Artyści bez granic

Wystawa fotografii i pokazy prezentacji o projekcie

„Przystanek Improwizacja” — wystawa fotografii

Wystawa zdjęć „Przystanek Improwizacja” autorstwa Rafała Pudło jest elementem projektu Artyści bez granic – program artystycznego dialogu międzykulturowego. Prezentowane zdjęcia pokazują życie codzienne mieszkających w Warszawie w Ośrodku dla Uchodźców przy ul. Improwizacji dzieci z Czeczenii. Zamieszkanie w Polsce jest dla nich pierwszym, kolejnym albo ostatnim przystankiem w ich życiu.

Continue reading

Inspiracja


Inspiracją do projektu jest koncepcja teatru jako formy pracy ze społecznością lokalną i w niej samej, czyli tzw. ang. community theatre – teatru, który zbliża odmienne osobowości w celu wspólnego odkrywania i wyrażania opowieści przynależnych do danej społeczności. Teatr taki wiąże się ze stworzeniem wydarzenia teatralnego mającego znaczenie dla społeczności, w której powstaje, i jest wystawiane przede wszystkim przez członków tej społeczności. Continue reading

Cele projektu

Głównym celem projektu „Atyści bez granic” jest propagowanie dialogu międzykulturowego między młodymi osobami polskiego pochodzenia i cudzoziemcami, poprzez stworzenie i wystawienie spektaklu teatralnego opartego na historiach imigrantów zamieszkujących teren Warszawy. Spektaklowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii prezentująca kulturę i życie codziennie imigrantów przebywających w Warszawie oraz prezentacja multimedialna dokumentująca nasze działania.

Poprzez nasz projekt chcemy także:

Continue reading