Tag Archives: rekrutacja

Zgłoszenia do projektu Dramowi Obywatele – dorośli

Zapraszamy dorosłych z gmin Sadowne i Długosiodło do udziału w Projekcie!

Włączcie się w realizację naszego celu, którym jest poszerzenie oferty działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w Waszej społeczności.

Continue reading

Zapraszamy na staż badawczy

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, wiodąca organizacja w sferze badań społecznych, zapraszają do udziału w 4-miesięcznym stażu badawczym przy projekcie Dramowi Obywatele. Podczas stażu w ww. NGO zdobędziesz doświadczenie, wiedzę i umiejętności powszechnie cenione na rynku pracy takie jak zbieranie i analizowanie danych czy współpraca w interdyscyplinarnym zespole trenersko-badawczym.

Continue reading

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwała od września 2014r. do września 2016r.

O uczestnictwie w Projekcie decydowało łącznie spełnienie następujących kryteriów:

  • Zatrudnienie jako nauczyciel/ka w Gdańsku, Rzeszowie lub okolicach tych miast;
  • Możliwości czasowe;
  • Możliwości i chęci wykorzystania wiedzy zdobytej w projekcie we własnej pracy z młodzieżą;
  • Przesłanie za pośrednictwem strony internetowej poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Priorytetowo traktowano zgłoszenia zbiorowe z jednej szkoły (od 2 do 4 osób). U

Rekrutacja przebiegała poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i akceptacje regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

 

logo DAAbaner