Tag Archives: zmiany

Odnowa- czyli jak radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach

Okres dojrzewania to czas małych i dużych zmian- tych dziejących się w nas i tych, które na zewnątrz (zmiana szkoły, środowiska rówieśniczego itp.).  Wraz z z nimi często pojawia się konieczność podejmowania nowych aktywności i dokonywania różnych wyborów. Jak odnaleźć się w tych nowych, często trudnych dla nas sytuacjach? Jak asertywnie mówić o tym, co dla nas ważne? Warsztat dla uczniów kończących gimnazjum poprowadziły: Ewa Ciosek, Iryna Kovalchuk, Alicja Brudło, Debora Lipińska.

Miejsce i grupa: Warsztat odbył się w Gimnazjum nr 123  przy ul. Strumykowej 21 na Białołęce; wzięli w nim udział uczniowie klas III C i III F.

Czas: Warsztat został przeprowadzony 19.05.2015 r. i trwał pięć godzin lekcyjnych.

Założenia warsztatu: Uczniowie z gimnazjum na Białołęce chodzili wcześniej do trzech pobliskich szkół podstawowych. Większość aktywności, których się podejmowali lub podejmują obecnie, związana była/jest z ich osiedlem i dzielnicą. Pójście do szkoły ponadgimnazjalnej będzie prawdopodobnie pierwszą tak ważną zmianą w ich otoczeniu rówieśniczym. Po rozmowach z panią pedagog prowadzące uznały, że młodzieży w tym ważnym momencie przełomu przyda się warsztat ułatwiający odnalezienie się w nowych okolicznościach. Aby zaplanować i przeprowadzić zajęcia, wolontariuszki musiały zastanowić się, z jakimi sytuacjami, poza zmianą szkoły, najczęściej stykają się szesnastolatkowie. Jednym z głównych celów warsztatu było również wydobycie mocnych stron każdego z uczniów. Wchodzenie w  nowe sytuacje miało przynieść gimnazjalistom większą świadomość siebie.

Opis warsztatu: W czasie warsztatu uczestnicy mieli szansę zmierzenia się z kilkoma problematycznymi sytuacjami. W ćwiczeniu realizowanym metodą fotografii starali się znaleźć rozwiązania w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu w tanecznym klubie sportowym, pracodawca nie zapłaci za pierwszy tydzień pracy dorywczej, trener chce narzucić zespołowi nowego kapitana, a młody człowiek, planujący wyjazd na koncert, nie uzyskuje na to zgody rodziców. Drugim ważnym ćwiczeniem były karty ról, oparte na historii „obozu przetrwania w Krasnobrodzie”. Uczestnicy po odczytaniu kart bardzo szybko zaczęli dochodzić do rozwiązania, czasem zapominając o podanych zasadach i poglądach postaci. Wielu spośród uczniów po raz pierwszy pracowało metodą dramy, dlatego niektóre ćwiczenia były dla nich pewnym wyzwaniem. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom uczniowie zyskali nową wiedzę na temat tego,  jak odnajdować się w nowych sytuacjach, jakich błędów unikać, jak dobrze wykorzystać swoje mocne strony.

Nastroje i wrażenia: Mimo iż zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów było dla nas dużym wyzwaniem, jesteśmy zadowolone, że podjęłyśmy się realizacji tego celu. W liczącej mniej uczniów klasie praca okazała się zdecydowanie prostsza, ponieważ uczestnicy byli do nas pozytywnie nastawieni. Czasem jednak traktowali proponowane ćwiczenia dość powierzchownie. Przeprowadzenie zajęć w drugiej, liczniejszej klasie stanowiło ogromne wyzwanie. Uczniowie buntowali się i podważali sensowność warsztatu, jednak w momencie realizacji konkretnych ćwiczeń wchodzili w proponowane role z dużym zaangażowaniem. Dziś pewnie zmieniłybyśmy kilka elementów w ułożonym przez nas scenariuszu – jesteśmy mądrzejsze o nowe doświadczenia. Mimo tego uważamy, że sam dobór ćwiczeń był dobry do zrealizowania zamierzonego celu.

Prowadzący:

klasa III C- Ewa Ciosek, Iryna Kovalchuk.

Klasa III F- Alicja Brudło, Debora Lipińska.