Tag Archives: komunikacja

Dziecięce podróże małe i duże

Dramowe warsztaty o emocjach dla dwulatków? Tego jeszcze u nas nie było! Alicja Rygier i Katarzyna Jakóbik, wolontariuszki Klubu Praktyka Dramy, postanowiły zabrać podopiecznych przedszkola na Służewiu, w podróż do odległych krain, by wspólnie przyjrzeć się z nimi temu, co dzieciom najbliższe- emocjom i stylom komunikowania się z innymi. Jak zareagowali uczestnicy warsztatów  na tę niecodzienną propozycję?

Continue reading

Rusz paszczą!

Warsztaty realizowane w ramach mini-projektu wolontariuszki długoterminowej (wolontariat 160-godzinny)

Grupa docelowa: 7 mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Czas: 14h (3 dni)

Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy przy wspólnym gotowaniu? Czy w atmosferze zabawy można pobudzić innych do refleksji na temat własnych emocji, sposobów komunikowania się z innymi oraz  poczucia sprawczości we własnym życiu?

Przebieg warsztatów

Osią 3 dniowych warsztatów było wspólne gotowanie: pierwszego dnia- lepienie pierogów, ostatniego dnia – robienie pizzy. Skąd pomysł na kulinarny motyw przewodni projektu? „Wspólne gotowanie było naszym sposobem wejścia w trudną i nową grupę. Sposób udany, bo atrakcyjny dla uczestniczek. Nie weszłyśmy do świata tych kobiet od razu z czymś nowym i prawdopodobnie dla nich trudnym (drama, ćwiczenie asertywnych stylów komunikacji), wspólną przygodę zaczęłyśmy od wejścia w ich świat. Przed rozpoczęciem pracy nad właściwym tematem, chciałyśmy zdobyć ich zaufanie”- mówią prowadzące.

Gabriela i Agata same nie czują się kulinarnymi mistrzyniami. Nie zniechęciło ich to jednak do wyjścia z propozycją wspólnego gotowania podczas prowadzonych przez nie zajęć. Brak kulinarnego doświadczenia prowadzących wzmacniało poczucie kompetencji mieszkanek ośrodka oraz sprzyjało atmosferze wymiany doświadczeń. Kobiety cieszyły się tym, że mogą pokazać innym, co już potrafią, wymieniać się swoimi doświadczeniami. Nieco więcej kłopotu uczestniczkom sprawiło dzielenie się zadaniami i branie odpowiedzialności za posuwanie procesu kulinarnego do przodu. Tymczasem, dla porównania, trzeciego, ostatniego dnia, podczas wspólnego robienia pizzy proces przebiegał zdecydowanie sprawniej i bezkonfliktowo dzięki efektywnej współpracy wszystkich pań.

W części merytorycznej warsztatów wolontariuszki postawiły na stopniowe wprowadzenie uczestniczek w temat i metody pracy. Zaczęły od integracji grupy i ćwiczeń podnoszących poziom energii i samopoczucie. Kobiety bardzo zaangażowały się w swoje role podczas śmiesznej improwizacji. Chętnie też wchodziły w ćwiczenia bazujące na ruchu i pracy z ciałem. Rozgrzewki i wytworzona dzięki nim atmosfera zabawy, współpracy i dobrego samopoczucia uczestniczek ułatwiła im późniejsze wchodzenie w role w fotografiach. Bohaterką wszystkich fotografii była Pani Halinka. W każdej opisanej sytuacji doświadczała problemów podczas procesu przygotowywania przyjęcia komunijnego dla swojej córki. Problemy te miały głównie wymiar interpersonalny (nieporozumienia z innymi rodzicami dzieci, z panią sklepikarką, z pracodawcą). Uczestniczki wcielając się w role Haliny i osób z jej środowiska przyglądały się emocjom głównej bohaterki oraz ćwiczyły różne możliwe sposoby zachowań mogących przybliżyć je (w roli Haliny) do realizacji celu. Omówienie doświadczenia zakończyło się wybraniem jednej techniki komunikacyjnej, która mogłaby przydać się uczestniczkom w ich codziennym życiu. Każda z kobiet opowiedziała o sytuacjach, w których będzie to dla niej pomocne.

Nastroje i wrażenia

Dzięki realizacji warsztatów miałyśmy okazję po raz pierwszy zmierzyć się z tak trudną grupą, inną niż te, z którymi pracowałyśmy dotychczas.

Cieszymy się z tego, że pomimo trudnych sytuacji zrealizowałyśmy cele zadania, jednocześnie dając uczestniczkom z jednej strony dużo zabawy, z drugiej okazję do podzielania się swoimi doświadczeniami i pomysłami na rozwiązania trudnych sytuacji. Ich zapał dał nam energię i pomysły na kolejne inicjatywy.

Gabriela i Agata, prowadzące

Autorki: Gabriela Bielecka, Agata Fiedotow

Ambasadorzy Akademii Porozumienia

Ambasadorzy Akademii Porozumienia- wrzesień

IDEA PROJEKTU

Współczesna pedagogika podkreśla, że osoba nauczyciela jest bez wątpliwości jednym z czynników motywujących do nauki. W obiegowej opinii spodziewamy się, że nauczyciele będą dwojako wpływać na swoich uczniów – wspierać rozwój ucznia, jak również stanowić wzorzec zachowania.

Porozumienie pomiędzy nauczycielami i uczniami nie leży jednak jedynie po stronie tych pierwszych. Obecnie wiele projektów społecznych obiera za swój priorytet aktywizację uczniów, dokształcanie młodych liderów, rozwijanie sprawczości i samodzielności. Częste zwracanie uwagi na wyżej wymienione zasoby niesie za sobą przekaz, że bierność oraz brak motywacji są cechami, z którymi można i należy walczyć. Paradoksalnie programy te często wychodzą z inicjatywy szkolnych pedagogów.

Continue reading

Trening motywacyjny: siła tradycji

Czym jest tradycja? Jak można ją skutecznie przekazywać? Jakimi zasobami seniorzy oraz młode osoby mogą się wzajemnie wymieniać? Na jakiej zasadzie może zachodzić ta wymiana? Jak seniorzy i seniorki powinni mówić, żeby młodzi chcieli słuchać? Na te i inne pytania próbowali sobie opowiedzieć uczestnicy dramowych warsztatów poprowadzonych przez: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska.

Miejsce i grupa: Warsztaty adresowane były do seniorów i seniorek, podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Zajęcia odbyły się w siedzibie organizacji, przy ul. Akademickiej 4 w Lublinie.

Czas: Trening odbył się 16 i 17 maja 2015 r.  Oba warsztaty trwały 5 godzin zegarowych.

Założenia warsztatu: Celem warsztatu było zmotywowanie seniorów i seniorek do podtrzymywania tradycji i do włączenia się w życie społeczne.  Metodą wykorzystywaną podczas zajęć była drama stosowana, technikami zaś karty ról i fotografie. Prowadzące chciały w ten sposób rozbudzić olbrzymi potencjał seniorów i zasoby wiedzy z zakresu polskiej tradycji i historii. Warsztaty służyć miały wzrostowi integracji seniorów i seniorek oraz uzmysłowieniu im tego, by przekazywali swoją wiedzę innym pokoleniom i dzielili się doświadczeniami. Prowadzące chciały także zaakcentować, jak ważna jest wymiana międzypokoleniowa.

siła motywacji 3

Opis warsztatu: Warsztat rozpoczęty został od rozgrzewek dramowych, dzięki którym trenerki wprowadziły atmosferę  dobrej zabawy oraz poczucie, że grupa dąży do wspólnego celu. Seniorzy
i seniorki przedstawili się i mówili o swoich pasjach. W parach rozmawiali na temat ulubionego filmu, wymarzonej podróży i tego, co chcą ocalić dla przyszłych pokoleń. W części merytorycznej treningu, za pomocą kart ról, uczestnikom i uczestniczkom została przybliżona historia Ewy i Kasi, pracownic dużej firmy budowlanej, które łączy wspólny projekt, dzielą zaś wiek, wiedza, wykształcenie oraz doświadczenie. Po wykonanym ćwiczeniu seniorzy i seniorki wyszli z ról
i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat postaci, których historię poznali. Próbowali znaleźć idealne rozwiązanie sytuacji z wykorzystaniem metod efektywnej współpracy. Historia stała się pretekstem do rozmowy na temat relacji międzypokoleniowych oraz sposobów skutecznej wymiany swoich najcenniejszych zasobów. Kolejne ćwiczenie polegało na wypisaniu zalet młodego
i starszego pokolenia oraz płaszczyzn, na których mogą wspólnie pracować. Podczas warsztatów przedstawione zostały również przykłady projektów realizowanych w Lublinie, które u swych podstaw zakładają współpracę międzypokoleniową.

Siła motywacji 2

Nastroje i wrażenia: Uświadomiłyśmy sobie, jak wielki potencjał drzemie w seniorach

i seniorkach. W trakcie licznych rozmów uczestnicy zwierzali nam się z problemów, z jakimi mierzą się na co dzień. Dzielili się z nami również historiami z młodości, swoim podejściem do polskości, tradycji. Dzięki temu zyskałyśmy większością świadomość dotyczącą tego, jak można by poprowadzić warsztaty z młodzieżą, żeby ta chciała słuchać, co seniorzy mają do przekazania.

Autorzy: Małgorzata Kowalska, Agnieszka Józwik, Gosia Kruszyńska