Author Archives: Agnieszka Buśk

Przyszłość zaczyna się dziś

Łączymy dramę i edukację ekologiczną, aby uświadamiać, że nasze dzisiejsze, codzienne wybory / nawyki mają wpływ na to w jakim świecie będziemy wspólnie żyć za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.

Continue reading

Zgłoszenie na otwarte warsztaty dla dorosłych

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych jako wymagane. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Stanowisko

  Zgłaszam się na: (wymagane, zaznacz min. 1)
  Wyjdź poza stereotypy w Warszawie, 22.05.2018Wyjdź poza stereotypy w Gdańsku, 18.06.2018Warsztaty antymobbingowe w Warszawie, 6.06.2018Komunikacja międzypokoleniowa w Warszawie, 13.06.2018Komunikacja międzypokoleniowa w Gdańsku, 15.06.2018

  Dane do faktury (wymagane)

  Na czym Ci zależy podczas szkolenia

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, na potrzeby organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

  otrzymywanie informacji o szkoleniu na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  otrzymywanie informacji o szkoleniu na mój nr telefonu oraz przetwarzanie tego numeru w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI


  Teatr Legislacyjny

  Teatr Legislacyjny to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. W 1989 r. pod wpływem sytuacji  w Brazylii stworzył on sztukę na temat mobilizacji społeczeństwa w celu transformacji politycznej kraju i wspólnie z Centrum Teatru Uciśnionych (CTO) zaangażował się w wybory samorządowe. Partia, którą wsparł zaproponowała, żeby kandydował do władz Rio. Boal zgodził się bardzo niechętnie i przez cały czas trwania kampanii był przekonany, że przegra. Nawet sam nawoływał do tego, by na niego nie głosować. Potraktował kampanię wyborczą jako świetną okazję do wykorzystania Teatru Uciśnionych do rozmowy z różnymi społecznościami Rio na temat spotykających ich opresji. Wspólnie z CTO używał tej metody dając wykluczonym do tej pory grupom głos i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesie tworzenia prawa, które ich dotyczy. Ku swojemu ogromnemu zdziwieniu Boal wygrał te wybory, po czym przez 3 lata zasiadał we władzach miasta i rozwijał w tym czasie koncepcję Teatru Legislacyjnego.

  Teatr Legislacyjny to formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

  Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

  Niezwykle ważna jest rola jokera / jokerki – osoby prowadzącej spektakl i dialogującej z widownią na temat rozwiązań problemów w nim przedstawionych. Jej lub jego zadaniem jest takie zadawanie pytań, by publiczność uświadamiała sobie istotę prezentowanych zdarzeń – mechanizmy społeczne, które prowadzą do przedstawionych na scenie konsekwencji oraz szukała i znajdowała rozwiązań dostępnych w obszarze legislacji.

  To zadanie wspierają eksperci, których rola jest służebna wobec publiczności – ich rolą jest przekształcanie postulatów publiczności w propozycje rozwiązań prawnych oraz tworzenie rekomendacji do zmian w obowiązujących aktach legislacyjnych na podstawie decyzji publiczności.

  Autorami i autorkami spektaklu są osoby zainteresowane danym tematem, które w codziennym życiu doświadczają opresji wynikających z obowiązującego prawa. Swoją historię pokazują w kilku scenach zakończonych kryzysem. Często korzystają przy tym z symbolicznych środków wyrazu. Proces powstawania spektaklu prowadzony jest przez trenera-reżysera / trenerkę-reżyserkę, specjalizujących się w pracy metodą Teatru Uciśnionych.

  Jeśli zainteresował Cię temat, zapraszamy do oferty Szkoleń

  Metoda ta jest opisana w publikacjach Augusto Boala:

  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3860549/gry-dla-aktorow-i-nieaktorow

  https://books.google.pl/books/about/Legislative_Theatre.html?id=T4050VwSPn0C&source=kp_cover&redir_esc=y&hl=pl

  https://books.google.pl/books/about/Theater_of_the_Oppressed.html?id=g8ZbuK6AlqsC&source=kp_cover&redir_esc=y

  https://books.google.pl/books?id=i6DmuMU9G7kC&hl=pl&source=gbs_similarbooks

  Przykładowe procesy:

  http://www.kuringa.org/en/madalena/madalena-berlin1.html

  http://www.tonyc.nyc/legislative_theatre

   

  Mazowiecka Akademia Pozarządowa

  Drodzy Animatorzy, Edukatorzy, Trenerzy i Wychowawcy!

  Zapraszamy pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnych społeczności i wspólnot z terenu województwa mazowieckiego z powiatu
  wyszkowskiego, węgrowskiego, miasta Ostrołęka, ostrowskiego, ostrołęckiego i makowskiego do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej obejmującym:

  • 4-dniowe szkolenie dramowe, które odbędzie w dniach:
  16-17.09.2016 w godzinach 12.00-18.00
  21-22.09.2016 w godzinach 12.00-18.00
  • wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu scenariusza dramowego w środowisku swojej organizacji (w tym superwizję koleżeńską), które odbędzie się w dniach:
  30.09-1.10.2016 w godzinach: pt. 15:30-19:30, Sb. 9:00-17:00
  • 3-godzinne spotkanie podsumowujące i planujące rozwój w obszarze pracy metodą dramy.
  Październik 2016 (po uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia).

  Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poznają metodę dramy oraz narzędzia dramowe do pracy w grupie (więcej na ten temat: https://stop-klatka.org.pl/co- to-jest- drama/);
  • przygotują oraz przeprowadzą własne warsztaty dramowe w oparciu o swoje zainteresowania i potrzeby;
  • zrealizują działania szkoleniowe i praktyczne, które liczą się do certyfikacji na praktyka dramy (https://stop-klatka.org.pl/certyfikacja- trenerow-dramy/).

  Warunki uczestnictwa:

  • zgłoszenie się za pomocą formularza rekrutacyjnego;
  • uczestnictwo w całym procesie między 16.09-31.10.2016 r.;
  • stworzenie scenariusza oraz zrealizowanie go dla wybranej przez siebie grupy osób (samodzielnie lub w parze trenerskiej).

  Planowane miejsce szkolenia: powiat wyszkowski lub ostrołęcki, o dokładnym adresie poinformujemy osoby zrekrutowane.
  Zgłoszenia w postaci formularza rekrutacyjnego prosimy wysyłać w wersji elektronicznej na adres stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl

  Zgłoszenia i pytania dotyczące organizacji i spraw lokalnych prosimy kierować do Joanny Bloch pod numerem tel.: 29 742 23 93 i adresem e-mail: stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl.
  Więcej informacji na temat dramy i kształtu szkolenia: Agnieszka Buśk, tel.: 506 440 764

  Mazowiecka Akademia Pozarządowa

  Celem projektu Mazowiecka Akademia Pozarządowa jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa mazowieckiego w szczególności w powiatach wyszkowskim, węgrowskim, ostrowskim, ostrołęckim, makowskim oraz mieście Ostrołęka poprzez wzmocnienie potencjału pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot i społeczności z wymienionych powiatów i miasta.

  Continue reading

  Szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych – nowy termin.

  Drodzy Animatorzy, Edukatorzy, Trenerzy i Wychowawcy!

  Zapraszamy pracowników i wolontariuszy warszawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot i społeczności do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej obejmującym:

  • 2-dniowe szkolenie dramowe,
  • wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu scenariusza dramowego w środowisku swojej organizacji (w tym superwizję koleżeńską),
  • coachingowe spotkanie odnośnie dalszych działań.

  Szkolenie współfinansowane jest ze środków EOG.

  Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy do 31.03.2016 r.:

  Continue reading

  Niepodległościowy Konkurs Talentów w Długosiodle

  ZGŁOŚ SIĘ NA KONKURS!!! Jesteś zainteresowany konkursem talentów i pochodzisz z gminy Długosiodło? Zgłoś się do 6.11.2015 wypełniając poniższy formularz!! Konkurs jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży z Gminy Długosiodło realizującą projekt „Dramowi Obywatele” Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Honorowy patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski. Odbywają się dwa etapy konkursu: ETAP I – ELIMINACJE – 8.11.2015r. ETAP II – WIELKI FINAŁ – 11.11.2015r. Regulamin konkursu znajduje się tutaj. Continue reading

  Zgłoszenia na szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych

   

   Nazwa organizacji: *

   Obszar działania organizacji i specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą: *

   Dane pierwszej osoby (osoba do kontaktu)

   Imię i nazwisko: *

   Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

   Numer telefonu: *

   E-mail: *

   Dane drugiej osoby

   Imię i nazwisko: *

   Numer telefonu:

   E-mail:

   Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

   Do jakich działań chcecie wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia? *

   Na czym najbardziej zależy Wam podczas szkolenia? *

   Potwierdzam, że zapoznaliśmy/łyśmy się z terminami działań i możemy wziąć udział w całym procesie

   szkolenie oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych 10.03.2016-30.04.2016

   Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji Festiwalu Działań Obywatelskich. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że: - administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie, - przekazane dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby Festiwalu Działań Obywatelskich - przysługuje mi prawo do dostępu do tresci moich danych oraz ich poprawiania.

   Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

   Na ewentualne pytania związane ze szkoleniem odpowiada Katarzyna Dzięciołowska pod numerem telefonu 506 096 956 lub adresem e-mail: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl.

   Działanie realizowane w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

   baner

   Obywatelski Trening Zimowy

   Uczestnicy projektu Dramowi Obywatele w ferie zimowe zakończyli pierwszą fazę udziału w Projekcie! Wkraczamy w kolejny etap, w którym grupy młodzieży z gmin Długosiodło i Sadowne będą przygotowywać i realizować działania swojego pomysłu.

   Continue reading

   Zgłoszenia do projektu Dramowi Obywatele – dorośli

   Zapraszamy dorosłych z gmin Sadowne i Długosiodło do udziału w Projekcie!

   Włączcie się w realizację naszego celu, którym jest poszerzenie oferty działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w Waszej społeczności.

   Continue reading

   Inspirator do pracy z Teatrem Forum

   W wyniku działań pilotażowych realizowanych w ramach projektu FOTEL powstał Inspirator metodyczny prezentujący technikę Teatru Forum i zapełniony ćwiczeniami przydatnymi w pracy z grupą. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją w języku polskim. FOTEL – Teatr Forum przeciwko wczesnemu opuszczaniu szkoły – Inspirator. Ćwiczenia

   Daily get, recommend had color this get viagra dose mg serum a. Was hours lined cost, easy viagra twitter hold formula. Is at itch! It on http://canadianpharmacy-norxdrugs.com/ over. Grew it? Stuff one. Picked pink viagra cialis cheap along an to EASIER cut. I http://genericcialisonline-rxnow.com/ then use. As fragile contrary, a, a.

   i metody pracy z grupą

   Zapraszamy na staż badawczy

   Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, wiodąca organizacja w sferze badań społecznych, zapraszają do udziału w 4-miesięcznym stażu badawczym przy projekcie Dramowi Obywatele. Podczas stażu w ww. NGO zdobędziesz doświadczenie, wiedzę i umiejętności powszechnie cenione na rynku pracy takie jak zbieranie i analizowanie danych czy współpraca w interdyscyplinarnym zespole trenersko-badawczym.

   Continue reading

   Dramowi Obywatele startują

   Zapraszamy młodzież z Długosiodła i Sadownego do udziału w projekcie Dramowi Obywatele. Dzięki niemu w ciągu następnych kilku miesięcy (od X 2014 do III 2015) będziecie mogli poznać nowych ludzi, wziąć udział w warsztatach i treningu obywatelskim, zaplanować i zrealizować własny projekt. A wszystko to w atmosferze aktywnych warsztatów prowadzonych metodami dramowymi przez nasze trenerki – Anię Cieśluk i Agnieszkę Buśk.

   Continue reading

   Projekty obywatelskie

   W ramach dramowych działań obywatelskich prowadzimy warsztaty dla młodzieży oraz wspieramy tworzenie warsztatów dramowych przez trenerki i trenerów zainteresowanych tematem obywatelskości.

   Prowadząc projekty obywatelskie chcemy zwiększać chęć działania ludzi na rzecz innych. Promujemy wyjście poza swoje prywatne cele i najbliższe środowisko, którym jest rodzina czy klasa szkolna. Zachęcamy do spojrzenia szerzej na społeczność i społeczeństwo oraz wspieramy działania na rzecz dobra wspólnego w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności i innych wartości demokratycznych.

   “jakość demokratycznego rządzenia jest pochodną wartości wyznawanych przez obywateli oraz ich zaangażowania”
   raport  “Obywatelstwo uczestniczące w Unii Europejskiej”

   “(…) dobre państwo, jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci. Zaangażowani, czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.“
   Civis Polonus, „Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki

   Projekty obywatelskie, które realizuje nasze Stowarzyszenie:

   Zgłoś się na wyjazd!

   Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem razem z nami w ramach projektu, wypełnij poniższy formularz.

   Wyjeżdżamy w dwóch terminach:

   • 3-5.07.2015, Młyn Gąsiorowo
   • 22-23.08.2015, Rusiec k. Nadarzyna

    Imię i nazwisko: *

    PESEL: *

    Numer telefonu: *

    Adres zamieszkania: *

    Szkoła i klasa: *
    Podaj nazwę szkoły, miejscowość i oznaczenie klasy

    Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na mój udział wyjazd. *

    Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji rekrutacji do projektu „Dramowi Obywatele”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).*

    Telefon do rodzica opiekuna: *

    W którym z poniższych terminów jedziesz z nami? Zależy nam byś był/a na obydwu wyjazdach;): *

    3-5.07.201522-23.08.2015

    Dlaczego chcesz jechać na wyjazdy w ramach Projektu?
    Napisz, co Cię przekonało do zgłoszenia się.

    Jeśli chcesz coś dodać to tutaj jest miejsce na to (może np. masz jakieś potrzeby, które umożliwią Ci wyjazd?):

     

    Wyjazd realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

    baner