Tag Archives: podkarpacie

Dramowa Akademia Wolontariacka

logo-daw

Ideą Dramowej Akademii Wolontariackiej (DAW) jest umożliwienie wolontariuszkom i wolontariuszom nabycia wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli tworzyć własne warsztaty i projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej.

Pragniemy podzielić się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą o dramie, inspirować do działań osoby, które chcą się rozwijać oraz pracować i tworzyć coś wartościowego dla innych. Idea wolontariatu i inicjatyw prospołecznych jest nam bliska. Daje wiele korzyści, zarówno wolontariuszom, jak i społeczeństwu, a nam jako twórcom warsztatów i projektów – kształcących wolontariuszy – przysparza także wiele satysfakcji i radości.

Continue reading