Tag Archives: edukacja

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna

logo DAAIdeą projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna jest wprowadzanie skutecznej i sprawdzonej metody dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w szkole oraz sieciowania i wspieranie nauczycieli/nauczycielek pracujących tą metodą w Polsce.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli/nauczycielek, którzy dzięki udziałowi w nim:

  • zwiększą swoją wiedzę dot. realizacji zajęć w szkole w obszarze antydyskryminacyjnym i uchodźczym
  • poznają metodę dramy stosowanej (podstawowe techniki, zasady pracy i możliwości wykorzystania podczas zajęć szkolnych)
  • stworzą i/lub przetestują scenariusze dramowych warsztatów w swoich klasach i szkołach
  • poznają nauczycieli/ki z innych szkół i będą miały/mieli okazję do wymiany doświadczeń z ludźmi ze środowiska edukacyjnego;
  • przyczynią się do rozpowszechniania innowacyjnych metod pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

Continue reading

Projekty

Od 2002 roku przeprowadziliśmy w sumie 75 projektów bazujących na metodzie dramy stosowanej. Adresatami naszych działań są ludzie w różnym wieku, z odmiennych środowisk, grup zawodowych, osoby o różnorodnych poglądach i zainteresowaniach. W projekcie „Seniorzy i Młodzi w twórczym działaniu” pracujemy na rzecz dialogu międzypokoleniowego i jednocześnie dzielimy się tym z lokalną społecznością. Przyczyniamy się także do budowania społeczeństwa obywatelskiego prowadząc projekty obywatelskie. Począwszy od młodzieży – przez projekt „Obywatel PRO” i „Dramowych Obywateli” po „Warszawski Wieczór z Rzecznikiem”, w którym pogłębiamy świadomość Polaków o posiadanych prawach pacjenta czy konsumenta. Staramy się odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia. Program „FOTEL” przeciwdziała wczesnemu opuszczaniu szkoły przez uczniów, w „Perspektywach” natomiast wychodzimy naprzeciw wyzwaniom zawodowym w XXI wieku. Naszym młodszym odbiorcom staramy się pokazać, jak „Interaktywny Teatr angażuje i edukuje”. Zdecydowanie warto iść do maluchów „Z książką w walizce, bo lubią posłuchać ciekawych opowieści, nie tylko Tuwima. W projekcie BAZA integrujemy różne organizacje pozarządowe działające na rzecz Pragi Północ, dzielnicy szczególnie nam bliskiej.

W „Dramowej Akademii Wolontariackiej” (DAW) umożliwiamy wolontariuszom nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym tworzą później własne warsztaty i projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej. Swoistą kontynuacją DAW jest „Klub Praktyka Dramy” – miejsce dla miłośników dramy, którzy chcą realizować własne działania społeczne i dramowe przy wsparciu Stowarzyszenia. We współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi, środowiskowymi i szkołami, realizujemy bezpłatnie bloki zajęć rozwijających kompetencje społeczne adresowane do podopiecznych świetlic, uczniów i uczennic warszawskich szkół.

Projekty STOP-KLATKI doceniają zarówno grantodawcy, jak też instytucje państwowe. Rekomendują nas między innymi:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Urząd Dzielnicy Praga Północ)
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie
• Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie
• Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie