aby konflikt nie przerodził się w przemoc
Marta Jankowska, Monika Kisła
Budowanie relacji zawodowych
Aleksandra Chodasz
Trash Monster – drama w nauczaniu o środowisku
Asa Helga Ragnarsdottir
Drama w nauczaniu języka angielskiego
dr hab. Alicja Gałązka
Daj głos młodzieży – Teatr Forum w pracy z nastolatkami
Laura de Witte, Olga Stobiecka-Rozmiarek
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-17:00 II sesja warsztatowa
Drama w kształceniu kompetencji międzykulturowych uczniów i pracowników
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
Drama w kształtowaniu postaw obywatelskich
Agnieszka Buśk
Dramowe narzędzia wspierające wybór drogi zawodowej
Anna Cieśluk, Marta Hamerszmit
Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy
Asa Helga Ragnarsdottir
Pokaż, zagraj, wymyśl- odkryj co autor miał na myśli. Drama w nauczaniu języka polskiego
Justyna Mokrzyńska
Słowa są niepotrzebne- wykorzystanie obrazu, ruchu
i dźwięku w Teatrze Uciśnionych
Laura de Witte
17:00-17:15 Przerwa kawowa

Drama w nauczaniu języka angielskiego

Praktyczny warsztat dramowy pozwoli uczestnikom poznać wybrane strategie i techniki dramowe, które zapewniają empatyczny, holistyczny, kreatywny i pełen humoru proces uczenia się języka angielskiego.

Podczas warsztatu uczestnicy:
• dowiedzą się jak drama aktywizuje nasz mózg i pozwala na tworzenie nowych struktur neurologicznych sprzyjających uczeniu się języka obcego (w oparciu o teorie neurodydaktyki i neuropsychologii)
• poznają skuteczne sposoby aktywizowania językowego uczniów na różnym poziomie kompetencji językowych poprzez kreowanie fikcyjnego kontekstu.
• odkryją sposób zintegrowanego nauczania wszystkich umiejętności językowych poprzez proces dramowy.

Prowadząca:

agalazka Alicja Gałązka – Prof. Nadzw dr hab. , psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Międzynarodowy trener z zakresu m. in. umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Założyciel Śląskiej Szkoły Dramy. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.

 

Słowa są niepotrzebne-wykorzystanie obrazu, ruchu i dźwięku w Teatrze Uciśnionych

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać zmysły, ciało, dźwięki zgodnie z założeniami i metodologią Teatru Uciśnionych.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji o potencjale i ograniczeniach ekspresji pozawerbalnej w edukacji. Warsztat prowadzony po angielsku z możliwością tłumaczenia. Ten blok to zwiastun dwudniowych warsztatów o ekspresji pozawerbalnej w teatrze uciśnionych.

Uczestnicy:

 • Omówią przykłady z Europy i Ameryki południowej;
 • Zastanowią się nad potencjałem TF jako narzędzia emancypacji i edukacji;
 • Dostaną wskazówki jak wykorzystać różne formy komunikacji pozawerbalnej do stworzenia przedstawienia Teatru Uciśnionych;
 • Odkryją potencjał i ograniczenia ekspresji pozawerbalnej na sobie

Prowadząca:

laura Laura De Witte- Francuska żyjąca w Portugalii, założycielka NGO działającego na rzecz interwencji społeczno – kulturowej www.coop-mandacaru.weebly.com. Ekspert Edukacji Pozaformalnej i Edukacji Praw Człowieka. Jest współautorką „Kompasu – Podręcznika Edukacji Praw Człowieka z Młodzieżą”. Od 8 lat wykorzystuje Teatr Uciśnionych w pracy z grupami marginalizowanymi (młodzież i dzieci romskie, młodzież z biednych środowisk, dorośli nosiciele HIV, więźniowie).

 

Formularz rejestracyjny

Imię: *

Nazwisko: *

Adres zamieszkania: *

Adres e-mail: *

Telefon kontaktowy: *

Coś o sobie /czym się zajmujesz, z jakimi grupami pracujesz/: *

Organizacja/instytucja/placówka edukacyjna w której pracujesz lub współpracujesz: *

W których częściach Konferencji chcesz wziąć udział?

I część /online/ - 23 września
II część /stacjonarna/ - 25 września
I i II część

W którym warsztatacie podczas I części Konferencji (23.09 godz. 17:10-19:10) chcesz wziąć udział?

Życie w szkole on-linowej, prowadzenie: Eva Dittingerova, Luzanky, Czechy
Leaving or surviving drama oraz teatr interaktywny w eksplorowania dobrostanu nauczycieli/lek, prowadzenie: Richard Holmes, Big Brum Theatre, Wielka Brytania
Żywe pytania - wellnes nauczycieli, prowadzenie: Zsófia Jozifek, Nyitott Kör, Węgry
Bliżej siebie dzięki wykorzystaniu historii. Teatr Forum on-line w poszukiwaniu dobrostanu, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Nikolett Gabri, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Polska

W których warsztatach podczas II części Konferencji (25.09) chcesz wziąć udział?

I sesja warsztatów (10:00-12:00)

Dramowe SPA – dramowe sposoby na relaks, prowadzenie: Małgorzata Bojanko
Bliżej do innych - akceptacja różnorodności. Dramowe sposoby na dobry klimat w klasie, prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak
Pacynki na ratunek sytuacjom konfliktowym, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Jolanta Marcinkiewicz prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak

II sesja warsztatów (12:30-14:30)

Dramowe SPA – dramowe sposoby na relaks, prowadzenie: Małgorzata Bojanko
Bliżej do innych - akceptacja różnorodności. Dramowe sposoby na dobry klimat w klasie, prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak
Pacynki na ratunek sytuacjom konfliktowym, prowadzenie: Kamilla Gryszel, Jolanta Marcinkiewicz prowadzenie: Nikolett Gabri, Iwona Krakowiak

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. To be or not be well – Drama and theatre in education’, współfinansowanego przez finansowany przez program Erasmus Plus, Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres związany z czasem trwania projektu i czynnościami sprawozdawczymi. Jestem świadom(a), że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania  i ograniczenia ich przetwarzania.

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

* pola wymagane

Pokaż, zagraj, wymyśl -odkryj, co autor miał na myśli. Drama w nauczaniu języka polskiego

Celem warsztatu jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem związanym wykorzystaniem dramy na lekcjach języka polskiego przy omawianiu i interpretowaniu utworów literackich.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Poznają teatralizowane ćwiczenia i gry dramowe kształcące koncentrację, dykcję, pamięć
 • Dowiedzą się, w jaki sposób były wykorzystywane one podczas zajęć z języka polskiego
 • Poznają ćwiczenia dramowe służące do analizy i interpretacji utworów literackich
 • Porozmawiają o tym, na co warto zwracać uwagę przy ich wprowadzaniu

Prowadząca:

JMokrzynska Justyna Mokrzyńska– nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem w gimnazjum, poszukiwacz niebanalnych pomysłów na lekcje. Ukończyła warsztaty T. Lewickiego, Warsztaty Edukacji Twórczej w teatrze Rampa oraz warsztaty ,,Teatr z dziećmi – jak to robić” (ASSITEJ). Opiekun szkolnego koła teatralnego, na którym przygotowuje młodzież do przeglądów twórczości, realizuje autorskie scenariusze zajęć i inscenizacji  teatralnych.  Wspólnie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA przygotowała z młodzieżą Teatr Forum w ramach projektu FOTEL

Drama w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych

Podczas warsztatu, biorąc udział w konkretnym ćwiczeniu dramowym, zobaczymy i poczujemy jak można wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej.  Spotkanie będzie okazją do omówienia tego ćwiczenia i wyciągnięcia wniosków, ale także zadania pytań zarówno o metodę dramy, o edukację antydyskryminacyjną, jak i o dyskryminację poszczególnych grup. Szczególnie chętnie porozmawiam o przesłance płeć, narodowość, etniczność, kultura.

Korzystając ze wspólnych doświadczeń udziału w ćwiczeniach dramowych oraz z własnych przemyśleń i wiedzy uczestniczących i prowadzącej:

 •  Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej – opowiem o konkretnych warsztatach, gdy sama stosowałam dramę na warsztatach antydyskryminacyjnych
 • Zastanowimy się jakie szanse i wyzwania wiążą się z edukacją antydyskryminacyjną
  i wykorzystywaniem dramy w tym typie edukacji –
  podzielę się swoimi obserwacjami
  i przekażę moje rekomendacje.
 • Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej – opowiem o konkretnych warsztatach, gdy sama stosowałam dramę na warsztatach antydyskryminacyjnych
 • Pogłębimy rozumienie  tego czym jest dyskryminacja i jakie grupy narażone są na wykluczenie – podam dokładne wskazówki gdzie szukać wiedzy z tego tematu

Prowadząca:

FOTO_DCieslikowska Dominika Cieślikowska– psycholożka i trenerka umiejętności antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i genderowych. W ciągu 10 lat przeprowadziła około 4500 godzin szkoleniowych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, badania, konferencje, publikacje) promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Trash Monster- drama w nauczaniu o środowisku

Zapraszamy do doświadczenia dramowego, w którym to prowadzący jest w roli. Warsztaty połączą dramę, śpiew, taniec i grę aktorską, które ułatwią poznanie zagadnienia ochrony środowiska. Co dzieje się we współczesnym świecie ze środowiskiem naturalnym? Czy jest jakaś złota zasada, którą można się kierować? Czy możemy posłużyć się do tego kolorami tęczy?

Warsztat prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem.

Podczas warsztatu uczestnicy:

– doświadczą procesu dramowego wykorzystywanego przez trenerkę do pracy nad tematem ochrony środowiska w islandzkich szkołach

– poznają ćwiczenia dramowe wykorzystujące ruch, śpiew i taniec, których celem jest poznanie zagadnień związanych z ochroną środowiska

– zastanowią się nad tym jak rozmawiać o środowisku przy wykorzystaniu dramy

 

Prowadząca:

asa1  Ása Helga Ragnarsdóttir- nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim oraz na Uniwersytecie Sztuki w Islandii. Przez lata była Prezesem Islandzkiego Stowarzyszenia Dramy i Edukacji. Brała czynny udział we wprowadzaniu dramy do szkół podstawowych, średnich i wyższych w Islandii. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Autorka licznych publikacji dotyczących dramy stosowanej. (m.in. Practical drama, a handbook for teachers, Using drama in teaching language and literacy,  A basic book on drama in education for teachers in primary schools.)

Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy

Cyberprzemoc jest jednym z zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci . Przemoc rówieśnicza coraz częściej pojawia się w internecie, czatach, portalach społecznościowych. Pojawiają się przykłady blogów i profili na założonych jedynie w celu upokorzenia konkretnej osoby. Telefony komórkowe są wykorzystywane do dokuczania, zaczepiania poprzez niestosowne rozmowy telefoniczne, smsy czy zdjęcia – zarówno w formie zaniedbania lub celowego odstraszenia.

Warsztat prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem.

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • przyjrzą się zjawisku cyberprzemocy, jego przyczynom i skutkom
 • dowiedzą się jak można wykorzystywać Teatr Forum w tym obszarze na podstawie doświadczeń z Islandii
 • doświadczą na sobie ćwiczeń, które mogą służyć pracy nad tym tematem
 • zastanowią się jak wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w swojej pracy

Prowadząca:

asa1 Ása Helga Ragnarsdóttir – nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim oraz na Uniwersytecie Sztuki w Islandii. Przez lata była Prezesem Islandzkiego Stowarzyszenia Dramy i Edukacji. Brała czynny udział we wprowadzaniu dramy do szkół podstawowych, średnich i wyższych w Islandii. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Autorka licznych publikacji dotyczących dramy stosowanej. (m.in. Practical drama, a handbook for teachers, Using drama in teaching language and literacy,  A basic book on drama in education for teachers in primary schools.)

Dramowe narzędzia wspierające wybór drogi zawodowej

Na warsztacie doświadczymy ćwiczeń dramowych służących do odkrywania potencjału i planowania drogi zawodowej. W oparciu o doświadczenia trenerek z realizacji projektów społecznych z młodzieżą m. in. „Perspektywy”, „Jak rozkwitać w Warszawie”, „Obywatel PRO” oraz refleksje i doświadczenia uczestników warsztatu, odpowiemy sobie na pytania dotyczące pracy w tym obszarze.

Uczestnicy:

 • Poznają ćwiczenia dramowe służące do odkrywania potencjału i planowania drogi zawodowej
 • Dowiedzą się w jaki sposób były one wykorzystywane podczas zajęć z młodzieżą
 • Poszukają możliwości ich wykorzystania w swojej pracy

Prowadzące:

www_testowe_STOPklatka-1159-150x150  Anna Cieśluk– od 10 lat pracuje jako coach, trener umiejętności społecznych, trener dramy, konsultant biznesu, superwizor szkoleń. Doświadczenia zawodowe zdobyła współpracując zarówno z organizacjami pozarządowymi, instytucjami jak i korporacjami. Obecnie prowadzi własną firmę Coaching dla Ciebie oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie wspiera realizację projektów społecznych m.in. dla młodzieży, nauczycieli i wolontariuszy.

 

www_testowe_STOPklatka-13491-150x150 

Marta Hamerszmit- trener dramy, socjolog. Współtworzy  i prowadzi programy edukacyjne w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA dla młodzieży oraz dorosłych dotyczące m. in. rozwoju osobistego i wyboru drogi zawodowej. Fascynuje ją łączenie potencjałów ludzi.

 

Drama w kształtowaniu postaw obywatelskich

Warsztat prezentujący narzędzia dramowe, które mogą służyć do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, przygotowany w oparciu o doświadczenia z realizacji długofalowych projektów społecznych z młodzieżą m. in. „Obywatel PRO”, „Dramowi Obywatele”.

Uczestnicy:

 • wezmą udział w ćwiczeniach sprawdzonych w ramach dramowych projektów społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • dokonają analizy konstrukcji ćwiczeń,
 • przedyskutują możliwości ich zastosowania na własnym gruncie zawodowym.

Prowadząca:

Aga_Buśk

Agnieszka Buśk – trenerka dramy, współautorka i realizatorka dramowych projektów społecznych m.in. z zakresu budowania kapitału społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Od 7 lat prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoli z zakresu pracy metodą dramy stosowanej. Z przyjemnością wspiera budowanie więzi i współpracy w małych społecznościach.

 

 

Budowanie relacji zawodowych

Warsztat będzie praktycznym przykładem zastosowania metody dramy w obszarach takich jak komunikacja, relacje i współpraca, jak również zarządzanie przez wartości. Doświadczenia wchodzenia w różne role i sytuacje podczas naszego wspólnego spotkania połączymy z refleksjami, innymi doświadczeniami, wiedzą uczestniczących i prowadzącej, aby odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co się sprawdza w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji zawodowych, a co nie?
 •  Jak wprowadzać wartości i szczerość do relacji zawodowych, by sprzyjały jakości współpracy i naszej satysfakcji z niej?

Prowadząca:

chodasz  Aleksandra Chodasz – Od 13 lat prowadzi autorskie projekty w szkołach, firmach, urzędach i organizacjach pozarządowych skutecznie łącząc dramę z kompetencjami trenerskimi (rekomendacje PTP i STOP). Zarządza zespołami i organizacjami, prowadzi grupę międzypokoleniową tworzącą przedstawienia, teledyski i filmy, angażuje biznes w wolontariat kompetencji na rzecz młodzieży wiejskiej, buduje partnerstwa na rzecz zmiany społecznej. Konsultuje warsztaty i projekty, jest superwizorką dramy.

Moc dramy w profilaktyce – aby konflikt nie przerodził się w przemoc

Podczas warsztatów uczestnicy poznają narzędzia dramowe wykorzystywane w obszarze profilaktyki przemocy w projektach społecznych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA (m. in. SPOKO- SPOtkania z KOnfliktem, SUBST. Reorientacja).

W trakcie zajęć uczestnicy:

 • doświadczą wybranych technik dramowych (np. improwizacje, ring bokserski)
 • dowiedzą się w jaki sposób były one wykorzystywane w warsztatach i projektach dramowych zadedykowanych młodzieży i dorosłym
 • przeanalizują wspólnie możliwości ich zastosowania w profilaktyce przemocy i rozowoju kompetencji interpersonalnych- takich jak negocjacje i mediacje

Prowadzące:

Monika Kisła Monika Kisła– aktorka, praktyk dramy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Stworzyła i prowadzi młodzieżową grupę teatralną WPROST oraz prowadzi zajęcia teatralne w Teatrze Powiatu Wołomińskiego – Teatr Przy Fabryczce. W Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA realizuje i współtworzy projekty dramowe w obszarze profilaktyki. W Towarzystwie Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA od 2008 roku współtworzy i realizuje programy wykorzystujące dramę i Teatr Forum w obszarze profilaktyki uzależnień.

 

 

Marta Jankowska Marta Jankowska- pedagog, trenerka dramy, psychoterapeutka w nurcie integrującym. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w świetlicach socjoterapetycznych w Warszawie, jako pedagog szkolny, w Centrum Terapeutycznym w Denver. Od 4 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie wykorzystuje metodę dramy stosowanej do prowadzenia warsztatów z rozwoju inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, praw człowieka, profilaktyki uzależnień i przemocy, obywatelskości.

Drama w kształceniu kompetencji międzykulturowych uczniów i pracowników

Uczestnicy warsztatu doświadczą i krytycznie przeanalizują proces
integrowania grupy wielokulturowej i motywowania jej członków do dzielenia
się wiedzą i strategiami rozwiązywania problemów nie posiadających
gotowych rozwiązań.
Zaprezentowane będą dobre praktyki użycia dramy do redukowania lęku
uczniów i pracowników przed innością swoich kolegów/ koleżanek i motywacji
do współpracy.
Przykłady będą pochodziły z lekcji polskiego, języków obcych oraz historii
oraz z treningów kreatywności dla menedżerów. Od uczestników oczekuje sie
obejrzenia filmu A. Wajdy „Korczak”.

Prowadzący: 

DSC_1352 Adam Jagiełło-Rusiłowski-  jest innowatorem społecznym, animatorem i badaczem dramy. Prowadził liczne projekty angażujące wykluczoną młodzież w obozach uchodźców i gettach (Palestyńczycy w Gazie, Romowie na Bałkanach).
Szkolił też menedżerów korporacji i kadrę zarządzającą uczelni wyższych. Jest nauczycielem akademickim i obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UG.