SPOKO

SPOKO

Źródła i cele

Projekt „SPOKO – SPOtkania z KOnfliktem“ kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich nauczycieli i wychowawców. Głównym celem „SPOKO“ jest kształtowanie wśród młodzieży umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, a tym samym ograniczenie rozmiaru zachowań problemowych na terenie szkół gimnazjalnych.

Przedstawienie wykorzystane w projekcie zostało stworzone w oparciu o prawdziwe przypadki konfliktów i przemocy znane z polskich szkół oraz doświadczenia pedagogów i nauczycieli, w tym znanego w Polsce i na świecie Profesora Johna Somersa z Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania).

„SPOKO“ stanowi rozwinięcie projektu Prze-móc prze-moc, który od 2008 r. jest realizowany cyklicznie, w dwóch sezonach: wiosennym (marzec-czerwiec) oraz jesiennym (wrzesień-grudzień).

Elementy projektu

Uczniowie gimnazjów biorą udział w trzech etapach projektu.

Etap 1. Interaktywne przestawienie „Ostatni dzwonek“ i warsztaty dramowo-teatralne

Młodzież poznaje historię z życia gimnazjalistów oraz zostaje zaangażowana w działania, które pozwolą na głębsze zrozumienie problemów i motywacji bohaterów oraz zjawisk przemocy i konfliktu. W programie, oprócz spektaklu, mini-wykład i dramowo-teatralna praca w grupach. Zajęcia są prowadzone w sali teatralnej. W każdym spektaklu biorą udział około 2 klasy.

Etap 2. Warsztaty psychoedukacyjne dot. przemocy i konfliktu

Uczniowie każdej klasy, która weźmie udział w zajęciach w interaktywnym przedstawieniu mają następnie możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń podczas 3-godzinnych warsztatów. Są one prowadzone na terenie szkół przez doświadczonego pedagoga, trenera warsztatów psychoedukacyjnych i mediatora.

Uczniowie wchodząc w role (sprawcy, obserwatora, świadka konfliktu, mediatora, negocjatora) uczą się przez doświadczanie, co pozwala lepiej zrozumieć istotę problemów, rozwija empatię, daje szerszą perspektywę i właściwy punkt odniesienia dla codziennych zachowań i postaw.

Uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiety materiałów edukacyjnych o konflikcie i przemocy oraz o sposobach radzenia sobie z nimi.

Etap 3. Szkolenie „SPOKO Mediator”

Tych gimnazjalistów, których bliżej zainteresowała tematyka rozwiązywania konfliktów zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dotyczące mediacji rówieśniczych. Warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub na terenie szkół. Uczniowie poznają techniki aktywnego słuchania, parafrazę oraz zasady i fazy mediacji. Wchodzą w rolę mediatora a także stron konfliktu uczestniczących w mediacji. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne, zaświadczenie oraz specjalny znaczek „SPOKO Mediator”.

Uczniowie biorą udział w projekcie nieodpłatnie.

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

  • Lepiej się wzajemnie poznają i zintegrują.
  • Poznają bliżej problematykę konfliktu i przemocy.
  • Poznają konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
  • Dowiedzą się jak reagować na przemoc oraz gdzie szukać wsparcia i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Propozycja dla nauczycieli

Nauczyciele i pedagodzy mogą uczestniczyć w dwudniowych warsztatach z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz dramowych technik pracy z uczniami. Zajęcia są organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, która działa przy Stowarzyszeniu STOP-KLATKA. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne, w tym książkę o wykorzystaniu dramy do pracy z grupą oraz zaświadczenia. Wystawiamy rachunki.

[HID] Seminarium dla przedstawicieli mazowieckich gimnazjów

Seminarium „Drama w pozytywnej profilaktyce agresji rówieśniczej” to możliwość do zapoznania się z innowacyjnym programem profilaktycznym „SPOKO- SPOtkania z KOnfliktem” adresowanym do gimnazjalistów. Uczestnicy będą mieli szansę doświadczyć na sobie działania dramy jako interaktywnej metody pracy z grupą oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym. Poniżej znajduje się program seminarium – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz dokonywania zgłoszeń.

Continue reading

Rekomendacje

Część otrzymanych rekomendacji postanowiliśmy zeskanować i zamieścić na stronie. Zapraszamy więc do zapoznania się z nimi:

Continue reading

Wyniki ewaluacji SPOKO

Szczegółowe cele profilaktyczno-edukacyjnego projektu „SPOKO” to przede wszystkim:

  • przełamanie stereotypów dotyczących konfliktów,
  • umiejętność rozróżnienia zjawiska przemocy od konfliktu,
  • podniesienie wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów.

Continue reading

Finansowanie i współpraca

Program „SPOKO – SPOtkania z KOnfliktem” może być realizowany na zamówienie szkoły lub innej placówki pobytu młodzieży w wieku gimnazjalnym. Szkoła / placówka, może pozyskać finansowanie na realizację projektu z lokalnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia właściwego dla siebie Urzędu Dzielnicy/Miasta. Zapraszamy do obejrzenia oferty i kosztorysu.

Continue reading