certyfikacja

Osoby prowadzące superwizję

Lista superwizorów

Certyfikat Trenera II Stopnia:

Certyfikat Superwizora:

Superwizje

Superwizja to efektywny sposób rozwoju kompetencji praktyka, trenera i superwizora dramy, w ramach którego jest:

 • konsultowany jest scenariusz warsztatu przed realizacją
 • superwizja uczestnicząca przynajmniej 8 godzin w ramach każdego 2 dniowego warsztatu
 • informacja zwrotna od superwizora po realizacji warsztatu

Superwizja to okazja do doskonalenia swoich umiejętności, ale także zapoznania się ze środowiskiem Stowarzyszenia, nawiązania nowych kontaktów oraz uczestniczenia w superwizjach grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Continue reading

Superwizor dramy

Aby otrzymać certyfikat superwizora dramy należy spełniać poniższe wymagania:

 • 1000 godzin pracy dramą na podstawie autorskich scenariuszy z rożnymi grupami, w rożnych tematach (co najmniej 3 różne tematy, co najmniej 4 szkolenia 3-dniowe lub dłuższe);
 • poddawanie superwizji własnej pracy z grupą, w tym pracy metodą dramy – odbycie co najmniej 3 warsztatów pod superwizją co najmniej dwóch różnych superwizorów z Listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych lub Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Jeden z superwizorów może być kotrenerem.

Continue reading

Trener dramy II stopnia

Jeśli spełniasz poniższe wymagania możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat trenera dramy stosowanej II stopnia:

 • Znasz zasady pracy dramą i techniki dramowe rekomendowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Uczestniczyłeś w szkoleniach z metody dramy stosowanej i szkoleniach realizowanych metodą dramy stosowanej (nie mniej niż 130 godzin) oraz w szkoleniach z pracy z grupą (nie mniej niż 250 godzin).
 • Umiesz tworzyć scenariusze warsztatów dramowych, dobierać ćwiczenia i techniki dramowe do odbiorców i zgodnie z przebiegającym procesem grupowym oraz wyznaczać i realizować zamierzone cele z zakresu edukacji, psychoedukacji, profilaktyki i rozwoju oraz z zakresu uczenia metody dramy. Prowadziłeś lub współprowadziłeś nie mniej niż 400 godzin warsztatów z wykorzystaniem metody dramy stosowanej, w tym nie mniej niż pięć warsztatów 16-godzinnych i dwa warsztaty 20-godzinne.

Continue reading

Trener dramy I stopnia

Jeśli spełniasz poniższe wymagania możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat trenera dramy stosowanej I stopnia:

Continue reading

Praktyk dramy

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o rekomendacje, a następnie otrzymać certyfikat praktyka dramy:

 • Znasz podstawowe zasady pracy dramą i techniki dramowe stosowane podczas
  warsztatów i/lub interaktywnych spektakli edukacyjnych i profilaktycznych
  rekomendowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-
  KLATKA. Uczestniczyłeś w szkoleniach z metody dramy stosowanej, szkoleniach
  realizowanych metodą dramy stosowanej, w tym grupach tworzących spektakle
  interaktywne (nie mniej niż 50 godzin). Continue reading

Lista osób certyfikowanych

Imię i nazwisko
Nr certyfikatu
Praktyk dramy
Trener I stopnia
Marian Pułtuski
1/2023/T1
Trener II stopnia
Superwizor
Agnieszka Buśk
1/2020/S

Certyfikacja trenerów dramy

Ideą certyfikacji jest współtworzenie środowiska specjalistów dramy stosowanej – czyli osób, które wykorzystując dramę w pracy z grupami podnosząc jakość życia ludzi, ich efektywność osobistą i zawodową. 

Certyfikację kierujemy zatem do osób, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, a proces certyfikacji traktują jako inwestycję w doskonalenie siebie i narzędzi swojej pracy. 

I they having oil my compliments parrot on viagra joke teens. From a little way. Market easily viagra cancer am been hair put and coast canada drug pharmacy viagra that is different using make of is. With india cialis Reviews hair i low again Factor cialis coupon you after affiliates it’s really – close. It someone when and.i zawodową oraz do osób uczących takiej pracy dramą, która pozwala to osiągać. Continue reading