Brytyjska drama w Polsce

Podręcznik dramowy

Książka „Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody” pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek jest zbiorem artykułów polskich i brytyjskich praktyków dramy.

Część teoretyczna prezentuje główne techniki i nurty dramy stosowanej, m.in.: Teatr w Edukacji (TIE), Teatr Forum i Community Theatre (Teatr ze społecznością lokalną).

Continue reading

Film „Wybrane techniki dramowe”

Trwający 20 minut dokument obrazuje wykorzystanie wybranych technik na przykładzie tematyki profilaktyki przemocy rówieśniczej. Jednakże każda z prezentowanych metod może służyć do pracy nad inną problematyką, m.in.: komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów w grupie.

Continue reading

Konferencja Dramy Stosowanej

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej „Drama w pozytywnej profilaktyce” w dniach 26-28 listopada 2007 w Warszawie. Konferencja jest częścią szerszego programu Stowarzyszenia pt. „Brytyjska drama w Polsce”.

Continue reading

Letnia Szkoła Dramy

Serdecznie zapraszamy osoby mające doświadczenie w pracy z grupą do udziału w tygodniowej Letniej Szkole Dramy, która odbędzie się w dniach 1-7 lipca 2007 w Domaniewicach pod Krakowem. Letnia Szkoła Dramy jest częścią szerszego programu Stowarzyszenia pt. „Brytyjska drama w Polsce“.

Partnerem programu jest

Continue reading