Na krawędzi

Ostatnie warsztaty „Na krawędzi” w 2006 roku

Wszystkie zainteresowane programem „Na krawędzi” osoby zapraszamy jako
obserwatorów na ostatnie w tym roku warsztaty dla młodzieży. Warsztaty
odbędą się 27 listopada, o godz. 13 w Domu Kultury Dorozkarnia ul.
Siekierkowska 28.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem programu.

Continue reading

Opinie

Opinie nauczycieli, pedagogów, wychowawców czy profesjonalistów z zakresu profilaktyki na temat programu „Na krawędzi” są bardzo pozytywne.

Wiele osób podkreśla, iż jest to jedna z pierwszych profesjonalnie przygotowanych propozycji edukacyjnych z dziedziny promocji zdrowia psychicznego młodzieży.

Continue reading

Seminaria dla nauczycieli

W 2007 roku serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminaria pod tytułem „Drama w promocji zdrowia psychicznego”.

Seminaria adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców oraz innych osób zainteresowanych wykorzystaniem metody dramy w promocji zdrowia psychicznego.

Continue reading

Wyniki ewaluacji

Dotychczasowa ewaluacja warsztatów dla młodzieży obejmowała uczestników warsztatów z lat 2005/2006.

Na badanie składał się: pre-test i post-test dotyczący wiedzy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego, ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdych warsztatach oraz badanie dotyczące gotowości do udzielenia wsparcia osobie chorej psychicznie.

Continue reading

Zasady uczestnictwa szkół

Dzięki współfinansowaniu programu przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007 mamy możliwość zorganizowania warsztatów dla 12 szkół.

Wszystkie zainteresowane udziałem w programie szkoły zapraszamy serdecznie na bezpłatne warsztaty „Na krawędzi“.

Continue reading

Prowadzący

Realizatorami programu są osoby zajmujące się profesjonalnie pracą z grupą z wykorzystaniem metody dramy; są to członkowie Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem.

Prowadzący warsztaty

Continue reading

Warsztaty dramy dla młodzieży

Podczas warsztatów młodzież zostaje zaproszona do szeregu aktywności, których osią jest tematyka choroby psychicznej oraz pomoc osobom chorym psychicznie.

Młodzież ma możliwość uczestniczenia m.in. w interaktywnym przedstawieniu teatralnym, mini wykładzie i warsztatach dramy, które pobudzają intelektualnie i emocjonalnie, dzięki czemu możliwa staje się rozmowa na temat; w jaki sposób możemy pomagać osobom chorym psychicznie?

Continue reading

Informacje podstawowe

Cel warsztatów


Historia 17-letniego Tomka…
  • Stworzenie forum wymiany myśli, doświadczeń, możliwości związanych z pomocą osobom doświadczającym zaburzeń zdrowia psychicznego
  • Wzrost wiedzy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego
  • Promocja postawy aktywnej, związanej z dostrzeganiem i reagowaniem na problemy innych ludzi
  • Uwrażliwienie młodzieży na tematykę zdrowia psychicznego

Adresaci

Adresatami warsztatów są młodzi ludzie w wieku 16-25 lat. Jednorazowo w warsztacie może wziąć udział grupa do 40 osób; np. uczniowie klas gimnazjum, liceum, studenci. Do tej pory warsztaty prowadzone były dla klas szkolnych (uczniów warszawskich gimnazjów i liceów).

Metoda pracy


…oraz jego przyjaciół i znajomych z klasy.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o metodę dramy.

Trzygodzinne spotkanie zawiera ok. 50-minutowe przedstawienie oraz ok. 2-godzinne warsztaty dramowe, w ramach których, uczestnicy rozwijają i zmieniają historię przedstawioną w spektaklu.

Continue reading

Program dla młodzieży

Jak zbudować statek

Zbierz ludzi i zasiej w nich
Miłość i tęsknotę za szerokim
I bezkresnym morzem.
Nie zbieraj ludzi

I nie mów im, by zbierali drewno,
Rysowali plany,
I budowali statek.

Antoine de Saint-Exupery

Continue reading

Promocja zdrowia psychicznego

Problem społeczny, na który odpowiadamy

Problem ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie stanowi bardzo ważny, niestety wciąż zaniedbany problem społeczny.

Jak wykazują badania Światowej Organizacji Zdrowia co czwartą osobę dotykają problemy psychiczne, nierozłącznie wiążące się z poczuciem wstydu, osamotnienia, lękiem a także wczesnym wykluczeniem społecznym.

Continue reading