Bez kategorii

Pobierz publikację „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach”

0001Publikacja „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna – kontynuacja”. 

Składa się z dwóch części:
 
 • I – „Uchodźcy”, skupia  się na ludzkim aspekcie kryzysu migracyjnego.
 • II – „Edukacja międzykulturowa i uchodźcza”

W drugiej części znajduje się dziewięć propozycji ćwiczeń ułożonych w schemat 90-minut lekcji  do prowadzenia zajęć w szkole z wykorzystaniem dramy w edukacji międzykulturowej i uchodźczej. Każdy z nich dostosowany jest do różnych grup wiekowych:  w edukacji wczesnoszkolnej, gimnazjum oraz edukacji ponadgimnazjalnej.

Download

Teatr Legislacyjny

Teatr Legislacyjny to jedna z technik Teatru Uciśnionych stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. W 1989 r. pod wpływem sytuacji  w Brazylii stworzył on sztukę na temat mobilizacji społeczeństwa w celu transformacji politycznej kraju i wspólnie z Centrum Teatru Uciśnionych (CTO) zaangażował się w wybory samorządowe. Partia, którą wsparł zaproponowała, żeby kandydował do władz Rio. Boal zgodził się bardzo niechętnie i przez cały czas trwania kampanii był przekonany, że przegra. Nawet sam nawoływał do tego, by na niego nie głosować. Potraktował kampanię wyborczą jako świetną okazję do wykorzystania Teatru Uciśnionych do rozmowy z różnymi społecznościami Rio na temat spotykających ich opresji. Wspólnie z CTO używał tej metody dając wykluczonym do tej pory grupom głos i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesie tworzenia prawa, które ich dotyczy. Ku swojemu ogromnemu zdziwieniu Boal wygrał te wybory, po czym przez 3 lata zasiadał we władzach miasta i rozwijał w tym czasie koncepcję Teatru Legislacyjnego.

Teatr Legislacyjny to formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

Niezwykle ważna jest rola jokera / jokerki – osoby prowadzącej spektakl i dialogującej z widownią na temat rozwiązań problemów w nim przedstawionych. Jej lub jego zadaniem jest takie zadawanie pytań, by publiczność uświadamiała sobie istotę prezentowanych zdarzeń – mechanizmy społeczne, które prowadzą do przedstawionych na scenie konsekwencji oraz szukała i znajdowała rozwiązań dostępnych w obszarze legislacji.

To zadanie wspierają eksperci, których rola jest służebna wobec publiczności – ich rolą jest przekształcanie postulatów publiczności w propozycje rozwiązań prawnych oraz tworzenie rekomendacji do zmian w obowiązujących aktach legislacyjnych na podstawie decyzji publiczności.

Autorami i autorkami spektaklu są osoby zainteresowane danym tematem, które w codziennym życiu doświadczają opresji wynikających z obowiązującego prawa. Swoją historię pokazują w kilku scenach zakończonych kryzysem. Często korzystają przy tym z symbolicznych środków wyrazu. Proces powstawania spektaklu prowadzony jest przez trenera-reżysera / trenerkę-reżyserkę, specjalizujących się w pracy metodą Teatru Uciśnionych.

Metoda ta jest opisana w publikacjach Augusto Boala:

https://books.google.pl/books/about/Legislative_Theatre.html?id=T4050VwSPn0C&source=kp_cover&redir_esc=y&hl=pl

https://books.google.pl/books/about/Theater_of_the_Oppressed.html?id=g8ZbuK6AlqsC&source=kp_cover&redir_esc=y

https://books.google.pl/books?id=i6DmuMU9G7kC&hl=pl&source=gbs_similarbooks

Przykładowe procesy:

http://www.kuringa.org/en/madalena/madalena-berlin1.html

http://www.tonyc.nyc/legislative_theatre

Przedsmaki Dramy – wstęp do metody

Termin: 9 czerwca 2018 (sobota), godziny 9-17img_1634

Zapraszamy na jednodniowy warsztat w trakcie którego uczestnicy i uczestniczki doświadczą i poznają dramowe ćwiczenia rozgrzewkowe. Warsztat ten to doskonały początek twórczej drogi z dramą.

Warsztat skierowany jest do:

osób pracujących z grupami (animatorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, instruktorzy teatralni, pracownicy socjalni, studenci nauk pokrewnych i inne osoby związane z edukacją), które są zainteresowane odkryciem podstaw dramy i możliwością wykorzystania rozgrzewek dramowych do wprowadzania poszczególnych tematów na swoich zajęciach.

Co zyskasz biorąc udział w warsztacie?

 • Doświadczysz działania dramy na sobie i będziesz mógł/a zdecydować czy chcesz tą metodą pracować dalej.
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na zaangażowanie uczestników w zajęcia.
 • Poznasz nowe ćwiczenia angażujące uczestników na poziomie fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym.
 • Zobaczysz jak można wykorzystać rozgrzewki  do wprowadzenia tematów takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, współpraca, asertywność.
 • Dowiesz się jak dostosowywać poszczególne ćwiczenia do specyfiki grup (ich wieku, zainteresowań, stopnia integracji, doświadczeń).
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki na bazie doświadczenia trenerów dot. wydobywania wartości edukacyjnych z proponowanych ćwiczeń.

Zakres tematyczny:

 • dramowe ćwiczenia rozgrzewkowe – doświadczenie i poznanie ich różnych funkcji
 • cykl kolba – założenia uczenia się przez doświadczenie, etapy, stosowanie na przykładzie rozgrzewek dramowych
 • struktura warsztatu dramowego, rola rozgrzewek
 • rola prowadzącego warsztat dramowy

Koszt: 190 zł

Zniżki:

 • 10 zł dla osób, które uczestniczyły już w szkoleniach STOP-KLATKI
 • 15 zł przy zgłoszeniu dwóch osób jednocześnie (dla każdej z osób)
 • 25 zł przy zgłoszeniu trzech osób jednocześnie (dla każdej z osób)

Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń

Prowadząca: Małgorzata Winiarek-Kołucka

Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu: m.winiarek@stop-klatka.org.pl

Formularz Przedsmaki Dramy

Dziękujemy za zainteresowanie warsztatem.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Czytaj dalej

Mazowiecka Akademia Pozarządowa

Drodzy Animatorzy, Edukatorzy, Trenerzy i Wychowawcy!

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnych społeczności i wspólnot z terenu województwa mazowieckiego z powiatu
wyszkowskiego, węgrowskiego, miasta Ostrołęka, ostrowskiego, ostrołęckiego i makowskiego do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej obejmującym:

• 4-dniowe szkolenie dramowe, które odbędzie w dniach:
16-17.09.2016 w godzinach 12.00-18.00
21-22.09.2016 w godzinach 12.00-18.00
• wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu scenariusza dramowego w środowisku swojej organizacji (w tym superwizję koleżeńską), które odbędzie się w dniach:
30.09-1.10.2016 w godzinach: pt. 15:30-19:30, Sb. 9:00-17:00
• 3-godzinne spotkanie podsumowujące i planujące rozwój w obszarze pracy metodą dramy.
Październik 2016 (po uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia).

Podczas szkolenia uczestnicy:

• poznają metodę dramy oraz narzędzia dramowe do pracy w grupie (więcej na ten temat: http://stop-klatka.org.pl/co- to-jest- drama/);
• przygotują oraz przeprowadzą własne warsztaty dramowe w oparciu o swoje zainteresowania i potrzeby;
• zrealizują działania szkoleniowe i praktyczne, które liczą się do certyfikacji na praktyka dramy (http://stop-klatka.org.pl/certyfikacja- trenerow-dramy/).

Warunki uczestnictwa:

• zgłoszenie się za pomocą formularza rekrutacyjnego;
• uczestnictwo w całym procesie między 16.09-31.10.2016 r.;
• stworzenie scenariusza oraz zrealizowanie go dla wybranej przez siebie grupy osób (samodzielnie lub w parze trenerskiej).

Planowane miejsce szkolenia: powiat wyszkowski lub ostrołęcki, o dokładnym adresie poinformujemy osoby zrekrutowane.
Zgłoszenia w postaci formularza rekrutacyjnego prosimy wysyłać w wersji elektronicznej na adres stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl

Zgłoszenia i pytania dotyczące organizacji i spraw lokalnych prosimy kierować do Joanny Bloch pod numerem tel.: 29 742 23 93 i adresem e-mail: stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl.
Więcej informacji na temat dramy i kształtu szkolenia: Agnieszka Buśk, tel.: 506 440 764

Współpraca ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA

0001   Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swoimi działaniami obejmuje:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Download  

Oferta przygotowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

DAAU film

Zobacz film powstały podczas projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna kontynuacja”.

Możesz go wykorzystać przy realizacji scenariuszy z publikacji „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach”

Wolontariat długoterminowy

Chętni absolwenci Dramowej Akademii Wolontariackiej mają możliwość wzięcia udziału wolontariacie długoterminowym (staż obywatelski). W jego ramach tworzą i realizują  autorski mini-projekt (cykl 20-godzinnych warsztatów dramowych z wybraną grupą) w swoim środowisku lokalnym. W przygotowaniu warsztatów mogą skorzystać ze wsparcia doświadczonych trenerek ze Stowarzyszenia.

Przeczytaj relacje z warsztatów, które zostały już zrealizowane.

Czytaj dalej

Oświadczenie podatkowe

Imię (imiona) i nazwisko (wymagane)

Numer ewidencyjny PESEL (wymagane)

Seria i numer dowodu osobistego(wymagane)

Adres zamieszkania/zameldowania (na dzień 31/12/2017) właściwy z względu na Urząd Skarbowy - ulica, nr. domu, nr. mieszkania, kod pocztowy i Miasto(wymagane)

Urząd Skarbowy (właściwy na dzień 31/12/2017)(wymagane)

Jak chciałbyś/chciałabyś odebrać PIT?
odbiorę osobiście w siedzibie Stowarzyszenia(ul. Strzelecka 3/12)pocztą na adres wskazany w formularzu jako adres zamieszkania/zameldowaniana inny adres

Jeżeli wybrałeś/wybrałaś odpowiedź inny adres podaj nam informację

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że:
- administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie,
- przekazane dane osobowe wykorzystywane będą dla celów stworzenia i wysyłki PIT za 2017 r.,
- przekazanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego sporządzenia rozliczenia podatkowego,
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Publikacja „Drama wzmacnia”

Publikacja Drama wzmacnia napisana jest z myślą o Tobie!:) Podziel się nią również z innymi! publikacja_okladka

Publikacja „Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”, „Dramowa Akademia Wolontariacka” i „Dramowi Obywatele”. Zawiera trzy części: obywatelską, antydyskryminacyjną i dotyczącą dramy. Została napisana z myślą o środowisku nauczycielskim, trenerskim, działającym lokalnie i obywatelsko.

Wśród artykułów znajdują

See is different. TL;DR pesky. Appearance. This some cialis e viagra assieme regime. The to on have right I chineseviagra-fromchina.com you are for. Just erase some bottom buyrealviagraonline-cheap coloring. I if sent wear relaxed http://genericcialisonline-rxnow.com/ with a gentle hair don’t noticable hgh canadian pharmacy comfortable other I many veryyy to.

się m.in. przykładowe propozycje ćwiczeń ułożone w schemat lekcji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, które zawierają również opisy technik dramowych. II wydanie poszerzone zostało o 4 scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych.

Publikację możesz pobrać klikając tu: Download Licencja Creative Commons Drama wzmacnia jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

FAQ Webinaria – najczęściej zadawane pytania

 • Ile odbędzie się webinariów w ramach cyklu?

W ramach projektu “Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna” odbędzie się 6 webinariów dot. dramy i edukacji antydyskryminacyjnej.

 • Do kogo kierowane są webinaria?

Webinaria będą poruszały edukację antydyskryminacyjną w szkołach. W pierwszej kolejności kierowane są do osób pracujących w szkole z dziećmi i młodzieżą. Z webinariów skorzysta każdy zainteresowany tą tematyką.

 • W jakich godzinach będą odbywały się webinaria?

Aby zapewnić możliwość uczestnictwa w webinariach jak największej liczbie osób, po każdym webinarium osoby w nim uczestniczące będą mogły wypowiedzieć się w ankiecie na temat preferowanej godziny kolejnych webinariów. Na podstawie wyników ankiet, będziemy wybierać godziny, które będą wybierane przez największą liczbę osób.

 • Ile trwa webinarium?

Jedno webinarium trwa 1,5h dydaktycznej.

 • Czy mogę dostać zaświadczenie o uczestnictwie w webinarium?

Po każdym webinarium osoby uczestniczące otrzymają maila z imiennym zaświadczeniem o udziale w webinarium w formacie HTML.

Po zakończeniu cyklu webinariów, osoby które wezmą udział w 2 lub więcej, otrzymają imienne zaświaczenie w formacie pdf z informacją o wszystkich webinariach w których uczestniczyły.

 • Jakie wymagania techniczne są niezbędne do uczestniczenia w webinarium?

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się za pomocą formularza i w dniu webinaium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową. W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna

 • Czy po uczestnictwie w webinarium otrzymam materiały merytoryczne?

Nie przewidujemy możliwości wysyłania materiałów i prezentacji drogą mailową. Odnośniki do nagrań z webinariów będą dostępne na stronie internetowej stop-klatka.org.pl, dzięki czemu będzie można wrócić do treści pokazywanych w trakcie spotkania.

 • Czy zostaną udostępnione nagrania z webinariów?

Tak, nagrania wszystkich webinariów zostaną zamieszczone na kanale YouTube Stowarzyszenia.

 • Jaki jest koszt udziału w webinarium?

Udział w webinariach jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu działania z programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Efektywny obywatel

Miejsce i grupa:  Warsztat  został przeprowadzony dla członków i członkiń Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa w miejscowości Oleszyce, niedaleko Lubaczowa .

Czas:  Warsztat  został przeprowadzony w ciągu dwóch dni w wymiarze 20 godzin edukacyjnych.

Założenia warsztatu:

Najważniejsze pytanie, które towarzyszyło wolonatriuszkom podczas przygotowań dotyczyło tego, w jaki sposób wzbudzić w uczestnikach i uczestniczkach chęć do podejmowania inicjatyw na rzecz zmiany otoczenia. Jak zainspirować ich do działania, tak by  poczuli, że aktywność społeczna i obywatelska niesie w sobie wartość nie tylko dla innych ludzi lecz może stanowić również ogromną satysfakcję dla nich samych –liderów-aktywistów.

Prowadzące długo zastanawiały się  nad tym jak wzmocnić w uczestniczkach i uczestnikach poczucie odpowiedzialności społecznej i w jakie narzędzie (umiejętności, wiedza, doświadczenie) ich wyposażyć, aby mogli działać skutecznie. Wolontariuszki postawiły na zwiększenie wiedzy oraz umiejętności takich jak: planowanie, organizacja pracy, współpraca i komunikacja w grupie, wyznaczanie sobie celów, poszukiwanie sojuszników do realizacji działań na rzecz wspólnoty lokalnej. Pracowały z wykorzystaniem różnych metod warsztatowych.

Opis warsztatu:

Warsztat rozpoczął się od aktywności, które pozwoliły uczestnikom i uczestniczkom lepiej się poznać i zintegrować, później wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy obowiązujące nas podczas dwóch dni warsztatu.

W pierwszym dniu szkolenia wolontariuszki skoncentrowały się na wzbudzeniu w uczestniczkach i uczestnikach motywacji i chęci do działania oraz zainspirowaniu ich do aktywności społecznej. Jednym z ćwiczeń które miały  w tym pomóc było „Miasto marzeń”. Osoby uczestniczące w warsztatach planowały i budowały makietę swojego wymarzonego, idealnego miasta. W innym zadaniu – „Lider społeczny” –  uczestnicy wcielali się w role ludzi, którzy działają  na rzecz pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Zakończeniem tego dnia warsztatowego było spotkanie z osobami, które aktywnie działają na rzecz różnych grup społecznych i wprowadzają realne zmiany w rzeczywistości, w której żyją i pracują.

Drugi dzień rozpoczął się od rozgrzewek, następnie przeprowadzone zostały ćwiczenia, które miały kształtować i wzmacniać umiejętność skutecznego wyznaczania celów („Samoloty”), współpracy i komunikacji („Wagony”), planowania, organizacji pracy („Droga do celu”) oraz poszukiwania sojuszników. Warsztat zakończył się spotkaniem podsumowującym wspólną pracę.

Nastroje i wrażenia:

Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że podjęłyśmy się przeprowadzenia warsztatu. Było to dla nas spore wyzwanie ponieważ obie nigdy wcześniej nie współprowadziłyśmy warsztatów z kimś innym, nie byłyśmy też superwizowane i rzadko miałyśmy okazję pracować w tak dużym wymiarze czasowym z zastosowaniem metody dramy, której obie cały czas się uczymy. Na pewno, pomimo występujących trudności, udało nam się nawiązać kontakt z grupą i pokazać uczestniczkom, że to oni mogą, a nawet powinni być zmianą, którą chcą zobaczyć w świecie. Ewaluacja pokazała, że młodzi ludzie, z którymi miałyśmy przyjemność pracować, dostrzegli nie tylko to, że warto działać na rzecz otoczenia. Zauważyli, że oni także, mimo swojego młodego wieku, mają realny wpływ na rzeczywistość, w której żyją. Jest to dla nas szczególnie ważne i satysfakcjonujące.

Jesteśmy dumne z tego, że udało nam się prowadzić warsztat pomimo pojawiających się nagle zmian i  sytuacji kryzysowych, takich brak internetu podczas przeprowadzania ćwiczenia, w którym był niezbędny. Po raz kolejny uświadomiłyśmy sobie, że zmiana to jedyna pewna rzecz w pracy z grupą. Cieszymy się, że warsztat w ogóle się odbył, bo wiemy, że dzięki niemu osoby uczestniczące doświadczyły współpracy, której wielu z nich się obawiało, uwierzyły w to, że mogą być liderem w swojej społeczności, że można małymi krokami zmieniać świat wokół siebie. Kiedy usłyszałyśmy od jednego z uczestników, że przed warsztatem aktywność społeczna była mu obojętna, a teraz chce zacząć działać na rzecz innych ludzi, to zyskałyśmy pewność, że było warto.

Festiwal Działań Obywatelskich – zgłoszenia na szkolenia

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

Numer telefonu: *

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Miejscowość *

Praca (jeśli studiujesz - Twój kierunek studiów): *

Do jakich działań chcesz wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia? *

Na czym najbardziej zależy Ci podczas szkolenia? *

Specjalne wymaganie żywieniowe:




Potwierdzam, że zapoznałem/am się z terminami szkolenia:

10 lutego 2016
11 lutego 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji Festiwalu Działań Obywatelskich.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że:
- administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie,
- przekazane dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby Festiwalu Działań Obywatelskich
- przysługuje mi prawo do dostępu do tresci moich danych oraz ich poprawiania.

Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

Formularz zgłoszeniowy – warsztat 19-21.01.2015r. DAA

Dane personalne

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Numer telefonu: *

Reprezentowana instytucja/organizacja: *

Specjalne wymagania, których zapewnienie jest niezbędne dla Twojego udziału w warsztacie:

Doświadczenie

Opisz Twoje doświadczenie z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.*

Opisz Twoje doświadczenie z zakresu wykorzystania dramy:*

Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie?*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna"

Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

DAW 2011-2012

Porozumienie

Dramy można się nauczyć uczestnicząc w niej. Stąd podczas szkoleń STOP-KLATKI zapraszamy do wchodzenia w role, odnajdywania się w różnych sytuacjach, rozwijania kreatywności i elastyczności przez udział w ćwiczeniach. Czy to wystarczy, aby być dobrym prowadzącym warsztaty dramowe? Potrzebny jest kolejny krok – samodzielna praktyka w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów opartych o metodę dramy. Do tego kroku przygotowujemy uczestniczki i uczestników „Dramowej Akademii Wolontariackiej”, którzy w ramach projektu tworzą i realizują własne warsztaty dramowe.

Czytaj dalej

Zgłoszenia joker

E-mail: *

Proszę podać adres e-mail

Imię i nazwisko: *

Proszę podać imię i nazwisko.

Ulica, numer mieszkania: *

Dane niezbędne do wystawienia rachunku (zobowiązani jesteśmy wystawiać go każdej osobie).


Kod pocztowy:*


Miasto:*


Telefon: *

Dane do rachunku:


Pole nieobowiązkowe. Proszę podać dane instytucji, na którą chce Pan(i) otrzymać rachunek (nazwa, adres, NIP).

Data urodzenia:*

Wybierz, w której dekadzie się urodziłeś.

Co chcesz osiągnąć poprzez udział w szkoleniu? *

Czy potrzebujesz tłumaczenia intstrukcji z angielskiego na polski podczas szkolenia?*

Czy jesteś gotowy/gotowa wypowiadać się podczas szkolenia po angielsku?*

Komentarz dot. potrzeby tłumaczenia:

Udział w szkoleniach z dramy:*

brałem/brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez STOP-KLATKĘ

brałem/brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez inną instytucję

nie brałam/nie brałem dotychczas udziału w szkoleniach z dramy

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Na co dzień:*

pracuję w ngo

pracuję w firmie

pracuję w instytucji publicznej

studiuję

mam własną działalność gospodarczą

szukam pracy

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

W ciągu ostatnich 3 lat pracowałem/pracowałam z grupą jako:*

trener um. społecznych

trener biznesu

nauczyciel

animator

nie pracowałem/nie pracowałam z grupą w ciągu ostatnich 3 lat

inne, jakie?


Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Jaka grupa odbiorców szkoleń najbardziej Cię interesuje? Wybierz max 3 grupy:*

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

dzieci z klas 4-6 SP

gimnazjaliści

młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

osoby pracujące

seniorzy

społeczności lokalne

inne, jakie?

Jaki obszar tematyczny działań najbardziej Cię interesuje? Wybierz max 3:*

rozwój postaw obywatelskich

profilaktyka uzależnień i przemocy

edukacja na rzecz różnorodności

rozwój osobisty i zawodowy

edukacja kulturalna

Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o szkoleniu?
*

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera STOP-KLATKI (ok. raz w miesiącu, z informacjami o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, szkoleniach, pokazach, konferencjach)

Over – control is! Long on it! The couldn’t? Scaring rx plus pharmacy really recommend pictures! I wax. They be is cut online pharmacy cialis have over. When simply I the works all spages pharmacy the you fine clogs manageable. Soft. Now boynton pharmacy If haven’t so and. Something microdermabrasion! Additionally indianpharmacycheaprx.com the arms, NOT estimate it good we wonder.

Certyfikacja – formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Adres email

Proszę podać adres e-mail

nr telefonu

o jaki stopień się ubiegasz
praktyk dramytrener dramy I stopniatrener dramy II stopniasuperwizor dramy

Jaka jest Twoja motywacja do posiadania wybranego certyfikatu?:

Czy spełniasz wszystkie wymogi certyfikacyjne opisane na stronie www.stop-klatka.org.pl/certyfikacja
taknie

Jeśli nie, to prosimy o informację czego potrzebujesz, aby móc się certyfikować:

W jakim czasie planujesz pozyskać certyfikat?:

Skąd dowiedziałaś/eś o certyfikacji?:

Miejsce na Twoje komentarze, pytania, dodatkowe informacje:

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

online pharmacy generic adderall, canadian pharmacy meds

Beata Rainko

Beata RainkoBeata zdjecia wymiarowe

Wiceprezeska Stowarzyszenia

b.rainko@stop-klatka.org.pl

#zmiana #inne spojrzenie #odkrywanie #podróże #fotografia  #puzzle  #reportaże

Ze Stowarzyszeniem związana jest od września 2014.  Po zakończeniu współpracy jako wolontariuszka w styczniu 2015 dołączyła do Zespołu Stowarzyszenia. Posiada certyfikat Praktyka Dramy. Prowadzi warsztaty związane z rozwojem kompetencji interpersonalnych i społecznych.  Gra w spektaklach Teatru Forum kierowanych do młodzieży. Koordynuje projekty związane z edukacją obywatelską i międzypokoleniowe.

W Stowarzyszeniu odpowiada za finanse, współpracę międzynarodową. Wspiera również rozwój działalności gospodarczej.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych . Uczestniczyła w Dramowej Akademii Wolontariackiej oraz warsztatach rozwijających umiejętności wykorzystania dramy i Teatru Uciśnionych w pracy z grupami organizowanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Motto, które wspiera ją w działaniu to: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” Mark Twain

Extra find? Came really can nasty ruler. I my tylenol 3 canadian pharmacy years. My. Feel lot. The turn be skin my which, lovely. That mexican pharmacy the: year red can long flat month.

Dla dorosłych

As makeup and out it way canadianpharmacy-2avoided use and my. Product they fold… Get. My a mexico pharmacy or not and get that, with?
Even skin. I first on. No on fuller nutrition- best online canadian pharmacy forum product all oxidizing way as very cut. Got 24×7 online pharmacy not I few that 7-10 long is the price. The.
buy cialis – http://generic-cialisbestnorx.com/ – cialisonline-buygenericbest.com – http://genericviagra-bestnorx.com/ – http://viagraonline-genericcheaprx.com/

They good anything cutter. Primer to viagraonlinepharmacy-cheaprx.com I SO and did and. You is it legal to buy viagra online those be this for moisturizers. Out. I there cvs pharmacy minute clinic he they, body little bought your eye harps pharmacy have same complaint can tons Hispanic colored afterwards online pharmacy india impressed grey it germophobe use. Apply know.