Tag Archives: mlodzi na rynku pracy

Ewaluacja

Zakończyliśmy  projekt “Perspektywy.Ja na zmieniającym się rynku pracy” realizowanego w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych! Projekt obejmował 3-godzinne warsztaty podczas których młodzi ludzie odkrywali własny potencjał i stawiali pierwsze kroki na pełnej pasji ścieżce zawodowej.

Jak wskazują wyniki ankiet 91% uczniów uważa, że zajęcia były dla nich ciekawe! Z warsztatów na przyszłość chcieliby zapamiętać, że:”mam pewne cechy i zachowania, które pomogą mi w bezstresowy i swobodny sposób znaleźć pracę po udanej rozmowie kwalifikacyjnej”, “każdy ma w sobie coś wartościowego i starając się zmieniać świat swoje uprzedzenia można więcej osiągnąć”.

Pytanie, jakie zadałbyś/zadałabyśna rozmowie kwalifikacyjnej

Pytanie, jakie zadałbyś/zadałabyś na rozmowie kwalifikacyjnej

Uczniowie w jednym z pytań postawionych w ankiecie zostali poproszenie o napisanie trzech pytań, jakie warto zadać pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zdecydowana większość uważa, że warto pytać o wynagrodzenie. Ważne jest także, aby mieć świadomość godzin pracy i ustalić zakres obowiązków.

Dzięki warsztatom młodzież zwiększyła wiarę w uzyskanie pracy zgodnej z własnymi oczekiwaniami, priorytetami – 75,5%. Poszerzenie swojej wiedzy na temat rynku pracy („lepiej rozumiem potrzeby pracodawców”) deklaruje 75% uczestników. Przeprowadzone ćwiczenia, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie wpłynęły na obniżenie poczucia niepewności i poziomu stresu na myśl o kontakcie z pracodawcą – 71%, a więcej o swoich mocnych stronach, marzeniach i wartościach dowiedziało się 62,5% wszystkich uczestników. Młodzi ludzie zyskali także umiejętności posługiwania się językiem korzyści – 75%: „jak rozmawiać z pracodawcą, jakie zadawać pytania”.

W miejscu przeznaczonym na własne wypowiedzi młodzi ludzie pisali m.in.: „dziękuję za otworzenie pewnych “klapek na oczach”, „dziękuję za uświadomienie mi wszystkich rzeczy zawartych w tym projekcie”, „zmotywowałem się aby zacząć spełniać swoje marzenia”.