Tag Archives: potencjał

Skrzydła motywacji

Grupa docelowa: młodzież z Domu Dziecka nr 3

Czas: 3 godziny

Założenie warsztatu:

Jak dodawać innym skrzydeł, by pomóc im przełamywać bariery przy poszukiwaniu pracy? W jaki sposób pracować nad określaniem swojego celu zawodowego? I czy można do tego wykorzystać dramę?

Przebieg warsztatu:

Podczas wspólnej pracy uczestnicy poznawali historię Roberta – obcokrajowca, Włocha, który przyjechał do Polski szukać pracy, jednak ma sporo problemów z jej odnalezieniem: wysyła mało CV, nie stawia się na rozmowach rekrutacyjnych. Za pomocą przedmiotów należących do Roberta młodzież poznała dokładnie jego historię i motywy działania. Następnie wspólnie tworzyli skrzydła motywacji dla Roberta, wypisując wszystkie czynniki i jego talenty, które mogłyby mu pomóc w znalezieniu pracy.

Stymulatory były wstępem do refleksji nad własnym zawodem w przyszłości i nad tym, co zrobić aby ten zawód zdobyć. W następnej części każdy z uczestników tworzył swoje własne skrzydła motywacji .

Zajęcia dały grupie dużo motywacji i wzmocniły ich potencjał. Po zajęciach, każdy z nich miał skontaktować się z miejscem pracy swoich marzeń i zapytać się, co zrobić żeby tam pracować.

Autorka i prowadząca: Karolina Kochowska

Uwierz w siebie!

„Nie powstrzymuje cię brak potencjału ani brak okazji. Powstrzymuje cię brak pewności siebie…” Brian Tracy. Odkrywaj siebie, zachwyć się sobą, dziel się tym, co w tobie najlepsze z innymi! Uwierz, że możesz! Dramowy warsztat dla licealistów o odkrywaniu i wykorzystywaniu swojego potencjału poprowadzili: Justyna Dominiak, Alicja Rygier, Miłosz Lindner i Joanna Lewandowska. Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch klasach technikum geodezyjno-drogowego w Warszawie. Czas: Zajęcia odbyły się w maju i czerwcu 2015 r. i trwały po 5 godzin lekcyjnych. Założenia warsztatu: Celem pięciogodzinnego warsztatu było podniesienie świadomości uczniów dotyczącej swoich zasobów (mocne strony, talenty, możliwości, predyspozycje). Wolontariuszom zależało na tym aby po warsztatcie uczniowie potrafili wymienić swoje mocne strony, możliwości i talenty, dostrzegać różne możliwości wykorzystania posiadanych zasobów oraz tego, co oferuje im ich otoczenie, widzieć korzyści płynące z otwartego komunikowania swoich mocnych stron, możliwości i talentów. badz lepsza wersja siebie2 Opis warsztatu: Wolontariusze skupili się na zachęceniu uczniów do poznania własnych zasobów (mocnych stron, talentów, możliwości itp.) oraz do wyznaczania sobie nowych celów. By to osiągnąć, posłużyli się

dwoma technikami dramowymi: „kartami ról” i „fotografiami”. Warsztaty rozpoczęły się od ćwiczeń, które miały pomóc uczniom lepiej się poznać i wytworzyć pozytywną atmosferę w grupie. Wolontariusze zaproponowali uczestnikom kilka rozgrzewek wprowadzających do pierwszego bloku zagadnień: poznania swoich zasobów. W tej części spotkania prowadzący posłużyli się dramową techniką fotografii, dzięki której stworzone zostały cztery historie, skupiające się na bohaterach znających własny potencjał i chcących spełniać swoje marzenia. Później, zgodnie z Cyklem Kolba, nastąpiło omówienie ćwiczenia. By uatrakcyjnić zajęcia, wolontariusze zastosowali wiele rozwiązań takich jak: praca indywidualna, praca w małych (dwu-, trzyosobowych) grupach i praca w zespołach pięcioosobowych, a także ćwiczenia ruchowe. uwierz w siebie2 Nastroje i wrażenia: Czas uczestnictwa w Dramowej Akademii Wolontariackiej będziemy wspominali jako okres pełen uśmiechu, radości i ogromnego zaangażowania wszystkich współtworzących scenariusz i przeprowadzających warsztaty. Sądzimy, że zaproponowane przez nas zajęcia były udane, ponieważ większość zaplanowanych założeń została zrealizowana. Spotkania i praca z licealistami to przysłowiowa wisienka na torcie po wielu godzinach pracy. Mamy nadzieję, że udało nam się zasiać w młodych ludziach ziarenko, które z czasem będzie kiełkować. Po wypowiedziach uczestników warsztatów wnioskujemy, że daliśmy im do myślenia i że będą wracać do poruszonej przez nas tematyki. Prowadzący: Justyna Dominiak, Alicja Rygier, Miłosz Lindner i Joanna Lewandowska.

Bądź lepszą wersją siebie

By działać na rzecz innych, warto wcześniej poznać i zrozumieć samego siebie. Dlaczego? Tylko będąc świadomymi swoich zasobów możemy z nich w pełni korzystać i efektywnie dzielić się nimi z innymi. Dramowy warsztat podnoszący świadomość własnego potencjału poprowadziły:  Bernadeta Gołębiowska, Daria Gujska, Paulina Kiliańczyk, Klaudia Madanowska, Edyta Pęczek. 

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały zorganizowane dla czterech klas pierwszych z Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie (uczniowie technikum podzieleni na siedem grup).

Czas: Warsztaty zostały przeprowadzone w wymiarze pięciu godzin lekcyjnych dla każdej z grup.

Założenia warsztatu: Celem pięciogodzinnego warsztatu było podniesienie świadomości uczniów dotyczącej swoich zasobów (mocnych stron, talentów, możliwości, predyspozycji). Wolontariuszom zależało aby po warsztatach uczniowie potrafili wymienić swoje mocne strony, możliwości i talent, dostrzegać różne możliwości wykorzystania posiadanych zasobów oraz tego, co oferuje im ich otoczenie, widzieć korzyści płynące z otwartego komunikowania swoich mocnych stron, możliwości i talentów.

W trakcie trwania warsztatów poruszony został problem rozpoznawania swoich mocnych stron i talentów, a także komunikowania o nich. Drugim zagadnieniem było stawianie sobie celów oraz realizowanie swoich marzeń przy wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Do osiągnięcia zamierzonych celów wolontariuszki wykorzystały techniki darmowe: fotografie, karty ról oraz ćwiczenia na integrację i podniesienie poziomu energii grupy.

badz lepsza wersja siebie

Opis warsztatu: Po serii ćwiczeń integracyjnych i rozgrzewkowych wolontariuszki wprowadziły techniki dramowe. Pierwszą z nich były fotografie. Prowadzące przygotowały kilka historii, których tematem przewodnim uczyniły zasoby człowieka i sposób ich wykorzystywania. W omówieniu ćwiczenia nacisk położony został na świadomość własnych zalet i talentów. Uczniowie dostali arkusze, na których mogli wypisać swoje mocne strony. Kolejną użytą podczas warsztatów techniką dramową były karty ról. Zaprezentowany w ćwiczeniu konflikt poruszał problem realizacji swoich marzeń wbrew temu, co narzuca otoczenie. Był to punkt wyjścia do dyskusji na temat realizacji własnych celów życiowych. Uczniowie na przygotowanych tarczach wypisywali owe cele, a także czynniki, które mogą im pomóc w ich realizacji.

badz lepsza wersja siebie3

Nastroje i wrażenia: Praca z uczniami technikum okazała się dla nas wyzwaniem. W każdej z grup zdarzały się osoby, które nie chciały współpracować, dlatego metody pracy i ćwiczenia rozgrzewkowe dostosowywałyśmy na bieżąco do danej klasy. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb ułatwiła zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów. Udało nam się nawiązać kontakt z każdą grupą. Uczniowie, dzięki naszemu zaangażowaniu, otwierali się. Pomimo początkowych oporów z wchodzeniem w role, zaakceptowali taką formę pracy.  W omówieniu okazało się, że uczniowie, nawet ci, którzy dystansowali się do warsztatów, poddawali refleksji tematykę zajęć. Zostaliśmy ocenieni pozytywnie w każdej z grup. Naszym zdaniem osiągnięcie zakładanych celów wymaga jednak dłuższego czasu pracy.

Prowadzący: Bernadeta Gołębiowska, Daria Gujska, Paulina Kiliańczyk, Klaudia Madanowska, Edyta Pęczek

Podróż na Wyspę Nieodkrytych Dróg

Nigdy nie jest za późno na uczenie się siebie oraz dzielenie się swoim potencjałem z innymi! „Nieodkryte drogi” to nieuświadomione umiejętności, talenty oraz możliwości działania, które seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odkrywali na dramowych warsztatach wraz z wolontariuszkami: Martyną Dudko, Dorotą Kowalik, Karoliną Reszko, Agnieszką Skawińską.

Miejsce i grupa: seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Cel warsztatu: Głównym założeniem warsztatu było podniesienie świadomości w zakresie bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i pokazanie możliwości szerszego działania z wykorzystaniem swojego potencjału wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykorzystane ćwiczenia dramowe miały na celu wyeksponowanie własnych zasobów i znalezienie sposobów ich wykorzystania w różnych działaniach społecznych.

Opis warsztatu: Wykorzystując narzędzia dramowe – karty ról i fotografie – prowadzące wraz z uczestnikami warsztatów uświadamiali sobie swoje talenty i umiejętności, poszerzając ich definicję nie tylko o umiejętności praktyczne, takie jak śpiew czy rysowanie, lecz także o kompetencje społeczne – zdolność kierowania grupą, komunikatywność czy talent do prowadzenia dyskusji. Uczestnicy chętnie posługiwali się technikami zaproponowanymi przez prowadzące, odnosząc sytuacje z kart ról i fotografii do własnych doświadczeń życiowych. Ćwiczenie z kartami ról pomogło odkryć drzemiący w nich potencjał do działania, fotografie natomiast pokazały, że warto przełamać swoje obawy, aby to działanie rozpocząć.

Nastroje i wrażenia: Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ich chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami sprawiła, że warsztaty przebiegły we wspaniałej atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia, co ułatwiło realizację założonych celów. Dowodem na to były wypowiedzi uczestników w ankietach ewaluacyjnych, w których wymieniali swoje wcześniej nieuświadomione talenty i umiejętności, deklarowali chęć ich rozwoju, a także pisali, w jaki sposób planują je rozwijać. Taka postawa i widoczne efekty warsztatu, a także fakt, że seniorom UTW bardzo podobał się sposób prowadzenia zajęć, jest dla nas potężnym zastrzykiem pozytywnej energii i motywacją do kontynuowania przygody z dramą.

Autorzy: Martyna Dudko, Dorota Kowalik, Karolina Reszko, Agnieszka Skawińska