Tag Archives: gimnazjum

Scenariusz zajęć – dramowe historie uchodźców

rekwizytyStopklataka03Raport z badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej –pt. „Dyskryminacja – obecność nieusprawiedliwiona” pokazuje, że nauczyciele i nauczycielki potrzebują wsparcia w obszarze pracy z różnorodnością i rozwoju tolerancji w klasach. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Dramowe historie uchodźcze, w ramach którego powstały scenariusze zajęć dramowych dotyczących tematyki uchodźctwa.

Pilotaż scenariuszy miał miejsce w warszawskich szkołach:

  • Gimnazjum nr 34
  • Społecznej Szkole Podstawowej STO nr 30
  • Szkole Podstawowej nr 85
  • Szkole Podstawowej nr 330

Pobierz materiały do zajęć!

Continue reading

Odnowa- czyli jak radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach

Okres dojrzewania to czas małych i dużych zmian- tych dziejących się w nas i tych, które na zewnątrz (zmiana szkoły, środowiska rówieśniczego itp.).  Wraz z z nimi często pojawia się konieczność podejmowania nowych aktywności i dokonywania różnych wyborów. Jak odnaleźć się w tych nowych, często trudnych dla nas sytuacjach? Jak asertywnie mówić o tym, co dla nas ważne? Warsztat dla uczniów kończących gimnazjum poprowadziły: Ewa Ciosek, Iryna Kovalchuk, Alicja Brudło, Debora Lipińska.

Miejsce i grupa: Warsztat odbył się w Gimnazjum nr 123  przy ul. Strumykowej 21 na Białołęce; wzięli w nim udział uczniowie klas III C i III F.

Czas: Warsztat został przeprowadzony 19.05.2015 r. i trwał pięć godzin lekcyjnych.

Założenia warsztatu: Uczniowie z gimnazjum na Białołęce chodzili wcześniej do trzech pobliskich szkół podstawowych. Większość aktywności, których się podejmowali lub podejmują obecnie, związana była/jest z ich osiedlem i dzielnicą. Pójście do szkoły ponadgimnazjalnej będzie prawdopodobnie pierwszą tak ważną zmianą w ich otoczeniu rówieśniczym. Po rozmowach z panią pedagog prowadzące uznały, że młodzieży w tym ważnym momencie przełomu przyda się warsztat ułatwiający odnalezienie się w nowych okolicznościach. Aby zaplanować i przeprowadzić zajęcia, wolontariuszki musiały zastanowić się, z jakimi sytuacjami, poza zmianą szkoły, najczęściej stykają się szesnastolatkowie. Jednym z głównych celów warsztatu było również wydobycie mocnych stron każdego z uczniów. Wchodzenie w  nowe sytuacje miało przynieść gimnazjalistom większą świadomość siebie.

Opis warsztatu: W czasie warsztatu uczestnicy mieli szansę zmierzenia się z kilkoma problematycznymi sytuacjami. W ćwiczeniu realizowanym metodą fotografii starali się znaleźć rozwiązania w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu w tanecznym klubie sportowym, pracodawca nie zapłaci za pierwszy tydzień pracy dorywczej, trener chce narzucić zespołowi nowego kapitana, a młody człowiek, planujący wyjazd na koncert, nie uzyskuje na to zgody rodziców. Drugim ważnym ćwiczeniem były karty ról, oparte na historii „obozu przetrwania w Krasnobrodzie”. Uczestnicy po odczytaniu kart bardzo szybko zaczęli dochodzić do rozwiązania, czasem zapominając o podanych zasadach i poglądach postaci. Wielu spośród uczniów po raz pierwszy pracowało metodą dramy, dlatego niektóre ćwiczenia były dla nich pewnym wyzwaniem. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom uczniowie zyskali nową wiedzę na temat tego,  jak odnajdować się w nowych sytuacjach, jakich błędów unikać, jak dobrze wykorzystać swoje mocne strony.

Nastroje i wrażenia: Mimo iż zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów było dla nas dużym wyzwaniem, jesteśmy zadowolone, że podjęłyśmy się realizacji tego celu. W liczącej mniej uczniów klasie praca okazała się zdecydowanie prostsza, ponieważ uczestnicy byli do nas pozytywnie nastawieni. Czasem jednak traktowali proponowane ćwiczenia dość powierzchownie. Przeprowadzenie zajęć w drugiej, liczniejszej klasie stanowiło ogromne wyzwanie. Uczniowie buntowali się i podważali sensowność warsztatu, jednak w momencie realizacji konkretnych ćwiczeń wchodzili w proponowane role z dużym zaangażowaniem. Dziś pewnie zmieniłybyśmy kilka elementów w ułożonym przez nas scenariuszu – jesteśmy mądrzejsze o nowe doświadczenia. Mimo tego uważamy, że sam dobór ćwiczeń był dobry do zrealizowania zamierzonego celu.

Prowadzący:

klasa III C- Ewa Ciosek, Iryna Kovalchuk.

Klasa III F- Alicja Brudło, Debora Lipińska.

Sukces niejedno ma imię

Jakie imiona nosi sukces? Współpraca, Kreatywność, Świadomość Własnego Potencjału, Dobre Relacje? A może istnieją jeszcze inne? Co pomaga nam osiągać nasze wymarzone cele? I jak czerpać radość ze wspólnego działania? Dramowy warsztat dla gimnazjalistów poprowadziły: Karina Ufnalewska, Kinga Boruń, Izabella Gawęcka

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone z uczniami dwóch ostatnich klas dwujęzycznych z Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Czas: W obu klasach odbyły się po dwa spotkania. Pierwsze trwało godzinę i miało na celu zbadanie potrzeb uczniów. Drugie było już pełnym, pięciogodzinnym warsztatem.

Założenia warsztatu: Celem warsztatu było dostrzeżenie własnych sukcesów oraz budowanie poczucia satysfakcji płynącej z ich osiągania. Podczas pięciogodzinnego spotkania uczestniczki i uczestnicy mieli zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę jest sukces i co składa się na dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów. Założeniem warsztatu było podniesienie poczucia własnej wartości u gimnazjalistów, stworzenie przestrzeni do refleksji nad ich dotychczasowymi osiągnięciami i mocnymi stronami, a także zwiększenie wzajemnego wsparcia poprzez integrację i wypowiadanie komplementów.

sukces nie jedno ma imię

Opis warsztatu: Początek warsztatu obejmował rozgrzewki integracyjne, stwarzające pozytywną atmosferę w grupie i stopniowo przygotowujące do wejścia w role. Następnie, dzięki technice fotografii, prowadzące ukazały różne aspekty sukcesu z naciskiem na to, co pozostaje niewidoczne w pracy nad osiąganiem zamierzonych celów. Uczestniczki i uczestnicy na podstawie wniosków z ćwiczenia mogli zastanowić się, z czego są dumni w swoim życiu, a następnie przedstawić to, projektując pierwszą stronę gazety opisującą dobre wydarzenia z ich życia. Drugą zastosowaną techniką dramową były karty ról oparte na konflikcie wartości i trudności w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy wypisywali także swoje mocne strony w różnych sferach życia oraz wzmacniali ich świadomość poprzez ćwiczenie oparte na mówieniu komplementów swoim kolegom i koleżankom z klasy.

sukces nie jedno ma imie2

Nastroje i wrażenia: Zdecydowałyśmy się na wspólny scenariusz warsztatu, ponieważ potrzeby obu klas wydawały się podobne. Zależało nam na przekazaniu uniwersalnej wiedzy, która będzie dopasowana do problemów odbiorców – uczniów klas trzecich gimnazjum. Karty ról nawiązywały do nowych sytuacji i konieczności podejmowania decyzji, przed którymi coraz częściej będzie stawała młodzież, dla której przygotowałyśmy zajęcia.

Uczestniczki i uczestnicy chętnie włączali się w ćwiczenia, które zakładały ich zaangażowanie oraz konieczność odwoływania się do własnej wiedzy i doświadczeń. Trudnością okazało się stworzenie odpowiedniej atmosfery przy kartach ról, w związku z czym nie wszyscy w pełni zaangażowali się w to ćwiczenie. Wiele pozytywnych uwag dotyczyło zadania opartego na komplementach, stanowiącego przedłużenie rozmowy o mocnych stronach i będącego szansą na podniesienie własnej samooceny. Pomimo naszych obaw, otrzymałyśmy wiele pozytywnych uwag od uczestników na koniec zajęć. Grupa chętnie została na przerwie, żeby z nami porozmawiać, co uznajemy za nasz wspólny sukces!

Prowadzący: Karina Ufnalewska, Kinga Boruń, Izabella Gawęcka.

Autorki warsztatu: Małgorzata Siudy, Karina Ufnalewska, Kinga Boruń, Izabella Gawęcka.

MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych jest projektem, który ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów warszawskich gimnazjów. Jest to kompleksowy program, dostosowany do indywidualnych potrzeb klasy. W każdej z nich zostaną przeprowadzone 10-godzinne warsztaty dramowe przygotowane specjalnie pod kątem specyficznych wymogów grupy.

Continue reading