Tag Archives: tradycja

Trening motywacyjny: siła tradycji

Czym jest tradycja? Jak można ją skutecznie przekazywać? Jakimi zasobami seniorzy oraz młode osoby mogą się wzajemnie wymieniać? Na jakiej zasadzie może zachodzić ta wymiana? Jak seniorzy i seniorki powinni mówić, żeby młodzi chcieli słuchać? Na te i inne pytania próbowali sobie opowiedzieć uczestnicy dramowych warsztatów poprowadzonych przez: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska.

Miejsce i grupa: Warsztaty adresowane były do seniorów i seniorek, podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Zajęcia odbyły się w siedzibie organizacji, przy ul. Akademickiej 4 w Lublinie.

Czas: Trening odbył się 16 i 17 maja 2015 r.  Oba warsztaty trwały 5 godzin zegarowych.

Założenia warsztatu: Celem warsztatu było zmotywowanie seniorów i seniorek do podtrzymywania tradycji i do włączenia się w życie społeczne.  Metodą wykorzystywaną podczas zajęć była drama stosowana, technikami zaś karty ról i fotografie. Prowadzące chciały w ten sposób rozbudzić olbrzymi potencjał seniorów i zasoby wiedzy z zakresu polskiej tradycji i historii. Warsztaty służyć miały wzrostowi integracji seniorów i seniorek oraz uzmysłowieniu im tego, by przekazywali swoją wiedzę innym pokoleniom i dzielili się doświadczeniami. Prowadzące chciały także zaakcentować, jak ważna jest wymiana międzypokoleniowa.

siła motywacji 3

Opis warsztatu: Warsztat rozpoczęty został od rozgrzewek dramowych, dzięki którym trenerki wprowadziły atmosferę  dobrej zabawy oraz poczucie, że grupa dąży do wspólnego celu. Seniorzy
i seniorki przedstawili się i mówili o swoich pasjach. W parach rozmawiali na temat ulubionego filmu, wymarzonej podróży i tego, co chcą ocalić dla przyszłych pokoleń. W części merytorycznej treningu, za pomocą kart ról, uczestnikom i uczestniczkom została przybliżona historia Ewy i Kasi, pracownic dużej firmy budowlanej, które łączy wspólny projekt, dzielą zaś wiek, wiedza, wykształcenie oraz doświadczenie. Po wykonanym ćwiczeniu seniorzy i seniorki wyszli z ról
i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat postaci, których historię poznali. Próbowali znaleźć idealne rozwiązanie sytuacji z wykorzystaniem metod efektywnej współpracy. Historia stała się pretekstem do rozmowy na temat relacji międzypokoleniowych oraz sposobów skutecznej wymiany swoich najcenniejszych zasobów. Kolejne ćwiczenie polegało na wypisaniu zalet młodego
i starszego pokolenia oraz płaszczyzn, na których mogą wspólnie pracować. Podczas warsztatów przedstawione zostały również przykłady projektów realizowanych w Lublinie, które u swych podstaw zakładają współpracę międzypokoleniową.

Siła motywacji 2

Nastroje i wrażenia: Uświadomiłyśmy sobie, jak wielki potencjał drzemie w seniorach

i seniorkach. W trakcie licznych rozmów uczestnicy zwierzali nam się z problemów, z jakimi mierzą się na co dzień. Dzielili się z nami również historiami z młodości, swoim podejściem do polskości, tradycji. Dzięki temu zyskałyśmy większością świadomość dotyczącą tego, jak można by poprowadzić warsztaty z młodzieżą, żeby ta chciała słuchać, co seniorzy mają do przekazania.

Autorzy: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska