Tag Archives: rozój zawodowy

Na ścieżkach kariery. Jak szukać by znaleźć?

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny)

Grupa docelowa: studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (projekt współrealizowany z Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego przy UKSW)

Czas: trzy warsztaty po 3h (łącznie 9h)

Założenia warsztatu:

Czy możliwe jest realizowanie marzeń na rynku pracy? Co mogę zrobić już teraz by zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonego zawodu ?  W jaki sposób mogę wykorzystać swoje potencjały  (dotychczasowe doświadczenia, zainteresowania, cechy charakteru) podczas poszukiwania  pracy?  Jak mówić o swoich mocnych stronach, by potencjalny pracodawca widział korzyści z zatrudnienia nas w swojej firmie?

Celem 9 godzinnego warsztatu było wzmocnienie kompetencji na rynku pracy studentów UKSW.

Przebieg warsztatów:

Uczestnicy podczas cyklu szkoleń mogli przejść drogę od poszukiwania odpowiedzi na pytania: „gdzie jestem teraz? co potrafię?” do pytań: „czego pragnę? jak dojść do upragnionego celu? jaki podjąć pierwszy krok?”. Kolejni bohaterowie zadań dramowych byli na różnych etapach poszukiwania pracy. Uczestnicy wcielając się w ich role mieli okazję doświadczyć  potencjalnych problemów, które mogą pojawić się podczas szukania pracy, ale jednocześnie opracować strategie radzenia sobie z nimi.

Dużą wartością warsztatów była przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tak naprawdę zawsze brakuje nam pewnych informacji do podejmowania trafnych decyzji, jednak jest wiele sposobów by te informacje zdobyć – pytanie innych to jedna z nich. Prezent w postaci kalendarza dla każdego z uczestników umożliwił zaplanowanie sobie swojego celu i działań od razu po zakończeniu warsztatów.

Autorki: Wioleta Genow, Magdalena Kozubal