Tag Archives: konsultacje

Superwizje

Superwizja to efektywny sposób rozwoju kompetencji praktyka, trenera i superwizora dramy, w ramach którego jest:

  • konsultowany jest scenariusz warsztatu przed realizacją
  • superwizja uczestnicząca przynajmniej 8 godzin w ramach każdego 2 dniowego warsztatu
  • informacja zwrotna od superwizora po realizacji warsztatu

Superwizja to okazja do doskonalenia swoich umiejętności, ale także zapoznania się ze środowiskiem Stowarzyszenia, nawiązania nowych kontaktów oraz uczestniczenia w superwizjach grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Continue reading