Tag Archives: ewaluacja

Zapytanie ofertowe dot. badania ewaluacyjnego projektu pn. „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ewaluacji projektu pn. Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Termin składania ofert: 20 listopada 2014r. do godz. 12:00.

S-K badacz zapytanie ofertowe-1

zalacznik 1

Zalacznik Nr 2 formularz oferty

Zapraszamy na staż badawczy

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, wiodąca organizacja w sferze badań społecznych, zapraszają do udziału w 4-miesięcznym stażu badawczym przy projekcie Dramowi Obywatele. Podczas stażu w ww. NGO zdobędziesz doświadczenie, wiedzę i umiejętności powszechnie cenione na rynku pracy takie jak zbieranie i analizowanie danych czy współpraca w interdyscyplinarnym zespole trenersko-badawczym.

Continue reading