Międzynarodowe Forum

Partnerzy

Międzynarodowe Forum Praktyków Dramy odbywa się w ramach projektu Dramowa Akademia Wolontariacka, dofinansowanego przez:

Continue reading

Dojazd, nocleg

Miejsce

Międzynarodowe Forum Praktyków Dramy jest organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej i będzie odbywało się w warszawskiej siedzibie SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31 (dzielnica Praga Południe).

Poniżej znajdą Państwo lokalizację uczelni, a szczegółowe informacje o SWPS na stronie http://www.swps.pl/

Dojazd i nocleg

Informacje o tym, jak dojechać na SWPS znajdą Państwo
w wyszukiwarce połączeń. Wystarczy wpisać konkretne ulice, określić rodzaj środków komunikacji miejskiej i godzinę dotarcia na miejsce.

Continue reading

Zgłoszenia do udziału w Forum

Do udziału w Międzynarodowym Forum Praktyków Dramy serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie, które:

  • chcą lepiej poznać dramę oraz praktyków dramy i osoby prowadzące działania społeczne z wykorzystaniem tej metody m.in. w obszarze kształtowania więzi społecznych, pracy w społecznościach lokalnych, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki przemocy, przeciwdziałania dyskryminacji itp.
  • prowadzą działania społeczne, edukacyjne, psycho-edukacyjne i profilaktyczne;
  • są chętne do wymiany doświadczeń z zakresu pracy z grupą oraz realizacji projektów społecznych
  • szukają inspiracji do pracy.

Continue reading

Prowadzący prelekcje i warsztaty

Zapraszamy do przeczytania i poznania sylwetek osób prowadzących warsztaty dramowe, prelekcje i pokazy spektakli podczas Międzynarodowego Forum Praktyków Dramy. Wśród nich znajdziecie różnorodne osobistości: od brytyjskiego nauczyciela dramy po profesora nauk społecznych. Nie zabraknie wśród nich również wielu praktyków i praktyczek dramy.

Continue reading

Teatr społeczny – jako metoda budowania więzi w społecznościach lokalnych

Teatr społeczny – jako metoda budowania więzi w społecznościach lokalnych
warsztat, 18 listopada 2010 r., godz. 14:30-16:30
prof. John Somers

Po wstępnej prezentacji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób omówione pomysły mogą zostać zastosowane w ich własnych społecznościach. Problem rozpatrzony zostanie od strony artystycznej i organizacyjnej, a uczestnicy poszukają metod, za pomocą których można wprowadzić pomysły w życie.

Continue reading

Praca teatralno-darmowa ze społecznością lokalną

Praca teatralno – darmowa ze społecznością lokalną – wybrane techniki oraz omówienie przykładowych projektów
warsztat, 18 listopada 2010r., godz. 14:30-16:30
Katarzyna Markowska

Warsztat będzie zawierał dwie części: część warsztatową, podczas której uczestnicy zapoznają się z kilkoma ćwiczeniami wykorzystywanymi w pracy dramowej ze społecznością lokalną oraz prelekcyjną czyli omówienia trzech projektów dramowo – teatralnych realizowanych w SPD STOP-KLATKA, które miały miejsce na warszawskiej dzielnicy – Pradze. Celem warsztatu jest podzielnie się ciekawym doświadczeniem pracy z różnorodnymi grupami w ramach praskich projektów oraz ukazanie kilku uniwersalnych propozycji ćwiczeń, które zawierają w sobie elementy dramy i teatru. Wśród nich znajdą się m.in.: propozycje ćwiczeń integracyjnych, elementy pracy z przedmiotami, improwizacja oraz techniki pracy z ciałem pokrewne dla teatru pantomimy.

Stymulatory a animacja społeczności lokalnej

Stymulatory a animacja społeczności lokalnej
warsztat, 18 listopada 2010r., godz. 14:30-16:30
Aleksandra Chodasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki będą odkrywać historię działacza społecznego, poszukiwać motywów działania jej bohaterów i rozwiązań zaistniałych problemów. Po krótkiej rozgrzewce przejdziemy do interpretowania stymulatorów, czyli zestawu przedmiotów, które wprowadzą do sekwencji działań dramowych, w tym m.in. do improwizacji i techniki zwanej wspólnym umysłem. Zdobyte podczas zajęć doświadczenia posłużą do refleksji na temat podstawowych zasad tworzenia stymulatorów, ich funkcji oraz możliwości zastosowania w pracy z różnymi grupami, w różnych obszarach tematycznych.

Continue reading

Przykłady edukacyjno-artystycznych projektów kształtujących więzi społeczne

Przykłady edukacyjno-artystycznych projektów kształtujących więzi społeczne
warsztat, 18 listopada 2010 r., godz. 14:30-16:30
Małgorzata Szyszka

TEATR to nieustanny proces poznania CZŁOWIEKA we wszystkich jego najjaśniejszych jak i najciemniejszych barwach. W teatrze zawsze mamy prawo do negatywnego osądu, pomyłki, niezgody, niesprawiedliwości. Techniki, którymi się posługuje oraz maska, jaką nam nakłada jest bezpiecznym schronieniem każdego aktora – człowieka.
Continue reading

Teatr społeczny – jego prostota i moc

Teatr społeczny – jego prostota i moc
Prelekcja, 18 listopada 2010r., godz. 9:00
prof. John Somers

Na całym świecie społeczności cierpią z powodu rozdrobnienia społecznego – ludzie mieszkający obok siebie nie utrzymują bliskiego kontaktu, a istniejąca działalność odbywa się tylko w obrębie grup wiekowych. W południowo-zachodniej część Anglii gdzie mieszkam odnotowuje się najwyższą, obok Londynu, liczbę ludzi, którzy nie czują się członkami społeczności. Mobilność społeczna, technologia komunikacyjna, zmieniony tryb pracy i spadek znaczenia rodziny nuklearnej mogą prowadzić do sytuacji, kiedy to izolacja dotyka jednostki i rodziny.

Continue reading

Czym są więzi społeczne

Czym są więzi społeczne?
prelekcja, 18 listopada 2010r., godz. 9:00
prof. dr hab. Janusz Czapiński

Człowiek jest istotą społeczną. Jego przetrwanie i ekspansja zależą od współpracy. Skala współpracy rozciąga się od rodziny, poprzez wspólnoty sąsiedzkie, uczniowskie i zawodowe, aż po sformalizowane struktury państwa. Niestety poczucie wspólnotowości wśród Polaków niemal nie istnieje. Badania pokazują, że pod względem aktywności obywatelskiej, działania na rzecz wspólnego dobra, czy ufania sobie nawzajem, plasujemy się, jako naród, na szarym końcu krajów europejskich.

Continue reading

Drama w nauczaniu przedmiotów szkolnych

Drama w nauczaniu przedmiotów szkolnych
warsztat, 17 listopada 2010 r., godz. 15:15-17:15
prof. John Somers

System nauczania, na wszystkich poziomach z wyjątkiem edukacji najmłodszych, jest oparty przede wszystkim na zasadzie przekazywania uczniom wiedzy przez nauczyciela i wiedzy książkowej. Po tym z reguły uczący oceniają jak dużo informacji zostało zapamiętanych i zrozumianych przez uczniów i uczennice. Chociaż w przeciągu ostatnich dekad pedagodzy dokonywali prób wprowadzenia bardziej różnorodnych technik – takich jak np. „uczenie się przez działanie” (ang. learning by doing) – szkoła w większości pozostała jednak miejscem, gdzie nauczyciele mówią, uczniowie słuchają, a proces ten uzupełniany jest informacjami uzyskanymi ze źródeł pisanych, internetowych lub innych.

Continue reading

Prawa człowieka a drama

Prawa człowieka a drama
warsztat, 17 listopada 2010r., godz. 15:15-17:15
Ahmed Sarhan

Celem warsztatu jest pokazanie zastosowania dramy opartej na prostej opowieści do uczenia praw człowieka. Materiałem będzie historia pewnego sułtana, który poszukiwał poddanych, którzy odciążyli by go w sprawowaniu władzy. Gdy zgłosiły się nauczycielki dramy… Uczestnicy nauczą się interweniować w roli i uczyć poprzez prowokację. Stosowane techniki to płaszcz eksperta i teatr forum.

Continue reading

Ring bokserski jako technika ucząca rozwiązywania konfliktów

Ring bokserski jako technika ucząca rozwiązywania konfliktów
warsztat, 17 listopada 2010r., godz. 15:15-17:15
Agnieszka Bogucka, Ewa Brzozowicz

Warsztat ma na celu pokazanie techniki ringu bokserskiego i różnych możliwości jej zastosowania w pracy z grupami. Przy jej pomocy uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość wypracować i przećwiczyć różne strategie postępowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych oraz poznać sposoby rozwiązywania konfliktów takie jak: negocjacje i mediacje.

Continue reading

Struktura warsztatu dramowego

>

Struktura warsztatu dramowego

warsztat, 17 listopada 2010r., godz. 15:15-17:15
Aleksandra Chodasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka

Znajomość struktury warsztatu dramowego pomaga tak przygotować zajęcia, aby nie tylko bawiły, ale też skłaniały do refleksji i pozwalały, w bezpieczny sposób, podnosić poziom wiedzy i doskonalić umiejętności uczestniczek i uczestników.
Continue reading

Od improwizacji do działania artystycznego

Od improwizacji do działania artystycznego
warsztat, 17 listopada 2010 r., godz. 12:15-14:15
prof. John Somers

Forma dramy używanej podczas warsztatów często różni się od tej, wykorzystywanej przy tworzeniu spektakli. Nauczyciele i reżyserzy często stosują metody takie jak improwizacja, aby zgłębić temat. Jednak kiedy wymagana jest forma przedstawienia sięgają po gotowe scenariusze, które zapewniają jakość co do struktury dramatycznej i treści.

Continue reading

Technika kart ról na przykładzie dramowych zajęć antydyskryminacyjnych

Technika kart ról na przykładzie dramowych zajęć antydyskryminacyjnych
warsztat, 17 listopada 2010 r., godz. 12:15-14:15
Agnieszka Bogucka, Małgorzata Gajdemska

Warsztat ma na celu prezentację kart ról – jednej z technik dramowych – na przykładzie kart ról wykorzystywanych przez Stowarzyszenie w projekcie Hominem Quaero-szukam człowieka w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej. Uczestniczki i uczestnicy poznają tę technikę poprzez bezpośrednie doświadczenie pracy z rolą, omówią ją oraz zastanowią się, gdzie w ich pracy zawodowej mogą wykorzystywać karty ról. Przybliżone zostaną sposoby wprowadzania grupy do pracy tą techniką – poprzez rozgrzewki i ćwiczenia dramowe przygotowujące do wejścia w rolę oraz zasady bezpiecznego wychodzenia z roli i zamykania procesu grupowego.
Continue reading

Drama w rozwoju twórczości – technika improwizacji

Drama w rozwoju twórczości – technika improwizacji
warsztat, 17 listopada 2010r., godz. 15:15-17:15
Anna Cieśluk, Karolina Dessoulavy-Komarczewska

W czasie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poznać metodę identyfikacji, która pozwala przyglądać się światu z różnych perspektyw, generować nowe twórcze rozwiązania.

Wiele osób podczas pracy tą metodą często mówi o silnym doświadczeniu jakim jest dla nich okazja do wcielenia się w drugą osobę. Dzięki niej mogą lepiej poznać i zrozumieć siebie a także zachowania i emocje innych ludzi. Mają możliwość spojrzenia z dystansu oraz przeanalizowania problemu z innej perspektywy, nie tylko wynikającej z ich doświadczeń, ale też wynikającej z nadanej im roli. Podczas warsztatu wykorzystywane również będą elementy pracy z przedmiotami, improwizacji, rzeźby, dzięki której będziemy stymulować i rozwijać twórczość.

Continue reading

S jak… seks. Drama w edukacji seksualnej

S jak… seks. Drama w edukacji seksualnej
warsztat, 17 listopada 2010 r. godz. 12:15-14:15
Maria Depta

Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystanie technik dramowych w edukacji seksualnej. W trakcie warsztatu zostanie przedstawiony „Projekt S…” – projekt edukacji seksualnej adresowany do gimnazjalistów. Projekt składający się z cyklu zajęć został stworzony i był realizowany przeze mnie wraz ze studentami WSNS Pedagogium w Warszawie. Głównym celem „Projektu S…” jest porozmawianie – „za pomocą dramy”- na temat związków, miłości, kształtowanie postawy świadomego, odpowiedzialnego podejmowania życia seksualnego. Na warsztacie przyjrzymy się celom, założeniom i strukturze projektu. Uczestnicy i uczestniczki doświadczą „na sobie” wybranych technik wykorzystanych w projekcie.

Continue reading

Planowanie interwencji dramowych w projektach społecznych i obywatelskich

Planowanie interwencji dramowych w projektach społecznych i obywatelskich
warsztat, 17 listopada 2010r., godz. 12:15-14:15
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

Celem warsztatu jest przedstawienie nowego podejścia do stosowania dramy opartego na wiedzy płynącej z badań. Uczestnicy dzięki technice Dorothy Heatcote „płaszcz eksperta” wejdą w rolę naukowców i innowatorów społecznych. Ich zadaniem będzie przygotowanie projektów dla konkretnych grup (np. dla młodocianych przestępców, terrorystów, skinheadów), które przyczynia się do zwiększenia kompetencji społecznych do określonego poziomu.

Continue reading

Wpływ dramy na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wpływ dramy na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
prelekcja, 17 listopada 2010 r. godz. 9:30
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

Celem prelekcji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na grupie ok. 5 000 dzieci w 12 krajach w ramach międzynarodowego konsorcjum DICE. Uczestnik i uczestniczki dowiedzą się, które formy dramy i w jakim kontekście oraz grupie przyczyniają się statystycznie istotnie do zmiany w poziomie kompetencji czyli wiedzy, umiejętności i postaw. Osoby uczestniczące dowiedzą się także jakimi sposobami można uchwycić a nawet zmierzyć postęp w uczeniu się społecznym poprzez dramę. Continue reading

Drama w zmianie postaw i zachowań

Drama w zmianie postaw i zachowań
prelekcja, 17 listopada 2010r., godz. 9:30
prof. John Somers

Od zarania dziejów ludzie tańczyli, śpiewali, deklamowali wiersze, opowiadali historie i ozdabiali przedmioty. Sztuka w sposób oczywisty odgrywała i odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Potrafi bawić, poddawać różne kwestie w wątpliwość bądź umocnić poglądy, poruszyć psychikę, pozwala zrozumieć inne światy, jak również zmusić jednostkę czy społeczność do refleksji nad ważnymi kwestiami dotyczącymi człowieczeństwa.

Continue reading

Abstrakty prelekcji i warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami prelekcji i warsztatów, które zostaną wygłoszone i poprowadzone podczas Międzynarodowego Forum Praktyków Dramy w dniach 17-18 listopada 2010 roku. W sumie podczas Forum odbędzie się czternaście warsztatów dramowych i sześć prelekcji.
Continue reading

Giełda Inicjatyw Dramowych

Giełda Inicjatyw Dramowych powstała z myślą o stworzeniu przestrzeni praktykom dramy oraz osobom interesującym się pracą metodą dramy do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy i do wzajemnego inspirowania się.

Zapraszamy zatem twórców i twórczynie ,realizatorki i realizatorów inicjatyw dramowych, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, którzy chcieliby pokazać i opowiedzieć o swoich działaniach na Międzynarodowym Forum Praktyków Dramy w ramach bloku tematycznego pt. Drama na giełdzie oraz osoby, które chciałyby poznać polskie inicjatywy dramowe do aktywnego udziału w Giełdzie.

Continue reading