Wolontariat

Nasza sieć

Nasza idea współpracy z wolontariusz(k)ami opiera się na włączaniu ludzi w działania pro-społeczne oparte na obopólnych korzyściach, czyli umożliwiające jednocześnie rozwój osobisty wolontariuszowi oraz profesjonalizację działań podejmowanych przez STOP-KLATKĘ. W praktyce oznacza to, że dajemy możliwość nieodpłatnej współpracy osobom, które chcą wspierać nas swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, a jednocześnie staramy się tworzyć każdemu warunki sprzyjające realizowaniu ambicji, pomysłów i potrzeb.

Możliwości włączenia się w wolontariat w STOP-KLATCE

Od sierpnia 2011 do grudnia 2011 prowadzimy nabór do Dramowej Akademii Wolontariackiej, gdzie wolontariusze z czterech województw mogą podnosić swoje kompetencje do pracy z grupami i uczyć się dramy. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami udziału w projekcie.

Osoby, które chciałyby poznać metodę dramy zapraszamy również do działu w warsztatach.

Zakładka „Wolontariat” powstała przy współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy