Tag Archives: rozmowa kwalifikacyjna

Perspektywy 2014

Perspektywy_logo

Głównym celem projektu „Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy” jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Trzygodzinne warsztaty służą zachęceniu uczniów i uczennic do odkrywania siebie, planowania własnej ścieżki zawodowej oraz podążania za swoimi marzeniami. Podczas warsztatów uczestnicy mają szansę odkryć swoje mocne strony, zainteresowania, kompetencje, a także potrzeby oraz wartości związane z przyszła pracą. Zastanawiają się również jak można efektywnie je wykorzystać na zmieniającym się rynku pracy; poznają tajniki komunikacji równorzędnej (ja-pracodawca). Wykorzystują także poznane techniki autopromocji w praktyce – poprzez udział w improwizowanej rozmowie kwalifikacyjnej. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi dramy stosowanej.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i szkół zawodowych.

Każda z 16 klas biorących udział w projekcie bierze udział w trzygodzinnych warsztatach dotyczących odkrywania swojego potencjału oraz wykorzystywania go na rynku pracy. Dodatkowo uczniowie mają szansę skorzystania z darmowego godzinnego coachingu prowadzonego przez certyfikowanego coacha – Annę Cieśluk. Do tej pory (w maju 2015r.) zrealizowaliśmy 5 warsztatów: w 5 klasach z Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego. Odbyło się także 8 coachingów. W ramach projektu prowadzony jest także fanpage na facebooku, na którym zamieszczane są motywujące wpisy, oferty ciekawych praktyk i warsztatów dla młodzieży.

Po wakacjach planowanych jest jeszcze 11 warsztatów w kolejnych szkołach.

Kontakt:

koordynatorka projektu

Dominika Tokarczyk:

d.tokarczyk@stop-klatka.org.pl;

tel. 788027350

Fanpage projektu: https://www.facebook.com/janarynkupracy/timeline

logo_wawa

Ewaluacja

Zakończyliśmy  projekt “Perspektywy.Ja na zmieniającym się rynku pracy” realizowanego w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych! Projekt obejmował 3-godzinne warsztaty podczas których młodzi ludzie odkrywali własny potencjał i stawiali pierwsze kroki na pełnej pasji ścieżce zawodowej.

Jak wskazują wyniki ankiet 91% uczniów uważa, że zajęcia były dla nich ciekawe! Z warsztatów na przyszłość chcieliby zapamiętać, że:”mam pewne cechy i zachowania, które pomogą mi w bezstresowy i swobodny sposób znaleźć pracę po udanej rozmowie kwalifikacyjnej”, “każdy ma w sobie coś wartościowego i starając się zmieniać świat swoje uprzedzenia można więcej osiągnąć”.

Pytanie, jakie zadałbyś/zadałabyśna rozmowie kwalifikacyjnej

Pytanie, jakie zadałbyś/zadałabyś na rozmowie kwalifikacyjnej

Uczniowie w jednym z pytań postawionych w ankiecie zostali poproszenie o napisanie trzech pytań, jakie warto zadać pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zdecydowana większość uważa, że warto pytać o wynagrodzenie. Ważne jest także, aby mieć świadomość godzin pracy i ustalić zakres obowiązków.

Dzięki warsztatom młodzież zwiększyła wiarę w uzyskanie pracy zgodnej z własnymi oczekiwaniami, priorytetami – 75,5%. Poszerzenie swojej wiedzy na temat rynku pracy („lepiej rozumiem potrzeby pracodawców”) deklaruje 75% uczestników. Przeprowadzone ćwiczenia, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie wpłynęły na obniżenie poczucia niepewności i poziomu stresu na myśl o kontakcie z pracodawcą – 71%, a więcej o swoich mocnych stronach, marzeniach i wartościach dowiedziało się 62,5% wszystkich uczestników. Młodzi ludzie zyskali także umiejętności posługiwania się językiem korzyści – 75%: „jak rozmawiać z pracodawcą, jakie zadawać pytania”.

W miejscu przeznaczonym na własne wypowiedzi młodzi ludzie pisali m.in.: „dziękuję za otworzenie pewnych “klapek na oczach”, „dziękuję za uświadomienie mi wszystkich rzeczy zawartych w tym projekcie”, „zmotywowałem się aby zacząć spełniać swoje marzenia”.