Tag Archives: formularz zgłoszeniowy

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli/ek

Zachęcamy do zgłoszeń zbiorowych. Z jednej szkoły można zgłosić do 4 osób. Zgłoszenia pojedyncze oczywiście nie dyskwalifikują.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola formularza są nieobowiązkowe.

  Dane personalne

  Imię i nazwisko: *


  Proszę podać imię i nazwisko.

  Numer telefonu: *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  E-mail: *


  Proszę podać adres e-mail

  Edycja: *

  Szkoła/y w której/ych Pani/Pan pracuje:*

  Jakiego/jakich przedmiotu/ów naucza Pani/Pan w swojej szkole?*

  Czy oprócz nauczania przedmiotowego pełni Pani/Pan funkcję wychowawcy klasy i/lub posiada inne obowiązki w szkole np. opiekun samorządu?*

  Specjalne wymagania, których zapewnienie jest niezbędne dla Pani/Pana udziału w warsztacie (np. zwrot kosztów dojazdu, opieka nad dzieckiem*):

  Dlaczego Pani/Pan chce wziąć udział w projekcie?*

  Czy ma Pani/Pan doświadczenie z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej? Jeśli tak, proszę je opisać.*

  Czy ma Pani/Pan doświadczenie z zakresu wykorzystania dramy? Jeśli tak, proszę je opisać. *

  Czy zauważa Pani/Pan przejawy dyskryminacji pewnych grup w swojej szkole? Jeśli tak, proszę podać ich przykłady.*

  W jaki sposób zamierza Pani/Pan wykorzystać doświadczenie i nabytą wiedzę w pracy z uczniami?*

  W jaki sposób chce Pani/Pan podzielić się zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami/kami w swojej szkole?*

  Skąd dowiedziała/dowiedział się Pani/Pan o możliwości wzięcia udziału w projekcie? *

  Specjalne wymaganie żywieniowe:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna"

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  *zwrot rozliczany będzie maksymalnie do kwoty wysokości kosztów dojazdu transportem publicznym w klasie 2/ekonomicznej.

   

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

  logo DAAbaner