Tag Archives: zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. badania ewaluacyjnego projektu pn. „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ewaluacji projektu pn. Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Termin składania ofert: 20 listopada 2014r. do godz. 12:00.

S-K badacz zapytanie ofertowe-1

zalacznik 1

Zalacznik Nr 2 formularz oferty