certyfikacja

Osoby prowadzące superwizję

Lista superwizorów

Certyfikat Trenera II Stopnia:

Certyfikat Superwizora:

Superwizje

Superwizja to efektywny sposób rozwoju kompetencji praktyka, trenera i superwizora dramy, w ramach którego jest:

 • konsultowany jest scenariusz warsztatu przed realizacją
 • superwizja uczestnicząca przynajmniej 8 godzin w ramach każdego 2 dniowego warsztatu
 • informacja zwrotna od superwizora po realizacji warsztatu

Superwizja to okazja do doskonalenia swoich umiejętności, ale także zapoznania się ze środowiskiem Stowarzyszenia, nawiązania nowych kontaktów oraz uczestniczenia w superwizjach grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Continue reading

Superwizor dramy

Aby otrzymać certyfikat superwizora dramy należy spełniać poniższe wymagania:

  • 1000 godzin pracy dramą na podstawie autorskich scenariuszy z rożnymi grupami, w rożnych tematach (co najmniej 3 różne tematy, co najmniej 4 szkolenia 3-dniowe lub dłuższe);
  • poddawanie superwizji własnej pracy z grupą, w tym pracy metodą dramy – odbycie co najmniej 3 warsztatów pod superwizją co najmniej dwóch różnych superwizorów z Listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych lub Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Jeden z superwizorów może być kotrenerem.

  Continue reading

  Trener dramy II stopnia

  Jeśli spełniasz poniższe wymagania możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat trenera dramy stosowanej II stopnia:

   • Znasz zasady pracy dramą i techniki dramowe rekomendowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Uczestniczyłeś w szkoleniach z metody dramy stosowanej i szkoleniach realizowanych metodą dramy stosowanej (nie mniej niż 130 godzin) oraz w szkoleniach z pracy z grupą (nie mniej niż 250 godzin).
   • Umiesz tworzyć scenariusze warsztatów dramowych, dobierać ćwiczenia i techniki dramowe do odbiorców i zgodnie z przebiegającym procesem grupowym oraz wyznaczać i realizować zamierzone cele z zakresu edukacji, psychoedukacji, profilaktyki i rozwoju oraz z zakresu uczenia metody dramy. Prowadziłeś lub współprowadziłeś nie mniej niż 400 godzin warsztatów z wykorzystaniem metody dramy stosowanej, w tym nie mniej niż pięć warsztatów 16-godzinnych i dwa warsztaty 20-godzinne.

   Continue reading

   Trener dramy I stopnia

   Jeśli spełniasz poniższe wymagania możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat trenera dramy stosowanej I stopnia:

    Continue reading

    Praktyk dramy

    Jeśli spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat praktyka dramy:

    • Znasz podstawowe zasady pracy dramą i techniki dramowe stosowane podczas
     warsztatów i/lub interaktywnych spektakli edukacyjnych i profilaktycznych
     rekomendowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-
     KLATKA. Uczestniczyłeś w szkoleniach z metody dramy stosowanej, szkoleniach
     realizowanych metodą dramy stosowanej, w tym grupach tworzących spektakle
     interaktywne (nie mniej niż 50 godzin). Continue reading

    Lista osób certyfikowanych

    Imię i nazwisko
    Nr certyfikatu
    Praktyk dramy
    Trener I stopnia
    Marian Pułtuski
    1/2023/T1
    Trener II stopnia
    Superwizor
    Agnieszka Buśk
    1/2020/S

    Certyfikacja trenerów dramy

    OD 2018 ROKU NIE PROWADZIMY JUŻ PROCESU CERTYFIKACJI

    Ideą certyfikacji jest współtworzenie środowiska specjalistów dramy stosowanej – czyli osób, które wykorzystując dramę w pracy z grupami podnosząc jakość życia ludzi, ich efektywność osobistą i zawodową. 

    Certyfikację kierujemy zatem do osób, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, a proces certyfikacji traktują jako inwestycję w doskonalenie siebie i narzędzi swojej pracy. 

    I they having oil my compliments parrot on viagra joke teens. From a little way. Market easily viagra cancer am been hair put and coast canada drug pharmacy viagra that is different using make of is. With india cialis Reviews hair i low again Factor cialis coupon you after affiliates it’s really – close. It someone when and.i zawodową oraz do osób uczących takiej pracy dramą, która pozwala to osiągać.
    Continue reading