Archiwa tagu: szkolenie

Drama w przedszkolu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z zakresu technik dramowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat), przede wszystkim w obszarze wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

 
 
Termin: 17-18 października 2020

Sobota: 9-16, Niedziela: 9-16 
Miejsce: Warszawa

Koszt: 360 zł

Miejsce: Warszawa, ul. Wojnicka 4

 

Zniżki:

– 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób
– 70 zł w przypadku zgłoszenia trzech osób

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym:

– nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego
– pedagożek/pedagogów,
– psycholożek/psychologów,
– animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (stymulatory, gorące krzesło, pacynkowy teatr interaktywny, zbiorowa improwizacja)
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z innymi metodami wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci
 • stworzą i przetestują własne narzędzia dramowe do wykorzystania w pracy z grupą
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze zajęć oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Poza poznaniem technik dramowych ułatwiających pracę z dziećmi skoncentrujemy się również na rozwoju własnych kompetencji emocjonalnych.

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz.

Prowadzące:

Maria Maruszczyk – ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W czasie studiów pracowała dla Instytutu Psychologii PAN w międzynarodowym projekcie „Rola świadomości w procesach nabywania i zmiany preferencji na drodze warunkowania ewaluatywnego”.
Jest absolwentką Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rocznego Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania, Szkoły Dramy Stosowanej i wielu innych szkoleń z zakresu dramy i Teatru Forum.Od 2015 roku w Gruntowni Centrum Dobrych Szkoleń współtworzy i rozwija program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym podwyższający inteligencję emocjonalną „Dramowe bajki o emocjach”.

Katarzyna Leoniewska – absolwentka psychologii i animacji kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu dramy stosowanej i Teatru Forum organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz zagranicznych ekspertów. W Stowarzyszeniu prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, psychoedukacji oraz profilaktyki. Prowadzi również szkolenia z wykorzystania technik dramowych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej informacji:
Katarzyna Leoniewska: 
k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Drama w edukacji wczesnoszkolnej

DD zdjęcie

Zapraszamy na 2-dniowy warsztat z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku 6-9 lat.

Termin: 5-6 października 2019 roku (sobota-niedziela),

 • sobota:  9:00-17:00
 • niedziela: 9:00:00-17:00

Łącznie 20 godzin dydaktycznych
Koszt: 360 zł
Zniżki:

 • 60 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do 31 stycznia
 • 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób

Prowadzące: Katarzyna Leoniewska, Karolina Sieńkowska

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku 6-9 lat:DD3

 • nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • pedagożek/pedagogów,
 • psycholożek/psychologów,
 • animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe oparte na pracy z ciałem, improwizacją i przedmiotami wspierające rozwój dzieci
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z tekstami literackimi i jak konstruować zajęcia dla dzieci oparte na metodzie dramy;
 • stworzą własne ćwiczenia z wykorzystaniem dramy;
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze realizowane w ramach projektu „Z książką w walizce” oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

Katarzyna Leoniewska, k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

Zgłoszenia na szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych

 

  Nazwa organizacji: *

  Obszar działania organizacji i specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą: *  Dane pierwszej osoby (osoba do kontaktu)

  Imię i nazwisko: *

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Numer telefonu: *

  E-mail: *


  Dane drugiej osoby

  Imię i nazwisko: *

  Numer telefonu:

  E-mail:

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Do jakich działań chcecie wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia? *

  Na czym najbardziej zależy Wam podczas szkolenia? *

  Potwierdzam, że zapoznaliśmy/łyśmy się z terminami działań i możemy wziąć udział w całym procesie

  szkolenie oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych 10.03.2016-30.04.2016

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji Festiwalu Działań Obywatelskich.
  Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że:
  - administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie,
  - przekazane dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby Festiwalu Działań Obywatelskich
  - przysługuje mi prawo do dostępu do tresci moich danych oraz ich poprawiania.

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  Na ewentualne pytania związane ze szkoleniem odpowiada Katarzyna Dzięciołowska pod numerem telefonu 506 096 956 lub adresem e-mail: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl.

  Działanie realizowane w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner

  Mądrzy w emocjach

  Adresaci: Warsztat kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych zagadnieniem inteligencji emocjonalnej oraz rozwijaniem własnych kompetencji emocjonalnych.
  P. Salovey i J. Mayer zwrócili uwagę na czynniki emocjonalne wpływające na rozwijanie samoświadomości oraz wykorzystywania tej wiedzy w relacjach z innymi ludźmi. Na zajęciach przyjrzymy się, doświadczymy i poznamy istotę wybranych czynników IE.
  Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poprzez udział w aktywnych ćwiczeniach nawiązać bliskość ze swoimi emocjami oraz emocjami innych ludzi, poznać ich źródło oraz spróbować na nie wpływać.

  Czytaj dalej

  Drama w antydyskryminacji i wielokulturowości

  teatrforum017_netZapraszamy na 3-dniowy warsztat z zakresu wykorzystania technik dramowych w edukacji antydyskryminacyjnej oraz edukacji o wielokulturowości.

  Warsztat został zaprojektowany na podstawie doświadczeń z projektów Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna oraz Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna – kontynuacja dot. tematyki uchodźczej.

  Termin: 2-4 marca 2018 (piątek: 13:00-19:00, sobota:  9:00-17:00, niedziela: 9:00- 15:00)
  Łącznie 26 godzin dydaktycznych

  Czytaj dalej

  Zgłoszenie KDS

  Dziękujemy za zainteresowanie Kursem Dramy Stosowanej. Staranne wypełnienie formularza da nam możliwość kontaktu z Tobą oraz pomoże w przygotowaniu szczegółowego planu Kursu tak, by odpowiadał poziomowi zaawansowania i zainteresowaniom uczestników. Dzięki temu wspólnie spędzony czas będzie atrakcyjny i efektywny.

  Czytaj dalej

  Zgłoszenie SDS

  Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe. 

  Czytaj dalej

  II Stopień Szkoły Dramy Stosowanej – metodyka Teatru Uciśnionych

  Zapraszamy do udziału w nowej formule Szkoły Dramy Stosowanej II stopnia. Odświeżony 80-godzinny program szkolenia zawiera przede wszystkim procesowe techniki pracy z grupą oparte na działaniach w rolach, w świecie fikcji. Osoby uczestniczące poznają metodykę Teatru Uciśnionych Augusto Boala.

  Grupa docelowa: osoby, które ukończyły łącznie min. 60 godzin warsztatów i/lub superwizji z technik dramowych i pracy metodą dramy stosowanej. Osoby, które poznały dramę podczas studiów (również podyplomowych).

  Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

  Czytaj dalej