Tag Archives: projekt

Niepodległościowy Konkurs Talentów w Długosiodle

ZGŁOŚ SIĘ NA KONKURS!!! Jesteś zainteresowany konkursem talentów i pochodzisz z gminy Długosiodło? Zgłoś się do 6.11.2015 wypełniając poniższy formularz!! Konkurs jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży z Gminy Długosiodło realizującą projekt „Dramowi Obywatele” Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Honorowy patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski. Odbywają się dwa etapy konkursu: ETAP I – ELIMINACJE – 8.11.2015r. ETAP II – WIELKI FINAŁ – 11.11.2015r. Regulamin konkursu znajduje się tutaj. Continue reading

Czas na finał!

Dramowi Obywatele_logo_colorPlany zostały wprowadzone w życie! Młodzież z Długosiodła stanęła na wysokości zadania i zdecydowała się zorganizować w swojej miejscowości aż trzy wydarzenia. Continue reading

Superwizje i konsultacje

Aby wesprzeć osoby uczestniczące w Klubie Praktyka Dramy w ich rozwoju oraz w doskonaleniu ich umiejętności pracy za pomocą dramy, zaplanowaliśmy dwa rodzaje działań: konsultacje indywidualne oraz superwizje grupowe. Zobacz na czym polega superwizja w Klubie Praktyka Dramy.

Konsultacje indywidualne
Każda osoba lub para prowadząca cykl warsztatów dramowych w ramach Klubu Praktyka Dramy, będzie mogła skorzystać z 2 godzinnych konsultacji z trenerkami dramy, specjalistkami w dziedzinie tworzenia i realizacji warsztatów dramowych. Konsultacje mają służyć rozwojowi osób w niej uczestniczących oraz zapewnić wysoką jakość przygotowywanych przez nich scenariuszy warsztatów.
Zasady konsultacji ustalane są każdorazowo między konsultantką, a osobą tworzącą swój warsztat.

Superwizje grupowe
Superwizja, to najlepsza droga w rozwijaniu własnego potencjału i umiejętności trenerskich oraz pracy metodą dramy. To także okazja do lepszego poznania samego siebie. Najistotniejszym aspektem superwizji jest uczenie sięSuperwizja jest zatem czasem rozwoju, czasem doskonalenia sposobów prowadzenia warsztatów lub/i prezentowanych narzędzi dramowych. Decyzja, co zostanie poddane superwizji, należy do osoby superwizjowanej.

Jeśli chcesz:

  • w bezpiecznych warunkach przetestować stworzone przez siebie narzędzia dramowe i otrzymać informacje zwrotne
  • opowiedzieć nam o trudnej sytuacji jaka wydarzyła się na Twoim warsztacie i poszukać pomysłów na jej rozwiązanie
  • podzielić się swoim sukcesem i wspólnie go świętować
  • wziąć udział w danym ćwiczeniu dramowym i udzielić informacji zwrotnych osobom je prowadzącym

– to zapraszamy do udziału w superwizjach dramowych.

Do udziału w superwizjach zapraszamy osoby realizujące warsztaty dramowe w ramach Klubu Praktyka Dramy oraz innych uczestników działań Stowarzyszenia, którzy chcieliby przetestować stworzone przez siebie narzędzia dramowe bądź przyjrzeć się, doświadczyć fragmentu scenariusza innych i udzielić im informacji zwrotnych.

Superwizje prowadzą: Małgorzata Winiarek-Kołucka, Agnieszka Buśk, Anna Cieśluk, Marta Jankowska

Uczestnicy o superwizjach:

” Superwizje to dla mnie wyjątkowe spotkania „robocze” – rodzaj wsparcia aktywnych działaczy przez podzielenie się swoim doświadczeniem z pracy z różnymi grupami, uczulenie ich na sytuacje, które mogą się pojawić, wzbogacenie ich scenariuszy swoimi pomysłami. 
Cieszy mnie  aktywność ludzi w wychodzeniu z propozycjami zajęć dotyczącymi tak różnorodnych tematów. 
Osobiście to dla mnie rodzaj aktywnego wypoczynku:) i forma rozwoju osobistego poprzez ćwiczenie wyrażania pozytywnych informacji.”
Marta Włosek, absolwentka Dramowej Akademii Wolontariackiej, uczestniczka superwizji

lubelskie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie lubelskim.

Działanie

Więcej informacji

Terminy

Spotkanie rekrutacyjneSpotkanie rekrutacyjne  odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny 15 minut. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji.10 października 2014r.
14:00-16:15 lub17:30-19:45
11 października 2014r.
9:00-11:15 lub12:30-14:45
4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowychIntegracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m. in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań.6-9 listopada 2014r.
6 listopada godz. 11:00-19:00
7 listopada godz. 9:00-17:00
8 listopada godz. 9:00-17:00
9 listopada godz. 9:00-15:30
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoringBadanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych).terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy  uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyceWybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów, w 4-osobowych zespołach.13-14 grudnia 2014r.
13 grudnia godz. 11:00-19:00
14 grudnia godz. 9:00-17:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami.Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka.terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania.terminy ustalają zespoły wolontariackie
styczeń – luty 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjnePodczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek.
17-18 stycznia 2015r
.
17 stycznia, godz. 11:00-19:00
18 stycznia, godz. 9:00-17:00
Spotkanie kończące AkademieOmówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych.18 marca 2015r.
godz.16:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

Dramowa Akademia Wolontariacka

logo-daw

Ideą Dramowej Akademii Wolontariackiej (DAW) jest umożliwienie wolontariuszkom i wolontariuszom nabycia wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli tworzyć własne warsztaty i projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej.

Pragniemy podzielić się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą o dramie, inspirować do działań osoby, które chcą się rozwijać oraz pracować i tworzyć coś wartościowego dla innych. Idea wolontariatu i inicjatyw prospołecznych jest nam bliska. Daje wiele korzyści, zarówno wolontariuszom, jak i społeczeństwu, a nam jako twórcom warsztatów i projektów – kształcących wolontariuszy – przysparza także wiele satysfakcji i radości.

Continue reading

MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych jest projektem, który ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów warszawskich gimnazjów. Jest to kompleksowy program, dostosowany do indywidualnych potrzeb klasy. W każdej z nich zostaną przeprowadzone 10-godzinne warsztaty dramowe przygotowane specjalnie pod kątem specyficznych wymogów grupy.

Continue reading