Tag Archives: superwizor dramy

Superwizor dramy

Aby otrzymać certyfikat superwizora dramy należy spełniać poniższe wymagania:

  • 1000 godzin pracy dramą na podstawie autorskich scenariuszy z rożnymi grupami, w rożnych tematach (co najmniej 3 różne tematy, co najmniej 4 szkolenia 3-dniowe lub dłuższe);
  • poddawanie superwizji własnej pracy z grupą, w tym pracy metodą dramy – odbycie co najmniej 3 warsztatów pod superwizją co najmniej dwóch różnych superwizorów z Listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych lub Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Jeden z superwizorów może być kotrenerem.

Continue reading